De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van het jaarboek, ‘De Indische Navorscher’ en de genealogische bijlage bij ons kwartaalblad. Daarnaast brengt de IGV met enige regelmaat een deeltje in haar serie “Bronnenpublikaties” uit, waarin originele bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek toegankelijk worden gemaakt. De IGV publiceert echter niet alleen; leden bieden elkaar ondersteuning en zo verbindt de IGV mensen met dezelfde interesse en achtergrond.

De IGV is een actieve en gezonde vereniging. Nog geen lid? Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.
 

Gisteren zijn alle digitale bestanden (bronnen en naslagwerken) die voor de spam-aanval van eind vorig jaar op de site stonden, hersteld.
Het gaat om: Indische Telefoonboeken, Kerkregisters, Naamboekjes Oost-Indische regeringsdienaren 1733-1809, Naam- en Ranglijsten Officieren 1837-1872, Passagierslijsten repatriëring, Grafschriften en foto's begraafplaatsen, Kaarten van Nederlands-Indië 1937 en Staatsblad-Europeanen 1870-1949.
Ze zijn weer te raadplegen via het "Publicaties"-menu, of rechtstreeks via deze pagina.

Op zaterdag 20 februari 2016 werd de jaarlijkste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Ditmaal vond deze plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt.
Er waren zo'n 60 leden en introducés aanwezig; een mooie opkomst.
Het bestuur is na de bestuursverkiezing op meer dan volle sterkte en bestaat nu uit: Dennis de Calonne (voorzitter), Ralph Ravestijn (secretaris), Adriaan Intveld (penningmeester), Ricus Peetoom (assistent-penningmeester), Daisy Spangenberg (pr & ledenwerving), Liselore Rugebregt (pr & ledenwerving) en Ron Mayer (algemeen bestuurslid).
Tijdens de bijeenkomst werd het jaarboek (De Indische Navorscher) uitgedeeld aan de aanwezige leden.
Ook was de nieuwste Bronnenpublicatie (nr. 25) verkrijgbaar.
Na het officiële deel, hield Gerrit Woertman een lezing over het gebruik van DNA bij genealogisch onderzoek.
Linda van Wijk van de Stichting Indisch Familiearchief vertelde daarna over hun waardevolle werk en archief.
Natuurlijk werd de ALV afgesloten met een lekkere Indische maaltijd.

In verband met zeer hardnekkige ‘spam’-overlast wordt de IGV-website opnieuw opgebouwd.
Excuses voor het ongemak.

Update 13 januari 2016: diverse onderdelen hersteld
De ledencontaclijst (alleen toegankelijk voor ingelogde IGV-leden) is weer hersteld, evenals Janssen's Indisch Repertorium en het onderdeel Burgerlijke Stand-films (inclusief diverse verwante naslagwerken). Ook zijn de pagina's over de DVD Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek, Asal Oesoel en de Bronnenpublicaties weer online, evenals de bestelpagina.

Update 24 december 2015: subsite Asal Oesoel hersteld
IGV-subsite Asal Oesoel is vandaag weer hersteld.
Asal Oesoel is een initiatief vanuit de redactie van De Indische Navorscher, het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging. 
Aanvankelijk was Asal Oesoel bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die, door hun geringe omvang, minder geschikt waren voor publicatie in De Indische Navorscher.
De redactie van Asal Oesoel wil de aandacht voor Indische familiegeschiedenis echter niet alleen tot genealogieën beperken en richt zich daarom ook op heraldiek, oude krantenberichten, portretten etc.
Klik hier om Asal Oesoel te bezoeken.

Update 19 december 2015: IGV-forum weer actief
Het meest gebruikte onderdeel van de website is hersteld: het forum.
Klik hier voor meer informatie en om het forum te openen.
Als het goed is, werken de oorspronkelijke inloggegevens van de leden nog.
Aan het herstel van de overige onderdelen van de website wordt hard verder gewerkt.

Alternatieve informatiekanalen
De Indische Genealogische Vereniging zit ook op Facebook: https://www.facebook.com/igvnl
U kunt daar ook nieuwtjes lezen (ook voor mensen zonder Facebook-account bereikbaar) of in contact komen met de vereniging of andere mensen (Facebook-account benodigd).