Met enige regelmaat verschijnt op Indische genealogische fora de vraag waar informatie te vinden is over waar Indische familieleden in Indië precies woonden. De "Adresboeken" van Nederlandsch-Indië, door het CBG uitgebracht op DVD, vermelden in de regel woonplaatsen, soms wijken binnen deze steden, maar slechts zelden exacte adressen.
Telefoonboeken brengen hier dus uitkomst, zij het dan uiteraard slechts voor personen die een telefoonaansluiting hadden.

Met de publicatie van het telefoonboek van Semarang van 1931, bijgewerkt tot 20 augustus 1931, en dat van Soerabaja, bijgewerkt tot 20 april 1937, maakte de IGV in juli 2013 een begin met een interessante bron voor het "aankleden" van Indisch genealogische publicaties.

De bestanden zijn alleen te downloaden door IGV-leden. Voor het openen van de bestanden is de gratis Adobe Reader, versie 6.0 of hoger vereist.


Telefoonboeken elders op internet
Met dank aan tips van Rob Dumas, Marcel Ravenhorst en Henk Verbaarschott.
Telefoonboek Bandoeng (Preanger) - januari 1936 | op geneaknowhow.net
Telefoonboek West Sumatra (o.a. Fort de Kock, Padangpandjang, Padang, Priaman) - sept. 1938 | van het KIT
Telefoonboek West Sumatra (o.a. Fort de Kock, Padangpandjang, Padang, Priaman) - mei 1939 | van het KIT
Telefoonboek Zuid Sumatra (Lahat, Palembang, Tjoeroep) - sept. 1936 | van het KIT
Telefoonboek Zuid Sumatra (Lahat, Palembang, Tjoeroep) - jan. 1940 | van het KIT
- Adresboek Bandoeng - mei 1941 | bron: www.boudewynvanoort.com

Cultuuradresboeken voor Nederlandsch-Indië
IGV-lid H.J. (Henk) Verbaarschott heeft scans van twee Cultuuradresboeken van Nederlands-Indië beschikbaar gesteld: 1915 en 1937. In de adresboeken staan gegevens over de in Nederlands Oost-Indië aanwezige ondernemingen (o.a. cultuur, eigenaar, adresgegevens, vertegenwoordiger en administrateur). De boeken zijn o.a. te vinden in de bibliotheek van het KIT.