IGV-lid Tjaart Schillhorn van Veen heeft een omvangrijke lijst samengesteld met personen die in Nederlands-Indië gelijkgesteld werden met Europeanen (van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 de term toepasselijk verklaring).

Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië gepubliceerd, vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".
Zie voor meer achtergrondinformatie over gelijkstelling bijvoorbeeld het rapport "De demografische geschiedenis van Indische Nederlanders" van het Nederlands interdisciplinair Demografisch instituut voor Demografie (NiDi), p. 22-24.

In totaal zijn 15.993 personen opgenomen in de bewerking, van wie de achternaam, voornamen en woonplaats zijn vermeld. Een enkele keer werd ook de geboortedatum in het besluit opgenomen. De lijst bevat ook de verwijzing naar het Indisch Staatsblad waarin de gelijkstelling/toepasselijkverklaring werd gepubliceerd.

U kunt hier onder de lijst als .pdf-bestand downloaden (192 pagina's, 2.608 KB) . Het bestand is alfabetisch gesorteerd op achternaam. Voor details en controle kan men de originele Indische Staatsbladen raadplegen, bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de bibliotheek van de Universiteit Leiden.
Het .pdf-bestand is alleen te downloaden door IGV-leden.De gelijkstellingen/toepasselijk verklaringen zijn ook opgenomen in de online naturalisatie-database van IGV-lid Dennis de Calonne. 
Hiermee is een gezamenlijke, volledig doorzoekbare, database ontstaan van Schillhorn van Veen en De Calonne, met zowel gelijkstellingen (1870-1919), toepasselijk verklaringen (1920-1949) als naturalisaties (1850-1984). Meer informatie op bovenvermelde website.