residentie Sumatra's Westkust
( waaronder o.a. vallend: Padang, Padang Pandjang, Fort de Kock, Pajacombo, Sawah Loento, Loeboesikaping, Moeara Laboe en Manindjau )
[* = incompleet; zie betreffende film voor details]

film: 1721261


 Overlijdensregisters

 Padang
1854 hoofdregister 1721261   (item 1)

 Fort de Kock
1904 hoofdregister 1721261   (item 8)

 Sawah Loento
1908 hoofdregister 1721261   (item 10)
1909 hoofdregister 1721261   (item 11)
1910 hoofdregister 1721261   (item 11)
1911 hoofdregister 1721261   (item 11)
1912 hoofdregister 1721261   (item 11)
1914 hoofdregister 1721261   (item 12)
1915 hoofdregister 1721261   (item 12)

 Moeara Laboe
1914 hoofdregister 1721261   (item 12)
1915 hoofdregister 1721261   (item 12)
1917 hoofdregister 1721261   (item 12)