De Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van het jaarboek, ‘De Indische Navorscher’ en de genealogische bijlage bij ons kwartaalblad. Daarnaast brengt de IGV met enige regelmaat een deeltje in haar serie “Bronnenpublikaties” uit, waarin originele bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek toegankelijk worden gemaakt. De IGV publiceert echter niet alleen; leden bieden elkaar ondersteuning en zo verbindt de IGV mensen met dezelfde interesse en achtergrond.

De IGV is een actieve en gezonde vereniging. Nog geen lid? Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.


ALV 14 juni 2015

Op 14 juni 2015 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IGV plaats.
De locatie was dit jaar weer de Sumatrazaal van Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.
Het programma begon om 13:00 (ontvangst met koffie/thee en spekkoek), waarna tot 15:00 de Algemene Ledenvergadering plaatsvond.
Na een pauze werden er zeer interessante lezingen gehouden door de heren Tjabring van Egten en Yap Kioe Bing over onderzoek naar Chinese families binnen de Indische Genealogie. De aangekondigde spreker van de Stichting Indisch Familiearchief (SIFA) bleek wegens ziekte helaas verhinderd de geplande lezing te houden. Die lezing houden we tegoed voor een volgende ALV.
Na 16:00 was er ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Om 17:00 werd er, geheel in lijn met de traditie, een Indisch buffet geserveerd.

Lezing Tong Tong Fair

Op zondag 7 juni heeft onze DIN-hoofdredacteur Roel de Neve een lezing in het Tong Tong Theater gegeven, tijdens de Tong Tong Fair op het Malieveld Den Haag.

De titel van de lezing luidde: Asal oesoel: Indisch stamboomonderzoek. Op zoek naar (jo)uw Indische roots.

Tijdens deze lezing legde Roel de Neve uit hoe dit het beste aangepakt kan worden, met praktische tips om meteen te beginnen met het onderzoek. Speciaal voor de jongere Indische generatie, maar ook voor de generatie(s) daarvoor.
 

Vacature penningmeester

Al enige tijd is de vereniging op zoek naar een penningmeester, een cruciale functie voor het goed functioneren van het bestuur en de IGV. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de IGV en heeft u enig financieel en cijfermatig inzicht en ervaring met programma's als Office, dan komen wij graag in contact met u.

De taken van de penningmeester zijn:
  • Opstellen van een begroting;
  • Voeren van een financiële administratie;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Onderhouden van contacten met zowel leveranciers als met leden en niet-leden die boeken of dvd's bestellen.

Daarnaast heeft de penningmeester zitting in het bestuur en heeft daarmee inbreng in de beleidsbepaling van de IGV.
De functie van penningmeester is, net als alle andere functies binnen de IGV, onbezoldigd. De IGV kent wel een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) op declaratiebasis.
Voor nadere inlichtingen of kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de secretaris.
 

Asal Oesoel

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher en was aanvankelijk bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die door hun geringe omvang minder geschikt waren voor opname in De Indische Navorscher. Die ruimte is er nadrukkelijk nog steeds, maar daarnaast wil de redactie van Asal Oesoel de aandacht voor Indische familiegeschiedenis niet alleen tot genealogie beperken.

Asal Oesoel is ook voor niet-leden van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) gratis en wordt verspreid via een speciale subsite van igv.nl (opent in een nieuw venster).
Eerder kon Asal Oesoel via de website van de Indische Genealogische Vereniging als pdf-bestand worden gedownload, nu kan dat op deze pagina van de genoemde subsite. Daar vindt u ook meer informatie over Asal Oesoel.
 

Najaarsexcursie IGV - sept. 2014

Op 20 september 2014 vond de IGV-najaarsexcursie plaats, in het verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp.
Er werd een rondleiding verzorgd en de aanwezige leden en introducés gingen daarna aan de slag met de bronnen in het centrum.
Klik op 'Verder lezen' om een paar foto's te bekijken van de excursie.

ALV 25 mei 2014 en Asal Oesoel

Op zondag 25 mei 2014 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Hilversum. 
De stukken zijn voor leden bereikbaar via het 'IGV-Leden'-menu.
Na de ledenvergadering sprak mevrouw dr. Martine Zoeteman-van Pelt over genealogisch onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
De middag werd  afgesloten met een Indisch buffet. 


De nieuwe Asal Oesoel (jaargang 3, nr. 1) is ook verschenen. Asal Oesoel wordt niet meer per post verzonden; leden ontvangen deze per e-mail.
De Asal Oesoel is voor eenieder te downloaden via de website. Klik daarvoor hier.

Bronnenpublicatie (BRP) nr. 23 in aantocht

Op de Algemene Ledenvergadering van de IGV (25 mei a.s.) werd deel 23 in de serie “Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging” gepresenteerd. 
Dit deeltje, samengesteld door de IGV-leden L.M. Janssen en R. Melger, bevat de huwelijksregisters van Soerabaja van 1886-1891 en 1893; een totaal van 485 huwelijken.
 

Eerste Jongerenevenement IGV een succes!

Op zaterdag 29 maart 2014 werd in Amersfoort het eerste IGV Jongerenevenement gehouden.
Zo'n 25 jongeren, waaronder ook wat oudere jongeren, waren aanwezig om iets te horen over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indische Nederlanders en over de basisbeginselen van genealogie.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes aan de slag. De begeleiding was in handen van de redacties van De Indische Navorscher en de IGV Bronnenpublicaties en van IGV-bestuursleden. De deelnemers werden ter plekke wegwijs gemaakt in diverse bronnen en waar nodig doorverwezen naar andere bronnen.
Er werd, kortom, veel kennis overgedragen en samen gespeurd, maar ook gezellig gekletst en spekkoek gegeten.
De deelnemers gingen allemaal naar huis met meer kennis over hun Indische geschiedenis en nieuwsgierigheid naar meer!

Foto's zijn te vinden op onze nieuwe Facebook-pagina (vergeet niet ons te "Liken" op Facebook!)

Nieuwe digitale bestanden beschikbaar voor IGV-leden

De Indische Genealogische Vereniging heeft exclusief voor haar leden twee nieuwe digitale bronnen op de website gezet:
Passagierslijsten betreffende de repatriëring
De Indische Genealogische Vereniging beschikt over een uitgebreide verzameling van kopieën van passagierlijsten betreffende de repatriëring van Indische Nederlanders per schip. Hiervan zijn destijds per vaart indexen gemaakt. Op dit moment zijn vijf bestanden uit de collectie digitaal beschikbaar; veel meer zullen volgen.
Naamboekjes V.O.C.
Early Dutch Books online heeft een aantal naamboekjes van de V.O.C. online gezet uit de periode 1779-1801. Een naamboekje vermeldde de belangrijkste V.O.C.-dienaren. IGV-lid H.J. (Henk) Verbaarschott heeft 20 pdf-files gedownload en samengebonden tot vier pdf-files.

Klik hier voor een overzicht van alle tot op heden gepubliceerde digitale bronnen en hun beschikbaarheid.
Reageren kan op het forum.

Nieuwe IGV-Info en Asal Oesoel

Op 12 november 2013 zijn de nieuwe IGV-Info en de bijbehorende Asal Oesoel uitgekomen.
Leden van wie een e-mailadres bekend is, hebben de IGV-info en Asal Oesoel per e-mail ontvangen. Andere leden ontvangen ze binnenkort per post.
Alle IGV-Info's zijn te downloaden via deze website (alleen door leden).
De Asal Oesoels zijn ook via deze website te downloaden (door eenieder).

Kerkdocumenten Noordkust van Java (1691-1732)

IGV-lid Tom de Vroom heeft transcripties gemaakt van documenten betreffende doopregisters, lidmaatregisters en visitaties van de gereformeerde kerk aan de Noordkust van Java in de jaren 1691-1732. De transcripties zijn deels gecorrigeerd door Rob Dumas.
De tekst is zoveel mogelijk weergegeven zoals in de oorspronkelijke documenten (incl. taal en schrijfwijze). Een enkele verklaring is tussen vierkante haken gezet.
Er is een alfabetische index op familienamen en patroniemen, waarin alle varianten van die namen in de tekst als aparte personen worden weergegeven.
Het bestand (76 pagina's / 761 KB) is alleen voor IGV-leden te downloaden, via deze website. U dient daarvoor ingelogd te zijn.
U kunt hier 
klikken of in het menu hierboven kijken onder "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Kerkregisters".
Reageren kan op het forum.

Indische telefoonboeken

Met enige regelmaat verschijnt op Indische genealogische fora de vraag waar informatie te vinden is over waar Indische familieleden in Indië precies woonden. De "Adresboeken" van Nederlandsch-Indië, door het CBG uitgebracht op DVD, vermelden in de regel woonplaatsen, soms wijken binnen deze steden, maar slechts zelden exacte adressen. 
Telefoonboeken brengen hier dus uitkomst, zij het dan uiteraard slechts voor personen die een telefoonaansluiting hadden.

Met de publicatie van het telefoonboek van Soerabaja (tegenwoordig: Surabaya) van 1937, bijgewerkt tot 20 april 1937, maakt de IGV een begin met een interessante bron voor het "aankleden" van Indisch genealogische publicaties.

Het bestand is alleen te downloaden door ingelogde IGV-leden, via het menu "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Indische telefoonboeken".