De Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van het jaarboek, ‘De Indische Navorscher’ en de genealogische bijlage bij ons kwartaalblad. Daarnaast brengt de IGV met enige regelmaat een deeltje in haar serie “Bronnenpublikaties” uit, waarin originele bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek toegankelijk worden gemaakt. De IGV publiceert echter niet alleen; leden bieden elkaar ondersteuning en zo verbindt de IGV mensen met dezelfde interesse en achtergrond.

De IGV is een actieve en gezonde vereniging. Nog geen lid? Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.


ALV 14 juni 2015

Op 14 juni 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IGV plaats.
Leden wiens e-mailadres bekend is bij het secretariaat, hebben hiervan reeds bericht ontvangen met onderstaande informatie.
De locatie is dit jaar weer de Sumatrazaal van Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.
Het programma begint om 13:00 (ontvangst met koffie/thee en spekkoek), waarna van 13:30 tot 15:00 de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt. De stukken hiervoor worden nog nagezonden en verschijnen ook op deze site (dit bericht wordt dan aangepast).
Van 15:00 tot 16:00 worden er twee lezingen gehouden: één door de heer Tjabring van Egten over onderzoek naar Chinese families binnen de Indische Genealogie en één door de Stichting Indisch Familiearchief (SIFA).
Na 16:00 is er ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Tevens is er dan gelegenheid voor vier sprekers om een kort praatje te houden over een interessant onderwerp of hun eigen onderzoek. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de secretaris.
Vanaf 17:00 is er een Indisch buffet. Hiervoor dient u zich vooraf op te geven bij de secretaris en het verschuldigde bedrag (€ 21,50)  te voldoen.

Vacature penningmeester

Al enige tijd is de vereniging op zoek naar een penningmeester, een cruciale functie voor het goed functioneren van het bestuur en de IGV. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de IGV en heeft u enig financieel en cijfermatig inzicht en ervaring met programma's als Office, dan komen wij graag in contact met u.

De taken van de penningmeester zijn:
  • Opstellen van een begroting;
  • Voeren van een financiële administratie;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Onderhouden van contacten met zowel leveranciers als met leden en niet-leden die boeken of dvd's bestellen.

Daarnaast heeft de penningmeester zitting in het bestuur en heeft daarmee inbreng in de beleidsbepaling van de IGV.
De functie van penningmeester is, net als alle andere functies binnen de IGV, onbezoldigd. De IGV kent wel een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) op declaratiebasis.
Voor nadere inlichtingen of kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de secretaris.
 

Asal Oesoel

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher en was aanvankelijk bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die door hun geringe omvang minder geschikt waren voor opname in De Indische Navorscher. Die ruimte is er nadrukkelijk nog steeds, maar daarnaast wil de redactie van Asal Oesoel de aandacht voor Indische familiegeschiedenis niet alleen tot genealogie beperken.

Asal Oesoel is ook voor niet-leden van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) gratis en wordt verspreid via een speciale subsite van igv.nl (opent in een nieuw venster).
Eerder kon Asal Oesoel via de website van de Indische Genealogische Vereniging als pdf-bestand worden gedownload, nu kan dat op deze pagina van de genoemde subsite. Daar vindt u ook meer informatie over Asal Oesoel.
 

Najaarsexcursie IGV - sept. 2014

Op 20 september 2014 vond de IGV-najaarsexcursie plaats, in het verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp.
Er werd een rondleiding verzorgd en de aanwezige leden en introducés gingen daarna aan de slag met de bronnen in het centrum.
Klik op 'Verder lezen' om een paar foto's te bekijken van de excursie.

ALV 25 mei 2014 en Asal Oesoel

Op zondag 25 mei 2014 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Hilversum. 
De stukken zijn voor leden bereikbaar via het 'IGV-Leden'-menu.
Na de ledenvergadering sprak mevrouw dr. Martine Zoeteman-van Pelt over genealogisch onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
De middag werd  afgesloten met een Indisch buffet. 


De nieuwe Asal Oesoel (jaargang 3, nr. 1) is ook verschenen. Asal Oesoel wordt niet meer per post verzonden; leden ontvangen deze per e-mail.
De Asal Oesoel is voor eenieder te downloaden via de website. Klik daarvoor hier.

Bronnenpublicatie (BRP) nr. 23 in aantocht

Op de Algemene Ledenvergadering van de IGV (25 mei a.s.) werd deel 23 in de serie “Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging” gepresenteerd. 
Dit deeltje, samengesteld door de IGV-leden L.M. Janssen en R. Melger, bevat de huwelijksregisters van Soerabaja van 1886-1891 en 1893; een totaal van 485 huwelijken.
 

Eerste Jongerenevenement IGV een succes!

Op zaterdag 29 maart 2014 werd in Amersfoort het eerste IGV Jongerenevenement gehouden.
Zo'n 25 jongeren, waaronder ook wat oudere jongeren, waren aanwezig om iets te horen over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indische Nederlanders en over de basisbeginselen van genealogie.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes aan de slag. De begeleiding was in handen van de redacties van De Indische Navorscher en de IGV Bronnenpublicaties en van IGV-bestuursleden. De deelnemers werden ter plekke wegwijs gemaakt in diverse bronnen en waar nodig doorverwezen naar andere bronnen.
Er werd, kortom, veel kennis overgedragen en samen gespeurd, maar ook gezellig gekletst en spekkoek gegeten.
De deelnemers gingen allemaal naar huis met meer kennis over hun Indische geschiedenis en nieuwsgierigheid naar meer!

Foto's zijn te vinden op onze nieuwe Facebook-pagina (vergeet niet ons te "Liken" op Facebook!)

Nieuwe digitale bestanden beschikbaar voor IGV-leden

De Indische Genealogische Vereniging heeft exclusief voor haar leden twee nieuwe digitale bronnen op de website gezet:
Passagierslijsten betreffende de repatriëring
De Indische Genealogische Vereniging beschikt over een uitgebreide verzameling van kopieën van passagierlijsten betreffende de repatriëring van Indische Nederlanders per schip. Hiervan zijn destijds per vaart indexen gemaakt. Op dit moment zijn vijf bestanden uit de collectie digitaal beschikbaar; veel meer zullen volgen.
Naamboekjes V.O.C.
Early Dutch Books online heeft een aantal naamboekjes van de V.O.C. online gezet uit de periode 1779-1801. Een naamboekje vermeldde de belangrijkste V.O.C.-dienaren. IGV-lid H.J. (Henk) Verbaarschott heeft 20 pdf-files gedownload en samengebonden tot vier pdf-files.

Klik hier voor een overzicht van alle tot op heden gepubliceerde digitale bronnen en hun beschikbaarheid.
Reageren kan op het forum.

Nieuwe IGV-Info en Asal Oesoel

Op 12 november 2013 zijn de nieuwe IGV-Info en de bijbehorende Asal Oesoel uitgekomen.
Leden van wie een e-mailadres bekend is, hebben de IGV-info en Asal Oesoel per e-mail ontvangen. Andere leden ontvangen ze binnenkort per post.
Alle IGV-Info's zijn te downloaden via deze website (alleen door leden).
De Asal Oesoels zijn ook via deze website te downloaden (door eenieder).

Kerkdocumenten Noordkust van Java (1691-1732)

IGV-lid Tom de Vroom heeft transcripties gemaakt van documenten betreffende doopregisters, lidmaatregisters en visitaties van de gereformeerde kerk aan de Noordkust van Java in de jaren 1691-1732. De transcripties zijn deels gecorrigeerd door Rob Dumas.
De tekst is zoveel mogelijk weergegeven zoals in de oorspronkelijke documenten (incl. taal en schrijfwijze). Een enkele verklaring is tussen vierkante haken gezet.
Er is een alfabetische index op familienamen en patroniemen, waarin alle varianten van die namen in de tekst als aparte personen worden weergegeven.
Het bestand (76 pagina's / 761 KB) is alleen voor IGV-leden te downloaden, via deze website. U dient daarvoor ingelogd te zijn.
U kunt hier 
klikken of in het menu hierboven kijken onder "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Kerkregisters".
Reageren kan op het forum.

Indische telefoonboeken

Met enige regelmaat verschijnt op Indische genealogische fora de vraag waar informatie te vinden is over waar Indische familieleden in Indië precies woonden. De "Adresboeken" van Nederlandsch-Indië, door het CBG uitgebracht op DVD, vermelden in de regel woonplaatsen, soms wijken binnen deze steden, maar slechts zelden exacte adressen. 
Telefoonboeken brengen hier dus uitkomst, zij het dan uiteraard slechts voor personen die een telefoonaansluiting hadden.

Met de publicatie van het telefoonboek van Soerabaja (tegenwoordig: Surabaya) van 1937, bijgewerkt tot 20 april 1937, maakt de IGV een begin met een interessante bron voor het "aankleden" van Indisch genealogische publicaties.

Het bestand is alleen te downloaden door ingelogde IGV-leden, via het menu "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Indische telefoonboeken".

Staatsblad-Europeanen (1870-1949)

IGV-lid Tjaart Schillhorn van Veen heeft een omvangrijke lijst samengesteld met personen die in Nederlands-Indië gelijkgesteld werden met Europeanen (van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 de term toepasselijk verklaring)

Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië gepubliceerd, vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".

In totaal zijn 15.993 personen opgenomen in de bewerking, van wie de achternaam, voornamen en woonplaats zijn vermeld. Een enkele keer werd ook de geboortedatum in het besluit opgenomen. De bewerking bevat ook de verwijzing naar het Indisch Staatsblad waarin de gelijkstelling/toepasselijkverklaring werd gepubliceerd.

IGV-leden kunnen via het menu "Publicaties" -> "Bronnen" -> "Staatsblad-Europeanen 1870-1949" een .pdf-bestand downloaden met alle 15.993 personen, alfabetisch gerangschikt op achternaam.

De gelijkstellingen/toepasselijk verklaringen zijn ook opgenomen in de (publiek toegankelijke) naturalisatie-database van IGV-lid Dennis de Calonne. Hiermee is een gezamenlijke, volledig doorzoekbare, database ontstaan van Schillhorn van Veen en De Calonne, met zowel gelijkstellingen (1870-1919), toepasselijk verklaringen (1920-1949) als naturalisaties (1850-1984). Meer informatie op bovenvermelde website.