De Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van het jaarboek, ‘De Indische Navorscher’ en de genealogische bijlage bij ons kwartaalblad. Daarnaast brengt de IGV met enige regelmaat een deeltje in haar serie “Bronnenpublikaties” uit, waarin originele bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek toegankelijk worden gemaakt. De IGV publiceert echter niet alleen; leden bieden elkaar ondersteuning en zo verbindt de IGV mensen met dezelfde interesse en achtergrond.

De IGV is een actieve en gezonde vereniging. Nog geen lid? Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.


Fout: e-mail met privébericht

Het kan zijn dat leden de afgelopen tijd een of meerdere keren een mail hebben ontvangen met daarin de boodschap "Er is een nieuw privébericht van Indische Genealogische Vereniging".
De e-mails zijn ten onrechte door het systeem verstuurd, naar aanleiding van een fout in de achterliggende beheersoftware. Er is geen sprake van een privébericht; inloggen is om die reden niet nodig.
U kunt de berichten als niet verzonden beschouwen en verwijderen.
Het lijkt erop dat de fout inmiddels is hersteld, zodat een en ander niet meer voor kan komen.
Excuses voor het ongemak.
 

ALV 25 mei 2014 en Asal Oesoel

Op zondag 25 mei 2014 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (inclusief Indische maaltijd) weer plaats.
Dit jaar op een andere locatie, namelijk  bij Evenementenlocatie Gooiland aan de Emmastraat 2 te Hilversum (klik hier voor een routebeschrijving).
Om 13.00 is de ontvangst met koffie/thee en spekkoek, aansluitend vindt de ledenvergadering plaats. Alleen leden van de IGV hebben spreek- en stemrecht tijdens de ledenvergadering. Na de ledenvergadering, van 15.00 tot 16.00, zal mevrouw dr. Martine Zoeteman-van Pelt een lezing verzorgen namens het Centraal Bureau voor Genealogie. Tussen 16:00 en 17:00 is er tijd voor ontmoeting en kennisdeling. De middag wordt vanaf 17.00 afgesloten met een Indisch buffet. Voor het buffet dient u zich van tevoren aan te melden en voorafgaand het totaalbedrag over te maken. Informatie hierover hebt u op 12 mei ontvangen via de mail.
De stukken voor de ALV van 25 mei zijn opgenomen in de eerste IGV-Info van 2014, die op 16 mei o.a. per e-mail naar de leden is verzonden. Ze zijn voor leden ook bereikbaar via het 'IGV-Leden'-menu.

De nieuwe Asal Oesoel (jaargang 3, nr. 1) is ook verschenen. Asal Oesoel wordt niet meer per post verzonden; leden ontvangen deze per e-mail. De Asal Oesoel is voor eenieder te downloaden via de website. Klik daarvoor hier.

Bronnenpublicatie (BRP) nr. 23 in aantocht

Op de komende Algemene Ledenvergadering van de IGV (25 mei a.s.) zal deeltje 23 in de serie “Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging” worden gepresenteerd.
Dit deeltje, samengesteld door de IGV-leden L.M. Janssen en R. Melger, bevat de huwelijksregisters van Soerabaja van 1886-1891 en 1893; een totaal van 485 huwelijken.

Eerste Jongerenevenement IGV een succes!

Op zaterdag 29 maart 2014 werd in Amersfoort het eerste IGV Jongerenevenement gehouden.
Zo'n 25 jongeren, waaronder ook wat oudere jongeren, waren aanwezig om iets te horen over de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indische Nederlanders en over de basisbeginselen van genealogie.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes aan de slag. De begeleiding was in handen van de redacties van De Indische Navorscher en de IGV Bronnenpublicaties en van IGV-bestuursleden. De deelnemers werden ter plekke wegwijs gemaakt in diverse bronnen en waar nodig doorverwezen naar andere bronnen.
Er werd, kortom, veel kennis overgedragen en samen gespeurd, maar ook gezellig gekletst en spekkoek gegeten.
De deelnemers gingen allemaal naar huis met meer kennis over hun Indische geschiedenis en nieuwsgierigheid naar meer!

Foto's zijn te vinden op onze nieuwe Facebook-pagina (vergeet niet ons te "Liken" op Facebook!)

Nieuwe digitale bestanden beschikbaar voor IGV-leden

De Indische Genealogische Vereniging heeft exclusief voor haar leden twee nieuwe digitale bronnen op de website gezet:
Passagierslijsten betreffende de repatriëring
De Indische Genealogische Vereniging beschikt over een uitgebreide verzameling van kopieën van passagierlijsten betreffende de repatriëring van Indische Nederlanders per schip. Hiervan zijn destijds per vaart indexen gemaakt. Op dit moment zijn vijf bestanden uit de collectie digitaal beschikbaar; veel meer zullen volgen.
Naamboekjes V.O.C.
Early Dutch Books online heeft een aantal naamboekjes van de V.O.C. online gezet uit de periode 1779-1801. Een naamboekje vermeldde de belangrijkste V.O.C.-dienaren. IGV-lid H.J. (Henk) Verbaarschott heeft 20 pdf-files gedownload en samengebonden tot vier pdf-files.

Klik hier voor een overzicht van alle tot op heden gepubliceerde digitale bronnen en hun beschikbaarheid.
Reageren kan op het forum.

Nieuwe IGV-Info en Asal Oesoel

Vandaag zijn de nieuwe IGV-Info en de bijbehorende Asal Oesoel uitgekomen.
Leden van wie een e-mailadres bekend is, hebben de IGV-info en Asal Oesoel per e-mail ontvangen. Andere leden ontvangen ze binnenkort per post.
Alle IGV-Info's zijn te downloaden via deze website (alleen door leden).
De Asal Oesoels zijn ook via deze website te downloaden (door eenieder).

Kerkdocumenten Noordkust van Java (1691-1732)

IGV-lid Tom de Vroom heeft transcripties gemaakt van documenten betreffende doopregisters, lidmaatregisters en visitaties van de gereformeerde kerk aan de Noordkust van Java in de jaren 1691-1732. De transcripties zijn deels gecorrigeerd door Rob Dumas.
De tekst is zoveel mogelijk weergegeven zoals in de oorspronkelijke documenten (incl. taal en schrijfwijze). Een enkele verklaring is tussen vierkante haken gezet.
Er is een alfabetische index op familienamen en patroniemen, waarin alle varianten van die namen in de tekst als aparte personen worden weergegeven.
Het bestand (76 pagina's / 761 KB) is alleen voor IGV-leden te downloaden, via deze website. U dient daarvoor ingelogd te zijn.
U kunt hier 
klikken of in het menu hierboven kijken onder "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Kerkregisters".
Reageren kan op het forum.

Indische telefoonboeken

Met enige regelmaat verschijnt op Indische genealogische fora de vraag waar informatie te vinden is over waar Indische familieleden in Indië precies woonden. De "Adresboeken" van Nederlandsch-Indië, door het CBG uitgebracht op DVD, vermelden in de regel woonplaatsen, soms wijken binnen deze steden, maar slechts zelden exacte adressen. 
Telefoonboeken brengen hier dus uitkomst, zij het dan uiteraard slechts voor personen die een telefoonaansluiting hadden.

Met de publicatie van het telefoonboek van Soerabaja (tegenwoordig: Surabaya) van 1937, bijgewerkt tot 20 april 1937, maakt de IGV een begin met een interessante bron voor het "aankleden" van Indisch genealogische publicaties.

Het bestand is alleen te downloaden door ingelogde IGV-leden, via het menu "Publicaties" -> "Digitale bronnen" -> "Indische telefoonboeken".

Staatsblad-Europeanen (1870-1949)

IGV-lid Tjaart Schillhorn van Veen heeft een omvangrijke lijst samengesteld met personen die in Nederlands-Indië gelijkgesteld werden met Europeanen (van 1870 t/m 1919 werd de term gelijkstelling gebruikt, vanaf 1920 de term toepasselijk verklaring)

Het besluit/de ordonnantie van de Gouverneur-Generaal werd in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië gepubliceerd, vandaar dat ook wel wordt gesproken over "Staatsblad-Europeanen".

In totaal zijn 15.993 personen opgenomen in de bewerking, van wie de achternaam, voornamen en woonplaats zijn vermeld. Een enkele keer werd ook de geboortedatum in het besluit opgenomen. De bewerking bevat ook de verwijzing naar het Indisch Staatsblad waarin de gelijkstelling/toepasselijkverklaring werd gepubliceerd.

IGV-leden kunnen via het menu "Publicaties" -> "Bronnen" -> "Staatsblad-Europeanen 1870-1949" een .pdf-bestand downloaden met alle 15.993 personen, alfabetisch gerangschikt op achternaam.

De gelijkstellingen/toepasselijk verklaringen zijn ook opgenomen in de (publiek toegankelijke) naturalisatie-database van IGV-lid Dennis de Calonne. Hiermee is een gezamenlijke, volledig doorzoekbare, database ontstaan van Schillhorn van Veen en De Calonne, met zowel gelijkstellingen (1870-1919), toepasselijk verklaringen (1920-1949) als naturalisaties (1850-1984). Meer informatie op bovenvermelde website.

Kopij De Indische Navorscher 2013

De redactie van De Indische Navorscher (Rob Mostert, Roel de Neve en Reinoud Vissers) wil ook dit jaar weer een mooi jaarboek samenstellen.
Om het jaarboek op tijd te kunnen uitbrengen wordt iedereen opgeroepen kopij in te leveren voor 1 november 2013.

Teneinde de redactie in staat te stellen uw bijdrage zo goed en snel mogelijk te verwerken, is het belangrijk dat zij al zoveel mogelijk in het juiste format is gegoten. Voor voorbeelden van de gewenste opmaak wordt verwezen naar de bijdragen in DIN 2011 (2012 was een bijzondere uitgave). Enkele kenmerken van de opmaak:
  • Alle namen (met uitzondering van de namen van ouders en eventuele eerdere of latere echtgenote van aangehuwde personen) in KLEIN KAPITAAL.
  • Namen van maanden niet beginnen met een hoofdletter en voluit (maart t/m juli) of afgekort (de overige maanden) geschreven, niet in cijfers.
  • Geen automatische nummering van kinderen i.v.m. opmaaktechnische redenen. De kinderen dus handmatig nummeren!
  • Goede bronvermeldingen. Bij verwijzingen naar openbare archieven naast het archiefblok ook het toegangsnummer vermelden. Bronvermeldingen m.b.t. geboorten, trouwen en overlijden vermeld in de opgaven van de burgerlijke stand in de almanakken van Nederlandsch-Indië zijn niet nodig.
  • Bronvermeldingen door middel van eindnoten.
  • Bronnen mogen verkort worden vermeld, zie hiervoor pagina 11 van DIN 2012.
Voor vragen en overleg over uw kopij kunt u contact opnemen met Roel de Neve van de redactie.

ALV 2 juni 2013

Op 2 juni vond te Bronbeek de Algemene Ledenvergadering plaats van de Indische Genealogische Vereniging.
Twee bestuursleden, Hade Mugie en Tom de Vroom, traden af. De twee ontstane vacatures zijn met instemming van de vergadering ingevuld door Ralph Ravestijn (werkzaam bij accountantskantoor, 37 jaar) en Dennis de Calonne (jurist, 31 jaar). Ralph neemt de secretarisfunctie op zich en Dennis wordt belast met het beheer en de doorontwikkeling van de website (webmastersfunctie).

Tevens werd tijdens de jaarvergadering deel 22 in de serie "Bronnenpublicaties van de Indische Geenalogische Vereniging" gepresenteerd. Deel 22 bevat de huwelijksregisters van Soerabaja 1870, 1876-1880, 1883-1885, bewerkt door IGV-leden R. Melger en L.M. Janssen. Klik hier voor informatie over prijs en bestelling.

Indische Genealogische Vereniging 25 jaar

De Indische Genealogische Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar.
Dit wordt op bescheiden wijze gevierd tijdens de Algemene Leden Vergadering op zondag 2 juni 2013 in Kumpulan Reünie-en Congrescentrum op Landgoed Bronbeek in Arnhem.
Tijdens de bijeenkomst wordt deze nieuwe website gepresenteerd.