Update RoosjeRoos

Meer
27 okt 2014 08:34 - 27 okt 2014 08:37 #780 door Willy Etmans
Willy Etmans heeft een nieuw onderwerp gemaakt: Update RoosjeRoos
www.roosjeroos.nl : update oktober 2014

ruim 27.000 records toegevoegd:

indexen huwelijksakten uit de Regeringsalmanakken
1822-1824 en 1856-1885 en
gegevens uit de overlijdensakten uit Buitenzorg en Semarang vanaf 1922
en die van oorlogsslachtoffers 1942-1947

1. Nieuwe records uit de indexen van Regerings Almanakken (1815 tot en met 1922):
* toegevoegd 13.092 records aan de indexen op de huwelijksakten uit de Regerings Almanakken van Nederlands-Indië over de jaren 1856 t/m 1885 en tevens
de in de eerste serie weggevallen RA-jaren 1822, 1823 en 1824

NB: de RA's wemelen van de fouten: zoek m.b.v. wildcards op variaties van voor-en familienaam! Namen van dezelfde personen kunnen bij een echtscheidings- of volgende huwelijksakte verschillend gespeld zijn. Hetzelfde geldt voor familienamen van personen uit dezelfde familie. Ook bij de overlijdensaktes kunnen weer variaties voorkomen.

2. Nieuwe records B.S.-akten van diverse plaatsen uit heel Indië over de jaren na 1922,
geëxtraheerd uit de door de Mormoonse kerk verfilmde akten:
* uitgebreide indexen op overlijdensakten Buitenzorg 1923 t/m 1941 - (1439 records)
* idem op overlijdensakten Semarang 1922 t/m 1933 en 1935 t/m 1938 (2122 records)
* idem op overlijdensakten opgemaakt te Batavia in de jaren 1946-1949
van tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers uit heel Indië, Japan, Burma (Birma) en Siam (Thailand) (1941) 1942 -1947 (1948,1949) (10.943 records).
NB: deze namen staan deels ook vermeld op www.ogs.nl ; via de index op RoosjeRoos zijn nu ook de officiële akten toegankelijk.

[/i]
Laatst bewerkt: 27 okt 2014 08:37 door Willy Etmans.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Lucille Vossenberg-Ferdinandus
Meer
27 okt 2014 08:47 #781 door Willy Etmans
Willy Etmans antwoordt op het onderwerp: Update RoosjeRoos- vervolg: overzicht databases
Via www.RoosjeRoos.nl kunnen nu de volgende databases doorzocht worden:

1. Indische Burgerlijke Stand vóór 1923 :
Indexen Regerings Almanakken (RA): Nederlands-Indië - alle gebieden:
* indexen Overlijden RA 1815 t/m RA 1923 (200.000 records)
* indexen Huwelijken RA 1815 t/m RA 1885 (20.000 records)
* indexen huwelijken RA 1900-1923 (1000 records) Sumatra’s Westkust (SWK):
(beschikbaar gesteld door Richard Davies )

2. Indische Burgerlijke Stand - vanaf 1923 - diverse plaatsen (ingevoerd door Maarten Etmans)
*Huwelijken Batavia 1924 -1931 -indexen- (2500 records)
*Huwelijken Djokjakarta 1933 -akten- (62 records)
*Overlijden Djokjakarta 1925-1942 -akten- (657 records)
*Overlijden Pasoeroean 1922 -1940 -akten- (300 records)
*Overlijden Celebes e.o, de Molukken, Timor, Bima 1923,1933-1935 -akten- (341 records)
*Overlijden Soerabaja 1923-1945 - deels indexen/deels akten - (6400 records)
*Overlijden Soerakarta 1934; 1937-1939; 1941-1942; 1949 -akten-
*Overlijden Salatiga 1933-1936 - akten- (tesamen met Soerakarta: 720 records)
*Overlijden Malang 1925-1945 -deels indexen/deels akten- (3800 records)
*Overlijden Rankasbitoeng (Bantam) en Manggar (Billiton) - indexen/akten - (26 records)
*Huwelijken div. plaatsen Indië 1881-1930, door echtscheiding ontbonden in Den Haag in de
jaren 1923-1932, -indexen + extra gegevens-
(300 records) (beschikbaar gesteld door Frank van de Velde )
*Overlijden Semarang 1922-1933; 1935-1938- indexen- (2122 records)
*Overlijden Buitenzorg 1923-1942 - indexen- (1439 records)
*Overlijden van tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers 1941-1947 (1948,1949), heel
Indië; Burma (Birma), Siam (Thailand), Japan; akten opgemaakt in de jaren 1946-1949 te
Batavia. - indexen- (8500 records).
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Lucille Vossenberg-Ferdinandus
Meer
27 okt 2014 09:41 #782 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Update RoosjeRoos- vervolg: overzicht databases
Veel dank, roosjeroos. Ik zoek regelmatig bij jullie.
Je zou eens met het IGV-bestuur kunnen praten over samenwerking?

En heeft een forumlezer nog een interessante database thuis?
Meer
13 nov 2014 10:55 #787 door Roel de Neve
Roel de Neve antwoordt op het onderwerp: Update RoosjeRoos- vervolg: overzicht databases
Beste Willy en Maarten,

Complimenten en dank. Hopelijk gaan jullie hiermee nog lang door. Bijzonder nuttig en stimulerend voor het Indische familieonderzoek.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Lucille Vossenberg-Ferdinandus
Gemaakt door Kunena