Familie 'Beingsick'

 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
08 nov 2013 08:59 #230 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper heeft een nieuw onderwerp gemaakt: Familie 'Beingsick'
Hier in Jakarta, ontmoette ik recentelijk een telg van de familie Beingsick. Het is een opvallende naam. Zojuist kwam ik op Het Geheugen van Nederland een serie prachtige foto's tegen, gemaakt in 1865-1879 door een andere telg uit dezelfde familie: H. Beingsick, een fotograaf die in de Molukken opereerde. Graag zou ik mijn bezoeker willen uitleggen hoe de afstammingsrelatie is. Wie heeft er een goed overzicht van deze familie?
Meer
08 nov 2013 09:26 - 08 nov 2013 09:34 #232 door Dennis de Calonne
Dennis de Calonne antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Interessante naam inderdaad.

- Via kranten.kb.nl (zoeken op de achternaam) vind ik vanaf 1892 vermeldingen.
- In de Regeringsalmanakken vind ik vanaf 1876 vermeldingen in de Naamlijsten, Geb./Tr./Overl. en Adresboeken. Bijvoorbeeld: Henrij Beingsick x Sarah Theodora Walsen op 27 maart 1875 te Menado (RA 1876, p. 214).
- In de IGV-bronnenpublicaties vind ik ene Maria Beingsick, geb. 28 maart 1916, overl. 23 juni 1921 (grafschriften op Java, Bandoeng, BRP 5/p. 10).

____________________________________
Voorzitter IGV | Webmaster en webredacteur igv.nl
Genealogische Website De Calonne c.a.
Database gelijkstellingen, toepasselijk verklaringen en naturalisaties (1850-1984)
Laatst bewerkt: 08 nov 2013 09:34 door Dennis de Calonne.
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
11 nov 2013 06:19 #236 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Dank, Dennis! Ik vond in de historische kranten een aardige reeks familieberichten etc., meerendeels daterend van de periode 1900-1915, en met verschillende spellingen van de naam.

In de het nieuwe adresboek van geheel NI vond ik een lange reeks vermeldingen van de naam Beingsick, maar het KIT system werkt niet meer volledig: de view details functie faalt helaas. Toch kan ik met wat moeite het een en ander lezen.

Interessante stukjes informatie zijn:

1) In Roosje Roos:
Overledene: Ferdinand Beingsik
Plaats: Semarang
Datum: 10-10-1857
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1859/622
________________________________________
Overledene: Wilhelmina Beingsik ()
Plaats: Semarang
Datum: 04-03-1861
Opmerking(en): Eerste Bijregister
RA jaar/bladzij: 1862/81

Overledene: Harry Beingsiek (man)
Plaats (afdeling): (Amboina)
Datum: 24-04-1889
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1891/419

2) Bataviaasch handelsblad 02-06-1874, Dag (zie laatste regels hieronder)
SOERABAYA, 26 Mei. Men schrijft ons van Banda dato 6 dezer: Die het dichtst bij het vuur zitten, warmen zich het best. Als een gevolgtrekking daarop kan men te Banda wel zeggen zeer ver van het vuur verwijderd te zijn. Met alles, uitgenomen de verpondingsbelasting, gaat het hier een slakkengang; zaken voor den Raad van Justitie, die elders in 4, hoogstens 6 weken zijn beslist, loopen hier V/2 jaar, boedelscheidingen bij vonnis van den Raad aan den notaris ad interim opgedragen, blijven bij dien notaris meer dan een jaar liggen zonder dat er aan gedacht wordt die zaken te behandelen, zoo dat nu reeds bij een dergelijke perkr.ra 2 erfgenamen zijn overleden, waardoor de zaak daardoor nog ingewikkelder wordt. Met de politie is het allertreurigst, diefstallen zijn aan de orde van den dag, zonder dat er een weinig moeite gedaan wordt de dieven op te sporen, want hoe is het anders mogelijk bij eene goede kontróle, dat die dieven en ook weggeloopen kontraktanten van het eiland Neira kunnen vluchten zonder gevat te worden P Doch men moet bekennen dat niet geheel de schuld aan onzen assistent-resident is gelegen, daar die ambtenaar buiten zijne hoofdbetrekking nog wel 10 andere bijbetrekkingen heeft, die elk afzonderlijk hunne korrespondentie en administratie vereischen. Wij hopen hier algemeen dat door de Regeering hierin eene verandering zal worden gebracht, want zoo blijven kan het niet. Daar Banda weder getoond heeft 's Lands dienaren niet te vergeten, zoo hopen wij dat ook de Regeering Banda niet zal vergeten, dit blijkt uit het ondervolgende. De Rederijkerskamer Adeka heeft eene voorstelling gegeven ten behoeve van de verminkte en nagelaten betrekkingen der gesneuvelden uit den laatsten oorlog tegen Atchin en van deze voorstelling is ruim / 800 ingezameld. Door den alhier tijdelijk verblijfhoudenden fotograaf Henry Beingsik, is eene akrobatiesche en gymnastiesche voorstelling gegeven voor datzelfde doel, daarvan is gezameld ruim ƒ 200; deze gelden worden per deze mail naar Java verzonden. (Soer. Cottr.)

3) op www.brouwertree.com/langgene7.html :
BURGERLIJKE STAND - HUWELIJKEN TE MENADO.
27 Maart 1875 Henrij Beingsick met Sarah Theodora Walsen.

4) Bataviaasch Nieuwsblad 1892 - 10 - 08
OPROEPINGEN VAN DEBITEUREN EN CREDITEUREN.
29 Oct. door C. W. Walsen, Amoerang deb. en cred wijlen H. Beingsick en S. Th. Beingsick Walsen rek. en verantw.

5) bremerniedeck.wordpress.com/2006/01/10/f...ie-bremer-beingsick/
Familie Bremer – Beingsick
Een foto van Wilhelmina Beingsick, geb Ternate 13 Feb 1878, tesamen met haar man Hessel Gijsbert Bremer, geb Nijmegen 18 Dec 1869.

6) Bataviaasch nieuwsblad - 27-06-1904, Dag
Op 8 dezer overleed te Menado Mevrouw de Wed. M. A. WALSEN geb. Bowie oud 85 jaar. Diep betreurd door hare kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134

Verdere onderzoeksvragen:

Waren de Semarangse Ferdinand en Wilhelmina broer en zus?

Waren zij in Indie geboren?

Waren Harry en Henrij 1 en dezelfde persoon?

Trouwde Henrij met Sarah op Ternate?

Kan het zijn dat de op Ternate geboren Wilhelmina een dochter was van Henrij en Sarah?


Antwoorden op deze vragen zijn vrij waarschijnlijk in de regeringsalmanakken te vinden. Helaas heb ik mijn set DVDs niet hier in Jakarta.
 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
11 nov 2013 19:14 #238 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Ik heb even de regeringsalmanak en de DVD IGV (met de bronnenpublicaties) doorgenomen op de naam Beingsick. Met het volgende resultaat. De gegevens uit RA na 1900 heb ik niet meegeomen omdat deze niet binnen de gestelde vragen vallen. Geeft dit antwoord op je vragen? Mischien ten dele. Kijk zelf maar.

Ferdinand Bingsik [RA 1858, 499: Ferdinand Beingsik]
geb. Gempol (Semarang) 3 mei 185 1, ged. Semarang 11 februari 1857;
vader: onbekend, moeder: de Jav. vr. Kamila, ongehuwd; geadopteerd door
Christiaan Schijns; getuige: Christiaan Schijns; extr. verl. 13 februari 1857.

Wilhelmina Bingsik [RA 1858, 499: Wilhelmina Beingsik]
geb. Gempol (Semarang) 1 juli 1855, ged. Semarang 11 februari 1857; vader:
onbekend, moeder: Jav. vr. Kamila, ongehuwd; geadopteerd door Christiaan
Schijns; getuige: Christiaan Schijns; extr. verl. 13 februari 1857.

Henry Bingsik [RA 1858, 499: Henrij Beingsik]
geb. Gempol (Semarang) 5 december 1849, ged. Semarang 11 februari 1857;
vader: onbekend, moeder: de Jav. vr. Kamila, ongehuwd; geadopteerd door
Christiaan Schijns; getuige: Christiaan Schijns; extr. verl. 13 februari 1857.

RA 1889 J.F. Beingsick werkend/wonend in Menado
RA 1887 Hauri Beingsick werkend/wonend in Menado

Menado geboorte 03-08-1883 Jan Ferdinand Beingsick
Ternate geboorte 13-02-1878 Wilhelmina Beingsick
Menado huwelijk 27-03-1875 Henrij Beingsick met Sarah Theodora Walsen
Menado huwelijk 24-11-1898 Jan Hendrik Felix met Maria Beingsick
Semarang overlijden 10-10-1857 Ferdinand Beingsik
Menado geboorte Maria Aleida Beingsick
Ternate geboorte 24-08-1879 Adella Beingsick
Amboina overlijden 24-04-1889 Harry Beingsick

mvg-Ben
 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
11 nov 2013 19:37 #239 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Aanvulling RA:
Menado 19-09-1851 geboorte Sarah Theodora Walsen
Menado 16-08-1889 overlijden Sara Thedora Walsen

Eerder gemeld:
RA 1887 Hauri Beingsick werkend/wonend in Menado.
Ik denk dat de mogelijke verminking van deze naam door OCR komt. Vermoedelijk dus Harrie.

mvg-Ben
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
13 nov 2013 14:21 #242 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Beste Ben,

Dat is een geweldige hulp! Met deze gegevens erbij, heb ik een eerste schets opgezet van een parenteel Beingsick, als hieronder. Verontschuldigingen voor het vooralsnog weglaten van de referenties naar bronnen.

De indische familie Beingsick blijkt dus te beginnen rond 1850. Kamila, een Javaanse vrouw, krijgt drie kinderen die de familienaam Beingsick meekrijgen: 1) zoon Henry, geboren 05/12/1849; 2) zoon Ferdinand, geboren 03/05/1851; en 3) Wilhelmina, geboren 01/07/1855. De drie kinderen warden in Gempol geboren. Jaren later worden ze gedoopt, namelijk op 11/02/1857 (in Semarang, en vervolgens geadopteerd (acte op 13/02/1857) door Christiaan Schijns. Was de familienaam van de vader van de kinderen dus Beingsick?

(Opm: Kan de naam Beingsick verbastering zijn van de naam Bensieck? Was de volgende person een verwant: Overledene: Jan Bensik (Militair; Plaats: Batavia; Datum: 31-12-1874; Opmerking(en): - ;
RA jaar/bladzij: 1877/281?)


In Roosje Roos: Overledene: Christiaan Schijns; Plaats: Semarang; Datum: 06-09-1871; Opmerking(en):-;Bron: RA jaar/bladzij: 1872/273. Helaas kon ik niet meer mbt Christiaan of Kamila vinden. Er komt in de database een militair 'Jan Schijns', Banjoemas, voor die de vader kan zou kunnen zijn van Christiaan.

Twee van de drie kinderen overlijden jong: Ferdinand 10/10/1857, dus 6 jaar oud en in jaar waarin hij werd gedoopt en geadopteerd. Wilhelmina overlijdt 04/03/1861, dus 5 jaar oud.

Zoon Henrij lijkt vevrolgens de enige drager van de familienaam Beingsieck te zijn. Hij huwt op 27/03/1875, dus 25 jaar oud, te Menado, Sarah Theodora Walsen. Sarah werd geboren te Menado op 19/09/1851. Haar vader was M.A. Walsen, en haar moeder droeg de familienaam Bowie en werd in 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud.

Als inderdaad Henrij de enige was die de familienaam Beingsick kon doorgeven, dan lijkt het er op dat het echtpaar Henrij-Sarah de volgende vijf kinderen kreeg (volgorde onzeker want geboorte datum niet in alle gevallen bekend):

1) Adele, geboren Ternate 24/08/1873 [NB: Ik kan de bron niet meteen terugvinden. Haar geboorte datum is vroeger dan die van het huwelijk van Henrij. Verificatie is noodzakelijk.). Trouwde met Herman Petrus Johannes Rappange. Kinderen van dit echtpaar vooorzover nu bekend: Barendina Alida Wilhelmina Maria, geboren Pasoeroean 16/09/1912.

2) Wilhelmina: geboren Ternate 13/02/1878; getrouwd Malang 18/12/1907 met Hessel Gijsbert Bremer, geboren Nijmegen 18/12/1869, militair; overleden Karang Asem, 24/12/1918. Kinderen bekend van dit echtpaar: Hendrik Gerrit Ferdinand, geboren Soerabaja 11/12/1909. In 1917 werd er te Karang Asem een dochter geboren.

3) Maria, mogelijk geboren in 1879 (zie lijst van Banda inwoners). Maria trouwde Menado 24/11/1898 met Jan Hendrik Felix, Depothouder Opiumregie, oa. achtereenvolgens te Malang (1907/08), Rembang (1908/09, Makassar (1909/10). Jan is waarschijnlijk een zoon van Bernhard Cornelis Feliz, predikant te Weltevreden die overleed op 21/03/1907. In 1917 is Maria weduwe en woont te Riouw.

4) Maria Alida, geboorte datum/plaats alsnog onbekend. Trouwde Menado 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder/Bendsneijder, handelsemployee te Gorontalo (later te Bandoeng,NA 1930/77). Voor kinderen zie publicaties Bendsneijder.

5) Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883. Jan werd Onderopzichter bij de Kininefabriek in Bandoeng. Ik heb nog geen gegevens mbt een huwelijk en kinderen gevonden.


Ook hier lijkt het erop dat alleen Jan Ferdinand de naam doorgeven kon.

Ik vond twee jongere Beingsick-s genoemd:

1) Karel Beingsick, geboren 28/11/1914; getrouwd in eerste helft 1950 met Nji Ommi. Overleden 18/11/1969.

2) Gerrit Beingsick Kessel, 1912-1946 (Eereveld).
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
14 nov 2013 03:53 #243 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Ondanks de typefouten en enige automatische spellingscorrecties (door de website?) naar het Engels toe, alsook het missen van de bronnen biedt de haastig samengestelde draft parenteel Beingsick een aardig inzicht in de achtergrond van de familie. Laten we het beschouwen als een startpunt en een raamwerk om verder uit te werken en allengs de draft te verstevigen door vermelding van bronnen.

Meteen even een corrective van zo'n typefout: Zoals door Ben werd vermeld werd Adele/Adella geboren te Ternate, op 24-08-1879 en niet, zoals ik noteerde, in 1873.

1. Om de juistheid van de draft te controleren, zijn de volgende onderzoeksvragen van belang:

1.1 Was Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883, zoon van Henrij, de enige die de naam Beingsick kon doorgeven? Of had hij een nog broer?

2. Om de draft verder naar het verleden uit te werken:

2.1 Trouwde Christiaan Schijns met Kamila? Dit zou in de Semarangse BS te vinden moeten zijn.

2.2 Waar ligt de plaats Gempong? Ik kan alleen een referentie naar 'bij Pasoeroean'. Wat was daar in die tijd te doen? E.g. was er een suikerfabriek, een legerplaats, etc.?

2.3 Is het correct om te veronderstellen dat de naam Beingsick de achternaam is van de vader van Henrij (1849), Ferdinand (1851), en Wilhelmina (1855)? Is de naam een verbastering van een in Nederland voorkomende achternaam, zoals Bensieck/Bensick/Bensik? Of van een Franse naam? Was er in 1848-1855 een persoon met de achternaam Beingsick of daarop gelijkend in Indie, in Java, in/bij Gempong?

3. Leemten in basis gegevens:

3.1 Maria, mogelijk geboren in 1879 (zie lijst van Banda inwoners)en getrouwd te Menado 24/11/1898 met Jan Hendrik Felix: Wat is haar geboorteplaats en -datum?

3.2 Maria Alida, geboren te Menado (informative van Ben), getrouwd te Menado op 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder/Bendsneijder: Wat is haar geboortedatum?

3.3 Jan Ferdinand, geboren Menado 03/08/1883, en Onderopzichter bij de Kininefabriek in Bandoeng: geen informatie in de draft betreffende huwelijk en kinderen.

Ik zou graag 1 of meerdere van de foto's die Henrij maakte toevoegen aan deze discussielijn, met name de foto van de man met verentooi, maar de website lijkt dat niet mogelijk te maken. Of kan de webmaster een handje helpen? Ze zijn op Het Gehuegen van Nederland te vinden (zoek naar Beingsick), en ook hier:

www.europeana.eu/portal/search.html?quer...Beingsick%22&rows=12
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
14 nov 2013 05:34 #244 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Gempol

Bron: Wikipedia [ id.wikipedia.org/wiki/Gempol,_Pasuruan ]

Gempol, Pasuruan

Gempol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis Gempol berbatasan langsung dengan Kecamatan Pandaan, Kecamatan Beji dan Kecamatan Bangil. Gempol merupakan salah satu kecamatan yang letaknya paling barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo Dan Kabupaten Mojokerto. Sungai Porong merupakan pembatas antara kecamatan Gempol dengan Kecamatan Porong (wilayah Kabupaten Sidoarjo) di desa Kejapanan. Juga terdapat Gunung Watukosek, Gunung Penangunggan dan Gunung Arjuno yang merupakan patahan garis lumpur Lapindo memanjang hingga Bangkalan.
Gemaakt door Kunena