Antwoord: Familie 'Beingsick'

Opmerking: U plaats het bericht als een 'gast', u kunt niet meer het bericht bewerken of verwijderen
Gelieve Inloggen of Registreren om deze stap overslaan.

Uw e-mailadres wordt nooit getoond op de site.
X

Onderwerp geschiedenis van: Familie 'Beingsick'

Toon max. de laatste 6 berichten - (Laatste bericht eerst)

 • Rudi Kuiper
 • 's Profielfoto
01 jan 2014 15:50
Familie 'Beingsick'

Draft 5 is nu ver gevorderd. Nog even doorzetten...

Het lijkt me leuk als er een overzicht is van het fotografisch werk van Henrij Beingsick, de stam-vader van de Indische familie Beingsick. Gezien de kwaliteit van de foto's, zou dat wel-verdiend zijn!

Indisch4Ever heeft op indisch4ever.nu/2013/12/31/indisch-in-beeld-96/ een oproep gepubliceerd
aan lezers om eens te kijken of er foto's van Henrij Beingsick te vinden zijn in hun familie-archieven:

"Wie van U heeft foto's liggen zoals die van de bijgevoegde voorbeelden, met of zonder Henrij's naam?"

 • H.J. Verbaarschott
 • H.J. Verbaarschott's Profielfoto
25 dec 2013 20:19
Familie 'Beingsick'

Overigens..........
wat je allemaal gevonden en beschreven hebt in zo'n korte tijd. .... dit:

 • Rudi Kuiper
 • 's Profielfoto
25 dec 2013 20:09
Familie 'Beingsick'

Ja, jij hebt gelijk en ik was fout. Ik was gehaast en onzorgvuldig en verkeek me op de naam Ambrosius.

Nicolaas is een zoon van Augustinus Ambrosius van Delden 1842-1912 en Helena Johanna Roodenburg 1848-1917.

Augustinus Ambrosius is een zoon van Arnoldus Johannes van Delden en Henriette Walsen.

 • H.J. Verbaarschott
 • H.J. Verbaarschott's Profielfoto
25 dec 2013 12:13
Familie 'Beingsick'

Rudi, even checken dit:
Stamboom Driessen noemt Augustinus Ambrosius v D (1842 geboren) als vader van Nicolaas, vader van Didi.
En Augustinus was een zoon van Arnoldus en Walsen. (SIFA-familiedossier meldt dit ook )
www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I81709.php

 • Rudi Kuiper
 • 's Profielfoto
25 dec 2013 11:52
Familie 'Beingsick'

Dank voor de tip mbt Dina van Delden! Een ander interessant feit dat ik nu aan de notitie heb toegevoegd.

Ik vond in Stamboom Driessen dat Dina een dochter was van Nicolaas van Delden en Dina Vlierboom. De vader van Nicolaas was Ambrosius Johannes Wilbrordus van Delden, een jongere (half-) broer van Arnoldus Johannes van Delden. Ambrosius had een succesvolle carriere bij BB. Hieronder een 'cut and paste' text over hem:

Bron: www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.21.350.ead.pdf
Ambrosius Johannes Wilbrordus van Delden werd op 19 november 1819 geboren te Goor in de provincie Overijssel. Op jonge leeftijd trad hij in gouvernementsdienst en in 1838 vertrok hij naar Oost-Indie waar hem de functie van eerste klerk op het Algemeene Secretarie was aangeboden. In de loop der jaren was hij onder meer hoofdcommies Algemeene Secretarie (1846), secretaris van de residentie Japara (1848), assistent-resident van Djapara (1849) en assistent-resident van Bandong (1850). In 1852 werd hij gewestelijk secretaris van de residentie Japara en in 1853 werd hij benoemd tot adjunct-gouvernements secretaris. In 1857 nam hij ontslag uit overheidsdienst en werd eerste chef van de firma Reynst en Vinju. Inmiddels was hij ook getrouwd en had hij drie zonen en een dochter.

Naast zijn ambtelijke functies bekleedde van Delden ook veel nevenfuncties. Zo was hij lid van de hoofdcommissie van onderwijs te Batavia, tweede luitenant der cavalerie- schutterij te Batavia, President der Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia (1864-1874), secretaris van de Commissie van rapporteurs voor de herziening van de in Nederland ontworpen tarieven van inkomende en uitgaande rechten (1868), lid-correspondent van het Orientalisch Museum te Wenen (1872), consul-generaal van Oostenrijk-Hongarije (1872), lid der Commissie van onderzoek der vraag omtrent een geschikte plaats waar eene zeehaven voor Batavia kon worden gebouwd (1873) en lid-thesausier der Commissie voor een Atjeh-monument (1877).

Ook was hij een bekend criticus van het Nederlandse koloniale beleid in Indonesië. Hij schreef onder andere het kritische stuk Blik op het Indisch staatsbestuur.

Voor zijn verdiensten op zowel werk als maatschappelijk gebied, ontving hij in de loop der jaren vele onderscheidingen. Zo was hij ondermeer benoemd tot, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, Ridder van de Orde van het Legioen van Eer, Officier van de Orde van den Witten Olifant van Siam, Officier van de Orde van Cambodja, Commandeur van der Orde van Frans Joseph, Ridder der Orde van de Kroon van Italië en ontving hij het Herinneringskruis der vereniging van het Roode Kruis in Frankrijk, de Koninklijke Pruisische kroon-orde 3e klasse met rood kruis, een gedenkpenning van onzen Koning aan de leden der Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis en het leedwezen van het Hoofdcomité te 's Gravenhage van het Roode Kruis.

Van Delden overleed te Kobe in Japan op 8 september 1887.

 • H.J. Verbaarschott
 • H.J. Verbaarschott's Profielfoto
24 dec 2013 10:04
Familie 'Beingsick'

Kleine kanttekening, stukje historie:
Het echtpaar van Delden-Walsen waren de overgrootouders van Didi van Delden
Didi was gehuwd met Sultan Hamid II (Syarif Abdul Hamid Alkadrie, ook wel eerder bekend als Max Alkadrie)
indisch4ever.nu/2010/07/14/im-didi-van-delden/
id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II
en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II

Gemaakt door Kunena