Familie 'Beingsick'

 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
15 nov 2013 11:01 #253 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Even jouw bronnen nagezocht plus enige vragen getracht te beantwoorden.

1. Meisjes Blom: niet in RA na de geboorte/doop teruggevonden. Kunnen echter een andere naam gekregen hebben
2. Geboorteregister Bandoeng: wellicht via de Mormonen een film te bestellen (indien beschikbaar)
3. Opvallend: de geboortes van de 3 kinderen Beingsick en de 2 meisjes Blom staat op dezelfde pagina in de regeringsalmanak 1858 vermeld. De geboortejaren variëren van 1845 tot 1855. Dus tegelijkertijd doorgegeven.
4. Jouw bronnenopgave:
GN/1958 [150]= Betreft genealogie Felix
Jan Hendrik Felix, geb. Den Helder 8 juni 1868, f in Ned.
Indië in 1910, tr. Mia Beiensieck.
(Dit huwelijk bleef kinderloos)


BRP/4: 161 doop hervormd Semarang van Henry B., Ferdinand B. en Wilhelmina B.
BRP/4: 162 doop Francina en Louise Blom
BRP/4: 226 Wilhelmina Anna [RA 1862, 36: Anna Wilhelmina]
geb. Semarang 12 juli 1861, ged. Semarang 1 september 1861; moeder: Louisa
Hendrika Schijns, ongehuwd; getuige: Adolph Ludwig Georg Zimmermann

Kadoe, huwelijk 30-05-1870 Pieter Leonard Vermeulen en Louisa Henriette Schijns

ON/1935: 121/ Speelt zich af rond 1650
Lüdeke (Lukas) Heidsieck. boer op het goed Heidsieck onder
Jöllenbeck in Westfalen, huwde Mari Bensieck. uit Jöllenbeck.

BRP/5: 10 Bandoeng begraafplaats
Hier rust / onze innigst geliefde / Maria Beingsick / geb. 28 Maart 1916 /
overl. 23 Juni 1921.

mvg-Ben
 • Rudi kuiper
 • Rudi kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
15 nov 2013 13:37 #254 door Rudi kuiper
Rudi kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Om het handelen van Schijns beter te begrijpen, heb ik gezocht naar 'weeshuizen' in Nederlands Indie. Een van de links die opkwam betrof een Wikipedia artikel over Indische Nederlanders. Hieronder volgen drie stukjes uit dat artikel, waarin informative snippets voorkomen die helpen bij die poging om beter te begrijpen. Na lezing: herkennen we Kamila's situatie?; was Schijns een voorloper van de beweging die startte in 1892?

==================
Heropvoeding en scholing[bewerken]
nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Nederlanders

Tot de 20e eeuw werd heropvoeding van (Indo-)Europese kinderen informeel toegepast binnen Christelijke instanties. Tussen 1906 en 1918 ontwikkelde de overheid een formeel heropvoeding beleid voor deze kinderen. Vanaf 1892 werden tehuizen opgericht voor de heropvoeding en scholing van kinderen. Vanwege de suikercrisis rond 1890 nam de werkloosheid en daardoor ook het aantal in de steek gelaten Indo-Europese kinderen toe. Daarop werden er op Java meerdere opvangtehuizen opgericht. Men werd er sterk nationalische opgevoed en praktisch opgeleid. Van kinderen die door hun Inlandse moeder werden opgevoed werd gevreesd dat ze té Indisch werden wat hun loyaliteit aan het koloniale gezag en de Europese prestige niet ten goede kwam. Ze hadden niet alleen een bruine huid, maar spraken ook lokale dialecten en voelden zich thuis in de kampong. In het tehuis werden ze Europees opgevoed, maar ook niet te Europees zodat ze hun plaats niet uit het oog verloren. De vrees van de overheid was dat verwaarloosde, criminele jongeren vatbaar zouden zijn voor anti-koloniaal sentiment. Overheidsgestichten waren zowel gericht op het behoud van de raciale en culturele identiteit als op onderwijs.[13] De Indische overheid betaalde particulieren en organisaties tien gulden per maand per (Indo-)Europees kind en zeven en een half gulden per inheems kind. De instantie of particulier moest wel een goede reputatie hebben en werd overzien door een lokale politie agent of een vertegenwoordiger van de overheid. Tevens moest de verzorger van dezelfde landaard en religie zijn als het kind.[13] Veel van de volwassen jongens gingen uiteindelijk bij het leger of de marine. Meisjes werkten vaak in de huishouding en soms in het onderwijs of de verpleging. Een van die tehuizen werd opgericht door Johannes van der Steur die rond de 7000 kinderen onder zijn hoede had.

VOC periode, begin Nederlands-Indië[bewerken]

Gedurende de VOC-tijd tot 1860 werden Indo-Europeanen hoofdzakelijk geboren uit een Europese man en een Aziatische (vrijgekochte)slavin. De afkomst van zowel de Europese man als de Aziatische vrouw was zeer divers. De bevolking van Batavia bestond lange tijd uit mannen van verschillende Europese nationaliteiten, Chinezen, slaven en ex-slaven uit o.a. Zuid Azië: India en Zuidoost Azië: Birma, Bali, Makassar, Banda, Melaka en mestiezen uit voormalige Portugese gebieden maar lange tijd geen Javanen. Later toen het grondgebied groter werd kwamen daar Sundanezen bij. Als een Europese vader de kinderen die hij bij een slavin had verwekt, niet erkende, bleven zij onder de hoede van hun moeder. Als zij zich tot het christendom bekeerden en daardoor de vrijheid kregen, gingen moeder en kinderen op in de bevolkingsgroep van vrije Aziatische christenen, de Mardijkers. Aangezien erkenning vaker niet dan wel plaatsvond was dat veelal het geval. In de hogere klassen was het gebruikelijk dat Indo-Europese zonen naar Nederland werden gestuurd om zich te vestigen of voor een opleiding. Indo-Europese dochters werden bij voorkeur gekoppeld aan Nederlandse nieuwkomers. Indo-Europese zonen die niet de mogelijkheid hadden om naar Nederland te gaan gingen relaties aan met of Indo-Europese of Aziatische vrouwen. Een relatie tussen een Indo-Europese man en een Europese vrouw kwam nauwelijks voor, zo'n relatie werd gezien als denigrerend voor de vrouw. Gedurende de VOC periode werden huwelijken van Europeanen met (gedeeltelijk) Aziatische vrouwen aangemoedigd.

Vanaf 1860 na afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië

Een huwelijk tussen Europeanen en Indo-Europeanen, tussen Europeanen en inlanders of tussen Indo-Europeanen en inlanders was in de negentiende eeuw en daarna niet wettelijk verboden maar werd wel ontmoedigd door allerlei bepalingen. Zo hadden sommige werkgevers voor de Nederlandse man tot 1920 een trouwverbod gedurende de eerste zes jaren van zijn arbeidscontract (hij mocht ook niet met een Nederlandse vrouw trouwen) en waren er financiële drempels en administratieve verplichtingen (zoals het aanvragen van toestemming om te mogen trouwen). In de praktijk leefde meer dan de helft van de Europese mannen ongehuwd samen met hun inlandse of Aziatische nyai of muntji.
Volgens een wetsartikel uit 1848 had een moeder met de inlandse status geen rechten met berekking tot door een Europese vader erkende kinderen. Ze kon dus ook over minderjarige kinderen geen voogdij claimen na de dood van de vader.
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
15 nov 2013 14:27 #255 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Wie was Christiaan Schijns? (Vervolg)

Wellicht vertelt de achtergrond van Johan Herman Samuelsz, getuige bij de doop te Semarang op 13 maart 1857 van de twee meisjes Blom, ons iets.

Op [ www.decalonne.nl/tng/getperson.php?personID=I2307&tree=1 ] is te vinden dat Johan was getrouwd met Johanna Frederika BERGMAN en dat dit echtpaar enige maanden na die doop een dochter kregen: Johanna Henrietta SAMUELSZ, geb. 15 aug 1857, Semarang.

Wat was Johan's professie?
Meer
15 nov 2013 14:47 #256 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
15 nov 2013 15:20 #257 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Samarang 01-08-1846 Huwelijk Johan Herman Samuelsz met Johanna Frederika Bergman

Wat betreft de referenties naar Walsen, heb ik niets opgezocht. Die vraag is naar mijn idee op dit moment te algemeen. Indien je meer specifieke vraag betreffende Walsen hebt dan zal ik daarnaar kijken.

mvg-Ben
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
16 nov 2013 07:25 #259 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Wie was Christiaan Schijns - Progress!

Wie kan dit helpen interpreteren?

Christiaan Schijns in Indische Besluiten:

====================================================================================
Id: 10923
Archief MvK2.10.02
Inhoud: Indische besluiten 1857/9037
Inventarisnummer 7278
Datum besluit xxxx
Nummer 5
ANAAM Schijns
VNAAM Christiaan
Beroep (niet genoemd; wel genoemd bij sommige andere personen/militairen)
Bedrijf/affiliatie (niet genoemd)
Nationaliteit Duits
Besluit j
Duur van het besluit p
Bijzonderheden: Hamburg, 55 jaar; meer dan 10 jr gediend
========================================================================================
Vragen
- Zie ‘bijzonderheden’: Geboren in Hamburg?
- In 1859 55 jaar oud? Of bij aanvrage in 18??
- Meer dan 10 jr gediend: bij BB? Bij politie? Bij leger/KNIL? In Duitsland? In Nederland?

Achtergrond van de Indische Besluiten::
Europese immigratie en vestiging in Nederlands-Indië
www.iisg.nl/migration/europese-immigratie.php

'Toelatingsbesluiten van de gouverneur-generaal (in Rade) 1819-1875' (access-bestand, 12 Mb), Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, Registers der handelingen en besluiten van de gouverneur-generaal 'buiten rade' 1816-1849, inv.nos 2445-2725, Registers der handelingen en besluiten van de gouverneur-generaal 'in rade', inv.nos 2770-2863 en Koloniën 1850-1900, Oost-Indische Besluiten, inv. nos 7105-7641.

Dit bestand bevat gegevens over: datum besluit, nummer besluit, achternaam, voornaam, beroep, bedrijf, nationaliteit aanvrager, aard besluit (toelating = j, weigering toelating = n), aard van toelating (p= permanent, t= tijdelijk), en eventuele bijzonderheden die bij het besluit vermeld staan.
Meer
16 nov 2013 09:54 - 16 nov 2013 10:05 #261 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Christian Schijns was 7 november 1804 te Hamburg geboren, in 1829 naar Indië gegaan als militair.
Ouders: Nicolaas Schijns en Agnes Colette.

Bron:
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-25185-40418-75 image 274 , nummer 231222
Genver.nl meldt: dit is een document van 645:Alg.Depot der Landmacht (1829)
www.genver.nl/nl/zoekmil.php?soort=0&ana...s&vnaam=&submit=Zoek

De naam KNIL is pas in de dertiger jaren ingevoerd en de naam Oost-Indisch Leger ontstond in 1830 toen het werd losgekoppeld van het Leger te Nederland.
www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/tijdba...il_(4_december_1830)

Je hebt geluk Rudi, met dit topic. Weer een detail binnen.
Maak er een mooi verhaal (paper/boek/website) van voor de familie Beingsick en leg een exemplaar weg bij SIFA.
Laatst bewerkt: 16 nov 2013 10:05 door H.J. Verbaarschott.
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
16 nov 2013 10:25 #262 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Plots zoveel detail! Hartelijk dank.

Het opzoeken van en inelkaar passen van de informatie is een leuk werk. Een soort avontuur.

Toch is er meer, zoals je suggereert. Het raakt de emoties...

Ik zal mijn best doen er een aardig rapportje van te maken, in de eerste plaats voor gebruik door de Beingsick dame, wiens bezoek de aanleiding was is om dit stukje onderzoek te doen, maar ook voor andere geinteresseerden.
Gemaakt door Kunena