Familie 'Beingsick'

  • Rudi Kuiper
  • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
16 nov 2013 11:02 #263 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Drie kwartiertjes geleden sprak ik over de telefoon met Mevrouw Beingsick (haar meisjesnaam), de bezoeker waar ik naar refereer in openingssessie van deze forumdiscussie. Sinds haar bezoek van ruim een week geleden had ik haar niet meer gesproken. Nu deze forum discussie een behoorlijk inzicht heeft in de familiestructuur, wilde ik uitvinden van welke Beingsick zij een nakomeling is. Dit leverde de volgende informative op (ik laat met opzet de namen van de jongere generatie weg):

1) Haar grootvader was Jan Ferdinand B., die werkte bij de Kininefabriek. Zij heeft hem nooit ontmoet en herinnerde zich niet ooit gehoord te hebben over zijn zusters of zijn ouders.
2) JF’s echtgenote was ene Hadijah (waarschijnlijk Soendanese).
3) JF en H. kregen een reeks kinderen (hier in willekeurige volgorde genoemd): Gerrit, Anna, Elisabeth, Jan Willem, Karel, Maria. De kinderen groeiden op in Bandoeng.
4) Jan Willem is haar vader. Hij werkte ook bij de Kininefabriek. Hij overleed in 1938, volgens zeggen door kininevergiftiging.
5) Jan Willem’s echtgenote was ene Ningsih (waarschijnlijk Soendanese). Het echtpaar kreeg twee dochters, de oudste geboren in 1936, en de jongste in 1938.
6) Toen hun vader overleed werden die twee dochters in het gezin van tante Anna opgenomen, de zus van JW.
7) In 1956 gingen de familieleden naar Nederland. Zij (Mevrouw Beingsick) is de enige die in Indonesie bleef.

Vragen voor verder onderzoek:
1) Wanneer overleed Jan Ferdinand Beingsick?
2) JF's zoon Jan Willem Beingsick, zal in de jaren '30 bij de Kininefabriek in dienst zijn gekomen. Wellicht komt hij voor in de AR en in het New Adresboek.
3) Zijn er sporen van JF's dochters Elisabeth en Anna?
Meer
16 nov 2013 11:36 #264 door Dennis de Calonne
Dennis de Calonne antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Ik kon zo snel niet zien of je onderstaande krantenartikelen al had gevonden.
Hoe dan ook, nog twee krantenartikelen over Henry Beingsi(c)k, beide over dezelfde gebeurtenis:
- Bataviaasch handelsblad, 2 juni 1874
- Java-bode, 1 juni 1874

Mocht je uiteindelijk een mooie parenteel/geschiedenis hebben opgesteld van de familie, dan is het wellicht de overweging waard om in overleg te treden met Roel de Neve (kan via deze site -> contact), redacteur van De Indische Navorscher. Mogelijk is het iets voor publicatie in een volgend IGV-jaarboek/DIN.

____________________________________
Voorzitter IGV | Webmaster en webredacteur igv.nl
Genealogische Website De Calonne c.a.
Database gelijkstellingen, toepasselijk verklaringen en naturalisaties (1850-1984)
  • Ben Wegman
  • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
16 nov 2013 12:29 #265 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
RA 1941 F.A.G. Bendsneyder, gep. com PTT Buitenzorg gehuwd met M.A. Beingsick
RA 1934 J.F. Beingsick empl. Kininefabr. Bandoeng
RA 1930 H.P.J.Rappange Beh. 1ste klas Pandh. Magelang gehuwd met A. Beingsick

RA 1923 J. van der Pijl journalist gehuwd met M. Beingsick

24-10-1918 Overlijden van Wilhelmina Beingsick echtgenoote van Hessel Gijsbert Bremer te Karangasem
13-12-1913 een levenloos geboren kind van vrouwelijke kunne uit Adele Beingsick echtgenoote van Herman Petrus Johannnnes rappange
18-12-1907 huwelijk te Malang van H.G.Bremer met Wilhelmina Beingsick
06-05-1918 huwelijk te Batavia van Jan van der Pijl met Maria Beingsick

Huwelijk van Bendsneijder met M.A. Beingsick niet gevonden. Moet zijn voor 1904.
Geen vermelding van andere mannelijke Beingsick in regeringsalmanak na 1930.

mvg Ben
  • Ben Wegman
  • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
16 nov 2013 12:33 #266 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Huwelijk Bendsneijder- Beingsick moet zijn geweest juli 1898

[url=http://http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011040567%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0112][/url]

mvg-Ben
Meer
16 nov 2013 14:25 - 16 nov 2013 14:27 #269 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'

Ben Wegman schreef : Huwelijk Bendsneijder- Beingsick moet zijn geweest juli 1898

kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A0110...peg21%3Ap005%3Aa0112

mvg-Ben


Dat huwelijk was 6 juli 1898 te Menado
RA 1899 pagina 339
Ik vermoed dat Frederiks ouders waren Nicolaas Bendsneijder en Wilhelmina Carel
Laatst bewerkt: 16 nov 2013 14:27 door H.J. Verbaarschott.
  • Rudi Kuiper
  • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
17 nov 2013 01:27 #270 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Ik zal de gegevens die gisteren en eergisteren zijn aangeleverd in Draft 3 het verhaal verwerken. Er zijn een paar punten waar belangrijke gegevens ontbreken die essentieel zijn voor de kern-structuur van het verhaal. Hierdoor is het verhaal nu nog onaangenaam zwak. Helaas ben ik hier beperkt tot archief- en index-toegangen die op WWW gepubliceerd zijn. Graag hulp hiermee!!!

Leemte 1 (andere volgen): De vijf kinderen van Henrij Beingsick en Sarah Walsen: waar werden ze opgevangen en groot gebracht, na het overlijden van hun ouders?

1. Naar familie?
2. Naar een weeshuis?
3. Samen of verdeeld over een aantal plaatsen?

Ik vermoed dat het antwoord 1. is. Omdat er geen familie was van vader's zijde, is het meest aannemelijk dat de kinderen bij familie van moeder's zijde kwamen te Menado. Ik zal proberen de schets van de familie Walsen en Bowie wat te detailleren, met name om de zussen en broers van Sarah te identificeren.

Meanwhile, zouden we de plaatsen waar de kinderen - met name de 4 dochters - trouwden als een indicator kunne zien voor de plaats waar ze opgroeiden: M.A. te Menado; W. verloving te Weltevreden; trouwen te Malang (!); A. plaats nog niet bekend; M. te Menado; en Jan: Bandoeng (personal communication, zie verslag interview op 16/11). Dit suggereert toch dat M.A. en M. in Menado opgroeiden. Waar trouwde A.? Opvallend is dus W. te Weltevreden en te Malang!

Voor het gemak van de onderzoeker heb ik hieronder geplaatst de relevante paragrafen in de verhaaltext zoals die op dit moment - dus opweg van draft 2 naar 3 - is, met weglating van details mbt de partners van de kinderen:

==============================
Verhaal (selected paragraphs):

Zoon Henrij lijkt de enige volwassen geworden mannelijke drager van de familienaam Beingsieck te zijn geweest. Henrij was fotograaf van beroep en behoorde in die tijd tot de pioniers. Elf portret foto’s door hem vervaardigd zijn te vinden op de website ‘Het Geheugen van Nederland’.

Hij was kennelijk ook een verdienstelijk acrobaat. In 1874 is hij op bezoek in Banda, en het Bataviaasch handelsblad 02-06-1874 vermeld dat “De Rederijkerskamer Adeka heeft eene voorstelling gegeven ten behoeve van de verminkte en nagelaten betrekkingen der gesneuvelden uit den laatsten oorlog tegen Atchin en van deze voorstelling is ruim / 800 ingezameld. Door den alhier tijdelijk verblijfhoudenden fotograaf Henry Beingsik, is eene akrobatiesche en gymnastiesche voorstelling gegeven voor datzelfde doel, daarvan is gezameld ruim ƒ 200; deze gelden worden per deze mail naar Java verzonden. (Soer. Cottr.)

Nog geen jaar later huwt hij, op 27/03/1875, dus 25 jaar oud, te Menado, de 24 jarige Sarah Theodora Walsen, geboren te Menado op 19/09/1851 [B.W. re RA].

Sarah’s ouders, Berardus Walsen en Marij Ann Bowie, waren getrouwd te Menado op 05/10/1841 [RA1842/250, dank aan H.J. Verbaarschott].

Marij Ann’s vader was James Bowie, afkomstig uit Schotland; hij was reeds in 1823 in Indie [Bron = www.iisg.nl/migration/documents/invoer_indische_besluiten.mdb , dank aan H.J. Verbaarschott]. Hij was kapitein op een inter-island vrachtschip [The Walsen-Tambajong Family’]. In Juli-Aug 1832 voer hij met het Nederlandse brik ‘Ondernemer’ van Sumenep, Madura, naar Batavia, waar het schip op 20 Juli aankwam [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 31-07-1832, Dag]. Hij vertrok 2 dagen later, op 02/08 naar Sumenep [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 15-08-1832, Dag]. Kapitein James Bowie, laatst gezagvoerder van het barkschip Madura, overleed op 27/10/1838 te Semarang; Executeuren in den boedel van wijlen de kapitein verzochten opgave en betaling te doen binnen 3 maanden aan de A. E. SOESMAN en A.H. Mac Neil, Samarang [Javasche courant, 14-11-1838, Dag].

Voor informatie over de achtergrond van de families Walsen en Bowie, compleet met portretten, zie ‘The Walsen-Tambajong Family’, met als middelpunt Charles William Walsen (Opa Tjalie), agent van een shipping company in Amoerang, en Isabella Benjamina Tambajong.

Marij Ann werd ca. 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud [Bataviaasch nieuwsblad - 27-06-1904]. De rouwadvertentie was geplaatst door kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134; voor verdere detail mbt tot deze personen zie de relevante genealogie in de lijst hieronder.

Als inderdaad Henrij de enige was die de familienaam Beingsick kon doorgeven, dan lijkt het er op dat het echtpaar Henrij-Sarah de volgende vijf personen die tot een jongere generatie Beingsick behoren zijn kinderen zijn (volgorde nog onzeker want geboortedatum niet in alle gevallen bekend):

1) Maria Alida, geboren 20-10-1876 te Menado [Dank aan Ben Wegman]. Trouwde te Menado op 06/07/1898 met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder [BS Huwelijken te Menado].

2) Wilhelmina: geboren Ternate 13/02/1878 [B.W.]; 23/09/1906 verloofd, Weltevreden, met Hessel Gijsbert Bremer, [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 24-09-1906, 3436]; getrouwd Malang 18/12/1907 [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 18-12-1907, 5152].

3) Adele, geboren Ternate 24/08/1879 [B.W.]. Zij trouwde met Herman Petrus Johannes Rappange [Zie betreffende genealogie in de lijst hieronder], geboren 15-02-1875 te Amsterdam, zoon van Willem Frederik Rappange en Barendina Kruze [Amsterdam Stadsarchief - Bevolkingsregisters 1874-1893; , dank aan H.J. Verbaarschott].

4) Maria, [IGV/Index ‘De Bevolking van Banda van 1818 tot 1920’; bij haar naam wordt vermeld: 1879]. Maria trouwde te Menado, op 24/11/1898, met Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

5) Jan Ferdinand, geboren te Menado op 03/08/1883 [B.W.]. Wordt vermeld als inwoner van Menado in 1888 [B.W.: RA 1889]. Jan werd leerling-smid bij de genie in Batavia [B.W.: RA 1906]. Hij werd later Onderopzichter [RA 1907, NA 1907/43 etc.] en Opzichter [B.W.: RA 1930] bij de Kininefabriek in Bandoeng.

Het gezin Henrij - Sarah woonde waarschijnlijk eerst in Menado, waar in 1876 hun eerste kind, Maria Alida, werd geboren. Vervolgens in Ternate, waar Wilhelmina (1878) en Adele (1879) werden geboren, en vervolgens een korte tijd op Banda. Daarna ging het weer terug naar Menado, want RA 1887 vermeldt Henrij Beingsick in de lijst van inwoners van Menado [met dank aan Ben Wegman].

Sarah overleed, slechts 37 jaar oud, te Menado op 16/08/1889 [RA1890/407]. Het leven werd dus ook voor deze tweede generatie Beingsicks niet makkelijk: toen moeder Sarah overleed in 1889, werden deze kinderen halfwees: Maria Alida was 13 jr, Wilhelmina 11 jr, Adele 10 jr, Maria circa 8 jr, en Jan Ferdinand was 6 jr oud. Ze verloren hun vader een half jaar later: Henrij (Harrij) overleed, 39 jaar oud, te Amboina, op 24-04-1889 [RA 1891/419]. Er is nog geen informatie gevonden mbt waar de kinderen naar toegingen. Naar een weeshuis? Naar familie? Samen of verdeeld over een aantal plaatsen?

In het Bataviaasch Nieuwsblad, edities 01, 08 , 15, en 22-10-1892, werd door C. W. Walsen, Amoerang een oproep geplaatst aan debiteuren en crediteuren van wijlen H. Beingsick en S. Th. Beingsick Walsen om zich te melden voor rekening en verantwoording op/voor 29 October.
  • Rudi Kuiper
  • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
17 nov 2013 05:02 #271 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Aanvulling Bowie-Walsen

Ik heb zojuist ‘The Walsen-Tambajong Family’ zorgvuldig bekeken en er een samenvatting van gemaakt. Zeer interessant material... Kloppen mijn conclusies? Was Sarah een zus van Charles Walsen? Hadden die twee meer broers en zusters? Waar kwamen Sarah's kinderen terecht?


Sarah’s ouders, Berardus Walsen en Marij Ann Bowie, waren getrouwd te Menado op 05/10/1841 [RA1842/250, dank aan H.J. Verbaarschott].

Marij Ann werd ca. 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud [Bataviaasch nieuwsblad - 27-06-1904]. De rouwadvertentie was geplaatst door ‘Kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134’; voor verdere detail mbt tot deze personen zie de relevante genealogie in de lijst hieronder.

Marij Ann’s vader was James Bowie, afkomstig uit Schotland. Hij kreeg bij besluit van de GG (20/05/1823 in Staatsblad No. 20) vergunning om zich permanent in Nederlands Indie te vestigen [Bron: ‘Indische Besluiten 1924’ op www.iisg.nl/migration/documents/invoer_indische_besluiten.mdb , dank aan H.J. Verbaarschott].
James was kapitein op een inter-island vrachtschip. In Juli-Aug 1832 voer hij met het Nederlandse brik ‘Ondernemer’ van Sumenep, Madura, naar Batavia, waar het schip op 20 Juli aankwam [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 31-07-1832, Dag]. Hij vertrok 2 dagen later, op 02/08 naar Sumenep [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 15-08-1832, Dag]. Kapitein James Bowie, laatst gezagvoerder van het barkschip Madura, overleed op 27/10/1838 te Semarang; Executeuren in den boedel van wijlen de kapitein verzochten opgave en betaling te doen binnen 3 maanden aan de A. E. SOESMAN en A.H. Mac Neil, Samarang [Javasche courant, 14-11-1838, Dag].

In ‘The Walsen-Tambajong Family’ (zie lijst van gerelateerde genealogien) geeft een achter-achter kleinkind van kapitein Bowie alswel van de eerste Walsen een kort overzicht van de familiehistorie. Deze publikatie bevat een aantal portretten van voorouders. Hier een samenvatting: James Bowie en zijn vrouw, een Balinese, hadden een dochter (naam van dochter wordt niet genoemd). Bij een bezoek aan Menado onmoette deze dochter daar een zoon van een Franse kruidnagelhandelaar (naam van deze zoon wordt niet genoemd). Deze Fransman had de naam’Walsen’ aangenomen en was getrouwd met een Bandanese. Dochter Bowie en zoon Walsen trouwden en brachten een zoon voort: Charles William Walsen (‘Oom Tjalie’). Charles werd agent van een shipping company in Amoerang, Minahasa. Hij trouwde daar met Isabella Benjamina Tambajong, de dochter van het hoofd (‘majoor’) van het District Tombasian-Amoerang: ‘Kepala Balak Benjamin Tambajong’. Charles en Isabella kregen tien kinderen (voor namen en namen van partners zie het origineel).

Het kan niet anders dan dat Marij Ann die dochter van Kapitein Bowie en zijn Balinese vrouw is, en dat Bernardus Walsen de zoon is van die Franse kruidnagelhandelaar. Sarah Theodora Walsen was dus een zus van Charles William. Charles werkte als klerk op het residentiekantoor te Menado. In 1871 kreeg hij daar eervolontslag [Java-bode 08/11/1871].
Meer
17 nov 2013 09:51 - 17 nov 2013 09:58 #272 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Rudi, je kent deze film? Met een stukje historie over Walsen op 15.13 minuten

Een foto van Charles Walsen. Zo dat men een idee krijgt van zijn zus Sara

Mary Ann Bowie --->> 1904-85= 1819
Laatst bewerkt: 17 nov 2013 09:58 door H.J. Verbaarschott.
Gemaakt door Kunena