Familie 'Beingsick'

Meer
30 nov 2013 12:33 #351 door Dennis de Calonne
Dennis de Calonne antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Hierbij de door Rudi gemailde draft 4.

Bijlage 131130Beingsieck-Draft4.pdf niet gevonden


____________________________________
Voorzitter IGV | Webmaster en webredacteur igv.nl
Genealogische Website De Calonne c.a.
Database gelijkstellingen, toepasselijk verklaringen en naturalisaties (1850-1984)
Bijlagen:
 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
30 nov 2013 17:43 #352 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
@ Rudie,

Je artikel ziet er prima uit. Dit weekend Sinterklaasfeest, dus doorlezen (evt. controleren) wordt volgende week. Maar het krijgt mijn aandacht.

mvg-Ben
 • Ben Wegman
 • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
03 dec 2013 11:36 #354 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
De eerste kleine beetje aanvulling heb ik op jouw draft. Het is volgens mij niet de bedoeling om op deze wijze het forum te gaan gebruiken. Ik zal aan Dennis de Calonne vragen mijn e-mailadres voor jou beschikbaar te stellen.

Maria Beingsick trouwde met Jan Hendrik Felix. Hij is geboren op 17-05-1868 in Den Helder. (geboorteakte in mijn bezit). Zijn ouders waren Bernardus Cornelis Felix en Anna Maria Backer. Zijn vader was predikant en heeft gewerkt in Dokkum, Den Helder (1867), Groningen (1873), De Lier (1878). Ik heb de bevolkingsregisters niet geraadpleegd omdat zij nog niet on-line staan. Dus geen datum voor vertrek van Jan Hendrik naar Ned Indië. Zijn vader was een vooraanstaand predikant en je kunt hier e.e.a. over hem vinden. Hij woonde Hof van Delft en dit was een zelfstandige gemeente onder de rook van Delft. Biografie

mvg-Ben
 • H. van der Mark
 • H. van der Mark's Profielfoto Onderwerp Auteur
07 dec 2013 14:35 #366 door H. van der Mark
H. van der Mark antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Geachte heer,
met veel belangstelling heb ik de topic over de familie Beingsick gelezen. In de 2e generatie wordt ene Maria Beingsick genoemd. Zij was getrouwd met een oudoom van mij, genaamd Jan Hendrik Felix. Hij was een broer van mijn grootmoeder van vaders zijde. Van Jan Hendrik Felix heb ik uit een nalatenschap van een familielid een stapel brieven gekregen, die hij verzonden heeft naar zijn ouders in Delft. Ze stammen alle uit de tijd dat hij als militair in Ned. Indië verbleef. Op veel vragen over mijn oudoom (van hem bezit ik een foto, als militair) en de familie Felix kan ik U antwoord geven. Mijn vraag aan u is of u belangstelling heeft voor mijn gegevens.
vr. gr.
H. van der Mark
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
09 dec 2013 13:29 #380 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Geachte heer Van der Mark,

Dit aanbod is zeer sympathiek.

Draft 5 is nog in ontwikkeling en uw informatie bijdrage is daarom van harte welkom. Hieronder vindt U de meest recente tekst over Maria en Jan Hendrik.

Helaas weten wij over Maria nog vrijwel niets, dus ieder snippertje informatie dat U vinden kunt in de brieven is welkom. Wellicht schrijft Jan Hendrik aan zijn ouders over hoe/waar hij Maria leerde kennen.

Het zou leuk zijn om een scan van de foto van uw oudoom te Mogen ontvangen zodat wij die bij de text kunnen presenteren.

Ik zal de webmaster vragen om U mijn email adres te geven.

Met vriendelijke groet,

Rudi Kuiper
Jakarta

=========================
Maria Beingsick, geboren op 26 Mei 1879 te Banda:

Maria trouwde te Menado op 24/11/1898, 19 jaar oud, met de 30-jarige Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

Jan werd geboren in Den Helder op 8 juni 1868 in het gezin Bernardus Cornelis Felix, predikant, en Anna Maria Backer. [Geboorteacte De Helder]. Toen hij werd ingeschreven voor de militie (geschat: 1987), was zijn ouderlijkhuis op Hooikade 20 te Delft, en hij was van beroep militair: korporaal bij het 5de regiment infanterie [Militieregisters, archief Delft]. De regel was dat elke man in het jaar dat zijn negentiende levensjaar zou ingaan, zich in januari moest laten inschrijven in de woongemeente van zijn ouders (Delft dus).

Hij zal in Indie zijn gearriveerd voor 1898 (het jaar waarin hij trouwde, zie boven); welk jaar precies is nog niet duidelijk. Hij was waarschijnlijk de eerste jaren bij het KNIL. Zijn naam verschijnt voor het eerst in de NA editie van 1903, pagina ? : “Felix, J.H. - Ondermagazijnmeester Opiumfabr. - Mr. Cornelis, Gang Sentiong 1-136”. De Opiumregie resorteerde onder het Departement van Financien en Jan was ambtenaar. In de RA verschijnt zijn naam voor het eerst in de personalia van de Opiumregie in 1904: hij was daar sinds 09/11/1903 werkend op de ‘fabriek (dwz onderneming) der opiumregie’ in de rang van ‘Tijdelijk Derde Commies’. Per 02/11/1905 werd hij aangesteld als vol ‘Derde Commies’ [RA 1907].

Jan’s vader, B.C. Felix, predikant, overleed op 21/03/1907, als genoemd in een rouwadvertentie (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 26-04-1907, 2049; te verifieren met RA).

Op 21/04/1907 werd hij tijdelijk waarnemend depothouder in Malang [RA1908, NA 1908:201]. Hij kreeg verlof op 04/05/1908 [RA1909:903]. Teruggekomen werd hij eerst te Rembang (Midden Java) geplaatst [NA 1909:210]. In 08/12/1909 werd hij benoemd tot depothouder te Makasser [RA1910:667, NA1910:22].


Meer detail mbt zijn loopbaan is waarschijnlijk te vinden in zijn stamboek [Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine, J.H. Felix, Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 929, folionummer: 528 (Register: L1)].

Jan overleed, 47 jaar oud, op 14 Juli 1915 te Riouw (Bataviaasch nieuwsblad 14-07-1915); onder het familiebericht staat de naam van zijn weduwe, M. Beingsick. Maria was toen 36 jaar oud (schatting) en haar huwelijk met Jan was kinderloos gebleven [GN/1958:150].

Misschien dat Maria nog een tijdje in Riouw bleef wonen, want het Nieuw Adresboek van 1907 vermeldt haar, weduwe, als wonend aldaar [NA 1917/284]. Zij verhuisde waarschijnlijk van Riouw naar Weltevreden, waar zij mogelijk familie had. Een ruime twee jaar na het overlijden van Jan, registreren zij en ene J. van der Pijl, journalist, hun ondertrouw (te Weltevreden op 17 April 1918), en kondigen aan dat de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op 6 Mei 1918 [Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 17-04-1918, Dag]. Het echtpaar heeft in ieder geval nog tot 1930 in Weltevreden gewoond [NA], en waarschijnlijk ook daarna. In 1932 vestigde Maria zich in Batavia, op de Oude Tamarindelaan 29A [Nieuws vd Dag v NI 25-06-1932]. Van der Pijl’s naam wordt dan niet genoemd.

In de adresboek edities 1934-1938-1941 komt J. van der Pijl niet meer voor. Het onderzoek vond een huwelijksbericht van een J. van der Pijl te Weltevreden die op 4/2/28 trouwde met A.M. Swens. Swens is in die tijd onderwijzeres te Weltevreden [NA1929:1107]. Het is opvallend dat net als Van der Pijl, ook Swens niet meer voorkomt in de adresboek edities 1934-1938-1941. Dit suggereert dat het echtpaar het land zou hebben verlaten. Echter, Anna Maria van der Pijl-Swens wordt genoemd in de lijst van oorlogsslachtoffers. Zij werd geboren te Soerabaja op 18/02/1886 en overleed te Semarang in het kamp Lampersari-Sompok op 28/08/1945. Haar graf is op het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang: Vak V-IV, Nummer 25

Discussie - Felix-Beingsick:
- Wanneer arriveerde Jan in Indie?
- Wie was Joannes Henricus Felix? [Bronverwijzing: Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 398, folionummer: 132 Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 617, folionummer: 65 ].
- Onderaan in de overlijdensadvertentie van BC Felix op ?????, staan de namen van Jan en Maria ‘namens allen’, met adres Hof van Delft. Betekent dit dat zij op dat moment daar waren? Waar was dat dan?
- Werden er geen kinderen geboren uit haar tweede huwelijk?
Meer
09 dec 2013 13:44 #381 door Dennis de Calonne
Dennis de Calonne antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Het handigst is dat Van der Mark eventuele foto's/bestanden even mailt naar webmaster [apestaartje] igv [punt] nl. Dat stuur ik dan wel door naar Rudi. Van der Marks e-mailadres heb ik namelijk niet.

____________________________________
Voorzitter IGV | Webmaster en webredacteur igv.nl
Genealogische Website De Calonne c.a.
Database gelijkstellingen, toepasselijk verklaringen en naturalisaties (1850-1984)
 • H. van der Mark
 • H. van der Mark's Profielfoto Onderwerp Auteur
10 dec 2013 18:38 #390 door H. van der Mark
H. van der Mark antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Geachte heer Kuiper,
hierbij enkele antwoorden op uw vragen, voor zover ik die heb teruggevonden in de bewaard gebleven brieven van mijn oudoom Jan Hendrik Felix. De 1e brief dateert van 15 maart 1889 en is geschreven in (de legerplaats) Harderwijk. Daarin kondigt hij zijn vertrek aan naar Ned. Indië. Hij heeft dan de rang van sergeant bij het legeronderdeel infanterie. Hij vertrekt op 6 mei 1889 met het ss Prins Frederik uit Amsterdam. In de haven van Padang ontmoet hij de havenmeester, ene Willem Backer; Willem is een broer van zijn moeder, dus een oom van Jan. Vervolgens gaat zijn reis verder naar Magelang. In juli 1894 gaat hij mee met de Lombok expeditie. Zoals bekend vallen de militairen in een hinderlaag (het zgn. verraad van Lombok) in de nacht van 26 op 27 aug 1894. Dat overleeft hij; hij schrijft er verder bij dat hij zijn goederen en geld kwijt is geraakt, maar het overleefd heeft, zonder verwonding. Later krijgt hij het Lombok kruis uitgereikt. Dan keert hij terug naar Magelang. In het voorjaar van 1894 wordt hij overgeplaatst naar Menado/Celebes. In mei 1898 wordt hij bevorderd tot conducteur 2e klasse der militaire administratie. In dezelfde brief over zijn bevordering (d.d. 9 mei 1898, Menado) schrijft hij terloops dat hij op 7 mei 1898 verloofd is met Mejuffrouw Maria Beingsick. In dezelfde brief schrijft hij ook dat hij wegens overplaatsing op 8 juni vertrekt naar Batavia. In de brief van 8 november 1898 schrijft hij dat hij op 19 october is getrouwd, 'met den handschoen'. Op 26 januari 1899 schrijft hij dat zijn vrouw (zijn beste Marie, zoals hij haar noemt) zich nog steeds bevindt bij haar grootmoeder in Menado. Het lukt hem niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen en om verlof te krijgen om haar in Menado op te halen. Van zijn vader krijgt hij een som geld om de reis voor Marie van Menado naar Batavia te betalen. Marie ziet wel op tegen de lange reis. Hij schrijft verder: 'haar grootmama waar ze te huis is, wil haar bijna niet laten gaan'. Uiteindelijk vertrekt Marie, samen met een baboe, naar Batavia, waar ze op 12 augustus 1899 aankomt. Echter enkele dagen daarvoor, op 8 augustus, wordt Jan op expeditie naar Sumatra gezonden. Marie wordt opgevangen door kennissen van Jan, de familie Biezeman. Op 11 october 1899 keert hij terug van Sumatra in Batavia. Daar wordt die zelfde dag nog hun huwelijk ingezegend door ds Krol.
Jan heeft zijn 6 jarig contract met het Ned. Ind. Leger (voorloper KNIL) verlengd met nog eens 6 jaar. De laatste brief die ik heb, dateert van 26 maart 1901. Dan is hij nog steed militair te Batavia. Hij schrijft wel dat hij op zoek is naar een betrekking in de burgermaatschappij. Dat wordt dan uiteindelijk eind 1901, wanneer hij als gepasporteerd conducteur der 2de klasse bij de Militaire administrate tijdelijk wordt benoemd tot onder-magazijnmeester bij de fabriek der Opiumregie. Hoe het verder met hem ging bij de opiumregie is u bekend.
In de loop van mei 1908 wordt hem een jaar ziekteverlof naar Europa verleend. In de loop van 1909 keert hij terug naar Ned. Indië. Het is mij nog niet bekend of zijn vrouw Marie Beingsick mee is gereisd en waar hij in Nederland verbleven heeft, mogelijk bij mijn grootmoeder in Dordrecht, een zuster van hem. Zijn ouders waren in 1907 beiden overleden, in Delft. Zijn vader noch zijn stiefmoeder zijn hem komen opzoeken in Ned. Indië.
In de brieven van Jan naar zijn ouders schrijft hij regelmatig dat hij foto's van hem en later van Marie opgestuurd heeft. Die heb ik niet teruggevonden. Waar ik wel over beschik, zijn enkele brieven die Marie heeft geschreven naar haar schoonouders in Delft; ze kon duidelijk leesbaar schrijven, al zitten er wel enige taalfouten in.
Inmiddels heb ik alle brieven van mij oudoom en zijn vrouw uitgetypt; er komt nog een soort lijst bij over zijn naaste familieleden over wie hij in zijn brieven schrijft.
In het voorjaar van dit jaar heeft mijn vrouw contact gehad met iemand van de familie Beingsick in Noord-Holland. Vaag kon men zich nog familieleden uit Ned.Indië/Indonesië herinneren.
De door u genoemd Joannes Henricus Felix heb ik ook aangetroffen bij mijn speurtocht, maar is voor zover ik weet geen familie.
Van J. van der Pijl heb ik ook niets kunnen vinden.
Rest mij nog een vraag aan u, naar welk e-mailadres ik de foto van mijn oudoom kan sturen. Op de foto staat hij afgebeeld in militair uniform, met de rangonderscheidingsteken van sergeant. De foto is in Harderwijk gemaakt, waarschijnlijk vlak voordat hij naar Indië vertrok.
Ik probeer nog bij het archief in Den Haag te achterhalen wat de miltaire loopbaan van Jan Hendrik Felix was. In zijn brieven vermeldt hij dat hij gelegerd is geweest in Kampen, Geertruidenberg en Utrecht, en uiteraard in Harderwijk. Hij schreef ook dat hij op 14 november 1883 in dienst is getreden; dan zou hij 15 jaar zijn geweest. Wel erg jong.
Ik hoop dat ik u met het bovenstaande wat geholpen heb. Maar misschien heeft mijn verhaal geleid tot weer andere vragen.
vriendelijke groeten
H. van der Mark
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
11 dec 2013 03:22 #391 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Zojuist Uw bijdrage aan deze forum discussie gelezen. Fantastisch! Met deze informatie zal het mogelijk zijn het beeld van Jan Hendrik en Maria te verfijnen.

Ik zal later uitgebreider willen reageren.

Graag ontvang ik de foto scan op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik neem aan dat U geen bezwaar hebt tegen het opnemen van deze scan in de notitie?
Gemaakt door Kunena