DNA onderzoek ter ondersteuning van genealogisch onderzoek of uit interesse voor de eigen afkomst wint aan terrein. 

Een belangrijke reden hiervoor is de feitelijke informatie die het DNA, het erfelijk materiaal, bevat en vaak meer kan vertellen dan genealogisch onderzoek alleen.

Het nut van DNA onderzoek wordt helemaal interessant wanneer mensen met zeer gemengde afkomst worden getest, zoals het geval is bij Indische mensen. Vaak bevat het DNA van Indo's een relatief grote diversiteit aan etnologische sporen, afkomstig uit bijvoorbeeld China, Zuid-Europa, Afrika en uiteraard ook West-Europa en Indonesie zelf. Dit maakt het DNA van Nederlanders met een Indische achtergrond zeer interessant om te bestuderen. Het spreekt voor zich dat dit helemaal het geval is voor de personen die in voormalig Nederlands-Indie zijn geboren (en getogen). 

De IGV zal zich in de komende jaren sterk maken voor het bevorderen en rapporteren over DNA onderzoek binnen de Indische gemeenschap. Dit zal gebeuren via het verstrekken van achtergrond informatie over DNA onderzoek, het vergelijken van verschillende aanbieders van DNA testen. Daarnaast zullen persoonlijke verhalen van Indo's over de ervaringen en resultaten van hun Indisch DNA onderzoek worden gedeeld.

Klik hier voor Indisch DNA in de praktijk, en hier voor achtergrondinformatie.