Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet

In deze eerste werkgroeppublikatie wordt een overzicht gegeven van alle militairen wier naam verbonden is met de voormalige militaire erebegraafplaats Peutjoet (tegenwoordig: Peucut) in Kota Radja (tegenwoordig: Banda Aceh). Auteur is oud-bestuurslid Adriaan P. Intveld.

Duizenden militairen zijn in de loop der jaren begraven op Peutjoet. Hoeveel dit er precies zijn geweest is helaas niet meer te achterhalen, het begraafregister is helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. De tsoenami van 2004 bracht verder nog grote schade toe aan de nog aanwezige graven.

De bedoeling van deze publikatie is om de namen van de betreffende militairen aan de vergetelheid te ontrukken, niet alleen door het opsommen hiervan, maar ook door deze te voorzien van de belangrijkste genealogische en biografische gegevens, zonder onderscheid in rang of landaard. In totaal worden de gegevens van ruim 2300 militairen gepresenteerd.
Naast militairen zijn er ook vele burgers begraven op Peutjoet. Vaak betrof het hier vrouwen en kinderen van militairen. Ook van hen wordt in deze publikatie een overzicht gegeven, bijna 700 in totaal.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd. Het bevat ruim 100 portretten en bijna 200 afbeeldingen van graven. Verder is het voorzien van een omvangrijk notenapparaat. Deze kloeke uitgave bevat 424 pagina's A4-formaat en weegt ruim één kilo!

De index op alle achternamen in het boek (dus van zowel de overledenen als van hun moeders, voor zover bekend natuurlijk) is apart verschenen in pdf-formaat.

Klik om de index op de in het boek voorkomende familienamen te openen.

Klik om de aanvullingen en verbeteringen te openen.

Klik om het boek te bestellen.

Gevallen op het veld van eer