' Misschien wel de grootste Indisch genealogische index op het Internet '
' Probably the largest Dutch-Indies genealogical index on the Internet '
© L.M. Janssen

Versie 2016Inleiding: Waarom zoeken naar wat al gevonden is?

Het zoeken naar genealogische gegevens van Oost-Indische voorouders is veel gecompliceerder dan het onderzoek naar een familie in Nederland. Dit komt voornamelijk omdat de bronnen met de basisgegevens voor genealogisch onderzoek, zoals de Burgerlijke Stand, kerkelijke registers en begraafregisters, zich niet in Nederland maar in het huidige Indonesië bevinden.

Janssen's Indisch Repertorium  is een generale index op familienamen (door genealogen ook 'geslachtsnamen', maar door de meeste mensen doorgaans 'achternamen' genoemd) die voorkomen in gedrukte genealogische en aanverwante publicaties betreffende Oost- en West-Indië welke in de afgelopen 75 jaar zijn verschenen. UItsluitend genealogische informatie die in drukvorm is verschenen, wordt in het Repertorium opgenomen; genealogische informatie op het internet wordt niet opgenomen daar hun status wegens voortdurende aanvullingen en verbeteringen niet vaststaand is. Bovendien kan op websites niet naar paginanummers worden verwezen. Het Repertorium pretendeert geen volledigheid, doch bijna alle vooroorlogse standaardwerken op dit gebied zijn erin opgenomen benevens de thans op dit gebied verschijnende publicaties. Het Repertorium concentreert zich echter, evenals de IGV, voornamelijk op Oost-Indië. "Janssen's Indisch Repertorium"  bevat thans ruim  278.000  referenties naar zo'n  65.000  familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië. Maar uiteraard hoeven personen met dezelfde familienaam niet noodzakelijkerwijze tot dezelfde familie te behoren!.


Enige opmerkingen bij de alfabetische volgorde van familienamen:

1.  Familienamen met losse voorvoegsels als ‘de’ of van’ (en hiervan afgeleide vormen als ‘van de’, ‘van der’ of ‘van den’), alsmede anderstalige varianten hiervan zoals ‘von’, ‘le’ of ‘du’, komen na de hoofdnaam.
Dus:
      De Jong                  =  Jong, de
      Van den Berg         =  Berg, van den
      Von Franquemont  =  Franquemont, von
      Du Cloux                 =  Cloux, du
      L’Abee                    =  Abee, l’

2.  Sommige voorvoegsels echter, worden beschouwd als onlosmakelijk verbonden met de hoofdnaam. Hiertoe behoren voorvoegsels als ‘aan’, in’, ‘op’ of ‘uit’ (maar ook het Duitse ‘zu’), meestal gevolgd door een al dan niet verbogen lidwoord. Zij blijven dus vóór de hoofdnaam staan.
Voorbeelden hiervan zijn:
      Aan de Kerk          =  Aan de Kerk
      In ‘t Veld                 =  In ‘t Veld
      Op den Akker        =  Op den Akker
      Uit den Bogaard   =  Uit den Bogaard
      Zur Buchen            =  Zur Buchen

3.  Een ingewikkeld probleem vormen de dubbele familienamen. Zij zijn, voorzover dit bekend is, geordend naar de oorspronkelijke familienaam. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de boeken  Dubbele Geslachtsnamen  door F. de Josselin de Jong  (‘s-Gravenhage 1949) en  Het Dubbele Namen Boek  van C.F.G. ten Houte de Lange en A.D. de Jonge   (Amsterdam 2007)..
Formeel is de juiste wijze van het indexeren van de hierna volgende familienamen, als volgt:
      De Chauvigny de Blot            =  Chauvigny de Blot, de
      Van Hecking Colenbrander  =  Colenbrander, van Hecking
      Denninghoff Stelling               =  Stelling, Denninghoff
      Overbeek Bloem                    =  Bloem, Overbeek
      Hélant Muller                           =  Hélant Muller

Ten einde, echter, de maximale gebruikersvriendelijkheid te bereiken, zijn de twee laatste groepen van familienamen dubbel in de index opgenomen, waarbij de niet correcte vorm naar de correcte vorm verwijst.
U vindt dus:
      Akker, op den                =  zie  Op den Akker
      Bogaard, uit den           =  zie  Uit den Bogaard
      Blot, de Chauvigny de  =  zie  Chauvigny de Blot, de
      Overbeek Bloem           =  zie  Bloem, Overbeek
      Muller, Hélant                 =  zie  Hélant Muller

De Nederlandse ‘ij’ is, wat het alfabet betreft, gelijk aan de ‘y’, zij het dat de ‘y’ voorafgaat aan de ‘ij’.

De IGV verschaft u geen informatie over de in het Repertorium genoemde referenties. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt! U dient zelf naar een bibliotheek te gaan om te onderzoeken wat er in een in het Repertorium vermelde publicatie op de genoemde bladzijde(n) over een gegeven familienaam staat vermeld. De bronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het Repertorium zijn in het algemeen aanwezig in de grotere bibliotheken in Nederland. Niet-commerciële genealogische publicaties zijn aanwezig in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Een aantal van de meest gebruikte bronnen kan echter worden geraadpleegd op de door de IGV uitgebrachte DVD  "Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek". Zie hiervoor de sectie "Nieuws", aanklikbaar in het hoofdmenu.