Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Abrahamse - Ahrend ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Abrahamse : BRP/15 [107];   DGOD [334];   INN/3 [93];   INN/4 [84];   INN/7 [212];

Abrahamsen : BAND [575];   INN/3 [93];   INN/13 [116];

Abrahamser : INN/3 [93];

Abrahamson : INN/3 [93, 94];

Abrahamsz : BAND [1, 16, 36, 467];   BRP/1 [30, 32, 39, 46, 54, 63, 69, 96, 106, 115, 130, 142, 149];   BRP/17 [5, 17, 64, 65, 72, 75, 86, 96, 98, 111, 112, 127, 184];   BRP/18 [80, 122, 160];   BRP/23 [74];   BRP/24 [154];   GBL/1 [100];   GHG/1 [257, 362];   GHG/2 [185];   GHG/3 [86];   GN/1978 [311];   GN/1992 [82-85, 87, 127, 129, 134, 135, 138, 139, 344, 353, 355];   GN/2002 [583];   INN/3 [8, 94, 95];   INN/13 [183];  INN/15 [146];   INN/19 [32, 71];   INN/20 [18, 124];   INN/21 [34, 39, 40, 45, 53, 56, 59, 64];   INN/22 [90, 91, 93, 177];   INO/1 [132, 158];   INO/2 [14];   INO/5 [14, 28];

Abrahamtz : INN/3 [95];

Abrahants : INN/22 [176];

Abrahmy (de Melverda) : INN/3 [151];

Abrahamz : INN/3 [95];   VERM [145];

Abrahamzen : BRP/4 [29];   INN/3 [95];

Abrak : INN/3 [95];

Abram : BRP/15 [44];   INN/3 [95];   INN/12 [156];   INN/22 [166];   INO/2 [57];

Abramlawa : INN/3 [95];

Abrams : BRP/15 [89];   INN/3 [95];   INN/20 [60];

Abramsen : BRP/15 [73];

Abramsky : BRP/25 [89];

Abramskij : BRP/21 [70];

Abramsz : GN/2002 [595];

Abramtonis : INN/3 [95];

Abrans : BRP/22 [50];

Abrassart : DLUX [5];

Abreeuw, d' : INN/19 [77];

Abresch : BRP/25 [120];   GHG/2 [317];   INN/3 [95];   INN/19 [82];

Abreyl : INO/2 [37];

Abri : BRP/5 [1];

Abrodat : PEUT [24];

Abs : INN/3 [95];

Abs, van : INN/3 [95];   VELD [79-81];

Absalon : BRP/18 [9, 119];   INN/3 [137];

Absalons : BRP/17 [130];   BRP/18 [68, 190];

Abse : INN/3 [137];

Absen : INN/3 [137];

Abshoven, van : INN/3 [137];

Absolon : BRP/17 [8, 50];   INN/3 [137];   INN/10 [133];

Absolons : BRP/17 21];

Abspoel : BRP/3 [66, 93];   BRP/23 [3];   INN/3 [137];   INN/8 [79];

Abswoude : INN/3 [137];

Abt : INN/3 [137,138];

Abton : BRP/15 [160, 173];

Abtsma : INN/3 [138];

Abu : INN/3 [138];

Abue : INN/19 [176];

Abuma : GN/2002 [595];

Abus : INN/3 [138];

Abuys : INN/17 [117];

Abuijs : INN/3 [138];   INN/14 [40];

Abzelons : BRP/17 [130];

Acaboa, van : INN/3 [138];

Ach, van : INN/3 [138];

Aché : GN/1992 [17];

Achem, van : INO/3 [59];

Achenbach : BAND [603];   BRP/2 [6];   BRP/10 [138];   BRP/23 [54];   BRP/25 [24];   GHG/1 [362];   INN/3 [139];   INN/9 [167];   INN/10 [104];   INN/12 [154];   INN/17 [160];

Acher, van : INN/3 [139];

Achet : INN/3 [139];

Achill : GHG/1 [248];

Achilles : INN/3 [139];

Achlers : INN/3 [139];

Achlick : INN/3 [139];

Achmad : VERM [129];

Achmat : VERM [129];

Achmeer : INN/3 [140];

Achtbare : BRP/18 [17, 131];   INN/3 [140];

Achten : INN/3 [140];   VERM [129];

Achtenburg : INN/3 [140];

Achter : INN/3 [140];

Achter, van : INN/3 [140];   INN/8 [131];

Achterberg : INN/3 [140];

Achterberg, van : BRP/10 [61];   BRP/24 [206];   INN/3 [140];   INN/16 143];   VERM [129];

Achterbergh : INN/3 [141];

Achterbergh, van : GHG/4 [56];   INN/3 [141];

Achteren : INN/3 [141];   INN/17 [69];

Achterman : INN/3 [141];

Achterhof : INN/3 [141];

Achterribben : INN/3 [141];

Achtersloot : INN/3 [141];

Achthoven, van : INN/3 [141];   INN/9 [86];

Achtman : IN/16 [174];

Achttien : INN/3 [141];

Achuilsen : INN/3 [141];

Acke : INN/3 [141];

Acken : INN/3 [142];

Acker : NLG/4 [21];

Acker, van : AMBA [267];   DGOD [310];   GHG/1 [213];   GHG/4 [290];   INN/3 [142];   INN/11 [158];   INN/16 [170];

Acker, van den : BRP/17 [73];   INN/27 [12, 73];

Ackerdijck : INN/16 [111];

Ackerlin : INN/3 [142];

Ackerman : BRP/5 [129];   INN/3 [142];   INN/10 [25];   INN/19 [170, 174];   INN/21 [161];   INN/23 [175];   INN/24 [58, 64];

Ackerman van Leeuwen : INN/3 [142];

Ackermann : BRP/3 [160];   BRP/4 [40];   GN/1992 [14];   INN/3 [142, 143];   INN/9 [109];   INN/10 [53];   INN/12 [10];   KPSM [87];

Ackermans : INN/3 [144];   INN/11 [153, 154, 158];   INN/22 [21];   PEUT [24];

Ackers : BRP/6 [100];   BRP/12 [49];   BRP/18 [104];   BRP/22 [39];   DGOD [48];   INN/3 [144];

Ackerstaff : VERM [129];

Ackerveld : INN/19 [168];

Ackervelt : INN/17 [167];

Acket : INN/3 [144];

Ackker, van : BRP/1 [90];

Ackringa : INO/4 [81];   INO/5 [30];

Ackum, van : INN/12 [151];

Ackva : INN/20 [108];

Ackworth du Puy : zie  Puy, Ackworth du

Acohen : INN/11 [60];   INN/21 [176];

Acolei : BRP/6 [135];

Acoley : BAND [583];   INO/3 [31];   MOLK [18, 93, 297];

Acolina : BRP/16 [26, 27];

Aconian : INN/3 [144];

Acorns : BNCL [55];

Acquet : GN/1978 [309];

Acquette : INN/3 [144];

Acquoy : INO/5 [46];

Acronius : INN/3 [144];

Actbare : INN/3 [144];

Adaeem : BRP/16 [59];

Adam : AMBA [274];   BAND [5, 512];   BEGM [27];   BRP/1 [53, 117, 131];   BRP/3 [31, 68, 104, 112, 125, 161, 163];   BRP/4 [121, 139, 142, 150, 166, 168, 198, 204, 227];   BRP/6 [53];   BRP/7 [175];   BRP/10 [2];   BRP/11 [60, 68, 75];   BRP/12 [118];   BRP/13 [6];   BRP/15 [72, 88];   BRP/16 [19, 24, 41, 49, 55, 57, 62, 70, 71, 73, 98, 110];   BRP/17 [65, 163];   BRP/23 [137];   DGOD [110, 125, 299];   GHG/2 [56, 348, 366];   GN/1950 [139];   GN/1992 [13];   INN/3 [144, 185-189];   INN/8 [89];   INN/9 [9];   INN/11 [123];   INN/12 [37, 136, 150, 173];   INN/13 [25, 84, 85, 86];   INN/17 [191];   INO/1 [83];   NL/1968 [219];   PEUT [25];   VERM [129];

Adam, van : BRP/7 [129, 173, 175];   INN/21 [178];

Adama : ARDS [7];   DGOD [94];   INN/3 [189];   INN/12 [143];   JVRB [308];

Adama van Scheltema : zie  Scheltema, Adama van

Adamantine : INN/3 [190];

Adame, van : INN/3 [190];

Adames : BRP/18 [4, 112];

Adami : BENG [249];   INN/3 [190];   INN/15 [110];

Adami Rey, d' : INN/3 [190];

Adams : BAND [35, 40, 46, 63, 73, 95, 104, 163, 172, 173, 190, 356, 381, 400, 435, 502, 556];   BNCL [29, 35];   BRP/1 [68, 142];   BRP/7 [114];   BRP/9 [7, 10, 56, 70, 93, 101, 109, 127];   BRP/16 [37];   BRP/17 [3, 14, 16, 19, 20, 23, 37, 38, 40, 43, 48, 52, 61, 65, 69, 71, 81, 98, 102, 105, 113, 118, 130, 133, 135, 140, 148, 150, 160, 162, 173, 179, 181, 184];   BRP/18 [4, 51, 52, 66, 69, 84, 87, 89, 90, 113, 115, 172, 173, 188, 190];   CHIR [745];   DAAL [20];   DGOD [217];   GHG/2 [48];   GHG/4 [74];   INN/2 [23];   INN/3 [190,191];   INN/5 [55];   INN/6 [161];   INN/7 [72, 75];   INN/8 [111];   INN/11 [32];   INN/16 [25];   INN/20 [179];   INN/21 [155];   INN/25 [16, 181];   INN/28 [88];   INO/2 [12];   INO/5 [7, 94, 98];   INO/6 [89, 90];   KW/1958 [89];   NL/1996 [213];   ON/1935 [120, 191];   PSEB [483-485, 508, 522, 533, 534, 538, 541, 574, 575, 577, 581, 589, 625, 634];   SOER [403];   VERM [155];

Adamse : GHG/1 [11];   INN/3 [192];   INN/12 [66];   VERM [129];

Adamson : INN/3 [192];

Adamsz : BAND [531];   BRP/17 [18, 25, 36, 46, 55, 93, 106, 141, 184];   BRP/18 [69, 190];   INN/3 [80, 81, 192];   INN/14 [42];   INN/21 [26, 27, 35, 41, 47, 50, 54, 55];   INO/4 [52, 53];   MOLK [112];

Adamt : INN/3 [192];

Adamij : BRP/13 [84];

Adan : INN/3 [192];

Adani : BRP/7 [119];

Adank : INN/4 [41];

Adante : INN/4 [41];

Adanu : INN/4 [41];

Adariana : BRP/4 [202];

Adas : BRP/16 [22];

Adden : BRP/4 [204];   INN/4 [41];

Addena : INN/4 [41];

Addens : BRP/4 [130];   GHG/4 [71];   INN/4 [41];   INN/10 [29];   INN/23 [169, 171, 174, 177];   INO/2 [12];   INO/6 [85];   SOER [405];

Adder, van : INN/4 [41];

Adders : INN/4 [41];

Addicks : BRP/21 [84, 91, 102];   INN/4 [41];

Addie : GHG/4 [68];

Addison : GHG/1 [173];   INN/4 [41];   INN/20 [108];   INO/1 [31];   PSEB [485-487, 489, 491, 496, 504, 522, 540, 579, 606, 610, 622, 629, 646];

Addisson : INO/1 [31];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Adeboi : BAND [234];   INN/4 [41, 42];   INN/15 [172];

Adeboï : GHG/4 [21];

Adée : INN/4 [42];

Adegeest : INO/7 [39];

Adel : INN/4 [42];

Adel, van den : GHG/3 [242];   INN/4 [42];   INN/13 [184];

Adela : INN/4 [43];

Adelaar : BRP/11 [134];   BRP/23 [133];   INN/4 [43];   INO/1 [161, 162];   LEWI [23];

Adelberg : INN/4 [43];   INN/16 [18];

Adelberg, van : BRP/25 [2, 14];   INN/4 [44];   INN/6 [70, 154];   INN/17 [57];   INN/18 [18];

Adelbert : INN/10 [102];

Adelburg : CHIR [745;

Adelderhof : INN/4 [44];

Adeler : BRP/16 [32];

Adelerhof : BRP/11 [146];   BRP/12 [148];   BRP/21 [84];   BRP/23 [130];   BRP/25 [24, 53];   GHG/3 [17];

Adelhart Toorop, d' : zie  Toorop, d'Adelhart

Adelhart Toorop, de : zie  Toorop, de Adelhart

Adelheim : BRP/18 [17, 130];   INN/4 [45];

Adelhorst : INN/4 [45];

Adelhorst, van : INN/4 [45];

Adeliene : GHG/2 [240];

Adeline : INN/4 [45];

Adelink : INN/4 [45];

Adella : INN/20 [49];

Adelman : INN/4 [45];

Adelmeijer : INN/4 [46];

Adelphy : GOIC [234];

Adels : BRP/5 [6];   BRP/17 [45];   GHG/1 [61];   INN/4 [46];   INN/20 [152];   INO/5 [9, 110];

Adelsbergen, van : BRP/3 [164];

Adelsteen : INN/4 [46];

Adelswarth : BRP/24 [47];

Adem : INN/23 [47];

Adema : BRP/10 [97];   BRP/24 [11];   INN/4 [46, 47];   INN/6 [175];   INO/1 [21];   INO/3 [19];   INO/4 [7];   INO/5 [46, 75];

Adema, Hora : INN/6 [175];   INO/2 [7];   INO/3 [19];   INO/5 [46];

Ademik : INN/4 [47];

Adena : BRP/2 [158];   BRP/5 [71];   BRP/7 [101];   BRP/15 [165];   BRP/16 [116];   BRP/22 [81];   GHG/3 [5, 145];   INN/4 [47, 48];

Adenaar : INN/4 [48];

Adenauer : INN/4 [48];

Adendorff : INN/19 [167];

Adennia : INN/4 [48];

Adens : BRGM [17, 24];   BRP/6 [103];   INN/4 [48];   INN/23 [58, 65, 68, 188, 189];   INN/25 [32, 39, 58, 60, 62, 155, 172, 174];   NL/1975 [329, 330];

Adèr : GHG/1 [90, 91];   GHG/4 [50, 74, 189];   INN/4 [48, 89];   INO/2 [12];   INO/5 [2, 51];   INO/6 [63];   ISPO [196];   VERM [129];

Aders : INN/15 [115];

Adersman von Ohn : INN/4 [89];

Ades : GN/2002 [595];

Adiep : DGOD [231];

Adille : INO/5 [96];

Adimonggolo : INN/28 [247];

Ading : VERM [129];

Adison : INN/4 [89];

Adja : INN/4 [89];

Adjaal : INN/4 [89];

Adjal : INN/4 [89];

Adjar : INO/4 [58];

Adjepanne : INN/4 [89];

Adjeraat : INN/4 [89];

Adjuba, van : INN/21 [152, 158];

Adjudo : INN/4 [89];

Adjuma : INN/4 [89];

Adler : HARG [71];   GHG/1 [326, 327];   INN/4 [90];   INO/5 [106];   NEYN [44];

Adleij : INN/21 [36, 55, 63];

Adli : INN/26 [82];

Adlung : INN/1 [73];   INN/19 [179];

Admiraal : BRP/2 [9];   BRP/4 [226];   BRP/5 [48];   INN/4 [90];   INN/6 [16];   MOLK [4, 109];   RMSD [31];   VERM [129];

Admodihardjo : BAND [385];

Adney : BRP/7 [118, 142, 159, 176];   INN/21 [143];

Adny : BRP/7 [156, 176];

Adoe : INN/12 [34];

Adoe, Sola : zie  Sola Adoe

Adoendoeng : BRP/8 [90];

Adoink : INN/4 [90];

Adolf : BAND [485];   BRP/9 [127];   BRP/15 [166];   INN/4 [91];

Adolff : GN/2002 [595];   INN/4 [91];

Adolffen : BRP/7 [56];

Adolfs : INN/4 [91];   INN/21 [189, 190];   INN/22 [187];

Adolfzen, van : BRP/7 [92];

Adolph : BRP/1 [26];   BRP/2 [172];   BRP/15 [145];   INN/4 [91];   INO/1 [14];

Adolphe : INN/4 [92];

Adolphi : INN/4 [92];

Adolphina : INN/4 [92];

Adolphine : INN/4 [92];

Adolphs : BRP/5 [113];   INN/4 [92];

Adolphy : GOIC [234];

Adomeit : INN/4 [92];

Adonfon : INN/4 [92];

Adonie : BAND [31, 72];

Adoptee : INN/4 [92];

Adorant : INN/4 [92];

Adorn : INN/4 [92];

Adreas : INN/4 [92];

Adriaan : BAND [82, 557];   BRP/8 [80];   BRP/9 [21];   BRP/12 [91, 97];   BRP/17 [44, 96, 127, 154, 182];   BRP/18 [11, 55, 63, 92, 122, 176, 184];   BRP/21 [53];   BRP/23 [31];   BRP/24 [122];   BRP/25 [152];   GHG/3 [259, 264];   GHG/4 [321];   INN/4 [92-94];   INN/9 [73];   INN/11 [123];   INN/27 [73];   INO/5 [130];   INO/6 [91];   PCHL [95];   PEUT [355];

Adriaans : BAND [547];   BRP/1 [8];   BRP/4 [31];   BRP/8 [75];   BRP/10 [159];   BRP/17 [16, 25, 26, 62, 67, 71, 79, 88, 121, 123, 127, 130, 138, 184];   BRP/18 [2, 108];   BRP/21 [56];   BRP/24 [10];   GHG/3 [136];   GOIC [241, 246];   INN/4 [94, 95];   INN/7 [136];   INN/11 [159];   INN/13 [121];   INN/17 [140];   INN/18 [8];   INN/22 [182];   INO/4 [91];   INO/5 [131];   INO/6 [47];   INO/7 [59];   NL/1999 [546];   VERM [129];

Adriaanse : BRP/2 [172, 20, 24];   BRP/17 [161, 184];   DAAL [119];   GN/2002 [595];   INN/4 [95];   INN/21 [142];   INO/5 [49];   OKM/2 [181];   VERM [129];   ZEND [113];

Adriaansen : BRP/5 [85];   BRP/7 [63];   BRP/8 [73, 137];   BRP/13 [3, 27];   GBL/1 [79];   INN/1 [73];   INN/4 [95];   INN/10 [60];   INN/14 [65];   INN/19 [179];

Adriaansz : BAND [86, 130, 174, 232, 264, 269, 275, 313, 452, 453, 479, 480];   BRP/1 [21, 24, 26, 28, 29, 32, 37, 39, 41-43, 48-50, 56, 61, 67-69, 77, 80, 94, 95, 114, 120, 124-127, 142];   BRP/8 [113];   BRP/9 [17, 26, 86, 104];   BRP/10 [74, 142];   BRP/11 [38];   BRP/12 [61];   BRP/17 [106, 121, 137, 184];   BRP/25 [43, 122, 167];   DGOD [300, 311, 330];   GHG/2 [223];   GHG/3 [325];   GHG/4 [301];   GN/1992 [78];   GN/2002 [595];   INN/4 [95, 96];   INN/13 [47];   INN/14 [60];   INN/22 [87, 88, 93, 176, 177];   INO/1 [131];   KPSM [79];   MRCL [s1.21, s1.36, s2.19, f.16]   NL/1996 [252];   PCUR [12, 18];   PEUT [355];   VERM [172];

Adriaansz Matzen : zie  Matzen, Adriaansz

Adriaantje : BAND [548];

Adriaanz : INN/4 [96];

Adriaens : INN/4 [96];   INN/12 [97];   INO/2 [46]   MRCL [67, 68];

Adriaenssens : INN/4 [137];

Adriaensz : INN/4 [83];   NL/1996 [252];

Adrian : BAND [264, 275];   GN/1971 [40];   INN/4 [137];   PEUT [355];

Adriana : BAND [5, 23, 24, 59, 61, 83, 134];

Adriane : VERM [129];

Adriani : BRP/11 [16];   BRP/22 [36, 104, 156];   BRP/23 [64];   DGOD [297];   GHG/2 [189];   INN/2 [72];   INN/4 [137];   INN/11 [134];

Adriani, Graham : VERM [139];

Adrianiesse : INO/6 [101];

Adrians : BRP/7 [154];   BRP/17 [55, 184];   INN/4 [138];

Adrianus : BAND [3, 49, 103, 264, 275, 282, 470, 471, 491, 538, 559, 563, 564, 600];   BRP/7 [82, 137];   BRP/9 [3, 5, 25, 86];   INN/4 [138];

Adrianusz : BAND [20];

Adriatschky : INN/4 [138];

Adrichem : GN/2002 [596];   INN/12 [152];

Adrichem, van : BRP/5 [3];   GN/1989 [33];   GOIC [60, 62, 280];   INN/1 [73, 74];   INN/4 [138];   INN/5 [146];   INN/12 [152];   INO/3 [90];   INO/5 [103]   MRCL [8, 9];

Adrien : INN/4 [138];

Adrienus : INN/4 [138];

Adrighem, van : INN/4 [138];   INN/13 [155];

Adringa : INN/4 [139];

Adrion : INN/4 [139];

Aduard, Lewe van : zie  Lewe van Aduard

Advocaat : GN/2002 [595];   INN/4 [139];   INO/1 [63];   INO/5 [46];   KW/1958 [249];

Advokaat : INN/4 [139];

Aeberhard : INN/4 [139];

Aebischer : INN/4 [139];

Aeckerlin : BRP/12 [60];   INN/4 [139];   INN/17 [149];

Aeddes : INN/19 [26];

Aefferden, van : DUMA [79];

Aegel : INO/5 [75];

Aegidius : INN/4 [177];

Aeilkema : BRP/12 [95];   INN/4 [139];

Ael, van : INN/4 [139];

Aelberts : INO/2 [96];

Aelbertsz : INN/19 [29];

Aelhoff : INN/22 [170];

Aelig : INN/4 [139];

Aellig : INN/4 [140];

Aelmans : INN/6 [115];   INN/8 [6, 73, 148];   INN/20 [101, 104];   INO/4 [52, 53];

Aelmans, van Campen : INN/20 [101, 104];

Aelproot : INN/15 [113];

Aelst, van : GOIC [243];   INN/5 [158];   INN/7 [195];   NL/1981 [470];

Aelterman : INN/4 [140];

Aeltgen Huyberts : INO/7 [20];

Aemisegger : INN/4 [140];

Aemissegger : INN/4 [140];

Aems : MRCL [61, s1.21];

Aen, van : BRP/13 [30, 32, 34, 35];

Aeneae Venema : zie  Venema, Aeneae

Aenishenslin : INN/4 [140];

Aenmey : BRP/11 [133];   BRP/23 [99];   GHG/4 [77];   INN/4 [140];

Aenmy : BRP/11 [133];   INN/4 [140];

Aennebert : BRP/17 [77];

Aenroy : INN/4 [140];

Aenspeck : INN/4 [140];

Aenspeek : INO/5 [106];

Aepli : INN/4 [140];

Aerde, van : BRP/1 [1];   INN/4 [140];

Aerden : INN/4 [141];

Aerden, van : GOIC [219];   INN/3 [174];   INN/4 [141];   INN/5 [174];   INN/20 [63, 80];   INO/2 [68];   INO/4 [52, 53]   MRCL [16];

Aergels : INN/4 [141];

Aerits : INN/4 [141];

Aerjaens : BENG [558];

Aernout : BRP/2 [173];   BRP/5 [40];   INN/4 [141];   INN/8 [51];   INN/21 [87];   INO/1 [43, 45];   INO/5 [60];   MARG [72];   ON/1932 [136];   RMSD [158];   VERM [129];

Aernoutsz : INN/27 [219];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Aerssen, van : ESUR [16];   ENWI [31-33];   GN/1970 [20];   INN/13 [172];

Aerssen Beyeren, van : INN/19 [171, 172];

Aerssen Beyeren van Voshol : DGOD [64, 295];

Aert van der Goes : INN/4 [141];

Aert, van : INN/4 [141];   INN/19 [29];

Aertenrijck, van : INN/4 [141];

Aerterijk, van : INN/4 [141];   RMSD [393];

Aertrijk : BRP/6 [121];

Aertrijk, van : BRP/6 [121];

Aerts : AMBA [259, 282];   BRP/5 [129];   DGOD [139];   INN/2 [72];   INN/4 [142];   INN/15 [102];   NL/1972 [351];   VERM [129];   VGLS [35];

Aertse : DGOD [315];

Aertsen : BRP/10 [99];   NL/1978 [76];

Aertsen van Juchen : GOIC [78];

Aertsz : INO/1 [21];

Aertz : INN/4 [142];

Aesch, von : DGOD [205];

Aeschbacher : INN/4 [142];   INN/27 [232];

Aeschliman : INN/4 [142];

Aesen : DGOD [4];

Aesgama, van : GOIC [261];

Aewerdonk : INO/6 [42];

Aeyen, van : INN/4 [142];

Aeynen : INN/4 [142];

Afchain : DUMA [82];

Afchen : INN/4 [142];

Afdies : INN/4 [142];

Afel : INN/4 [143];

Affelen, van : BAND [448];   BRP/4 [158];   GHG/1 [19];   INN/4 [143];   INN/8 [124];   INN/17 [93];   INN/23 [117];   INN/25 [206];

Affelen van Saemsfoort, van : BRP/3 [50, 61, 113, 162, 167];   BRP/4 [102, 133, 158];   BRP/5 [164];   BRP/10 [107, 113, 150];   BRP/11 [44];   BRP/12 [17, 20];   BRP/15 [38, 49, 68, 78];   BRP/16 [47];   BRP/21 [49, 50];   BRP/22 [75];   BRP/24 [178];   BRP/25 [53, 61, 114, 150];   GHG/1 [207];   GHG/2 [228, 350, 371];   GHG/3 [186, 212];   GHG/4 [125, XIII];   INN/2 [15];   INN/4 [143, 144, 185-187];   INN/8 [69, 71];   INN/12 [2];   INN/13 [36, 39];   INN/14 [70, 71];   INN/16 [130, 145, 147, 159];   INN/25 [214];   PSEB [487];   VERM [129];   WEYN [14];

Affelen van Salmsfoort, van : BRP/3 [113];

Affke : INN/4 [187];

Affliek : INN/4 [187];

Affoesan : INN/4 [188];

Affoesan, d' : INN/9 [68];

Affolter : INN/4 [188];

Affountit : INN/14 [34];

Affourtit : INN/4 [188];   INN/21 [154, 168, 171, 174];   OKM/2 [177];

Affourtit, van : INN/21 [148, 174];

Afnamen : INN/4 [188];

After : GN/2002 [595];

Afumi : INN/4 [188];

Agaas : BAND [558];

Agaats : BRP/4 [86];   GBL/1 [100];   GN/1981 [104];   INN/4 [188];

Agaatsz : BAND [114];   BRP/6 [33, 36];   BRP/15 [172];   BRP/16 [25];   INN/4 [188- 190];   INN/8 [180];   VERM [129];

Agaatz : INN/4 [190];

Agaeds : INN/4 [190];

Agam : INN/12 [123];

Agan : BNCL [27];

Aganoor : BRP/10 [12];   BRP/23 [7];   INN/4 [190, 191];   INN/5 [171];

Agapieto : BAND [579];   INN/4 [191];

Agapito : INN/4 [191];

Agasse : BENG [544];   INN/3 [83];

Agassis : INN/4 [191];

Agassiz : INN/4 [191];

Agatha : INN/4 [191];   INN/20 [74];

Agauw : INN/4 [191];

Agchem, van : INO/1 [133];

Agé, de : DGOD [107];

Agelar : BAND [235, 582];   BRP/9 [135];   INN/4 [192];

Ageling : BRP/24 [2];

Agelink : BRP/24 [2];   INN/4 [192];

Agelink van Rentergem : OKM/2 [51];

Agema : BRP/10 [107];   INN/4 [192];   INO/3 [68];

Agerbeek : BAND [294, 308, 344, 366];   BRP/4 [1, 19, 64, 74, 114, 124, 135, 143, 145, 160, 172, 187, 215, 248];   BRP/5 [36];   BRP/14 [20];   BRP/16 [130];   BRP/21 [22];   DGOD [504, 574];   DUMA [115];   GHG/1 [19];   GHG/2 [180, 259];   GHG/3 [11, 130, 131];   GHG/4 [140, 143, 161, 280, 289, 292, 299, 333];   INN/4 [192];   INN/5 [41-44, 182];   INN/9 [4, 18, 81, 109];   INN/10 [119, 122, 178];   INN/13 [12];   INN/14 [65];   INN/16 [78];   INN/21 [82];   INN/22 [45, 46, 52];   INN/24 [158];   INN/28 [66, 75];   INO/1 [90];   INO/4 [52, 53];   INO/6 [63];   LEWI [18];   ON/1932 [139];   ON/1935 [38, 148];   RMSD [309, 350-354];   VERM [129];

Agerbeek, Ronkes : zie  Ronkes Agerbeek

Ages : INO/3 [42];

Agetzight : BRP/17 [144];

Aggele, van : INN/5 [44];

Aggenbach : INN/5 [44];

Aghit : INN/5 [44];

Aghten : INN/5 [44];

Aghuw : RMSD [393];

Agisburg, von Himmel zu : zie  Himmel zu Agisburg, von

Agne : GN/2002 [595];

Agneesens : INN/5 [44];

Agneessens : INN/5 [44];

Agnettaz : INN/5 [44];

Agnetti : INN/20 [42];

Agnis : INO/5 [94];

Agnus : NLG/13 [65];

Agoed : VERM [129];

Agoeds : INN/5 [44];

Agoi : INN/5 [44, 45];

Agolla : INN/5 [45];

Agon : INN/5 [45];

Agostinho : BRP/21 [72];

Agota : INO/4 [72]   MRCL [56];

Agotha : DINI [8];   INN/17 [180];   INN/20 [74];   INO/2 [12]   MRCL [s1.20];

Agouw : VERM [129];

Agreen : LAZL [84];   MRCL [47, s2.30];

Agren : INN/5 [45];

Agrette : INN/5 [45];

Agretti : BRP/11 [82, 83];   BRP/23 [35];   GHG/1 [265, 266];   GHG/3 [278];   INN/5 [45];   INN/26 [187];

Agruno, d' : INN/5 [45];

Agser, van : INN/5 [45];

Agte : CHIR [745];

Agten : DGOD [159];   INN/5 [45];

Agtenmarkt : INN/5 [45];

Agter : INN/5 [45];   VERM [129];

Agter, ter : PEUT [25];

Agter den Bos : INN/5 [45];

Agterberg : BRP/3 [170];   BRP/10 [126];   BRP/12 [31];   BRP/21 [64, 65];   DGOD [167];   GHG/3 [70];   INN/5 [46];   INN/10 [198];   INN/18 [32];   INN/28 [61];   PCHL [53];   PEUT [355];

Agterberg, van : INN/5 [46];

Agterdenbosch : INN/5 [46];

Agteren, van : AMBA [264];   INN/5 [46];

Agterhof : GN/1946 [25];

Agterkamp : INN/10 [152];

Agterman : INN/5 [47];

Agtermarkt : INN/5 [47];

Agtersloot : INN/5 [47];

Agterzoon : INO/7 [23, 24, 27];

Aguiar : INO/2 [12];

Aguilar, de : INN/11 [61];

Ahab : INN/14 [115];

Ahadja : INN/5 [47];

Ahai : VERM [129];

Ahak, Nikodimmoes alias : zie  Nikodimmoes alias Ahak

Ahamahu : BRP/18 [50, 171];

Ahee, van : INN/5 [47];

Ahee, van de : DGOD [255];

Ahguw : INN/5 [47];

Ahia : INN/5 [47];

Ahier : INN/5 [47];

Ahihorij : VERM [129];

Ahlandt : INN/5 [47];

Ahlberg : INN/26 [59];

Ahlbern : INN/5 [47];

Ahlborn : INN/5 [48];   INN/27 [52, 94];

Ahlbrinck : ESUR [18];

Ahlbron : INN/27 [12, 17, 63];

Ahlderen, van : INN/5 [48];

Ahlefeldt, von : BRP/24 [106];   INN/5 [48];

Ahlemann : INN/5 [48];

Ahlers : GHG/3 [204];   INN/3 [101];   INN/5 [48, 131, 132];   INN/21 [162];

Ahlgrimm : INN/5 [48];

Ahlhaus : INN/5 [48];

Ahling : VERM [129];

Ahllers : INN/21 [161];

Ahlmann : INN/5 [48];

Ahlstrom : INN/5 [48];

Ahm : INN/5 [89];

Ahn : BRP/6 [130];   BRP/8 [55];   EYND [134];   GHG/4 [93];   INN/5 [89];   INN/13 [86];   MARA [108/109];

Ahoema : INN/22 [185];

Ahon : INN/22 [183];

Ahrend : DGOD [358];   INN/5 [89];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?