Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Allamand - Ames ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Allamand : BRP/1 [109];   INN/6 [188];

Allan : BNCL [45];   BRP/5 [52];   INN/6 [188];

Allanson : INN/19 [147];

Allard : GHG/1 [186];   GN/1992 [10, 80];   INN/6 [188, 189];   INN/11 [136];

Allaries : INN/6 [189];

Allart : BRP/6 [94];   GHG/2 [367];   GN/1992 [18, 82, 85, 86, 347, 350, 353];   INN/6 [189];   INN/18 [74];   ISPO [198];   VERM [130];

Allasenné : INN/6 [189];

Alldag : DGOD [106];

Alleaume : INN/6 [189];

Allebag : INN/6 [189];

Allebe : AMBA [269];

Allebé : GHG/4 [91];   INN/6 [189];

Allebes : INN/6 [190];

Allebosch : INN/6 [190];

Allebracht : CHIR [745];

Allebrand : INN/6 [190];

Allebrandi : BRP/8 [163];

Allee : INN/6 [190];

Alleenighart, van : INN/6 [190];

Allef : INN/25 [85];

Allegaert : INN/6 [190];

Allein : BRP/8 [108];   BRP/11 [25];   INN/6 [190];

Allema : INN/18 [75];

Allemagne, d' : INN/6 [190];

Alleman : INN/6 [190];   INN/19 [169]   MRCL [s1.15, f.7];

Allemann : INN/6 [190, 191];

Allemans : INN/6 [191];

Allen : BRP/18 [96];   BNCL [45];   GHG/3 [103];   INN/6 [191];   INN/7 [194, 207];   INN/14 [58];   INO/1 [31];   NEVE [21];   RMSD [47];   VERM [130];

Allen, d' : INN/6 [191];

Allen, van : INN/21 [28, 39];

Allenbach : INN/6 [191];

Allenback : INN/17 [125];

Allenbrandt : INN/6 [191];

Allens : INN/6 [191];

Alleon, van : INN/4 [177];

Aller, van : GN/1963 [297];

Allerheiligen : INN/6 [191];

Allermeersch : INN/6 [191];

Allers : BRP/7 [44, 50, 54];   BRP/11 [103];   GN/1946 [25];   INN/6 [191];

Allersma : INN/13 [140];

Allerts : INO/3 [25];

Alles : INN/6 [192];

Allesbergs : INN/6 [192];

Alessander : BRP/4 [20];

Allestine : INN/6 [192];

Allevoedt : INN/25 [120];

Alleweireldt : BRP/5 [146];

Allex : INN/6 [192];   INN/16 [148];

Alley : INN/6 [192];

Alleyne : BRP/7 [55];

Alleynes, van : INN/6 [192];

Allgaier : DGOD [297];

Allia : INN/6 [192];

Alliaume : AMBA [271];   INN/6 [192];

Allicock : INN/5 [54];

Allien : INN/6 [192];

Allier : GN/1976 [183];   INN/4 [73];   INO/4 [20];

Alliers : INN/21 [62];

Alliet : INN/6 [192];

Alliewakka Bessie : INN/7 [41];

Alling : BRP/1 [15, 20, 21, 45];   GN/1957 [62];   INN/7 [41];

Allirol : KW/1983 [289];

Alliston : BNCL [26];

Allmen : INN/7 [41];   NEVE [21];

Allmen, van : INN/7 [41];

Allmer : INN/7 [41];

Alloloya : INN/7 [41];

Allonsius : BRP/21 [148];

Allsogge : BRP/8 [15];

Allzeit : INN/7 [41];

Allznit : INN/7 [42];

Alm : GN/1992 [24, 84, 128, 362];   INN/7 [42];

Alma : BRP/24 [81, 130];   CHIR [745];   GN/1966 [148];   GN/1968 [161];   GOIC [134];   INN/2 [72];   INN/7 [42];   INN/17 [57];   INN/24 [175];   INO/1 [21, 56, 95];   PEUT [356];

Almado e Castro : INN/19 [147];

Alman : INN/7 [42];   INN/19 [39];

Almaras, Exalto d' : zie  Exalto d'Almaras

Almart : INN/7 [42];

Almas : INN/7 [42];

Almeda : GN/1992 [340];   INN/7 [42];

Almeda, d' : GN/1992 [139, 350];

Almeda, de : GN/1992 [361]   MRCL [59];

Almeida : GN/1992 [22, 347];   INN/11 [77];   INN/19 [147];

Almeida, d' : MRCL [s1.11, f.8, f.19];

Almeida, de : GN/1992 [344];   INN/7 [42];   INN/11 [77];

Almeida, Botado de : zie  Botado de Almeida

Almeida, Fereira d' : zie  Fereira d'Almeida

Almekinders : INN/7 [42];

Almelo, van : BRP/25 [78];

Almen, d' : INN/7 [42];

Almenrood : INN/7 [43];

Almenum : BRP/17 [14];   GHG/1 [100];   INN/3 [87];

Almer : INN/7 [43];

Almeritter : BRP/13 [102];

Almerood : AMBA [275];   BRP/11 [16];   GHG/1 [158];   INN/7 [43];   VERM [130];

Almey : BRP/24 [192];

Almeij : INN/7 [43];

Almgren : INN/7 [43];

Almida : INN/7 [43];

Almin, d' : INN/7 [43];

Almoes : INN/7 [43];

Almond : INN/23 [26];

Almonde, van : GHG/1 [71];   GOIC [159];   INN/20 [73];   INO/5 [134];

Almoneek : INN/7 [43];

Almperse : INN/7 [43];

Almrood : INN/7 [44];

Alms : INN/7 [44];

Almstedt : INN/7 [44];

Alne : INN/17 [10];

Alofs : BAAY [101];   GHG/4 [230];   INN/14 [52];

Alofsen : GHG/3 [192];   INN/7 [44];

Alois : INN/7 [44];

Alon : GN/2002 [595];

Alonço : INN/19 [147];

Along : INN/7 [44];

Alonges : INN/7 [44];

Alons : BRP/13 [33, 71];

Aloppenburgh : INN/7 [44];

Alotjie : INN/7 [44];

Alow : INN/7 [44];

Aloys : INN/7 [44];

Aloysia : INN/7 [44];

Alpen : INN/7 [45];

Alpen, van : INN/7 [45];   INN/27 [152];

Alpeter : BRP/13 [89, 108, 116];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Alphen : DGOD [185, 217];   INN/7 [45];

Alphen, van : AMBA [260];   APRL [194];   BRGM [19];   BRP/2 [200];   BRP/4 [160];   BRP/10 [52, 167];   BRP/11 [48, 124];   BRP/12 [147];   BRP/21 [12, 73, 90, 96];   BRP/22 [95, 140];   BRP/24 [39-41, 67, 71, 97, 114];   BRP/25 [7, 24, 105];   ENI/1 [21];   GHG/1 [210, 264];   GHG/3 [87];   GHG/4 [11, 13, 28, 64, 66, 85, 188, 221, 245, 252];   GN/1964 [7, 37-39];   GN/1968 [381];   GN/1983 [11];   GOIC [133];   INN/2 [2, 118];   INN/6 [32, 111, 133, 181];   INN/7 [45-48, 145];   INN/8 [13];   INN/9 [109];   INN/10 [22, 58];   INN/11 [21, 103];   INN/12 [120, 135];   INN/14 [59];   INN/15 [53, 195, 152];   INN/16 [8, 172];   INN/19 [124];   INN/20 [101, 102];   INN/23 [75];   INO/1 [88];   INO/2 [36];   INO/5 [49, 50, 80-83, 89];   INO/6 [11];   JUMA [89];   JVRB [45, 55, 56, 82-84, 130];   KW/1983 [360, 410];   NL/1994 [214];   NL/1996 [438-442];   OKM/2 [40];   ON/1935 [45];   PEUT [23, 26, 90];   RMSD [90, 197];   VERM [130, 157];   VGLS [20];   ZEND [113];

Alphen, Cunningham van : INN/7 [47];

Alphen, van Hattum van : INO/5 [80];

Alphen, Morjé van : BRP/21 [12];   INN/7 [48];

Alphen, Verkerk van : INN/7 [47];

Alphen de Veer, van : zie  Veer, van Alphen de

Alpherts, van : INO/5 [89];

Alphisai : INN/7 [48];

Alphons : BRP/4 [219, 242];   DGOD [207];   INN/7 [89];

Alphonse : INN/7 [89];

Alphonso : BRP/16 [13];   INN/7 [89];

Alphonsz : BAND [600];

Alpitula : JUMA [89];

Alplanalp : INN/7 [89];

Alpli : INN/7 [89];

Alponso : BRP/16 [90, 105];   INN/7 [90];

Alputila : INN/7 [90];

Als, van : INN/6 [102];   INN/7 [90];

Alschenberger : INN/7 [90];

Alscher : INN/3 [162];

Alsdorf : GHG/2 [347];   INN/7 [90];

Alsdorff : INN/7 [91];   INN/12 [140];

Alsdorp : BRP/7 [5, 7];

Alsem : INN/7 [91];

Alsem, van : INO/1 [22];

Alsema : INN/7 [91];

Alsemgeest : INN/7 [91]

Alsemgeest Harpert : INN/7 [91];

Alsen : INN/7 [91];

Alsenhoven : BRP/7 [23];

Alsfeld : INN/7 [91];

Alsi : BRP/6 [16];

Alsmann : BRP/23 [36];

Alson : INN/7 [91];

Alst, van : BRP/1 [91];   INN/7 [91];   INN/23 [184];

Alsté, van : INN/7 [91];   NLG/4 [21];

Alstede : BRP/2 [87, 91, 95, 99, 107];   GHG/4 [273, 299];   INN/7 [91, 92];

Alstee, van : INN/27 [216];

Alstein : 92];

Alston : INN/7 [92];

Alstorphius Grevelink : zie  Grevelink, Alstorphius

Alswijk : INN/7 [92];

Alt : BRP/5 [22, 23, 32];   BRP/10 [14];   BRP/12 [44];   BRP/21 [119];   BRP/25 [66, 67];   INN/7 [92, 93];   INN/15 [25];   JUMA [89];   VERM [130];

Alta : INO/4 [47];

Alta, Canter : INN/24 [24];   KW/1958 [296];

Altada, van : INN/7 [93];

Altbach : INN/7 [93];

Altburger : INN/7 [93];

Altefrohne : INN/7 [93];

Altema : INN/7 [94];

Altemuhl : INN/7 [94];

Alten : INO/6 [32];

Alten, van : INN/7 [68, 94];

Alten, von : BRP/3 [77];   INN/7 [94];

Altena : BRP/22 [65];   INN/7 [94];   INO/1 [26];   INO/7 [40];

Altena, de Borchgrave d' : zie  Borchgrave d'Altena, de

Altena, van : BRP/7 [107];   GN/1959 [206];   INN/5 [110];   INN/7 [94];   INN/12 [161];   INN/14 [59];   INN/16 [178];   INN/17 [132];   INO/3 [50];

Altenberg : INN/7 [94];

Altenberg, van : INN/7 [94];

Altenburg : INN/7 [94];

Altenburg, van : BRP/10 [113];   INN/7 [94, 95];

Altenburger : INN/7 [95];

Altendorff : INN/21 [51];

Altenkirch : INN/7 [95];

Altenstadt, Schmidt auf : zie  Schmidt auf Altenstadt

Altenstadt, van der Willige Schmidt auf : zie  Schmidt auf Altenstadt, van der Willige

Altenstadt, von Schmidt auf : zie  Schmidt auf Altenstadt, von

Altenstadt, Stuart von Schmidt auf : zie  Schmidt auf Altenstadt, Stuart von

Altenstadt, van der Willige von Schmidt auf : zie  Schmidt auf Altenstadt, van der Willige von

Altenstedt : INN/19 [169];

Altepost : INN/7 [95];

Alterdorf : INN/7 [95];

Alteren, van : GN/1992 [138];

Alterieth : INN/7 [95];

Alteriett : INN/7 [95];

Altermatt : INN/7 [95];

Altert : INN/7 [95];

Alterwisser : INN/7 [95];

Altes, Korthals : INN/5 [56, 62];   INN/21 [73];

Altewischer : BRP/3 [91];   INN/7 [96];   INN/9 [71];

Althagen : INN/7 [96];

Althaus : INN/7 [96];

Althausen : INN/3 [101];   INN/7 [96];

Althaussen : INN/7 [96];

Altheer : AMBA [274];   APRL [222];   BRP/10 [10];   BRP/11 [69, 118];   BRP/12 [3, 17, 43, 104, 136, 148];   BRP/21 [6, 104, 117];   BRP/22 [111];   BRP/25 [63];   GHG/3 [82, 83, 235];   INN/4 [121-125];   INN/6 [153];   INN/7 [96, 221, 222];   INN/16 [174];   NL/1999 [582];

Althenn : INN/7 [222];   INO/6 [56];

Alther : INN/4 [121, 122];   INN/7 [222];

Altherr : INN/7 [222];

Althins : INN/7 [222];

Althoff : BRP/7 [142, 176];   INN/2 [72];   INN/7 [222];   INN/21 [52];

Althorn : INN/7 [222];

Althoven, van : MRCL [s1.32];

Althuizen : DGOD [87];

Althusius : INN/11 [135, 136];

Althuijzen : INN/7 [222];   INN/19 [61];

Altiaga : BRP/16 [42];   INN/7 [222, 223];

Altiago : INN/7 [223];

Alting : BENG [53, 253];   BRP/17 [49];   ENI/1 [21];   GHG/1 [105, 177, 179];   GHG/2 [192];   GHG/4 [XIII];   INN/3 [77, 81-85, 175];   INN/5 [11];   INN/7 [3, 6, 12, 13, 69, 174, 223];   INN/8 [98-100, 107, 126, 131, 142, 143];   INN/20 [4, 16, 81];   INN/23 [183];   INN/27 [219, 220];   INO/1 [132, 158, 159, 161];   INO/4 [11, 26, 52, 53];   INO/5 [27, 28, 67];   INO/7 [41-43];   JVRB [41];   KW/1958 [251];   KW/1983 [117];   MOLK [70, 140, 141];   NL/1986 [44];   ON/1935 [114];   PSEB [525];

Alting, Carpentier : GN/1991 [115];   INN/6 [148];   INO/2 [15, 16];   MV/1974 [219];   VERM [134, 138];   VLOT [184];

Alting du Cloux : zie  Cloux, Alting du

Alting van Geusau : zie  Geusau, Alting van

Alting von Geusau : zie  Geusau, Alting von

Alting Siberg : zie  Siberg, Alting

Altink : INN/7 [225];   INO/3 [76];

Altman : BRP/12 [46];   BRP/25 [136];   DUMA [152];   GHG/4 [165, 363];   INN/7 [225, 226];   INN/8 [41];   INN/27 [47, 69];   LEWI [35];   VERM [126];

Altmann : BAND [181, 258];   BRP/5 [60, 63];   BRP/9 [45];   GHG/1 [261];   GHG/4 [306];   INN/2 [104];   INN/3 [54];   INN/5 [158];   INN/8 [41];   INN/9 [109];   INN/11 [155];   INN/24 [105];   JUMA [89];   VERM [130];

Altof : BRP/7 [106, 176];

Altoma : BRP/4 [41];

Alton : BRP/5 [77];   INN/8 [41];

Altona : AMBA [256, 271];   INN/7 [87];   INN/8 [42];

Altorf : VERM [130];

Altorffer : INN/8 [42];

Altwein : INN/8 [42];

Altwicker : INN/11 [184];

Altzweig : INN/8 [42];

Alungan : DGOD [497, 506, 520];

Alvarenga : INN/19 [147];

Alvares : INN/8 [42];   INN/11 [62];   INN/19 [147];

Alvares Corea : INN/13 [79];

Alvarez : GOIC [202];   INN/2 [72];   INN/19 [151, 164];   INN/21 [143, 148, 149, 166];   INO/2 [40]   MRCL [s1.3];

Alvensleben, van : INN/8 [42];

Alver : INN/8 [42];

Alvers : BRP/13 [53];   GN/1964 [38];   INN/8 [42];

Alves : GN/1992 [15, 130, 132, 135, 340];   INN/19 [147];

Alvis : BRP/17 [3, 17, 21, 28, 48, 53, 70, 81, 142, 150, 156, 184];   BRP/18 [12, 31, 102, 124, 148];   GN/1992 [10];   INN/8 [42, 43];   INN/16 [94];   INN/17 [17];   INN/19 [70];   INO/6 [75, 98];

Alvisz : BRP/17 [58, 86, 184];

Alvons : BRP/18 [20, 52, 134, 173];   INN/8 [43];

Alvonsis : BAND [480];

Alwaris : INN/8 [43];

Alwes : GN/1992 [86, 128, 346, 351];

Alwi : BRP/6 [135];

Alwig : INN/8 [43];

Alwini : INO/5 [128];

Alwis : MRCL [s1.36, s2.28, f.17];

Alwis, de : SKKK [158];

Alijda : INN/8 [43];

Alyma : BRP/1 [56];

Alzer : INN/8 [43];

Ama : INN/22 [167];

Amabert : MRCL [64];

Amad : VERM [130];

Amada : INN/8 [43];

Amade : BRP/5 [2, 11, 21];   GHG/3 [349];   GHG/4 [18, 25];   INN/7 [55];   INN/8 [43, 44];   INN/15 [21];   INO/4 [96];   NL/1999 [574];   NLG/5 [255];

Amadio : INN/8 [44];

Amado : GN/1992 [28];

Amafor : INN/8 [44];

Amahoeroe : BRP/12 [15];   BRP/24 [91];   INN/8 [44];   INO/6 [18];

Amahoroe : INN/8 [44];   INN/15 [151];

Amahorsea : BRP/8 [90];

Amahorseja : INN/8 [44];

Amahorseija : INN/12 [18];

Amahoru : BAND [543];   BRP/6 [149];

Amahursia : BRP/16 [121];

Amaja : INN/3 [108];   NLG/11 [368];

Amaker : INN/8 [44];

Amakotta : DGOD [503];   INN/8 [44];   INN/9 [70];

Amallo : INN/8 [44];

Amalo : BRP/8 [166];   BRP/10 [31];   BRP/21 [23, 44];   INN/8 [44, 45];   INN/19 [14, 18];

Amaloe : INN/8 [45];

Amama : BRP/8 [116];

Aman : BAND [66, 161, 541];   INN/8 [45];

Amana : INN/9 [64];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Amand : BRP/15 [119];   INN/8 [45];

Amand, de Saint : zie  Saint Amand, de

Amande : BRP/18 [67];   INN/8 [45];

Amandier : INN/8 [45];

Amandolia : INN/8 [45];

Amandruz : INN/8 [45];

Amanfa : INN/8 [45];

Amanponnjo : INN/8 [45];

Amans : INN/8 [45];

Amante : INN/19 [147];

Amanupunnjo : INN/12 [29];   VERM [130];

Amar alias Sumadiwirja : VERM [130];

Amaral : INN/19 [147];

Amarante : INN/19 [147];

Amarensa : BAND [59];

Amarentia : BAND [60, 177, 278, 457, 564];

Amarentie : BAND [177, 492];

Amarentiea : BAND [538];

Amaro : BRP/24 [145];   GN/1988 [297];   INN/8 [46];   INO/4 [27];   ON/1935 [115];

Amasaki : INN/8 [46];

Amaschat : INN/8 [46];

Amat : INN/8 [46];   VERM [130];

Amat Pardi : VERM [130];

Amatkamon : VERM [130];

Amatkota : BRP/4 [121];

Amba : INN/22 [167];

Ambagtsheer : INN/14 [50];

Ambawa : BRP/24 [182];

Ambeek : BRP/4 [104];

Ambert : INN/8 [46];

Ambiea : INN/8 [46];

Ambiel : BAND [140, 148, 154, 169, 175, 240, 254, 266, 294, 334, 335, 356, 397];   BRP/1 [73];   BRP/9 [93, 102, 123];   INN/5 [181];   INN/8 [46];

Ambiell : BAND [9, 94, 140, 148, 154, 169, 240, 266, 299, 334, 397, 448, 594];   BRP/9 [29, 32, 102, 134];   INN/8 [46];

Ambil : BAND [448, 540];

Amble, d' : INN/8 [46];

Amboi : BRP/4 [14];

Amboin : INN/8 [46];

Amboina, van : INN/8 [47];

Ambon : INN/8 [47];++ INN/18 [56];

Ambosch : INN/8 [47];

Ambouer : INN/8 [47];

Amboij : INN/8 [47];

Ambrang : INN/8 [47];

Ambrocius : BRP/17 [42, 184];

Ambrogio : INN/8 [47];

Ambrose : INN/8 [47];

Ambrosia : INN/8 [47];

Ambrosie : INN/2 [5];   INN/8 [47];   INN/14 [95];++ INN/18 [51];

Ambrosio : INN/8 [47];

Ambrosis : INN/8 [47];

Ambrosius : BAND [75, 581];   BRP/17 [4, 6, 26, 64, 86, 137, 153, 158, 176, 179, 181, 184];   BRP/18 [5, 11, 30, 45, 60, 84, 88, 97, 106, 115, 123, 147, 165, 181, 207];   GHG/2 [320];   INN/8 [48, 125];   INN/17 [8];   INN/19 [128];   INN/25 [15];   INO/5 [41];   PEUT [59];

Ambrosu : INN/8 [48];++ INN/18 [53];

Ambrosus : BAND [549];

Ambruin : INN/8 [48];

Ambruse : INN/8 [48];++ INN/18 [53];

Ambt : INN/8 [48];

Ambuhl : INN/8 [48];

Amée : INN/8 [91];

Amei : INN/8 [91];

Ameiden, van : INN/17 [57];

Ameier : INN/8 [91];

Ameis : INN/18 [172];++ DGOD [21];

Amelander : INN/14 [119];

Amelberghe, van : ON/1935 [156];

Amelenberg : BRP/7 [21, 176];

Ameler : INN/8 [91];

Ameling : INN/8 [91];   INN/12 [152];   INN/16 [170];   INN/24 [12];   INO/5 [104];

Amelings : INN/8 [91];

Amelink : INN/8 [91];

Amelle : INN/8 [91];

Amelm : INN/8 [91];

Ameln : BRP/11 [162];   GHG/2 [237];   GHG/3 [248];   INN/8 [91, 92];   NL/1982 [151];

Amelong : INN/7 [168];   INN/8 [92];

Amelonse, van : INN/20 [65];

Amels : INN/21 [43];

Amelsfort, van : VERM [130];

Amelsvoort, van : INN/5 [122];   INN/8 [92];

Amelton : INN/8 [92];

Amelu : INN/8 [92];

Amelung : INN/7 [168];   INN/8 [92];

Amen : INN/8 [92];   VERM [130];

Amenbergen : INN/8 [92];

Amend : INN/8 [92];

Amende : GHG/3 [117];   INN/1 [74];   INN/6 [3];   INN/8 [93];   INN/9 [32, 33];   INN/17 [151];   INN/20 [126];

Amendson : GHG/3 [354];   INN/8 [93];   INN/26 [146, 152];

Amendt : INN/13 [147];

Ament : BRGM [25];   BRP/2 [6, 7, 9, 10, 38, 40, 41, 51, 58, 82, 127, 131, 132, 190, 191];   BRP/3 [152, 154];   BRP/5 [1, 145, 156];   BRP/6 [132];   BRP/8 [119];   BRP/23 [54];   GHG/1 [136, 260];   GHG/2 [151, 378, 379];   GHG/4 [36, 156, 158];   INN/1 [29];   INN/5 [21, 51, 102];   INN/8 [93, 94, 122];   INN/9 [109];   INN/11 [17];   INN/13 [125, 126, 127];   INN/16 [3, 165];   INN/18 [11, 93, 113];   INN/20 [2, 24, 38];   INN/23 [58, 61];   INN/25 [26, 27, 32, 52, 107, 154, 156, 213];   INN/26 [190];   INN/28 [150, 172];   INO/1 [88, 102];   INO/4 [13, 21];   INO/6 [100];   KW/1983 [434-437];   NEVE [20];   NL/1974 [24];   NL/1999 [497];   ON/1932 [136];   ON/1933 [99];   ON/1935 [86, 87, 185, 186];   RMSD [172, 177-221];   VERM [125];

Ameoh : VERM [130];

Amereihn : INN/8 [94];

Ameresegre : MRCL [s1.41];

Amereij : INN/8 [94];

Amerhein : INO/6 [43];

Ameringen, van : INN/12 [108];

Amerlan : INN/8 [94];

Amerom, van : BRP/21 [161];   INN/8 [94, 95];   VERM [130];

Ameron, van : BRP/3 [136];   BRP/12 [74];   INN/8 [95];

Amerongen : INN/8 [95];   INO/5 [94];

Amerongen, van : BRP/6 [91];   GHG/2 [231];   INN/8 [95];   INN/11 [20];   LEWI [27];   MOLK [159];   VERM [130, 136];

Amerongen, Borre van : zie  Borre van Amerongen

Amerongen, van Reede van : zie  Reede van Amerongen, van

Amerongen, Taets van : zie  Taets van Amerongen

Amerongen tot Natewisch, Taets van : zie  Taets van Amerongen tot Natewisch

Amerongen tot Woudenberg, Taets van : zie  Taets van Amerongen tot Woudenberg

Ameroos : DGOD [104];   INN/8 [95];

Amersbeek : INN/8 [95];

Amersfoert : INN/8 [95];

Amersfoordt : BAND [526];

Amersfoort : GHG/4 [209];   INN/8 [95];   INO/5 [60];

Amersfoort, van : BEGM [29];   BRP/2 [175];   BRP/11 [107];   INN/6 [34, 35];   INN/8 [95, 96];   INN/23 [184];   JUMA [89];   VERM [130];

Amersfoorth : INN/8 [96];

Amersfoorth, van : BRP/6 [99];   BRP/11 [85];   BRP/22 [63];   BRP/25 [87, 171];   GHG/1 [266];   GHG/3 [28, 238, 314, 330];   INN/2 [22];   INN/8 [96];   INN/9 [41, 42];   INN/22 [137];   ISPO [197];

Amersfort, van : INN/10 [40];

Amersvoort, van : INN/9 [42];

Amerzoden, van : INN/9 [42];

Amerzooden : BRP/16 [139];

Ames : VERM [130];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?