Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Ameschot - Anink ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Ameschot : INN/9 [42];

Ameshoff : INN/9 [42];   INO/5 [89];   JVRB [220];

Amesz : BRP/25 [92];   INN/5 [57, 61];   INN/9 [42];

Amette : INN/9 [42];

Ameijde, Nepveu tot : zie  Nepveu tot Ameijde

Ameyde, van : AMBA [272];

Ameijde, van : GN/1991 [116];   INN/9 [42];

Ameijden van Duijm : zie  Duijm, Ameijden van

Ameyden, van : INN/6 [20];

Ameijden, van : INN/9 [42];   INN/17 [57];

Ameyden van Duim, van : zie  Duim, van Ameyden van

Ameijden van Duim, van : zie  Duim, van Ameijden van

Ameyden van Duym, van : zie  Duym, van Ameyden van

Ameyden van Duijm, van : zie  Duijm, van Ameyden van

Ameijden van Duijm, van : zie  Duijm, van Ameijden van

Ameijden van Duym, van : zie  Duym, van Ameijden van

Ameyden van Duijn, van : zie  Duijn, van Ameyden van

Ameijden van Duijn, van : zie  Duijn, van Ameijden van

Ameije : BRP/10 [101];   BRP/23 [123];   INN/9 [44];

Amez-Droz : BRP/10 [138];

Amezegger : INN/9 [44];

Ami : INN/9 [44];

Amiabel : BRP/5 [19];   INN/7 [32];   INN/9 [44];   INN/11 [108];

Amieharsee : BRP/16 [120];

Amiel : INN/9 [44];

Amier : INN/9 [44];

Amilianoff : INN/9 [44];

Amina : BRP/1 [73];

Aminadop Egam : INN/9 [44];

Aminten : INN/12 [5];

Amiot : AMBA [270];   DGOD [56];   INN/4 [78];   INN/9 [45];   INN/11 [133];   VERM [130];

Amir : INN/9 [45];   INO/2 [84];

Amiraal : BRP/13 [157];

Amirgan : INO/2 [84];

Amirkhan : INN/25 [214];

Amis : INN/17 [163];

Amist : INN/9 [45];

Amit : VERM [130];

Amito : INN/9 [66];

Amke : INO/1 [78];

Amm : BRP/15 [103];   INN/9 [45];

Amman : BRP/7 [86];   INN/9 [45];

Ammande : INN/9 [45];

Ammann : INN/9 [45];   PEUT [26];

Ammanponja : INN/9 [45];

Ammedick : DGOD [112];   INN/9 [46, 86];

Ammelonse, van : INN/20 [65];

Ammelrooij, van : INN/9 [46];

Ammendorff : INN/11 [153];

Ammerlaan : BRP/8 [133];   INN/9 [46];   INO/2 [72];   VERM [130];

Ammerongen, van : INN/9 [46];

Ammeront : BRP/3 [43];

Ammeroy : INO/6 [57];

Ammers van der Heijde : INN/9 [46];   INN/28 [21, 46];

Ammers, van : BRP/1 [25];   GHG/2 [347];   INN/9 [46];

Ammersfoort, van : INN/9 [46];

Ammerzoden, van : INN/9 [46];

Ammes, van : INN/9 [46];

Ammeter : DGOD [266];

Ammon : INN/9 [47];

Amodée : INN/9 [47];

Amoea : BRP/5 [120];

Amoeassie : BAND [562];   INN/9 [47];

Amoenkoe Koftie : INN/9 [47];

Amoensbeek : GN/2002 [595];

Amoentientien : INN/9 [47];

Amoer, d' : BRP/7 [120, 176];

Amohoroe : INN/9 [47];

Amois, d' : BRP/17 [106, 112];

Amoit : INN/17 [179];

Amolda : INN/9 [47];

Amoler : INN/9 [47];

Amon : INN/2 [105];   INN/9 [47];

Amona : INN/9 [47];

Amons : BRP/23 [5];   GHG/3 [276];   GN/2002 [596];   INN/9 [47];

Amont : INN/9 [47];

Amood : INN/9 [48];

Amooij : INN/9 [48];

Amoraal : INN/9 [48];   INO/4 [47];

Amorie van der Hoeven, des : zie  Hoeven, des Amorie van der

Amorim : INN/19 [147];

Amorison : INN/9 [48];

Amorsea : BRP/16 [121];   INN/9 [48];

Amorij : INN/9 [48];

Amos : INN/9 [48];

Amoeat : INN/27 [160];

Amour, d' : BRP/7 [152, 159, 176];   INN/9 [48];

Amoureux : INN/9 [48];

Amoureux, l' : INO/5 [106];

Amoy : BRP/10 [165];

Amoij : BRP/25 [115];   INN/9 [48];

Ampa-at : INN/9 [48];

Ampelaar, van : INN/9 [48];

Ampema : INN/15 [110];

Ampow : PEUT [356];

Ampoij : INN/9 [89];

Ampst : DGOD [297];

Ampt : ENWI [43, 44];   GN/1963 [355-357];   INN/9 [89];

Amrain : INN/9 [89];

Amrein : BRGM [45];   INN/9 [89];

Amrentia : BAND [440];

Amres : INN/18 [25];

Amrhien : INN/9 [89];

Ams : INN/2 [72];

Ams, van : INN/9 [89];   INN/18 [40];

Amsel : BRP/21 [102];   GHG/3 [66];   GHG/4 [336, 338];   INN/9 [89];

Amsel, van : BRP/7 [26];

Amsen : INN/9 [89, 90];

Amsens : INN/9 [90];

Amshoff : INN/9 [90];

Amsincq : INO/6 [114];

Amsingh : INN/9 [90];   INO/2 [12];

Amsis, van : INN/9 [90];

Amsler : INN/9 [90];

Amslie : INN/9 [90];

Amsom, van : BRP/7 [155, 176];

Amson : BRP/7 [25, 35, 38];

Amson, van : BRP/7 [25, 154, 156, 176];   INN/21 [141, 142, 151];

Amstadt : INN/9 [90];

Amste, van : INN/9 [90];   INO/5 [130];

Amstel : BRP/1 [17, 18, 20, 47, 81-83, 85, 89, 99, 102, 103];   INN/9 [137];

Amstel, van : BRP/1 [16, 111];   BRP/2 [116, 127];   BRP/3 [133];   BRP/4 [70, 218, 240];   BRP/5 [101];   BRP/8 [9, 59, 62];   BRP/24 [194];   DGOD [274];   GHG/3 [195];   GHG/4 [207, 260, 319];   GN/1957 [63];   INN/2 [164];   INN/5 [83, 85-87];   INN/6 [62-64];   INN/8 [71];   INN/9 [90, 91, 137];   INN/11 [22];   INN/16 [16, 153, 154];   INN/18 [18, 124, 178];   INN/19 [186];   ON/1933 [94];   ON/1935 [11];   VERM [130];

Amstel, Ploos van : zie  Ploos van Amstel

Amsteldam, van Nieuw : zie  Nieuw Amsteldam, van

Amster, van : NL/1984 [222];

Amsterdam : INN/9 [91];

Amsterdam, van : BRP/7 [57];   INN/9 [92];

Amsterdam, van Nieuw : zie  Nieuw Amsterdam, van

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Amstorff : INN/9 [92];

Amsut : INO/1 [73];

Amuga : INN/9 [92];

Amweg : GHG/2 [12];   INN/9 [92];

Amij : INN/9 [92];

Amija : INN/6 [50];

Amijden, van : INN/9 [92];

Amijden van Duyn, van : zie  Duyn, van Amijden van

Amyot : INN/11 [131];

Amijs : INN/3 [87];   INO/1 [84];

Anakkota : BRP/17 [168, 184];

Anakkotta : INN/9 [92];

Anakolapary : BRP/15 [170];

Anakolapaij : BRP/18 [121];

Anakota : BAND [160];   BRP/15 [121];   INN/9 [92];

Anakotta : BAND [280, 285, 300];   BRP/1 [128];   BRP/9 [137];   BRP/10 [142, 164];   BRP/12 [94];   BRP/17 [149];   DGOD [470];   INN/9 [92, 93];   INN/12 [26];   INN/16 [122, 136, 159];   INN/19 [59, 63];   PEUT [27];

Anan : VERM [130];

Ananias : INN/9 [93];

Anaoe : BRP/1 [14];   GN/1957 [61];

Anart : INN/9 [93];

Anavia, van d' : BRP/7 [146];

Anbeek : GN/1984 [194];

Anbri : INN/9 [93];

Anburg : INN/9 [93];

Ancanois : PEUT [356];

Anchant : INN/9 [93];

Ancher, Brouwer : INO/5 [89];

Ancillon : INO/2 [82];

Anckele : BRP/7 [172];

Anckermann Contze, von : INN/9 [93];

Anckermans : INN/9 [93];

Anclé, van : INN/14 [28];

Ancona : INO/4 [1];

Ancona, d' : AMBA [271];   BRP/1 [71];   BRP/10 [53];   GHG/1 [22];   HECA [28];   INN/9 [93, 94];   INN/10 [201];   INN/16 [179];   INN/18 [22, 79];   INN/26 [158, 167];   VERM [130];

Ancoygne dite le Cocq, d' : INN/14 [104];

Ancxsen : INN/3 [49];

Andal : INN/9 [94];

Andante : BRP/5 [101];   INN/9 [94];

Andaritji : PEUT [356];

Andatoe : INN/9 [94];

Andebert : INN/9 [94];

Andeentje : INN/9 [94];

Andel : INN/9 [94];

Andel, van : BRP/5 [94];   BRP/6 [11, 48];   BRP/10 [150];   BRP/24 [86];   BRP/25 [66];   DGOD [553];   GHG/2 [124, 214];   INN/1 [27];   INN/5 [107];   INN/9 [94, 95];   INN/10 [198];   INN/12 [98];   INN/20 [154, 177, 180];   INN/26 [177];   INO/2 [12];   INO/6 [11];   VERM [130];

Andel, van den : INN/9 [95];   INN/20 [154];   INO/2 [12];

Andela : BRP/10 [25];   BRP/11 [30, 106, 157, 164];   BRP/12 [17];   BRP/21 [9, 89];   BRP/22 [83];   BRP/23 [14, 47];   BRP/25 [31, 32, 35, 71, 72, 99, 107, 121, 171];   GHG/1 [265, 266, 271];   GHG/2 [366];   INN/5 [38];   INN/6 [72];   INN/9 [95, 96, 137, 138];   INN/13 [51];   INN/18 [63];   INO/3 [84];   VERM [130];

Andela Fischer : INN/9 [138];

Andelang : INN/9 [138];

Andella : INN/9 [138];

Anden : INN/9 [138];

Andenaarde : INN/9 [138];

Andensson : INN/9 [138];

Ander : BRP/6 [121]  

Anderado, d' : GN/1978 [313];

Anderado, de : INN/21 [26];

Anderegg : INN/6 [128];   INN/9 [138];

Anderes : INN/9 [138];

Anderheijde : INN/25 [228];

Anderheijden : INN/25 [135];

Anderiessen : INN/9 [138];

Andermatt : INN/9 [138];

Andermida : BRP/17 [163];

Andernach : INN/9 [138];

Andernacht : INO/5 [95];

Anders : BRP/11 [54];     BRP/21 [141, 142];

Anders op de Weg : INN/9 [138];

Anderse : BRP/7 [23, 24];

Andersen : BAND [176, 187, 239, 272, 354, 376, 377];   BRP/1 [36, 38, 44, 47, 69, 134];   BRP/12 [91];   GHG/3 [369];   GHG/4 [100];   INN/5 [181];   INN/9 [139];   INN/10 [82];   INN/21 [19];   INO/6 [79, 96];   VERM [169];

Anderson : BNCL [36, 55];   BRP/1 [20, 86, 89, 97];   BRP/7 [162];   BRP/11 [43];   BRP/15 [9];   BRP/22 [157];   BRP/23 [49];   GHG/2 [123];   GHG/3 [137];   GN/1988 [111];   GN/2002 [579-581];   INN/5 [53];   INN/6 [34];   INN/9 [139-142];   INN/12 [148];   INN/14 [39];   INN/15 [161];   INN/21 [54, 63];   INN/28 [150];   LAZL [89];   MRCL [50, s1.18]   PEUT [27];   VERM [130];

Andersoon : INN/9 [142];

Andersson : GHG/1 [262];   INN/9 [142];   PEUT [27];

Anderszon : INN/9 [142];

Anderten : INN/9 [142];

Anderzen : BRP/7 [40];

Anderzon : BRP/21 [71];   INN/9 [142];

Andes : BRP/5 [84];   INN/9 [142];

Andeweg : BRP/10 [69];   BRP/25 [116, 118];   GHG/1 [159];   HOFF [79];   INN/9 [143];   INN/20 [157];   NL/1999 [492];

Andeweg, Janssen : zie  Janssen Andeweg

Andier : INN/9 [143];

Andilan : INN/9 [143];

Andirson : BRP/1 [81];

Andjela : BRP/2 [12];

Andoeloe : INN/9 [143];

Andoeto : INN/9 [143];

Andoetoe : BRP/3 [80, 158, 159];   BRP/4 [85, 86];   INN/5 [40];   INN/9 [143, 144];   INN/15 [48];   JUMA [89];   NLG/5 [226];

Andoinen : INN/10 [41];

Andolfe : INN/10 [41];

Andoortje : INN/19 [167];

Andouman : INN/10 [41];

Andrä : INN/10 [41];

Andrade : INN/19 [147];   PCUR [3, 44];

Andrade, Calvo : zie  Calvo Andrade

Andrade, Guardeloupe y : zie  Guardeloupe y Andrade

Andrade, Costa e : zie  Costa e Andrade

Andrade, da Costa d' : INN/13 [79];   PCUR [42];

Andrades, d' : INN/19 [74, 75, 85];

Andrae : INN/10 [41]   MRCL [37];

Andrag : INN/10 [41];

Andran : INN/10 [41];

Andrau : BRP/11 [30];   DGOD [90];   INN/2 [72];   INN/7 [122];   INN/10 [41];   INN/18 [76, 180];   INO/5 [89];   ON/1935 [159];

Andre : BRP/7 [79];   BRP/15 [2];   INN/10 [37];   INN/22 [69];

André : BRP/12 [102];   BRP/15 [2, 5];   BRP/23 [47];   DGOD [137];   DLUX [5];   GHG/1 [186, 342];   GHG/4 [76, 224];   GN/1963 [54-56];   GN/1992 [349];   INN/9 [109, 179];   INN/10 [41, 42, 71];   INN/11 [18, 89];   INN/12 [158, 159];   INN/13 [140, 141];   INN/14 [117];   INN/16 [134];   INN/25 [220];   INO/6 [30];

André de la Porte : INN/10 [42];   INN/20 [180];   INO/5 [89];   INO/7 [34];

André, Saint : zie  Saint André

Andre, Wiltens : zie  Wiltens Andre

Andrea : INN/10 [43];   INO/5 [89, 90];

Andreade, Calvo : zie  Calvo Andreade

Andreae : DGOD [89, 305, 310];   HECA [126, 127];   INN/10 [43];   INN/17 [84];   INO/5 [89, 90];   KW/1983 [34];   PEUT [176, 356];

Andreae, Beucker : INN/15 [50, 51, 69];

Andreas : APRL [148];   BAND [10, 448];   BRGM [36];   BRP/2 [102];   BRP/3 [129];   BRP/4 [65, 72, 90, 116, 126, 129, 134, 145, 173, 174, 181, 193, 211, 222, 232, 252];   BRP/6 [17, 54];   BRP/8 [70];   BRP/10 [36, 38];   BRP/11 [170];   BRP/12 [153];   BRP/15 [105];   BRP/25 [87];   GHG/1 [212, 320, 337, 344];   GHG/2 [95, 176, 384];   GHG/3 [356];   GHG/4 [2, 123, 165, 217, 368];   GN/1992 [8];   INN/2 [16];   INN/4 [147];   INN/6 [116];   INN/10 [12, 43-46, 67, 153, 154, 181];   INN/11 [26];   INN/12 [140];   INN/13 [16, 138];   INN/16 [21, 155, 178];   INN/21 [28];   INO/2 [85, 86];   INO/4 [41];   INO/5 [42, 80];   KW/1983 [275];   MV/1977 [21];   NL/2002 [371];   VERM [130, 140];   WEND [274-276, 278];

Andreassen : INN/10 [46];

Andreasz : BAND [161, 256, 258];   BRP/9 [113, 114];   BRP/10 [60];   INN/10 [46];

Andreaz : GN/1992 [79];

Andrecht : INN/10 [46];

Andree : BAND [488];   BRP/1 [63];   BRP/7 [20, 58, 61, 65, 163, 169];

Andrée : INN/10 [46];   NL/1984 [221];

Andree, van : BRP/7 [146];

Andree Wiltens : zie  Wiltens, Andree

Andrée Wiltens : zie  Wiltens, Andrée

Andrees : INN/10 [47];

Andrens : INN/10 [47];

Andreoli : MARA [154/155];

Andres : BAND [290, 315];   INN/10 [47];

Andres, van Embden : zie  Embden Andres, van

Andresen : BRP/1 [115];   BRP/11 [8];   BRP/16 [110];   BRP/22 [96];   DGOD [60, 130, 132, 133, 336, 340];   ENI/1 [34];   GN/1973 [383];   INN/10 [47];

Andressen : INN/10 [48];

Andreta : BAND [93, 590];

Andreus : INN/10 [48];

Andrew : INN/3 [109];

Andrews : INN/7 [107];   INN/10 [48];   INN/12 [139];

Andrias : BAND [43, 448, 538];   BRP/9 [21, 69];   INN/10 [48];

Andrice : INN/10 [48];

Andrichem, van : INN/10 [48];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Andrieas : INN/10 [48];

Andries : BAND [14, 472, 522, 541, 554];   BRP/6 [21, 126];   BRP/7 [13];   BRP/8 [42];   BRP/10 [95];   BRP/12 [104];   BRP/15 [143];   BRP/17 [2, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 40, 44, 55, 60, 63, 65, 70, 71, 77, 81, 84, 85, 91, 93, 105, 106, 109, 112, 113, 116, 117, 125, 131, 135, 136, 140, 142, 143, 148, 151, 152, 155, 157, 159, 162, 164, 167, 169, 171, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184];   BRP/18 [7, 9, 10, 21, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 48, 55, 57, 66, 74, 77-79, 86, 87, 92, 95, 98, 100-103, 109, 110, 117, 119, 122, 135, 145, 146, 151, 154, 157, 166, 169, 177, 178, 188, 197, 201-203];   BRP/25 [37];   GHG/1 [92, 93];   INN/2 [22];   INN/4 [58];   INN/8 [112];   INN/9 [75];   INN/10 [89, 90];   INN/17 [167];   INN/19 [189];   INN/21 [63, 167];   INN/22 [175, 185];   INN/24 [184, 194];   INN/27 [72];   INO/1 [112];   INO/6 [68, 78];   MRCL [f.15]   NEVE [27];   NL/1992 [470];   NL/1999 [546];   PEUT [356];   VERM [130];

Andries, van : INN/10 [90];

Andriesan : INN/10 [79];

Andriese : BRP/13 [74, 165];   GHG/4 [261];   INN/10 [90, 91];   INN/16 [189];

Andriesen : BRP/13 [101, 165];   BRP/15 [26, 43];   INN/10 [91];   INN/28 [219];

Andriesse : AMBA [282];   BAND [519];   BRP/2 [76];   BRP/6 [90];   BRP/10 [132];   BRP/14 [26, 27, 32, 36, 168];   BRP/17 [99, 123];   BRP/21 [81];   BRP/23 [5, 72, 73, 84];   BRP/25 [150];   GHG/1 [109, 266];   GHG/2 [224];   GHG/3 [21, 219];   GHG/4 [215];   GN/1980 [187];   GN/2002 [596];   INN/6 [106];   INN/8 [100, 101, 130];   INN/9 [161, 163, 195, 197];   INN/10 [91, 92];   INN/14 [106];   INN/17 [107];   INN/19 [167];   INN/23 [85];   INN/27 [30, 52, 94];   NL/1981 [177];   VERM [130];

Andriesse, ten Brummeler : zie  Brummeler Andriesse, ten

Andriessen : BRP/5 [88];   BRP/7 [60, 63, 72, 106, 130, 175];   BRP/8 [107];   BRP/21 [33];   BRP/23 [31];   GHG/1 [84, 87];   GN/2001 [105, 106];   GOIC [287];   INN/2 [72, 148];   INN/5 [167];   INN/7 [218];   INN/8 [186];   INN/9 [199];   INN/10 [79, 92, 100];   INN/14 [35, 117];   INN/18 [138, 143];   INN/19 [167];   INN/25 [196];   INN/27 [45, 89, 90];   INO/2 [87];   MOLK [17];   NLG/9 [42];

Andriesz : BAND [276];   BRP/17 [6, 15, 16, 25, 26, 32, 50, 66, 76, 81, 91, 112, 113, 116, 136, 141, 146, 151, 184];   GN/1992 [25, 81];   GN/2002 [586-591, 595];   GOIC [39];   INN/4 [58, 81];   INN/10 [92];   INN/19 [21];   INN/21 [35, 37];   INN/22 [178];   INO/1 [158];

Andrietta : BAND [60];

Andriez : GN/1992 [10];

Andrieu : INN/10 [93];

Andrieux : BRP/15 [102, 132, 145];   BRP/16 [47, 102];   GHG/3 [353];   INN/10 [93];

Andrik : BRP/23 [100];

Andringa : BRGM [47];   DGOD [221, 254];   GN/1992 [365];   GN/2002 [589];   INN/7 [100, 101];   INN/8 [21, 146];   INN/10 [93];   INN/16 [188];   INN/18 [118];   JUMA [89];   NL/1999 [531];

Andringa van Assen : INN/10 [93];   INO/3 [99];

Andringa, van : GN/2002 [596];   INN/6 [175];   INN/19 [168];   INO/2 [40]   MRCL [f.27];

Andringa de Kempenaer, van : zie  Kempenaer, van Andringa de

Andris : BAND [506];   INN/10 [93];

Andrisz : GN/2002 [580];

Andrisson : INN/10 [93];

Andriszon : BRP/1 [49];

Andro : BRP/7 [153];   INN/10 [93];

Andro, le : BRP/24 [225];

Androg : BRP/10 [96];   BRP/21 [11, 121];   BRP/22 [17];   BRP/25 [164];   GHG/3 [233];   INN/10 [93, 94];   INN/12 [50];   INN/17 [44];

Androu : INN/10 [94];

Andson : BRP/13 [118];

Andu : BRP/10 [118];

Anegawa : BRP/24 [211];

Anema : GHG/2 [249];   INN/10 [94];   INN/16 [197];   INO/2 [80];

Anemaat : BRP/4 [241];

Anemaet : BRP/10 [151];   BRP/11 [40, 50];   BRP/12 [147];   BRP/22 [2, 130];   BRP/25 [104];   DGOD [92];   GHG/4 [154];   INN/10 [75, 94, 95];   INN/13 [141];   INN/26 [117, 158];   INO/4 [2, 40];   OKM/1 [69];

Anen : DLUX [5];

Anen, van : INN/10 [95];

Anensen : INN/10 [95];

Anethan, d' : INN/10 [96];   INO/4 [52, 53];

Ang : BRP/8 [16];   INN/10 [96];   PCHL [33];

Anganais : INN/10 [96];

Anganetta : BAND [23, 63];

Anganois : INN/10 [96];   INN/12 [19];   JUMA [89];

Angel : INN/10 [96];   INO/3 [65];

Angelbecke, von : INN/8 [1];

Angelbeek : BRP/14 [64];   INN/10 [96];

Angelbeek, van : BENG [152, 170, 171, 301, 314, 315, 426, 544];   BRP/2 [35, 41];   BRP/4 [88, 102];   BRP/5 [102];   BRP/6 [65];   BRP/10 [76];   BRP/14 [61, 64, 76];   BRP/24 [28, 39, 50, 73];   GHG/1 [173, 297];   GHG/2 [182];   GHG/3 [374];   GN/1992 [136, 137, 343, 344, 354];   GN/1997 [521];   GN/2002 [521, 522];   GOIC [84-86, 198];   INN/5 [28];   INN/7 [152, 153];   INN/8 [1-8, 111, 142, 167];   INN/9 [55];   INN/10 [96, 137, 138];   INN/15 [154];   INN/16 [127];   INN/17 [101];   INN/18 [106];   INN/19 [109];   INN/21 [183];   INO/2 [55];   INO/4 [31];   KW/1958 [174, 205];   KW/1983 [398];   LAZL [33-35];   MRCL [28, 29, s1.13, s1.57, f.23, f.24, f.29]   ON/1932 [140];   ON/1935 [53, 188];   RMSD [380];

Angelen : INN/10 [138];

Angeles, de los : BRP/11 [136];   BRP/22 [116, 123];   INN/10 [138];

Angelica : BRP/16 [71];

Angelie, d' : INN/10 [138];

Angelier : BRP/15 [143];   BRP/16 [6, 8, 35];   INN/7 [168];   INN/10 [138];

Angelis, de : INN/10 [138];

Angelis, de los : INN/10 [138];

Angelius, d'Huggelaere : zie  Huggelaere Angelius, d'

Angelo : INN/10 [138];   INN/19 [147];

Angelos, de los : INN/10 [138];

Angelraet : INO/7 [3];

Angelsberg : DLUX [5];

Angemeer : INN/10 [138];

Angen : INO/7 [5];

Angenant : INN/10 [138];

Angenen : INN/10 [138];

Angenendt : INN/10 [139];

Angenent : BRP/1 [38];   BRP/11 [122];   BRP/24 [146, 216];   DGOD [309];   DUMA [205, 254];   GHG/1 [20];   GHG/4 [215];   HEWE [24];   INN/2 [72];   INN/10 [139];   INN/13 [17];   INN/14 [152];   INN/16 [178];   INN/28 [23, 47];   INO/1 [78];   INO/2 [31, 80];   INO/5 [52];   INO/6 [56];   JUMA [89];

Angenent, Postemus : BRP/3 [66];   INO/1 [78];

Angenent, Posthemus : GHG/2 [49];

Angenent, Posthumus : INN/4 [149];

Angenetta : BAND [554];

Angenois : INN/5 [180];

Angenon : INN/10 [139];

Angenoor : INN/16 [165];

Angenstein : INN/10 [139];

Anger : INN/10 [139];

Angerbauer : INN/10 [139];

Angeren, van : INN/10 [140];   INO/5 [107];

Angern, von : INN/10 [140];

Angers : BRP/4 [160];

Angers, d' : INO/1 [14];

Angerstein : INN/10 [140];

Angersteyn : BRP/7 [52, 55, 72];

Anggebrugge : INN/10 [140];

Anggoer : INN/10 [140];

Anggoh : VERM [130];

Angier : BRP/23 [119];

Angilles : BRP/2 [191];   INN/10 [140];

Angillis : GN/2002 [595];   INO/7 [7];

Anginan : INN/20 [60, 70];

Anginang : INN/20 [53, 55];

Anginko : INN/16 [94];   INO/6 [98];

Angiom : INN/10 [140];

Angkuw : BRP/2 [168];

Anglo : INN/10 [140];

Ango : INN/12 [19];

Angoenet : INN/10 [140];

Angremond, d' : GHG/2 [262];   INN/9 [109];   INN/10 [140];   OKM/2 [43];

Angso : INN/10 [140];

Angst : INN/10 [141];   INO/6 [11];

Angst, de : BAND [26, 105, 129, 138, 248, 289, 304, 350, 365, 392, 397-399, 437];   BRP/9 [60, 68, 69, 81, 92, 113, 116, 117, 125, 127, 138];   BRP/24 [148, 166, 167, 215];   INN/10 [141];   INN/14 [122, 123];

Angus : BRP/10 [125];   BRP/11 [48];   BRP/21 [155];   BRP/22 [88];   BRP/23 [87, 88];   BNCL [44, 52, 60];   GHG/3 [266];   GHG/4 [34];   INN/9 [18, 109];   INN/10 [141, 142];   INN/22 [46];   NL/1999 [492];   ON/1935 [148];

Anhalt, van : INN/7 [180];

Anheisser : BAND [239, 296];   BRP/9 [108];   INN/10 [142];

Anhoff : INN/10 [142];

Anholt : INN/10 [142];

Anhon : INN/10 [142];

Anhulhelei : INN/10 [142];

Anhuth : INN/10 [143];

Aniabel : INN/10 [143];   INN/11 [108];

Anias : GHG/1 [345];

Aniba : INN/10 [143];

Anilass : BRP/22 [32];   INN/10 [143];   INN/26 [188];

Aninga : GHG/4 [65];

Anink : INN/10 [143];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?