Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Bear - Beetze ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bear : DUMA [139];   INN/12 [54];

Beard : GHG/2 [23];

Beare : INN/13 [78];

Beareal : NL/1994 [244];

Beasly : BRP/22 [40];   LEWI [86];   PEUT [357];

Beau : INN/14 [158];

Beau, le : INN/12 [155];

Beauchaine : INN/11 [134];

Beauchène, Fundter de : zie  Fundter de Beauchène

Beauchereau : INN/5 [162];

Beauchesne : INN/11 [131];

Beauchez : INN/9 [110];   INN/18 [18];

Beauclerk : GHG/4 [375];

Beaudewin, van : INN/21 [165];

Beaudewijn : BRP/7 [42, 176];

Beaudouin : BRP/7 [39, 122, 173];

Beaudouin, van : INN/21 [162];

Beaufort : INN/9 [136];

Beaufort, de : INN/5 [129];   INN/15 [113];   INN/19 [158];   JVRB [277];   KW/1993 [53];

Beauger : INN/19 [100];

Beaujon : BRP/13 [47, 57, 60, 71, 75, 87, 91, 95, 101, 105, 106, 115];   HECA [143];   INN/3 [109];   INN/9 [82, 84, 110];   INN/14 [54, 55, 57, 146, 147];   NL/1986 [359];   PCUR [58];

Beaujot : INN/17 [2];

Beaume : GHG/3 [276];

Beaumgartner : BRP/7 [137];

Beaumgartner, van : BRP/7 [137];

Beaumont, de : MOLK [162];

Beaumont, van : GOIC [78, 293];   INN/4 [176];   INN/6 [35];   INN/14 [160];   INO/5 [68];   KW/1958 [99];   LAZL [16, 25];   MRLC [17, 23, s1.6, s1.8]   NL/1969 [152, 153];

Beaune : INN/1 [77];

Beaupain : BRP/5 [28];   BRP/12 [27];   DGOD [100, 113];   GHG/4 [266];   INN/3 [118];   INN/5 [39];   INN/11 [170];   INN/13 [70];   INN/14 [163-165];   INN/24 [63];   KW/1993 [110];   NLG/9 [21, 24, 27, 30, 38, 48, 49];

Beauregard : PSEB [497, 617, 665];

Beaurouet, Cuny de : zie  Cuny de Beaurouet

Beauteneau : INN/13 [78];

Beauversier Watson, de : zie  Watson, de Beauversier

Beauvesier Watson, de : zie  Watson, de Beauvesier

Beauvoir, de : INO/5 [86];

Beaver : BRGM [55];   BRP/14 [31, 55, 137, 142, 147, 160, 166];   BRP/15 [113];   INN/25 [137];   INN/28 [91];   INO/1 [31];   RMSD [186];

Bebakker : BRP/16 [119];

Bebay : GHG/4 [301];

Bebber : INN/19 [171, 172];

Beber : BRP/15 [67];

Beberota : BRP/13 [25];

Beccari : ENI/1 [151, 152];

Bech : BRGM [41, 51];   BRP/4 [69, 103];   GHG/3 [269, 296, 298];   INN/5 [183];   INN/10 [60];   INN/25 [62, 175];

Bechade : BRP/11 [111];

Bechelé : DLUX [7];

Becherer : INN/16 [131];

Bechger : BRP/8 [57, 118];

Bechler : BRP/12 [146, 153];   VERM [167];

Bechman : INN/10 [75];

Bechmann : AMBA [278];

Bechschnijder : BRP/15 [170];

Bechsnijder : INN/12 [154];   INO/5 [24];

Becht : BRP/18 [11, 123];   BRP/23 [88];   INN/1 [77];   INN/18 [138];   NL/1999 [529];   VERM [131];

Beck : BAND [181, 221, 381, 387, 401, 530];   BRP/1 [43, 88];   BRP/3 [15, 16, 71, 76, 99, 102, 110, 133, 134, 159];   BRP/4 [9, 52, 66, 67, 78, 116];   BRP/6 [32, 41, 65, 123];   BRP/9 [61];   BRP/10 [19, 40];   BRP/12 [76, 95];   BRP/13 [49];   BRP/16 [19];   CHIR [743];   DGOD [297, 310, 363, 387];   DLUX [7];   ESUR [50];   GHG/2 [58, 213, 221];   GHG/3 [154, 197, 357];   GHG/4 [203, 252, 327, 328];   GN/1955 [121];   GN/1973 [414];   GN/1992 [128, 129, 138-140, 345, 348, 350-352, 363, 366];   GN/1997 [367];   HOFF [86];   INN/1 [78];   INN/7 [21, 102, 186];   INN/8 [71, 83];   INN/9 [58, 110];   INN/10 [98];   INN/11 [20];   INN/13 [85];   INN/16 [70, 86, 133, 173];   INN/19 [166, 167];   INN/20 [183];   INN/21 [168];   INN/14 [28];   INN/28 [21];   INO/6 [75];   INO/7 [13];   JVRB [151];   KW/1983 [451];   LUTH [59.3];   NEYN [43, 44];   NL/1979 [262];   NLG/13 [105];   PCUR [38];   PEUT [34, 357];   VERM [131];

Beck, Mansvelt : BRP/10 [44];   BRP/25 [169];   INN/20 [24];   NLG/12 [88];

Becke : GN/1993 [517];

Becken, van der : DGOD [45];

Becker : BRP/1 [86];   BRP/3 [135];   BRP/4 [214, 251];   BRP/5 [138];   BRP/7 [53, 71, 99, 121, 149, 151, 157, 170];   BRP/8 [79];   BRP/11 [143, 176];   BRP/12 [109];   BRP/13 [110];   BRP/14 [49, 55];   BRP/15 [48, 138];   BRP/21 [7];   BRP/24 [71];   BRP/25 [67];   DGOD [18, 23, 86, 322];   GHG/1 [3];   DLUX [7];   GHG/2 [101];   GHG/3 [3, 19, 133];   GHG/4 [4, 89, 206, 252];   HARG [73];   INN/9 [14, 110];   INN/10 [15, 98, 197];   INN/11 [121];   INN/12 [111];   INN/14 [67];   INN/18 [141];   INN/19 [43];   INN/20 [46];   INN/21 [144, 148, 151, 154, 156, 162, 163, 166, 167, 172];   INN/14 [14];   INN/26 [159];   INO/4 [1];   INO/7 [57];   KRN/2 [80];   MRLC [s1.47]   MV/1976 [197];   NL/2000 [202];   OKM/2 [56];   PEUT [89];   VERM [131];

Becker, de : BRP/5 [103];

Becker, van : BRP/7 [94, 149, 157];   INN/21 [144];

Becker, le Roi : BRP/6 [17];

Becker Dannenfelser : zie  Dannenfelser, Becker

Beckering : DGOD [397]   LAZL [87];   MRLC [49];

Beckering Vinckers : zie  Vinckers, Beckering

Beckeringh : INN/7 [108];   NL/2000 [188];

Beckeringh, Geertsema : DGOD [409, 427, 445];   INN/15 [81];   MARA [84/85];

Beckerman : GN/1992 [21];   VERM [172];

Beckers : BRGM [27];   BRP/8 [5];   BRP/10 [151];   BRP/11 [63];   BRP/12 [106];   DUMA [164];   GN/2002 [598];   INN/2 [119];   INN/5 [125];   INN/8 [34];   INN/9 [86];   INN/20 [168];   INN/22 [21];   NL/1975 [164];

Beckett : GHG/1 [38];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Beckfeld, Holmberg de : zie  Holmberg de Beckfeld

Beckfeldt, Holmberg de : zie  Holmberg de Beckfeldt

Beckfelt, Holmberg de : zie  Holmberg de Beckfelt

Beckford : BNCL [46];

Beckh : BRP/1 [96];

Becking : BAND [483];   BRP/8 [59, 113, 154];   BRP/9 [122];   BRP/21 [1];   BRP/22 [30, 131, 152];   DGOD [65, 110, 386];   GHG/2 [348];   INN/8 [140];   INN/12 [115];   INO/5 [117];   KW/1983 [345];   NL/1962 [344];

Becking, Baas : BRP/21 [25];   GHG/1 [269];   GHG/2 [348];

Beckker : BRP/5 [110, 129];   BRP/12 [82];   INN/15 [48];   NL/1999 [518];

Beckling : INO/2 [68];

Beckman : BAND [109, 298, 327];   BRP/3 [49];   BRP/9 [123];   BRP/10 [53];   BRP/12 [35, 120];   BRP/25 [57, 158];   DUMA [135];   GHG/1 [207];   INN/9 [61, 63];   INN/12 [52];   INN/23 [40, 42];   NEVE [26];   PEUT [34, 82];

Beckman Lapré : zie  Lapré, Beckman

Beckmann : BENG [337];   GHG/4 [152];   INN/10 [156, 192-194, 205];

Becks : INN/11 [137];   OTHF [71];

Beckwal : BRP/17 [34];

Beckx : BAND [606];   BRP/6 [26];   BRP/16 [80, 126];   EYSL [6];   GHG/1 [267];   GHG/2 [244];   GHG/3 [5];   GHG/4 [222];   INN/11 [24];   INN/13 [176];   JUMA [90];

Becude : BRP/5 [46];   JUMA [90];

Bedding : BAND [247];   GHG/4 [126];   INN/9 [110];   MARA [48/49];

Bedeckowitz : BRP/7 [94, 176];

Bedek : BRP/11 [88];

Bedeker : GN/1992 [347, 355];

Bedekowitz : BRP/7 [100, 176];

Bedenbeek : BRP/18 [6, 116];

Bedet : BRGM [52];   BRP/22 [137];

Bedier : INN/10 [13];

Bédier : GHG/3 [104];

Bedier de Prairie : BRP/2 [16];   BRP/3 [112];   BRP/10 [22];   BRP/14 [99];   BRP/23 [37];   INN/9 [173];   INN/16 [171, 178];

Bédier de Prairie : BAND [423];   BRP/5 [53];   GHG/1 [321];   GHG/3 [104, 129, 143, 163];   GHG/4 [18, 137, 155, 175, 320];   INN/2 [161];   INN/5 [7];   INN/12 [100, 101, 102];   INN/13 [40];   INN/19 [44];   INN/20 [22];   INN/21 [138, 140];   INN/14 [163, 165];   INN/28 [31, 179, 189];   NEVE [80];   NL/1972 [140-153];   NLG/8 [164];   ON/1935 [35];

Bediker : GN/1992 [345];

Bedloo : BRP/7 [17, 86, 97, 113];   GN/1987 [490];

Bedot : INN/26 [82];

Bedros : KW/1958 [217];

Bedtley : INN/13 [73];

Beduin, Scheltema : zie  Scheltema Beduin

Bedukert : BRP/7 [136, 176];

Bedyn : BRP/7 [44];

Bee : MRLC [s1.6];

Beech : BNCL [38];

Beeck : INO/3 [70];   INO/5 [95];   INO/6 [5];   NL/1999 [283];

Beeck, van : INN/3 [176];   INN/11 [147];   INN/13 [80];   INN/17 [4];   INO/6 [83];   JUMA [90];   RMSD [3];

Beeck, van der : GOIC [91];   INN/19 [2, 27];

Beeckman : BRP/3 [36];   BRP/4 [224];   BRP/12 [101];   BRP/14 [1, 7];   BRP/15 [25, 26, 43];   BRP/17 [16];   BRP/25 [26];   DGOD [220, 239, 317, 324];   GN/1973 [79-83];   GN/1992 [16];   INN/7 [120];   INN/10 [27];   INN/11 [188];   INN/15 [68];   KW/1983 [61];   MV/1979 [161];   NL/1991 [414];   NL/1992 [61];   PSEB [613];   VLOT [74];

Beeckman, Faure : zie  Faure Beeckman

Beeckveld : BRP/21 [158];

Beeding : BNCL [52];

Beedt, de : INN/6 [181];

Beeftingh : KW/1983 [409];

Beeftingh, van : GN/1956 [104];   INN/20 [98];   INO/4 [45];

Beeger : GN/1973 [385];   INN/16 [172];

Beek : BAND [369, 402, 563, 595];   BRP/5 [28, 61, 136];   BRP/7 [33, 151, 176];   BRP/8 [48, 105];   BRP/9 [34, 60];   BRP/13 [2, 3, 29, 38, 61, 63, 161];   DGOD [3];   GN/1988 [234];   GN/1992 [14, 127, 128, 130];   GN/2002 [597];   INN/2 [119];   INN/9 [66];   INN/18 [122];   INN/23 [111];   INN/28 [214];   INO/6 [5, 61];   LEWI [87];   PCUR [23, 46];   PEUT [35];

Beek, aus der : INO/4 [43];

Beek, de : BRP/7 [136, 138];

Beek, ter : BRP/3 [52];   DGOD [177, 309, 312, 318, 389, 420];   GHG/3 [88, 95];   INN/9 [61];   INN/27 [102-107, 110-113];   INO/4 [83];   VERM [131];

Beek, van : AMBA [256];   BRP/1 [1];   BRP/3 [27, 35];   BRP/5 [133];   BRP/11 [45];   GHG/1 [209, 365];   GHG/3 [161];   GHG/4 [64, 120, 212];   INN/7 [193, 217];   INN/9 [66, 67];   INN/10 [63];   INN/11 [147, 159];   INN/12 [82];   INN/15 [67];   INN/27 [235];   INN/28 [104, 219, 233];   JUMA [90];   NEVE [79];   NL/1999 [283];   OKM/2 [50, 87];   PCHL [27, 37];   VERM [131];

Beek, van : BRP/15 [82];   BRP/16 [43, 53];   BRP/21 [13, 14];   BRP/23 [45];   GN/2002 [597, 599];   GN/2006 [675];   INN/16 [75];   INN/18 [147];   INN/26 [80, 110];   NL/2001 [658];   PEUT [35, 357];

Beek, van de : BRP/1 [84];   GHG/1 [325];   INN/5 [16];

Beek, Sloedt van de : zie  Sloedt van de Beek

Beek, van der : BRP/1 [118];   BRP/5 [63];   BRP/7 [18];   BRP/17 [18];   BRP/22 [7, 8];   BRP/23 [47];   BRP/24 [92];   DGOD [136];   GHG/4 [75];   GN/1946 [44];   HOFF [96];   INN/8 [34];   INN/10 [101];   INN/11 [135, 136, 151];   INN/15 [46];   INO/1 [169];   INO/3 [68];   VERM [131];

Beek, ten Harmsen van der : INN/11 [38];   INO/3 [42];

Beeke : GN/1993 [517];   INO/7 [14];

Beeke, van de : INN/20 [87];

Beeke, van der : BRGM [12];   BRP/17 [39];   GHG/1 [130];   INN/7 [7, 13, 197];   INN/23 [65, 157, 158];   NL/1959 [57, 58];   NL/1999 [503];

Beeke Groenewald, van der : zie  Groenewald, van der Beeke

Beeke, ter : BRP/5 [106];   INN/28 [148, 171];

Beeken : BRP/7 [28, 176];

Beeken, van : BRP/24 [30];

Beekenkamp : BRP/1 [107];

Beeker : BRP/15 [92];   GHG/1 [196];   GHG/3 [148];   INN/8 [58];   INN/11 [4];   INO/1 [111];

Beekers : BAND [455];   BRP/3 [143];   INN/2 [119];   INN/12 [158];

Beekes : BEGM [33];   VERM [131];

Beekfelt, Holmberg de : zie  Holmberg de Beekfelt

Beekhoven : INO/3 [35];

Beekhoven, van : BRP/4 [86];

Beekhuis : BRP/6 [70];   GHG/2 [164];   INN/2 [119];   INN/6 [63];   INN/7 [211];   INN/11 [122];   INN/22 [117];   INO/1 [38];   KW/1993 [156];   PEUT [35];   RMSD [380];

Beekhuis, Houdijn : INN/22 [117];

Beekhuisen : MRLC [f.15];

Beekhuissen, van : BRP/16 [29];

Beekhuizen : INN/11 [171];

Beekhuijs : BRP/15 [55];

Beekhuijsen : SOER [407];

Beekhuyzen : GHG/4 [348];

Beekhuijzen : BRP/21 [38];

Beeking : INN/11 [23];

Beekkerk van Ruth : zie  Ruth, Beekkerk van

Beekman : BAND [127, 174, 184, 186, 270, 307, 330, 352, 373, 404, 514, 561];   BRP/1 [63, 71, 91, 143];   BRP/2 [70, 201];   BRP/3 [53];   BRP/4 [67, 224];   BRP/6 [92];   BRP/7 [112, 127, 150, 170];   BRP/8 [67, 78, 120, 134];   BRP/9 [47, 81];   BRP/10 [153, 169];   BRP/11 [146];   BRP/13 [39, 165];   BRP/17 [29];   BRP/22 [18];   BRP/23 [66];   BRP/25 [56, 80, 96, 123];   CHIR [743];   DGOD [466, 507];   GHG/1 [248];   GHG/2 [137];   GHG/3 [223];   GN/2002 [596];   GOIC [172];   INN/6 [12];   INN/8 [57, 123];   INN/10 [156];   INN/12 [153];   INN/16 [189];   INN/17 [58];   INN/19 [139, 166];   INN/20 [112];   INN/21 [50, 93];   INN/23 [156, 157, 159, 178, 180, 183];   INN/25 [201];   INN/26 [36];   INN/27 [204, 247];   INO/1 [79];   INO/2 [18];   INO/4 [5];   INO/5 [7];   INO/7 [51];   KW/1983 [93];   MRLC [f.15]   NL/2001 [600];   ON/1934 [170];   ON/1935 [88];   RMSD [372];   VERM [147];   ZEND [113];

Beekman von Lützow : NL/1999 [511, 516];

Beekmann : BRP/13 [5, 32, 38, 165];

Beekmans : BRGM [49];

Beekom, van : BRP/24 [129];   INN/11 [23];   INN/14 [41];   INN/22 [149];   VERM [131];

Beekool : INN/18 [75];

Beekum : GHG/4 [306];

Beekum, van : BRP/8 [43, 114];   INN/17 [132];

Beekveld : BEGM [25];   BRGM [51];   BRP/3 [169];   BRP/12 [149];   GHG/1 [320];   GHG/2 [223];   GHG/3 [291, 296, 298, 330];   INN/12 [25];   INN/14 [6];   INN/16 [132];   INN/25 [62, 174, 175];

Beekvlied, van : BRP/7 [82];

Beel : BELG [384];

Beel, de : BRP/9 [10];

Beelaert van Emmichoven : INN/17 [191];

Beelaerts : DGOD [6];   INN/28 [225];   RMSD [65, 555];

Beelaerts van Blokland : INN/19 [166, 173];   INO/1 [139];   INO/5 [133];   KW/1958 [204];

Beelaerts van Emmichoven : DGOD [88, 107];   GHG/3 [180];

Beeldemaker : BRP/22 [46];   INN/6 [176];   INN/7 [122];   INN/8 [115];   INN/25 [27];   INO/1 [102];

Beeldman : INN/9 [76];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Beeldsnijder : BRP/7 [111, 123];   BRP/13 [53, 76, 78, 87, 92, 97, 102, 108, 111, 114, 129];   INN/9 [84];   INN/14 [28];   INO/5 [100];   NL/1999 [147, 148];   PCUR [53, 56];

Beeldsnijder Matroos : NL/1999 [284];   NL/2001 [519];

Beeldsnijder, Cuijlenborch : INN/11 [148];

Beele : INN/18 [69];

Beele, Sloet tot de : zie  Sloet tot de Beele

Beele, Sloet van de : zie  Sloet van de Beele

Beelen : BRP/16 [92];   BRP/24 [137];

Beelen, van : BRP/23 [35];   DUMA [178];   INN/16 [194];   INO/7 [52];

Beeler : BRP/25 [13];   INN/14 [184];

Beeling : BAND [13];

Beelo : INN/17 [57];

Beels : BRP/6 [87];   INO/4 [18];   KW/1958 [66];

Beelt : DGOD [517, 532, 534];   GHG/4 [322, 323];   INN/11 [13, 25];   VERM [131];

Beem : BAND [252, 288, 356, 357, 364, 366, 397];   BRP/2 [143, 146];   BRP/3 [10, 12, 25, 61, 72, 76, 89, 108, 118, 131];   BRP/4 [77, 163, 189];   BRP/6 [67];   BRP/9 [39, 108];   BRP/12 [50];   BRP/15 [12-14, 16, 33-35, 46, 47, 54, 59, 76, 137, 166];   BRP/16 [3, 116, 134];   DUMA [154];   GHG/1 [299, 353, 356];   GHG/4 [286];   GN/1955 [38];   GN/1992 [351];   INN/7 [17];   INN/8 [72];   INN/9 [35];   INN/10 [31];   INN/11 [9, 34];   INN/12 [4, 86];   INN/16 [9];   INN/17 [92, 148];   INN/18 [35];   INN/24 [150];   INN/25 [47];   JVRB [87];   OKM/2 [170];   ON/1935 [97];   PCHL [10];   VERM [131];

Beem, van : BENG [334];   BRP/8 [108];   BRP/10 [10, 11];   BRP/11 [106, 107];   BRP/21 [14, 71];   BRP/25 [57, 89, 103, 166];   GHG/2 [81];   INN/9 [79];   INN/17 [82];   INN/19 [167];   INN/14 [64];   NL/2000 [203];   NLG/7 [97];   VERM [131];

Beemen, van : INN/15 [146];   INN/25 [84];

Beemer : BRP/10 [16];   BRP/11 [80, 85, 88, 98, 173];   BRP/12 [17, 35, 67, 71, 145];   BRP/21 [4, 6, 45, 97, 108, 109, 145];   BRP/22 [52, 85, 104, 158];   BRP/23 [91, 94, 110, 115, 116];   BRP/24 [91, 191];   BRP/25 [16, 33, 40, 54, 98, 126, 141];   GHG/1 [220];   GHG/2 [55, 234, 319];   INN/15 [5];   INN/23 [166, 173];   JUMA [90];   SOER [407];   VERM [131, 157];

Beems : BRP/13 [5, 26, 47, 51, 53, 54];   NL/1981 [177];

Beemster : INN/11 [157];

Beemsterboer : VERM [131];

Been : AMBA [261];   BENG [188, 330];   INN/16 [39];

Been, van : JUMA [90];

Beenders : GHG/3 [24];

Beenen : INO/2 [80];

Beenhakker : HOFF [102];

Beenhouwer : BRP/25 [28];

Beenhouwer, de : GN/2002 [578]   MRLC [f.13];

Beening : BRP/15 [47];

Beenke : BAND [29, 35, 68];

Beens : AMBA [259];   INN/12 [25];   INN/17 [179];   VERM [131];

Beentjes : VERM [131];

Beer : BAND [118, 303, 304];   BRP/1 [89];   BRP/3 [106, 130];   BRP/4 [71, 124, 127, 129, 135, 146, 150, 156, 159, 197, 223];   BRP/5 [29, 155];   BRP/6 [32];   BRP/8 [20, 84, 95, 103, 119, 136, 155, 175];   BRP/10 [161, 163, 164, 166];   BRP/11 [79, 94];   BRP/12 [59, 70, 86, 110, 114];   BRP/14 [43, 50, 68, 138, 139];   BRP/15 [22, 25, 43, 133, 156];   BRP/16 [13, 74, 75, 93];   BRP/21 [25, 26];   BRP/22 [95, 101];   BRP/23 [107, 132];   BRP/24 [196];   BRP/25 [20, 21, 23, 26, 123, 124, 142];   DGOD [336, 354];   GHG/1 [236, 307, 360];   GHG/2 [317, 335, 336, 385];   GHG/3 [13, 233, 357];   GHG/4 [52, 123, 129, 244, 252, 292, 337, 357, 369];   GN/1952 [158];   GN/2000 [91];   HOFF [94];   INN/3 [50];   INN/4 [60];   INN/6 [12];   INN/7 [67];   INN/8 [38, 39, 145];   INN/9 [8, 110];   INN/11 [36, 98, 101];   INN/12 [64, 65];   INN/13 [54];   INN/15 [27, 39, 171];   INN/16 [56, 76, 84, 139, 144, 153, 174, 195, 197];   INN/19 [49, 191, 192];   INN/21 [79];   INN/22 [15, 18, 22, 26];   INN/25 [89, 221];   INN/28 [217, 218, 221];   INO/4 [23, 52, 54, 93];   INO/5 [129];   INO/7 [36];   KW/1958 [217];   NL/1999 [493, 494, 577];   PCHL [75];   PEUT [358];   VERM [131];

Beer van Dingstee : VERM [131];

Beer, de : BAND [529];   BRP/4 [46, 151, 161, 175, 195];   BRP/7 [7, 9, 11-13, 18, 32, 34, 37, 39, 41, 48, 95, 132, 168];   BRP/17 [132];   DGOD [513];   GHG/2 [257];   GN/1984 [196];   GN/2002 [596];   INN/1 [51];   INN/10 [58];   INN/13 [169];   INN/15 [20];   INN/19 [176];   INN/14 [10];   INO/3 [26]   MRLC [36];   PEUT [74];

Beer Poortugaal, den : INN/18 [133];

Beer, van : INN/6 [134];

Beerekamp : INN/5 [62];

Beeren, van : INN/14 [22];

Beerenaart : BENG [120, 182, 434, 546];

Beerenaert : INO/4 [52, 54];

Beerenbergh, Kleering van : zie  Kleering van Beerenbergh

Beerendhuijsel : INN/8 [182];

Beerendregt, van : MOLK [83];

Beerends : GN/1992 [343, 349];

Beerendse : GN/2002 [598];

Beerens : BRP/3 [52];   DGOD [280];   INN/2 [51];   INN/12 [150, 151];   INO/6 [69, 81];   VERM [131];

Beerensteijn, van : INN/13 [31];

Beerenstijn : INN/13 [35];

Beerenstijn, van : BRP/3 [114];   INN/11 [99];   INN/13 [25];   INN/14 [67];

Beerents : GN/1992 [140, 352, 354, 355, 357-359, 361, 367];

Beerentz : GN/1992 [353];

Beerhorst : BAND [477];   GHG/2 [82, 116, 150];   INN/1 [78];   JVRB [301];

Beerling : BRP/24 [216];

Beerman : AMBA [275];   BRP/10 [6];   BRP/25 [138];   GHG/1 [327];   GHG/4 [376];   INN/14 [51];

Beermans : BRP/7 [96];

Beermeester : BRP/13 [47, 165];

Beern : BRP/9 [39];

Beernards : GOIC [71];

Beerninck : INN/6 [146];

Beernink : INN/27 [224];

Beers : BRP/6 [123, 126];   BRP/24 [120];   INN/2 [119];   INN/5 [51];   INN/11 [14];   INN/14 [96];   INO/3 [76, 80];   NEVE [34];

Beers, van : AMBA [265];   BRP/5 [16];   BRP/6 [65];   BRP/11 [71];   DGOD [398];   GHG/1 [151];   GHG/4 [380];   INN/14 [177, 182];   LEWI [80];   PEUT [104];   VERM [131];

Beerta : BRP/6 [76];

Beerten : BAND [443];   BRP/1 [60];

Beerthuys : INN/6 [20];

Bees : INO/5 [111];

Beese : BRP/15 [119];   INN/1 [78];

Beesen, van der : BRP/21 [140, 141];   BRP/24 [7];

Beest, ter : BAND [527];   INN/17 [132];   PEUT [35];   VERM [172];

Beest, van : GHG/3 [2];   INN/2 [119];   INN/14 [170];   INN/17 [102];   INO/4 [41];   INO/6 [30];

Beest, van Heemskerck van : zie  Heemskerck van Beest, van

Beest, van Heemskerk van : zie  Heemskerk van Beest, van

Beest, van Voorst van : ON/1932 [135];   RMSD [67, 68];

Beest Holle : zie  Holle, Beest

Beest Holle, van : zie  Holle, van Beest

Beest Holle, du Ry van : zie  Holle, du Ry van Beest

Beest Holle, du Rij van : zie  Holle, du Rij van Beest

Beet, de : INN/5 [55];

Beeten, van : BRP/13 [48];

Beetenbeek : BRP/18 [33, 151];

Beethoven, van : DGOD [11, 15, 19, 25];   GN/1951 [192];   GN/1974 [174];   PEUT [36];

Beeting : GN/1992 [18];

Beetingen : GN/1992 [353];

Beetinger : GN/1992 [350];

Beetje : INN/23 [187];

Beetjes : BAND [563, 593];   INN/1 [78];   INN/5 [153];   INN/7 [168];   INN/23 [158, 161, 165];   MOLK [64, 84, 202];   PSEB [497, 498];

Beets : AMBA [272];   BAND [38, 456];   BRP/3 [150, 157];   BRP/7 [67, 116, 176];   DGOD [302];   GN/1988 [298];   GN/1994 [122];   GN/2002 [600];   INN/1 [67];   INN/2 [119];   INN/4 [172];   INN/5 [121];   INN/9 [110];   INN/14 [105];   INN/20 [164, 165];   INN/21 [21, 153];   INN/14 [47, 125];   INO/4 [45];   ON/1935 [87];   PEUT [36, 358];

Beets, van der : BENG [148, 303, 435, 546, 553];   INN/14 [105];   KW/1983 [101];   KW/1993 [45];   NL/1960 [73, 74];

Beetz : BRP/3 [134];   BRP/4 [179];   BRP/5 [123];   BRP/6 [100];   BRP/7 [71, 176];   GHG/4 [88];   INN/14 [26];   INN/16 [111];   INN/21 [141, 145, 164, 173];   NL/1968 [221];

Beetze : BRP/7 [128];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?