Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Beeuwkes - Bentjens ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Beeuwkes : INN/6 [152];   INN/17 [52];

Beeverhout, van : INN/11 [149];

Beevers : BRP/13 [75, 91, 105, 165];   INN/6 [83];   INN/14 [54, 58];   PCUR [57];

Beezer : INN/6 [182];

Beffers : BAND [485];   BRP/6 [160];

Beffort : DLUX [7];

Beg, van de : INN/1 [78];

Begeer : INO/1 [14];   INO/4 [36];   INO/5 [33];   INO/6 [29];

Begeman : BAND [263];   BEGM [16];   BRP/1 [72];   BRP/2 [87, 88, 91];   BRP/3 [14, 18, 35, 37, 38, 40, 70, 82];   BRP/4 [29];   GHG/4 [216, 226];   INN/2 [119];   INN/6 [53];   INN/8 [64, 69];   INN/12 [86, 118, 122, 132];   INN/13 [31, 34, 36];   INN/16 [57];   INN/22 [162];   INO/3 [51, 52];   JAZZ [62];

Begemann : BAND [607];   BEGM [8, 11-16, 18-22, 24-35, 37, 38];   BRP/3 [35, 41-43, 68, 69, 72, 146, 152, 154];   BRP/5 [125];   BRP/8 [58];   BRP/15 [73];   GHG/2 [90, 223];   GHG/3 [151];   GN/1961 [227];   GN/1986 [390];   HECA [81];   INN/5 [32];   INN/9 [110];   INN/12 [48, 83];   INN/13 [127];   INN/14 [171, 177];   INN/17 [81, 86];   INN/21 [130];   INN/23 [30, 31];   INO/4 [83];   INO/5 [27, 49, 50, 64];   INO/6 [24];   NL/1983 [93];   NLG/5 [125];   PEUT [36];   RMSD [205, 217];   VERM [130, 131];   ZIET [65];

Begg : INN/16 [23];

Beggel : INN/13 [130];

Beggle : INN/21 [58];

Beglaer : BRP/16 [122];

Beglinger : DGOD [297, 318];

Begon : GN/2002 [598];

Begthel INN/26 [101];

Begu : BRP/4 [194];

Beguin : INN/8 [169];

Behagel : PEUT [37];

Behagen : GN/1977 [155, 204];

Behbet : BRP/15 [81];

Beheydt : BRP/10 [104];

Behi Penoe : VERM [131];

Behm : DLUX [7];   HARG [99];   INN/7 [17];

Behm Wentholt, ten : zie  Wentholt, ten Behm

Behmer : INN/4 [164, 168];   INO/2 [18];

Behn : BRP/3 [90];   BRP/10 [9];   BRP/12 [144];   ENWI [80];   INN/9 [72];   INN/15 [5, 18];

Behneken : BRP/7 [32, 35, 52];

Behnisch : BRP/13 [12];

Behnneck : BRP/22 [135];

Behouden : BRP/11 [122];   BRP/15 [172];   DGOD [296];   GHG/3 [150, 208];   INN/28 [65];   JUMA [90];

Behouwerijs : GN/1992 [126, 127, 129, 131-134, 356, 358, 360];

Behr : BRP/4 [52, 66, 111, 112];   BRP/5 [17];   BRP/15 [43, 117];   DGOD [12];   GHG/1 [345];   GHG/2 [93];   GHG/3 [131];   HOFF [51, 52, 62];   INN/5 [50];   INN/13 [139];   INO/1 [138];   INO/4 [66];   VERM [131];

Behr, de : INO/6 [45];

Behre : AMBA [279];

Behrend : BRP/11 [62, 141];   BRP/22 [27];   GHG/4 [370];   INO/2 [35];

Behrends : DGOD [266];   INN/12 [156];   INN/20 [86];   INO/4 [52, 54];

Behrens : BRP/2 [8, 9, 15];   BRP/3 [122];   BRP/4 [246];   BRP/24 [127];   DGOD [136, 551, 567];   INN/15 [89];   MARA [56/57];

Behuneck : BRP/22 [135];

Behuti : JUMA [90];

Beichlinge Bartholotti, van den Heuvel tot : zie  Heuvel tot Beichlinge Bartholotti, van den

Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, van den Heuvel tot : zie  Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, van den

Beicht : DLUX [7];

Beidschat : GHG/2 [80];

Beiensieck : GN/1958 [150];

Beieren, van : INO/4 [45];

Beigo : BRP/15 [90];

Beilanus : INN/4 [39];

Beilewitz, van : MOLK [159];

Beillard : BRP/3 [5];   BRP/15 [20];   BRP/17 [123];   INN/1 [61];   INN/7 [160, 161, 208];   GHG/2 [205];   INN/20 [114];   INO/3 [44];   KW/1993 [58];   NL/1999 [497, 502];   PSEB [651];

Beilon : GHG/1 [346];

Beilwitz, von : NL/1986 [29, 30];

Beimers : CLRK [7];

Beindorff : BRP/24 [132];

Beinen, van : GN/2002 [598];

Beingsick : BAND [474];   BRP/5 [10];

Beingsik : BRP/4 [161];

Beinom, von : INN/3 [102];

Beins : BRP/2 [134];   GHG/3 [223];   MV/1977 [224];

Beir, de : PEUT [114];

Beirends : INN/12 [156];

Beirig : INN/21 [47];

Beisenherz : GHG/4 [46];

Beishuizen : DGOD [137];

Beisser : BRP/2 [131];   BRP/3 [125];   BRP/4 [69, 120, 155, 185, 231, 247];   BRP/5 [166];   BRP/8 [113, 122, 123, 130, 154];   BRP/21 [43];   BRP/24 [50];   GHG/3 [77];   GHG/4 [120, 351];   INN/16 [79, 173];   INO/4 [32];   INO/6 [63];   VELD [60];   VERM [131, 171];

Beister : BRP/5 [61];

Beiter : DLUX [7];

Beits : GN/1992 [348];   INN/21 [39];

Beitsma : RMSD [169];

Beitz : INN/28 [20];

Beitzen : BRGM [32];   BRP/23 [74];

Bek : BRP/15 [44];   GN/1992 [83, 84, 342, 343];

Bekbergen : BRP/10 [110];

Beke : BRP/24 [88];   INN/7 [180];

Beke, van der : BRP/18 [91];   INN/6 [111];   INN/8 [118, 151];   INO/1 [125];   INO/4 [52, 54];   INO/6 [41];   KW/1983 [353];   ON/1935 [155];   PSEB [626];

Bekelaar : GHG/1 [271];

Beken : INN/4 [86];

Beken Pasteel, van der : INO/6 [45];

Bekens : INN/9 [65];

Beker : BAND [181];   DGOD [543];   GHG/3 [251];   INN/11 [132];   INN/27 [114];

Bekerman : GN/1992 [357];

Bekhuis : INO/1 [169];

Bekhuijs : INN/20 [70];

Bekink : GHG/2 [220];   GHG/3 [148];

Bekius : INN/4 [105];   NEYN [78];

Bekken : INO/5 [24];

Bekkens : INN/6 [182];   INN/7 [30];

Bekker : BAND [502, 514];   BRP/4 [109, 116, 251];   BRP/7 [47, 50, 52, 75, 129, 138, 171];   BRP/9 [2];   BRP/10 [160];   BRP/12 [41];   BRP/13 [8, 80, 83, 102, 115, 150, 157, 159];   BRP/16 [8, 38, 49];   BRP/21 [145];   BRP/24 [143];   DGOD [511];   DUMA [101];   GHG/2 [24, 207];   GN/1992 [129];   GN/2002 [599];   INN/1 [78];   INN/2 [119];   INN/14 [51];   INN/17 [58];   INN/21 [13, 27, 156, 161, 170, 171];   INN/23 [164];   INN/25 [198, 219];   INN/26 [94, 104, 115];   INN/28 [200];   INO/4 [79];   INO/5 [25];   INO/6 [70];   INO/7 [32];   OKM/2 [75];   ON/1935 [188];   VERM [131, 172];   VGLS [13];

Bekker, de : VERM [131];

Bekkers : BRP/16 [77];   DGOD [201, 260];   GOIC [66];   INN/17 [58];   INN/19 [15];   INN/22 [16, 20];   INO/5 [24, 82, 83];   INO/6 [18];   NL/1975 [159, 162];

Bekking : BRP/3 [18];   BRP/4 [6, 21, 31, 36, 43, 79, 117];   BRP/6 [14, 19];   BRP/12 [110];   BRP/21 [66, 67];   BRP/22 [31];   BRP/24 [123];   DGOD [510];   GHG/1 [271];   GHG/2 [76, 205, 278, 341];   GHG/3 [255];   GHG/4 [34, 171];   GN/1954 [167];   INN/3 [36];   INN/12 [120];   INN/16 [110, 185];   INN/17 [114];   INN/21 [130];   INN/22 [135, 136];   KW/1983 [300];   NL/1995 [46];   NL/1999 [528];   ZIET [59];

Bekkum, van : GN/1956 [228];   INN/12 [104];

Beks : INN/4 [109];

Bektzer : BRP/9 [75];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bel : DLUX [8];   GN/1961 [302];   INN/18 [55];   INN/19 [31];   INO/5 [82];   INO/6 [56];

Bel, de : BAND [75];   GN/2006 [468];

Bel, van : INN/15 [151];   VERM [131];

Bel, van der : BAND [571];   BRP/1 [67];   BRP/8 [3];   INO/4 [52, 54];

Belaards : INN/16 [167];

Belaerts : DGOD [7];

Belagé : BRP/2 [202];

Belange, de : INN/12 [160];

Belasco : INO/5 [72];

Beld, van den : VERM [131];

Belder : BRP/10 [106];   BRP/11 [85];   BRP/25 [49];

Belderbos : GHG/3 [309];

Belders : BAND [28, 105];   BRP/11 [58];   INN/13 [16];   INN/25 [189];   SOER [407];

Bele Maoe : VERM [131];

Belfroid : BAND [580];

Belfroy : BRP/6 [98];   BRP/8 [104];   INO/6 [91];

Belgard : BRP/18 [18, 131];

Belgraver : BRP/4 [78];

Believeld : BRP/12 [49];

Belisee : GN/2002 [597];

Belizer : BRP/2 [4];

Beljaars : BRP/5 [93];   BRP/8 [111];   DUMA [144];   GHG/2 [19];   INN/4 [76];   INN/5 [11];   INN/10 [160, 161, 164, 168, 170];   INN/16 [56, 196];   INN/19 [130];   INN/27 [134, 175];   INO/6 [37];   NL/1969 [108];

Belke : BRP/5 [100];

Belker : BRP/7 [21];

Belkmeer : DGOD [237];   NL/1959 [133];

Belksma : INN/16 [16];   VERM [131];

Bell : BNCL [29, 43, 62];   BRP/10 [145];   BRP/11 [42];   BRP/13 [30];   BRP/22 [96];   BRP/24 [91, 124];   BRP/25 [147];   GHG/2 [139, 205, 229];   GHG/4 [49, 133];   INN/7 [171];   INN/11 [125];   INN/13 [78];   INN/25 [160];   INO/1 [31];   NEYN [43];   NL/1996 [251];   NL/2001 [658];   PCUR [19];

Bell, Maclean- : zie  Maclean-Bell

Bell Pols : INN/19 [159];

Bell, de : BAND [15, 32, 35, 46, 73, 74, 87, 104, 112, 124, 126, 130, 139, 140, 149, 150, 170, 198, 199, 207, 252, 270, 271, 304, 313, 329, 344, 418, 431, 432, 497, 551, 564, 573-575, 578, 582];   BRP/9 [1, 9, 10, 27, 53, 55, 56, 58, 63, 69, 71, 78, 141];   BRP/10 [9];   GHG/2 [243];   INN/24 [156];   INO/5 [127];   ISPO [198];   ON/1933 [13];   RMSD [485];

Bell, van der : GOIC [160, 161];

Bellapasqua : BRP/15 [61];

Bellaard Lormier : DGOD [56];

Bellaart : BRP/8 [114];   DGOD [135];   NEVE [80];   NL/1972 [151];   VERM [131];

Bellaire : INN/14 [96];

Bellamy : BENG [314];

Bellange, de : INO/6 [79];

Bellanger : GHG/1 [253];

Bellart : GN/2002 [598];

Belle : BRP/24 [66];   BRP/25 [69];   DGOD [158, 197];   GHG/3 [72];   INN/2 [5, 119];   INN/9 [19, 110];   INN/14 [2];   INN/15 [165];   INN/19 [112];   INN/22 [62];   INN/25 [42];   INO/2 [94];   JAZZ [65];

Belle, van : GHG/1 [269];   GOIC [160];   INO/2 [18];   OKM/2 [50];

Belle de Courtenay : INN/25 [160];

Belle de Courtenier : INN/25 [160];

Belledor : INN/17 [177];

Bellee : INN/12 [150];

Belleghem, van : BRP/5 [123];

Bellem : BAND [470, 538];   NEVE [20];

Bellemans : INN/7 [75];

Bellemeyer : INO/5 [60];

Bellemont : INO/1 [48];

Bellen, van : BRP/5 [127];   INN/22 [63];

Beller : DLUX [8];

Bellers : BRP/8 [86];   INN/24 [20];

Belles : INO/6 [101];

Belleville : INN/25 [148];

Bellier : BRP/7 [17];

Bellinck : INN/19 [179];

Belling : BAND [67, 492];   DGOD [462, 472];   DUMA [106];   VERM [131];

Bellingwoud : BRP/7 [116, 176];

Bellingwoudt : INN/19 [35];

Bellingwout : BENG [249];   BRP/7 [107, 176];   INN/19 [35];

Bellingwout, van de Casteele : zie  Casteele Bellingwout, van de

Bellink : BRP/12 [49];   GHG/3 [234];

Bellip : BRP/7 [14];

Belliveau : INN/17 [169, 172];

Bellmann : BRP/25 [46];   VERM [131];

Bello : BRP/10 [101];   INN/18 [83];

Bellon, de : INN/21 [31];

Belloni : BAND [473];   BRP/5 [27];   BRP/9 [119];   GHG/4 [54, 63];   INN/16 [124];   INN/24 [41-46];   NLG/10 [275];

Bellot : INN/5 [54];

Bellout : INN/25 [32];   RMSD [181];

Bellouze : INN/24 [86, 90];

Bellwald : DLUX [8];

Belly : GN/1992 [368];

Belmer : INN/7 [72];

Belmond : INN/16 [174];

Belmondt : BRP/25 [143];

Belmont : BRP/3 [53, 59];   GHG/3 [173];   INN/9 [62, 63];   INN/10 [52];

Belmonte : ENWI [100, 101];   INN/11 [74];   INN/13 [80];   INN/14 [55];   PCUR [27];

Belmse : INN/22 [171];

Belo : INN/19 [147];

Belonje : INO/4 [6];   INO/6 [57];

Below, von : BRP/4 [132];   DGOD [165, 199];   GHG/4 [181];   INN/15 [55];

Beloys, Boogaert van : zie  Boogaert van Beloys

Belser : BRP/5 [40];

Belt : INN/4 [147];   INN/5 [54];   INN/11 [12];   VERM [131];

Belt, van de : BRP/5 [50];

Belt, van den : DGOD [394];

Beltenaar : BRP/15 [84];

Beltgens : BRP/10 [101];

Belting : BAND [600];

Beltman : DGOD [80];   HECA [126];   INO/6 [89];

Beltramo : INN/28 [150];

Beltran : PCUR [2, 40];

Beltsz : BRP/13 [64];

Beltzer : BAND [276, 292];   BRP/9 [50];   DGOD [117];

Belu : BRP/15 [29];

Belung : BRP/8 [140];

Belvroy : BRP/1 [115];   BRP/5 [3, 105];   GHG/3 [368];   VERM [131];

Belwaij : BRP/24 [49];

Belzen, van : INN/19 [162, 165];

Belzer : INN/18 [118, 141];

Bemd, van der : BRP/12 [94];

Beme : GN/1992 [139, 346];

Bemelen : INN/7 [54];

Bemer : GN/1992 [345, 348];   INN/23 [166];

Bemet : INN/5 [54];

Bemme : INN/13 [154];

Bemmel, van : AMBA [257];   BAND [470, 589];   BRP/2 [193];   BRP/3 [8];   BRP/4 [153];   BRP/10 [56];   BRP/21 [63];   GHG/4 [4, 335];   GN/2002 [596];   INN/2 [107];   INN/6 [31];   INN/8 [22];   INN/14 [47];   INN/15 [172];   INN/24 [119-121];   INN/28 [25, 199];   NLG/10 [284];   PEUT [37];   VERM [153];

Bemmel Wortman, van : zie  Wortman, van Bemmel

Bemmelen, van : AMBA [275];   BRP/25 [10];   GHG/1 [342];   INN/5 [31];   NLG/6 [293];

Bemolt : GHG/2 [158];   INN/2 [119];

Bemuller : BRP/15 [45];

Ben : GN/2002 [596];

Ben, de : INN/18 [174];

Ben, van de : GN/1994 [395];

Bena : INN/27 [249];

Benaerts : BRP/16 [34];

Benard : BRP/1 [72];   VGLS [9];

Bénard : GHG/2 [62];   PCHL [99];

Benavides : INN/19 [60];

Benay : INN/19 [169, 171, 172];

Bencken : INO/5 [124];

Bend, van der : BRP/8 [121];   DGOD [340];   GHG/1 [327];   GHG/4 [286];   VERM [131];

Benda : DGOD [460, 513];   PEUT [37];

Bendegem, van : VERM [131];

Bendeler : BRP/5 [74];

Benden, van : BRP/13 [46];

Benden, van den : INN/16 [178];

Benden, van der : INN/2 [119];

Bender : BRP/3 [34];   INN/4 [30];   INN/8 [197];   INN/19 [130];   INN/27 [171];   VERM [131];

Bender Stout : zie  Stout, Bender

Benders : INN/5 [60];   LEWI [43];

Bendert : HARG [74, 99];

Bendien : AMBA [276];   BRP/24 [23-25];   DGOD [349, 402];   GN/1959 [208];

Bendiet : BRP/4 [97];

Bendix : BRP/15 [77];

Bendraet : INN/14 [93];

Bendsick : RMSD [136];

Bendsneyder : INO/1 [122];   ON/1935 [7];   RMSD [136, 412];

Bendsneijder : BRP/6 [35, 36];   DGOD [243];   INN/4 [120];   INN/9 [18];   INN/18 [51];   INN/28 [177];

Bendsnijder : INN/9 [21];   INN/22 [167, 168, 174, 180, 186, 187];

Beneder : GHG/1 [238];

Benedic : GHG/3 [173];

Benedictus : BRP/3 [3, 6, 15, 16];   BRP/15 [86, 93, 128];   BRP/17 [50, 53, 125];   INN/10 [32, 39];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Beneh : OTHF [81];

Beneke : MOLK [53, 92];

Benelle : BRP/18 [86];   INN/17 [33];

Benelle de la Faille : INN/19 [179];

Benelle de la Jaille : BRP/18 [86];

Benen : JUMA [90];

Benenati : VERM [131];

Benenatie : PCHL [25];

Benendiesa, van : BRP/16 [7];

Benet : INN/14 [158];

Beng : BRP/22 [32];

Bengala : INO/5 [80, 81];

Bengels : BRP/7 [32];

Bengi : VERM [131];

Bengue : BRP/9 [83];

Bengul : BRP/7 [2];

Benig : BRP/4 [83];   INN/15 [159, 164, 170, 171];   INN/26 [67];   MV/1977 [27];   VERM [131];   VVEN [96];

Benighausen : GHG/4 [220];   INN/6 [72];   INN/10 [3];   INN/16 [51];

Benighaussen : BRP/4 [8, 21, 40, 58, 63, 77, 83, 107];   GHG/1 [247];   INN/24 [40];   INN/28 [206];   INO/6 [26, 98];

Bening : GHG/2 [336];

Benink : VERM [131];

Benist : BRP/4 [11];

Benit : BRP/3 [124];   BRP/12 [113];   BRP/22 [46];   BRP/23 [12];   GHG/4 [363];   INN/2 [119];   INN/6 [177];   INN/12 [180];   INN/13 [180];   INN/17 [127];   INN/22 [135];

Benjafield : INN/7 [207];

Benjamin : BAND [31, 55, 56, 59, 77, 78, 148, 153, 168, 201, 278, 303, 331, 493, 501, 514, 515, 551, 556, 602];   BRP/1 [53];   BRP/5 [52];   BRP/9 [6, 9, 29];   BRP/17 [56];   BRP/18 [8, 24, 118, 139];   GHG/2 [343, 345];   INN/3 [86];   INN/6 [104];   INN/21 [25, 35];   SOER [407];

Benjamina : BAND [10, 38, 39];

Benjamins : BAND [605];   BRP/5 [74, 75];   BRP/8 [144];   BRP/13 [31];   BRP/17 [17, 183];   BRP/18 [93];   BRP/24 [98, 157];   BRP/25 [78];   DGOD [296];   ESUR [56, 57];   GHG/1 [116, 133, 159, 267];   GHG/2 [72, 93, 190, 201, 335];   GHG/3 [140, 226];   GHG/4 [22, 66, 73, 149, 283];   GN/1992 [357, 359];   GN/1997 [364];   INN/3 [57];   INN/6 [112];   INN/8 [122, 123, 126, 138];   INN/13 [174];   INN/14 [113];   INN/15 [99];   INN/19 [106];   INN/20 [107, 109, 112];   INN/21 [96];   INN/24 [158];   INN/27 [154, 241];   INN/28 [153];   LEWI [8];   NL/1974 [290];   NLG/12 [186];   ON/1932 [129, 133, 138, 139-141];   ON/1934 [170, 171];   ON/1933 [8, 46, 52, 84, 85, 88, 94];   RMSD [8, 25, 299, 306-310, 323-327, 336-344, 350, 353-362, 372-377, 386, 408, 414-417, 424, 432, 441, 551];   VERM [131];

Benjaminse : DGOD [448];

Benjaminsen : DGOD [297, 318];

Benjaminsz : BRP/15 [21];   INN/21 [25];   VERM [131];

Benjamintsz : INN/9 [80];

Benjemin : BAND [512, 514];

Benn von Dobschütz : BRP/5 [63];

Benna : BRP/5 [21];   GHG/2 [25, 33];   GHG/4 [151, 284];   INN/4 [8];   INN/28 [156];

Bennebroek : KW/1993 [102];   NL/1996 [254];

Bennebroek Evertsz : zie  Evertsz, Bennebroek

Bennebroek Gravenhorst : zie  Gravenhorst, Bennebroek

Bennecke : GN/1973 [414];   HARG [99];

Bennekom, van : BAND [607];   BRP/10 [127];   BRP/11 [83];   BRP/22 [35];   DGOD [90, 254, 310, 351, 358, 404, 427, 500, 501];   GHG/3 [2, 140];   INN/2 [101];   INN/11 [124];   INN/16 [174];   INN/24 [95];   PEUT [37];   VERM [131];   WEND [275];

Bennekom, Lochman van : INN/23 [147];   INN/24 [57];   INO/4 [15, 16];

Bennelle : INN/17 [33];

Bennelle de Lasaille : INO/1 [32];

Bennelle de la Saille : INN/1 [78];

Bennema : AMBA [255];

Benner : DUMA [159-161];

Bennernagel : BRP/7 [65, 72, 77, 104, 119, 142, 159];   INN/21 [166, 173];   KW/1993 [20];   NLG/8 [272];

Bennernagel, Richardson : zie  Richardson Bennernagel

Benners : INN/13 [77];   NL/1978 [93];   NL/1981 [193];

Bennes : VERM [165];

Bennesy : BRP/3 [7];

Bennet : BAND [464, 465];   BRP/9 [46];   BRP/13 [119, 165];   BRP/15 [109];   NL/1983 [83];

Bennet, Tollius : BRP/6 [157];

Bennett : BAND [389];   BRP/6 [14];   BRP/7 [155];   INN/5 [10];   INN/21 [172];   INN/27 [27];   NLG/8 [314];

Bennevelt : BRP/15 [47];

Bennewitz : AMBA [265];   BRP/12 [31];   DGOD [505, 537];   GHG/3 [213];   INN/4 [101];   INN/18 [29, 36];   INN/21 [139];   NLG/9 [563];

Bennichoven : INN/19 [22];

Bennik : INO/5 [38];

Benninck : GHG/2 [30];

Benning : BRP/1 [91];   GHG/1 [353];   GHG/2 [46];   INN/16 [102];   INN/17 [165];   INN/24 [153];   INN/25 [48];   INO/4 [96];   INO/5 [8];

Benninger : BRP/5 [19];   GHG/4 [256, 263];   VERM [131];

Benningh : INN/4 [74];

Benningshof : AMBA [271];

Benningson : BRP/24 [173];

Bennink : BRP/3 [35];   BRP/11 [116, 147];   BRP/22 [32, 57];   INN/5 [154];   INN/18 [63];   INN/20 [19, 123];   NL/1999 [519];   VERM [131];

Bennoit : GHG/3 [343];

Benoist : BRP/15 [113];   GN/2002 [599];   INO/6 [23];

Benoit : GHG/2 [203];   ENWI [117];   ESUR [57];   INN/6 [103];

Benoît : BELG [408];

Benold : INO/5 [13];

Benolius : BRP/13 [9];

Benonkan : INN/12 [14];

Benque : BAND [155, 196];

Benrooth : BRP/15 [26];

Bens : GN/1978 [310];

Bens, de : BRP/11 [74];

Bensbach : GHG/1 [9];   GHG/4 [250];   INN/11 [142];   INN/15 [163];   JVRB [169];   RMSD [180];

Benschop : BRP/3 [86, 89, 131];   BRP/4 [58];   BRP/6 [76];   BRP/10 [73];   DGOD [239, 274];   GHG/3 [107];   GHG/4 [3, 41];   INN/2 [119];   INN/8 [66];   INN/12 [4];   INN/15 [60];   INN/25 [140, 141];   VERM [172];

Benschop Koolhoven : INN/9 [110];

Bense : BEGM [27];   BRP/11 [105];   BRP/25 [132];   DGOD [460];   JUMA [90];

Bensekert : GN/2002 [597];

Benshoek : BRP/5 [37];

Bensieck : ON/1935 [121];

Bensik : PEUT [37];

Bensing : INN/14 [160];

Bensinger : INN/10 [75];

Bensky : INN/4 [31];

Benson : INN/4 [148];

Bent : GOIC [103, 246, 247];   INN/4 [71, 75, 128, 131];   INO/4 [52, 54];

Bent, van den : DGOD [330, 387];

Bent, van der : BRP/22 [116];   BRP/23 [16, 24, 127];   GHG/1 [223];   GHG/3 [259];   GHG/4 [360];   INN/9 [110];   INN/16 [171];   INN/20 [95];   INN/23 [191];   INO/7 [46, 52];

Bentem : GN/1992 [139, 343];

Bentem, van : GN/1978 [310];

Bentem Baert, van : zie  Baert, van Bentem

Benten : INO/6 [18];

Benter : INN/16 [9];

Bentfort van Valkenburg : BRP/22 [6];   GHG/3 [291];   GN/1994 [117, 123];

Bentheim, van : INO/7 [44];

Bentheim, von : INO/1 [160];

Bentheim Tecklenburg, van : INO/3 [2, 4];

Bentheim Tecklenburg Rheda, von : DINI [18];

Bentheim Tecklenburg Rheda, zu : BRP/24 [30];

Bentheim-Tecklenburg-Rheda, zu : INN/9 [195];

Benthem : DGOD [336];   INN/6 [179];

Benthem Reddingius : zie  Reddingius, Benthem

Benthem, van : BRP/22 [30];   GHG/2 [337];   GN/1971 [6];   INN/9 [83];   INN/15 [112];   INN/22 [26];   KW/1983 [259];   NL/1977 [451];   VERM [131];

Benthem van den Berg, van : zie  Berg, van Benthem van den

Benthem van den Bergh, van : zie  Bergh, van Benthem van den

Benthem Jutting, van : zie  Jutting, van Benthem

Bentinck : BRP/13 [100];   INN/13 [169];   INO/1 [9];   INO/3 [18];   INO/7 [57];   LUTH [66.1];   PSEB [599];

Benting : GN/2002 [599];

Bentink, van : BRP/13 [100, 165];

Bentjens : INO/4 [2];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?