Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Bloemhart - Boekbinder ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bloemhart : BRP/15 [14];   PCHL [25];

Bloemhof : BRP/6 [130];   BRP/17 [10, 136];   INN/6 [125];   INN/9 [54];   INN/20 [19];   INO/1 [7];   NL/1999 [549];   ON/1935 [49, 189];

Bloemhoff BRP/15 [51, 55, 63, 172];   BRP/17 [169];   INN/16 [8];

Bloeminck : DGOD [219];

Bloemink : BRP/23 [89];   BRP/25 [148];   GHG/2 [81];   GHG/4 [231];

Bloemist : INO/6 [14];

Bloemmaart : BRP/22 [124];   GHG/3 [389];   INN/16 [42];   INN/17 [141];   VERM [130];

Bloemmennaauw : INN/19 [167];

Bloemrood : GN/2002 [597];

Bloemsaet : CHIR [745];

Bloemsma : INN/9 [110];   PEUT [43];

Bloemstok : BRP/17 [166];

Bloemstok, van : BRP/17 [136];

Blogg : BRP/2 [109, 110, 114, 119];   BRP/3 [48, 155, 161];   GHG/2 [51, 267];   INN/7 [27];   INN/9 [70];   INN/11 [10, 11];   INN/12 [48];   INN/13 [39];   INN/18 [34, 154];   ISPO [199];   NEVE [79];   VERM [132];

Blohm : LUTH [31.2];

Bloin : PEUT [331];

Blois : GN/2002 [598];   INO/1 [28];

Blois van Treslong ; INN/5 [50];

Blok : BRP/2 [11, 12, 14, 15, 52, 68, 77];   BRP/3 [139];   BRP/4 [80];   BRP/6 [46];   BRP/8 [108];   BRP/12 [77];   BRP/22 [97, 98];   DGOD [440];   GHG/2 [161, 343];   GHG/3 [192, 284];   GHG/4 [61, 72, 179];   GN/2002 [597];   GOIC [162];   INN/2 [105];   INN/5 [121];   INN/6 [173, 174];   INN/7 [57];   INN/8 [203];   INN/13 [126, 127];   INN/14 [16];   INN/16 [120];   INN/19 [132, 169];   INN/24 [108];   INN/26 [77];   INN/27 [168, 211];   INN/28 [196];   INO/3 [74];   INO/4 [47, 69, 70];   INO/6 [9];   MV/1977 [26];   NEVE [33];   NL/1968 [223];   OKM/2 [69];   ON/1935 [12, 191];   PEUT [24, 43];   RMSD [216];   VERM [132, 172];   VVEN [48];

Blokdijk : AMBA [279];   BRP/8 [35, 64, 87, 139];  

Blokemaker : NL/1962 [143];

Blokhovius : NL/1977 [325, 369-373];

Blokhuis : AMBA [277];   INN/2 [120];   INN/22 [127];   INO/7 [46];   VERM [132];

Blokhuizen, van : BRP/23 [29];   GHG/3 [126];

Blokhuijzen : BRP/1 [59];   INN/5 [179];

Blokker : BRP/24 [112];   INN/3 [56];   INN/10 [107];   PEUT [43, 204];

Blokkert : BRP/17 [90];   GN/1992 [84];   INN/1 [80];   INN/3 [69, 87];   INN/20 [85];   INO/4 [70, 71];

Blokland : MRCL [f.12];

Blokland, van : BRP/11 [11, 122];   BRP/12 [71];   BRP/22 [6, 10];   DGOD [310, 399];   GHG/2 [177];   GHG/3 [287];   BRP/16 [99];

Blokland, Beelaerts van : zie  Beelaerts van Blokland

Blokland, von : BAND [524];

Blokzeyl : GHG/1 [33, 344];   JVRB [172];

Blokzeijl : BAND [418, 419];   BRP/10 [136];   BRP/12 [112];   BRP/23 [32];   BRP/25 [149];   VERM [132];

Blokzijl : BRP/23 [82];   DGOD [153];

Blom : AMBA [263];   BAND [560];   BENG [302, 303, 439, 546];   BRP/1 [84];   BRP/3 [2, 3, 6, 12, 13, 128, 137];   BRP/4 [162];   BRP/5 [119, 126];   BRP/6 [72];   BRP/7 [48, 87, 101, 114, 134];   BRP/8 [5];   BRP/10 [19, 53, 65, 126];   BRP/13 [95, 119];   BRP/15 [31, 56, 71, 75, 81, 94];   BRP/16 [68, 70];   BRP/22 [88];   BRP/25 [113, 158];   DGOD [166, 245, 258, 270, 500, 502];   DUMA [146];   GHG/1 [215, 315];   GHG/2 [36, 249, 322];   GHG/3 [204];   GN/1946 [26];   GN/1966 [374];   GN/1973 [112];   GN/1992 [20, 355, 356, 358, 360];   GN/2000 [11];   GN/2002 [596-599];   GOIC [113, 157, 160, 223, 266, 267];   HEWE [40];   INN/2 [120];   INN/4 [27, 28, 169];   INN/5 [12, 18, 35, 60];   INN/6 [37, 72];   INN/8 [55, 69, 194, 199];   INN/9 [175];   INN/11 [15];   INN/14 [92];   INN/16 [54, 133];   INN/17 [169, 173, 176, 179];   INN/18 [69];   INN/19 [31, 159, 176, 179];   INN/20 [55, 73, 127];   INN/21 [146];   INN/23 [175, 176, 180, 189];   INN/28 [143, 168];   INO/1 [90];   INO/2 [6];   INO/4 [70, 71];   INO/5 [104, 107, 116, 118];   LAZL [5, 79];   MRCL [7, 44, 45, s1.3, s1.16, s2.16]   NEYN [97];   NL/1978 [45];   NL/1982 [282];   NL/1995 [42];   OKM/2 [164];   ON/1935 [185];   PCUR [57, 60];   PEUT [43];   RMSD [255, 482];   VERM [132];

Blom van Assendelft : DUMA [229];   INN/14 [183];   INN/22 [189];

Blom Monteyn : zie  Monteyn, Blom;

Blom, de : GHG/1 [136];   INO/5 [68];

Blom, van : BRP/22 [87];   INN/21 [160];   INO/5 [110];

Blom, van der : AMBA [260];   BAND [187, 265];   BRP/1 [58];   NLG/11 [395];

Blom Coster : zie  Coster, Blom

Blom van Geel : INN/2 [120];   INO/5 [110];

Blomaard : NLG/5 [260];

Blomberg : INN/17 [20];

Blomeken : GN/2002 [600];

Blomesath : VERM [132];

Blomguist : DGOD [180];

Blomhard : INN/8 [190];

Blomhart : INN/23 [170, 171];

Blomhert : BRP/2 [200];   BRP/3 [36];   BRP/7 [114];   GOIC [48, 116, 170, 227, 293];   INN/2 [120];   INN/5 [158];   INN/9 [3];   INN/20 [58, 85];   INO/4 [70, 71];

Blomhert van Brandenberg : VVEN [48];

Blomhoff : BRP/15 [72, 83, 102, 114];   GN/2002 [599];   INN/19 [179];

Blomhoff, Cock : PSEB [501, 502];

Blommaart : INN/19 [166];

Blommaert : INO/5 [116];   RMSD [480];

Blomman : INN/14 [27];

Blomme : BRP/3 [139];   GHG/2 [228, 234, 248];   INN/5 [166];

Blommendaal : INN/3 [148];   INO/1 [32];

Blommenstein, van : DGOD [110, 111, 310];   INN/20 [19];

Blommenzaat : DLUX [9];

Blommer, de : INN/2 [120];

Blommers : AMBA [273];   BRP/21 [52];   DGOD [113, 436];   INN/11 [104];

Blommestein : BRP/1 [109];   PSEB [502, 503];

Blommestein, van : BAND [144, 186];   BRP/1 [20, 22, 35, 36, 46, 55, 81];   BRP/2 [38, 55, 113, 127, 128, 191];   BRP/3 [50, 100, 103, 121];   BRP/4 [3, 5, 65, 81, 87, 179];   BRP/5 [17, 25, 72];   BRP/9 [93];   BRP/10 [30, 83];   BRP/11 [132];   BRP/12 [13];   BRP/14 [41, 75, 84, 92, 119, 121, 127, 128, 135, 141, 153, 155, 166];   BRP/16 [84];   BRP/21 [114];   BRP/22 [79];   BRP/24 [207];   BRP/25 [13, 14];   GHG/1 [221, 351];   GHG/2 [89, 90, 273, 336];   GHG/3 [128, 208, 348, 354];   GHG/4 [182, 227, 308, 362];   GN/1962 [165, 167];   GN/1984 [195];   INN/3 [52];   INN/5 [101];   INN/9 [65, 110];   INN/10 [122];   INN/12 [5];   INN/14 [9, 10];   INN/15 [101, 163];   INN/16 [140, 178];   INN/17 [43, 150];   INN/18 [12, 16, 57];   INN/24 [140];   INO/1 [154];   INO/4 [29, 70, 71];   KRN/4 [5];   KW/1958 [179];   LUTH [65.5];   NL/1969 [91];   NL/1972 [149];   NL/1982 [205];   NLG/8 [164];   ON/1935 [187];   PEUT [65];   RMSD [179];   VERM [132];

Blommesteijn, van : BRP/4 [87];   BRP/25 [14];   GN/1960 [7];   INN/12 [5];

Bloms : BRP/15 [145];

Blomstok : INN/14 [159];

Blonay, de : GOIC [85];

Blonay, von : INN/7 [153];   INN/8 [2];

Blonay de Montfaucon, von : INN/8 [2];

Blond, le : INO/5 [133];

Blondé : INN/11 [13];   VERM [132];

Blondeau : BRP/8 [22, 113, 156, 174];   BRP/14 [8-10, 13, 18, 21, 33, 44, 56, 57, 63, 77, 84, 91];   BRP/15 [26, 27, 43, 114, 116, 138];   DGOD [13, 49];   GHG/1 [317];   GHG/2 [65, 96, 107, 165, 219, 293];   GHG/3 [81, 135];   INN/8 [196];   INN/13 [170];   INN/14 [2];   INN/27 [160];

Blondeel : BAND [7, 16, 36, 51];   BELG [407];   BRP/1 [15, 20, 23, 56, 57, 60, 98, 121, 125, 131];   BRP/17 [20, 30];   GHG/1 [85];   GN/1957 [62];   GN/1984 [422];   INN/3 [86];   INN/7 [61];   INN/12 [63];   INN/13 [184];   INN/14 [61];   INN/16 [2];   INN/18 [85];   INN/27 [221, 229];   INO/4 [53, 70, 71];   KW/1958 [185];   MOLK [186];

Blondeel Arnold : zie  Arnold, Blondeel

Blondeel Timmerman : zie  Timmerman, Blondeel

Blondel : DGOD [5];   INN/4 [160];   INO/4 [6];   SOER [407];

Blondelle : INN/14 [83];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Blondouw : GHG/2 [294];

Blonk : INN/4 [106];   INO/2 [43];   NEVE [25];

Blonsma : INN/2 [120];

Blontrock : DGOD [383];

Bloois, de : INN/4 [111];

Bloois Goojers, de : zie  Goojers, de Bloois

Blooker : BRP/24 [88];

Bloom : BNCL [26];

Bloome : BNCL [9];

Bloomer : BNCL [46];

Bloomfield : INN/17 [150];

Blooms : BNCL [1];

Bloos : BRP/8 [30];

Bloot : BRP/5 [138];

Blootenburg : BRP/16 [85];

Blootenburg, van : INO/4 [39];

Blot : GHG/2 [220];

Blot, de : BRP/4 [164];   INN/14 [118];   INN/24 [85];

Blot, Chauvigny de : zie  Chauvigny de Blot

Blot, Chauvignij de : zie  Chauvignij de Blot

Blot, de Chauvigny de : zie  Chauvigny de Blot, de

Blot Koppert, de Chauvigny de : zie  Koppert, de Chauvigny de Blot

Bloteling : MRCL [f.3];

Blotenburg : BRP/2 [30];   INO/6 [18];

Blouwe, de : GHG/3 [17, 228];   GHG/4 [261];   INN/11 [121, 122];   INN/17 [89];

Blox : VERM [77];

Bloys van Ginderdeuren : INN/3 [84];

Bloys van Treslong : BRP/6 [69];   BRP/11 [168];   BRP/22 [93];   GHG/4 [191, 312];   INN/5 [49];   INN/11 [52];   ON/1934 [175];

Bloijs van Treslong : BRP/22 [71, 93];

Bloys van Treslong Prins : zie  Prins, Bloys van Treslong

Blu : BRP/3 [93, 126];   INN/9 [72];

Blucher, von : DGOD [255];

Bluck, de : BRP/1 [94];

Bluemink : VERM [132];

Bluemink, Groot : zie  Groot Bluemink;

Blugers : INN/21 [43];

Blüggel : BRP/10 [162];

Blüher : BRP/7 [14, 17, 21, 26, 40, 176];

Blühr : BRP/7 [43, 176];

Bluhm : BRP/6 [77];

Blum : BRP/6 [118];   INN/17 [146];   INN/18 [173];   DGOD [21];   INN/16 [83];   INN/28 [244];

Blume : BAND [501];   BENG [84, 90, 92, 93, 113, 116, 119, 195, 254, 255, 335, 336];   BRP/1 [13];   BRP/4 [7, 42, 47, 48, 108, 130, 142, 149, 159, 183];   BRP/5 [12];   BRP/10 [102];   BRP/11 [148, 149];   BRP/15 [51];   BRP/16 [104, 129];   ENI/1 [211];   GHG/1 [254];   GHG/2 [327, 348];   GHG/4 [150];   GN/1946 [26];   GN/1957 [60];   GN/1993 [51];   GN/2002 [589];   INN/1 [80];   INN/2 [100];   INN/7 [101, 102, 156];   INN/8 [7];   INN/13 [136];   INN/17 [41];   INN/19 [108, 179];   INN/20 [123];   INN/24 [93];   INN/25 [128];   INO/3 [5];   PSEB [526];

Blüme : BRP/6 [100];   INN/25 [222];

Blume, Scipio : zie  Scipio Blume

Blüme, Scipio : zie  Scipio Blüme

Blumel : INN/12 [149];

Blümenfeld : PEUT [361];

Blumensaat : BRP/3 [162];

Blumenstok : BRP/17 [147];   INN/1 [22];

Blumenthal : VERM [133];

Blumer : INN/10 [12];

Blüml : BRP/24 [164, 201, 204];

Blunekaar : INO/6 [31];

Blussé : INN/20 [175];

Blusset : BENG [556];   INN/27 [209];

Blij : GN/1992 [341];   INN/6 [28];

Bly, de : BAND [549];

Blij, de : BRP/3 [7, 66, 109, 116, 124, 128, 134, 137, 141, 161, 170];   BRP/10 [82];   BRP/11 [137];   BRP/15 [151];   BRP/16 [2];   BRP/23 [3];   DGOD [500];   GHG/1 [200];   GHG/2 [262];   GHG/3 [172];   GN/1978 [185];   INN/4 [27];   INN/8 [193];   INN/9 [79];   INN/10 [68];   INN/11 [18];   INN/12 [2, 30];   INN/16 [9];   INN/25 [164];   JUMA [91];   NL/1975 [176];   NLG/10 [283];   NLG/13 [96, 97];   PEUT [197];

Blij, van der : BRP/8 [6];   BRP/11 [8];   GHG/3 [294];   INN/7 [84];

Blijd : ESUR [74];

Blijden : NL/1978 [93];

Blijdenberg, van : INN/8 [109, 110];   INO/1 [158];   INO/4 [70, 71];   RMSD [7];

Blijdenbergh : INN/3 [86];   INO/6 [81];   NL/2000 [190];

Blijdenbergh, van : INN/3 [84, 86];   INN/4 [73];   NL/1985 [397];   NL/1997 [209];

Blijdenburg, van : BRP/1 [8];   INN/8 [185];

Blijdenstein : INN/5 [21];   OKM/1 [76];   OTHF [107];

Blijderveen : DUMA [117];

Blijderveen, van : INN/16 [89];   VERM [132];

Blijdorp : BRP/4 [197];   INN/9 [110];

Blije, de : BAND [25, 40, 46, 79, 452, 490, 536, 550];

Blijenburg : INN/13 [122];

Blijenburgh : BRP/23 [81];

Blyenburgh, van : BRP/3 [170];   INN/16 [119];

Blijenburgh, van : BAND [336];   BRP/8 [62];   BRP/10 [79, 87, 144];   INN/18 [21];

Blijes : GN/1992 [134];

Blijham : GN/1972 [180];

Blijk, van der : DGOD [297];

Blijleven : INN/7 [56];

Blymacher : GN/2002 [599];

Blijs : INN/13 [11];

Blijswijk : GN/1992 [14];   INN/21 [59];

Blythe : BNCL [36];

: PEUT [43];

Boa, Je : zie  Je Boa

Boachi : GHG/2 [58];   INN/15 [22];   INO/3 [54, 55];

Boak : VERM [132];

Boak, Kona : zie  Kona Boak

Boardman : BNCL [58];   BRP/22 [64];

Boas : BELG [404];   DGOD [86];   INN/7 [167];

Boasson : NLG/4 [77];

Bobacher : AMBA [262, 282];

Bobenitsky : BRP/11 [68];   INN/4 [31];

Bobeyn : GHG/2 [247];

Bocage : BRP/23 [13];   GHG/4 [19];

Bocaj : BRP/7 [173];

Bocarmé : BELG [384];

Bocarmé, Visart de : zie  Visart de Bocarmé

Bocco, van : BRP/7 [129];

Boch : BRP/17 [119];

Bochardt : BRP/8 [70];   BRP/12 [11, 98];   INN/17 [106];   INN/25 [84];

Böchel genaamd van Steenbergen : INN/25 [222];

Bochem : BAND [305, 340];   GHG/4 [296];   INN/24 [18];

Bocher : INN/14 [117];

Böcher : INO/4 [76];

Bochers : INN/17 [169];

Bochman : BRP/7 [106];

Böchner : INN/15 [115];

Bochove, van : BAND [196, 220];   BRP/1 [143];   BRP/3 [116];   OKM/2 [47];

Bochoven, van : BRP/1 [157];   GN/1956 [64];   INN/12 [93];

Bock : BAND [181, 221, 479, 480];   BRP/9 [61];   BRP/21 [163];   DGOD [7];   ENI/1 [211];   GHG/3 [114];   INN/8 [83, 117, 208];   INN/16 [167, 174];   INN/20 [111];   INN/28 [250];   INO/3 [34, 35];   INO/5 [12];

Böck : BAND [267];   BRP/2 [133];   BRP/3 [48, 77, 100];   BRP/4 [22, 50, 122, 168, 213];   BRP/5 [46];   GHG/1 [207];   GHG/2 [133, 264, 265];   GHG/3 [108];   GHG/4 [59, 320];   GN/1997 [338];   GN/2001 [41];   HOFF [86];   INN/5 [87];   INN/10 [74];   INN/11 [24];   INN/15 [129, 158];   INN/16 [35];   INN/19 [110, 111, 144, 145];   INN/27 [164];   INO/5 [124];   PCHL [75];   RMSD [434];   VERM [132];

Bock, de : BRP/1 [121];   BRP/4 [68, 96, 108];   BRP/8 [107];   BRP/17 [169];   BRP/21 [47, 62, 63];   BRP/25 [64];   DGOD [387, 402, 407];   GN/1959 [205];   INN/1 [80];   INN/4 [10];   INN/8 [102, 103, 130, 167];   INN/19 [179];   INN/21 [115, 116];INO/4 [70, 71];   LAZL [84];   MOLK [132, 140];   MRCL [47, s1.17]   NLG/10 [279];

Böck, de : BRP/8 [21];   BRP/12 [100];   BRP/23 [16];   BRP/25 [130, 131];   INN/4 [59, 65];   INN/16 [30];

Bock, Jacobs de : GHG/1 [236];

Böck van der Hoeven : zie  Hoeven, Böck van der

Böck van der Hoeven, de : zie  Hoeven, de Böck van der

Bock, van : PEUT [353];

Böckel : INN/16 [173];   VERM [132];

Bockel, van : BRP/8 [127];

Bockemöhl : INO/2 [82];

Bockemöhle : INN/1 [80];   INN/19 [179];   INO/2 [82];

Böcker : INN/12 [129];

Bockhoff : INN/1 [81];   INN/19 [179];

Bockhooven, van : VERM [132];

Bockhorn : INN/16 [198];   INN/25 [154];

Bockhoven : INN/24 [184];   RMSD [195, 216];

Bockom Maas, van : zie  Maas, van Bockom

Bocks : BRP/17 [61];

Bockstalle : DGOD [342];

Bockx : BRP/5 [41];   BRP/12 [68];   BRP/17 [72];

Boco : INN/21 [155];

Bod : GN/2002 [597];   VERM [172];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bodaan : BRP/5 [72];   GHG/4 [231, 245];   GN/1982 [452];   INN/16 [130];   OKM/2 [59];

Bodaar : BRP/4 [49, 91, 122, 144, 150, 174, 199, 221, 247];   INN/12 [91];

Bodaard : INN/16 [189];

Bodack : BAND [551];

Bodaghian : BRP/10 [34];

Boddaert : BENG [301, 440, 546];   INN/14 [38];   RMSD [187, 201];

Boddart : GN/1946 [108];

Bodde : GHG/2 [91];   INN/20 [5, 6];   INO/6 [27];   JVRB [113, 173];   OKM/1 [175];   VERM [166];

Boddé : LEWI [31];

Boddendijk : INN/9 [7];   VERM [132];

Boddens : INN/27 [213];   INO/4 [82]   MRCL[75, s2.9];

Boddeus : KRN/2 [72];

Boddien, von : BRP/2 [105];   GHG/2 [291, 341];   JVRB [76];   KW/1958 [185];   ZIET [63];

Boddington : GN/1992 [29];

Bode : BAND [541];   BRP/2 [183, 184];   BRP/8 [85, 110, 126, 135];   BRP/11 [115];   BRP/12 [63];   BRP/22 [71, 76, 140, 155];   BRP/24 [182, 202];   DGOD [239, 330, 345, 353];   GHG/3 [60];   GHG/4 [188];   INN/11 [23];   INN/12 [105];   INN/13 [80, 172];   INN/17 [43];   INN/19 [172];

Bode, de : BRP/11 [119];   DAAL [20, 33, 86];   GHG/3 [147];   INN/15 [3];   INN/19 [81];   OKM/2 [106];   PEUT [201];

Bode, den : INN/2 [120];

Bodecowitz : BRP/7 [79, 104, 126, 159, 176];

Bodecowitzm : BRP/7 [126, 176];

Bodegom, van : INN/2 [120];

Bödeker : NLG/10 [131];   VERM [132];

Bodema : INN/18 [154];

Bodeman : BAND [308, 341, 393];   BRP/5 [49];   BRP/11 [83];   DGOD [21];   GHG/2 [61, 238];   INN/7 [215];   INN/16 [33];   INN/18 [173];

Bodemeyer : GHG/3 [322];   GHG/4 [89];   INN/23 [140];   INO/2 [16];

Bodemeijer : BRP/4 [142, 169, 210];   BRP/22 [82];   DGOD [402, 450];   INN/17 [147];   INN/20 [160];

Bodemziek : BAND [541];

Boden : BAND [507];   BRP/9 [37];   BRP/13 [87];

Bodendijk : INN/12 [164];   INN/15 [147];

Bodengraven : GHG/4 [79];

Bodenseek : GN/2002 [598];

Bodenstab : RMSD [118];

Bodenstaf : BAND [41];   BRP/9 [45];

Bodenstaff : BAND [159, 168, 262, 263, 290];   BRP/9 [15, 45, 57];   INN/11 [36, 189];

Bodenzich : BAND [174];

Bodenziek : BAND [32, 54, 127, 128, 175, 281, 549, 553];   BRP/1 [129, 143];   BRP/9 [19, 56, 73];

Bodes : GN/1977 [204];

Bodestein : BRP/16 [48, 73];   DUMA [74];   GHG/3 [109];   INN/8 [78];   INO/5 [71];

Bodesten : BRP/2 [181];

Bodesteijn : BRP/16 [98];

Bodestijne : INN/14 [64];

Bodeutsch : INN/21 [147, 161];

Bodeveld : DGOD [172];

Bodeving : DLUX [9];   INN/3 [159];   VERM [132];

Bodewes : AMBA [266, 267];   INN/11 [28];   NL/1996 [207];

Bodewitz : INN/13 [187];   HECA [98];

Bodewus : NEYN [93];

Bodewijn : BRP/4 [132];   DGOD [427];   INN/24 [78, 81];

Bodewyns : BRP/7 [8, 13, 176];

Bodien, Schlundt : zie  Schlundt Bodien

Bodifée : OKM/3 [17];

Bodisco : GHG/4 [270];

Bodjo : VERM [132];

Bodkin : INN/13 [78];   NL/1981 [193];

Bodman : BRP/7 [94];

Bodmer : BRP/10 [57];

Bodmer, von : HARG [99];

Bodo : GHG/1 [247];

Bodoux : INN/5 [80];

Bodrij : GN/1977 [155, 204];

Bodyn : MRCL [f.17];

Bodijn, Ruitenberg : zie  Ruitenberg, Bodijn

Bodijn, Ruijtenberg : zie  Ruijtenberg, Bodijn

Boebé : BRP/3 [103];

Boebert : BRP/5 [6];

Boech : GN/2002 [599];

Boechheimer : BRP/3 [64];

Boeck, de : INO/1 [78];

Boeckel, van : INN/18 [80];

Boecker : BRP/10 [8];

Boeckesteyn : GN/1950 [156];

Boeckholtz : BRP/8 [53];   INN/1 [81];   INN/8 [164];   INN/16 [192];   PSEB [498, 503, 504, 600, 613];

Boeckholtz, van : BAND [459];   BRP/10 [128];   BRP/11 [86];   GHG/2 [26, 137, 188];   INN/7 [155-157];   INN/8 [135, 163-165];   INN/10 [22];   INN/19 [179];   MOLK [31, 33, 34, 70, 71, 76, 77, 91, 123, 298];

Boeckholtz, d'Arnaud van : BAND [459];   BRP/11 [13, 86, 160];   BRP/12 [53];   BRP/21 [21, 37, 87, 97, 114];   BRP/22 [33, 34, 78, 96, 109, 128];   BRP/23 [12, 49, 80, 110, 117];   BRP/25 [17, 34, 125, 149, 169];   INN/7 [156, 157];   INN/8 [135, 163, 164];   INN/15 [39];   JVRB [170];   ON/1935 [123];

Boeckholtz, d'Arnoud van : BRP/11 [86];   BRP/12 [53];   BRP/25 [17];

Boeckhorst : NL/2000 [401];

Boeckhoven : BRP/16 [78];

Boecop, van : INN/19 [170, 172];

Boedberg : INN/5 [54];

Boeddinhhaus : INN/21 [165, 173];

Boede : BRP/15 [13];   VERM [132];

Boeder : INN/10 [151, 155];

Boederinghaus : INN/14 [26];

Boedge : INO/4 [2];

Boediman : VERM [132];

Boediojo : VERM [132];

Boedonck, van : INN/21 [140];

Boedri : VERM [132];

Boedrie : BRP/6 [96];   BRP/8 [134];   BRP/10 [14, 112];   BRP/11 [80, 168, 177];   BRP/12 [144];   BRP/21 [150];   BRP/22 [11, 71, 80, 97, 116, 124, 125, 147];   BRP/23 [138];   INN/10 [158];

Boedijn : INN/3 [146];

Boef : GN/1978 [311];

Boef, den : DGOD [446, 523];   PEUT [294];

Boeffinger : INN/15 [138];

Boeg : INN/6 [149];   INN/16 [155];

Boegborn : DGOD [456];

Boegel : PEUT [43];

Boegenbacker : INO/7 [46];

Boegenk : INN/17 [57];

Boeger : BRP/24 [39-41];   DGOD [44];   INN/10 [151];

Boegis, van : ON/1935 [93];

Boeglos : GHG/3 [20];

Boehm : PSEB [508, 509];

Boehmer : INN/11 [88];

Boehmer-Fest : INN/14 [157];

Boehn : BRP/18 [99];

Boeje : BRP/13 [70];

Boek : BRP/16 [34];   INN/15 [114];

Boekbinder : BAND [517, 538];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?