Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Brijnen - Burgers ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Brijnen : GHG/4 [162];   INN/28 [111, 112, 127];

Brzelinsky : BRP/12 [105];

Brzesowsky : BRP/11 [48];   BRP/23 [19];   GHG/3 [189];

Brzessowsky : BRP/23 [128];

Buang : BRP/4 [55];

Bubbers : OKM/2 [183];

Bubion : BRP/11 [175];

Bübsamin : INN/21 [144];

Bucaeus : INN/14 [91];

Bucaille : INN/6 [180];

Buch : BRP/7 [11];   DGOD [4];   PEUT [55];

Buchan : BRP/11 [143];   INN/14 [57];   LEWI [87];

Buchanan : BRP/22 [128];   INN/2 [22];   INO/1 [31, 40];

Buchbender : BRP/24 [151];

Buchdam : BRP/15 [66];

Buchel : BRP/2 [45];   BRP/4 [47, 103, 131, 158];   BRP/15 [82];   DGOD [80, 560];   INN/25 [128, 221, 222];   INN/26 [193];

Büchel : GHG/4 [171];

Büchel, Steyn : zie  Steyn Büchel

Buchel genaamd Steenbergen : INN/25 [221];

Buchel, van : INO/4 [70, 78];   INO/5 [98];

Buchel van Steenbergen : BRP/12 [10];   INN/25 [222];

Buchel genaamd van Steenbergen : INN/25 [221, 222];   VERM [134];

Buchelius : INO/5 [98, 133];

Buchell : INO/5 [133];

Buchell, van : GHG/1 [45];

Buchen, van : BRP/8 [162];

Buchen, zur : zie  Zur Buchen

Buchenbacker : NL/1964 [50];

Buchfink : BRP/7 [103];

Buchholtz : DGOD [196];   INN/19 [190];

Buchler : BRP/1 [79];   BRP/11 [66];

Büchler : GHG/2 [29];   INN/5 [115];

Buchmann : HARG [71, 99];

Buchmerin : INO/6 [43];

Büchner : AMBA [259, 261, 283];   BRP/10 [79];   INN/6 [134];   VERM [134];   VVEN [48];

Buchter : INN/26 [161];   INO/4 [2];

Buck : BRP/5 [4];   GN/1976 [184];

Bück : GHG/2 [267];

Buck, de : BRP/5 [116];   BRP/10 [168];   BRP/14 [68, 69];   GHG/2 [128];   GN/2002 [106];   INO/2 [37];   INO/4 [55];   INO/5 [130];   NL/1986 [13];   RMSD [398];   VERM [134];

Bückeburg : INN/11 [97];

Buckels : INN/9 [36];

Bucker : BRP/4 [156];   VERM [134];

Buckinx : DGOD [403];

Buckland : BRP/7 [89, 176];

Bucklew : NEYN [41];

Buckley : HOFF [100];

Buckmann : BRP/12 [70];   GHG/3 [170];

Bückmann : BRP/5 [124];   DUMA [236];   GHG/2 [208, 209, 224];   INN/19 [12];

Buckwien, Raben von : zie  Raben von Buckwien;

Bucquoy, de : GOIC [144, 285];

Budach : BRP/2 [4-10, 33, 36, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 55, 56, 61, 64, 115, 184, 189, 194, 196, 197];   BRP/4 [247];   BRP/22 [159];   GHG/4 [357];   INN/7 [76];   INN/8 [159, 160, 168, 177, 179];   INN/19 [125-127];   INN/21 [91, 92, 112];   INN/22 [140];   INO/3 [37, 38, 60];   INO/4 [70, 78];   MOLK [245];   ON/1934 [172];

Budau : GN/2002 [599];

Buday de Csikmo, von : BRP/6 [17];

Budde : INN/14 [92];

Budde, Cost : GHG/3 [217];

Buddeberg : BRP/24 [67];

Budden : INN/28 [89];

Budding : BAND [399];   BRP/1 [13];   BRP/8 [121];   BRP/22 [39, 40];   BRP/24 [92];   DGOD [90, 297, 318];   GHG/1 [188, 268, 272];   GN/1957 [60, 61];   INN/16 [14, 176];   INN/26 [53];   VERM [134];

Buddingh : BAND [441];   BRP/1 [19, 78];   BRP/6 [15];   BRP/24 [222];   ENI/1 [292];   GHG/1 [208];   GHG/2 [113];   GHG/3 [148];   GHG/4 [115];   GN/1999 [308];   INN/1 [85];   INN/4 [150];   INN/6 [133];   INN/14 [92];   INN/16 [14];   INN/18 [19, 116];   INN/20 [145];   INO/2 [38, 78];   JVRB [173, 245];   VERM [134];

Buddon : INN/28 [89];

Budel : PEUT [55];

Budelman : GN/2001 [31];   VERM [134];

Buderig : INN/23 [85];

Budiman : INN/11 [101];

Bueckers : INN/14 [90, 101];

Buel, van : INN/19 [55];

Buenen : BRP/5 [72];

Bueninck : BRP/5 [135];   GHG/1 [236];   GHG/2 [69];   INN/18 [78];

Buenis : GHG/2 [382];

Bueno de Mesquita : INN/11 [58, 77, 78];   KW/1983 [266];

Bueno de Misquita, d'Aron : zie  Aron Bueno de Misquita, d'

Bueno de Musquita, de Abraham : zie  Abraham Bueno de Musquita, de

Bueren : GHG/1 [45];

Bueren, van : DGOD [205];   GHG/3 [170];   INN/15 [115, 116];   INN/22 [127];   INO/4 [70, 78];   INO/7 [7, 17];

Bueren Burman, van : zie  Burman, van Bueren

Bueren, Lammerts van : BRP/3 [84];   BRP/6 [116];   BRP/8 [67, 159];   BRP/10 [26];   DUMA [86];   GHG/2 [259];   GHG/4 [308];   INN/4 [149];   INN/11 [22];   INN/12 [137];   INN/15 [98];   INN/18 [31];   INN/24 [160];   INN/27 [134];   INN/28 [60];   JUMA [109];   NLG/10 [401];   VERM [147];

Buerger : INN/8 [14];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bueters : VERM [134];

Buff : GHG/4 [323];

Buffart : EYSL [9];   INN/5 [167];   INN/9 [111];

Buffkens : GN/1997 [135];

Bufflo : DGOD [11];

Buflo : BRP/2 [110];   BRP/5 [171, 172];

Buge, van : INN/14 [59];

Bugel : BRP/15 [77];

Buggem, van : VERM [135];

Buggenhagen, van : BRP/9 [76];   MOLK [103];

Buggenhagen, von : BAND [448, 449];   MOLK [84];

Buggers : GHG/2 [194];

Bughel : BRP/16 [49]:

Bughy : KW/1983 [55];   PCUR [28, 42];

Bugnon : BRP/7 [83, 96];   NL/1984 [224];

Bügtel : GHG/4 [58];

Buhk, van : INN/21 [167];

Buhl : INN/14 [30];

Buhler, van : BRP/15 [90];

Buhlman : INN/15 [16];   INO/5 [95];

Buhmeijer : BRP/24 [70];

Buholzer : INO/5 [104];

Buhon : BRP/7 [66, 117];

Buhre : INN/6 [108];

Bühring : GHG/4 [80];

Bührman : PEUT [55];

Buick : BRP/15 [104];

Buiddinge : BRP/1 [16];   GN/1957 [63];

Buigers : INN/21 [43, 54];

Buik : INN/8 [190];

Buikema : INN/18 [48];   INO/2 [24];

Buikhuis : INN/22 [185];

Buikhuisen : INN/22 [171];

Buikland : BRP/7 [85];

Buillab : BRP/7 [102];

Buillab, de : BRP/7 [102];

Buininck : INN/12 [75, 76];

Buining : KRN/2 [80];

Buiningh : INN/28 [246];

Buis : AMBA [269];   BAND [426];   BRP/6 [118];   BRP/8 [135];   BRP/22 [88, 124];   DGOD [49];   GHG/2 [238];   GHG/4 [205];   GN/1980 [11];   GN/1992 [80, 82];   INN/10 [69];   INN/20 [183];   INN/28 [235, 242];   INO/1 [14];   INO/6 [48];   LEWI [50];   PCHL [57];   VERM [134];

Buisenveld : BRP/1 [75];

Buiser : INN/12 [74];

Buisink : VERM [134];

Buiskool : ESUR [106];   INO/2 [4];   NLG/4 [182];

Buisman : BRP/6 [58, 75];   BRP/24 [188];   DUMA [183];   GHG/4 [367];   INN/19 [37];   INO/6 [46];   VERM [138];

Buisman, Keverling : VERM [78, 145];

Buissard, van : BRP/7 [147];

Buissart, de : BRP/7 [42];

Buissel, van : BRP/16 [28];

Buisseret : BELG [386];

Buissine : INN/16 [189];

Buissink : BRP/8 [65];   RMSD [263];

Buisson : INN/12 [111];

Buisson, du : BRP/7 [136, 160, 173];

Buisson de Lotz : INN/5 [55];

Buisson de S(ain)t Remy : INN/5 [85];   INN/9 [7];   INN/17 [117];

Buissons : INO/7 [16];

Buissonus : INO/7 [16];

Buist : OKM/2 [202];

Buit, van der : GN/2002 [599];

Buitelaar : AMBA [255];   BRP/5 [135];   JUMA [94];

Buiten : INN/23 [179];

Buiten, van : BRP/2 [134];   INN/10 [150, 171, 172, 175, 177];

Buitenbos : INO/3 [75];   JAZZ [42];

Buitendag : BRP/6 [105];   INN/16 [25, 26];

Buitendag, Aspeling : BRP/6 [105];

Buitendijk : GN/1992 [354, 356, 359, 360];   INN/16 [128];

Buitenhuis : BRP/5 [85];   INN/2 [166];   INN/14 [138];   VERM [134];

Buitenmuller : BRP/15 [74];

Buitenrust Hettema : zie  Hettema, Buitenrust

Buitenveld : BAND [537];   BRP/9 [7];

Buitenweg : BRP/1 [14];   GN/1957 [61];   TRSV [51];   VERM [172];

Buiter : DGOD [472];

Buitink : HOFF [86];   OKM/2 [183];

Bujung : JUMA [94];

Bukhuis : INN/22 [182];

Bukhuisen : INN/22 [170];

Bukhuijs : INN/22 [168];

Bukkens : BRP/15 [124];

Bukker : BRP/7 [170];

Bukland : BRP/7 [69, 176];

Bukstort : BRP/1 [84];

Bukt : BRP/17 [102];

Bukta : INN/16 [188];

Bukup : BRP/13 [117, 121, 135];

Bul : INN/23 [156, 162];   INO/3 [95];

Bulaert : INO/4 [81];

Bulder : INN/17 [58];

Bulderen, van : BRP/8 [68, 78];   GHG/1 [12];   INN/5 [4];   INN/20 [175, 176, 180];   NL/2000 [318];

Buldgen : DLUX [12];

Bule : INN/23 [157];

Buler : GN/2002 [597];

Büler : BAND [437];   BRP/9 [96];

Bulham : BAND [38, 124, 137, 180, 261, 278, 289, 290, 303, 309, 310, 321, 330, 358, 359, 380, 381, 382, 387, 388, 447, 470, 565];   BRP/6 [144];   BRP/9 [38, 52, 82, 86, 89, 97, 115, 126, 127, 129, 137];   BRP/21 [33];   BRP/23 [119];   GHG/4 [137, 138];   INN/11 [107];   INN/16 [55];   INN/26 [103, 114];   RMSD [493];   VERM [134];

Bulk : BRP/6 [42];

Bulke : BRP/16 [133];

Bulke, van den : BRP/1 [78];

Bulkens : GN/1992 [12, 77, 78];

Bulkley : NL/1961 [93, 167];

Bullens : BRP/8 [132, 139];   VERM [172];

Buller : INN/4 [30];

Bullerdiek : BRP/23 [111];

Bulles : AMBA [264];   INN/11 [22];

Bullestraten, van : GOIC [248];

Bullet Dessensemo, de : INN/20 [120];

Bullmore : BNCL [25];

Bullock : GHG/3 [154];   GHG/4 [261];   INN/1 [85];   INN/6 [104];   INN/13 [185];

Bulman : GHG/4 [340];

Bulouw, van : BRP/7 [14, 17, 176];

Bülouw, van : BRP/7 [11, 176];

Bülow : GHG/1 [30];   INN/1 [63];

Bulow, von : BRP/24 [126];

Bülow, von : BRP/6 [51];   BRP/24 [126, 130];   INN/22 [133];

Bulsem : INN/2 [166];

Bulsing : BRP/2 [63];   GHG/2 [155];   GN/2001 [152];

Bult : DUMA [240, 241];

Bult, van de : DGOD [180];   INN/2 [166];

Bulte : BRP/13 [71, 74, 80-83, 87, 96, 102, 132, 145, 146, 149, 153, 154];   INN/5 [162];   PCUR [24];

Bulté : INN/14 [147];   KW/1958 [93];

Bulten : BRP/25 [117];

Bulterman : BEGM [25];   INN/21 [139];

Bulthuis : NLG/7 [14, 15, 18];

Bultinck : INO/2 [18];

Bultmann : BRP/24 [87];

Bultzinglöwen : BRP/22 [79];

Bültzinglöwen, von : GHG/1 [347];

Bultzingslöwen, van : DGOD [295];

Bültzingslöwen, von : INN/11 [87];

Buma : AMBA [264];   BAND [422, 423];   BRP/24 [187, 228];   INO/7 [42, 43];

Buman : BRP/2 [166];   INN/16 [124];   VERM [134];

Bumi : BRP/16 [34];

Bumkens : INN/14 [144];

Bunch : NEYN [20];

Bunck : INO/5 [131];

Buncombe : NL/1978 [88];

Bund : BRP/24 [70];

Bundel : BRP/7 [2];

Bunder : BRP/5 [37];

Bunders : INN/13 [80];

Bundgens : INN/10 [204];

Bune : INN/15 [115];

Buné : INN/19 [142];

Bunel : INN/7 [169];   PEUT [56];

Bünemeyer : INN/11 [20];

Bunga : INN/19 [189];

Bunge : GHG/1 [22];   GHG/2 [270];   INN/2 [167];

Bunge, van : DGOD [203];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Buning : BRP/3 [125];   BRP/8 [119];   BRP/10 [117];   DGOD [418];   GHG/4 [232];   INN/4 [7, 54, 161];   INN/5 [66];   INN/8 [56];   INN/12 [6];   INN/18 [119];   LEWI [65, 66];   NL/1979 [260];   NLG/7 [332];   VERM [134];

Buning, de Cock : GN/1994 [117];   INN/18 [147];

Buningen, van : INO/3 [58];

Bunje, de : BRP/2 [169];   INN/12 [45];   INO/5 [24, 25];

Bunk : INN/21 [172];

Bünk : INO/6 [89];

Bunker : BRP/7 [113];   INN/21 [169];

Bunn : GHG/3 [34];

Bunnemeyer : BRP/11 [79];

Bunnemeijer : BRP/3 [110];   INN/11 [20, 21, 24];

Bünnemeyer : BRP/11 [79];

Bunnik : DGOD [180, 217];   INN/2 [11];

Bunning : VERM [134];

Buno Heslinga : BRP/5 [61];   INN/19 [15];

Büno Heslinga : DGOD [480];

Bunquebanc : INN/14 [47];

Bunschoten : BRP/7 [23];   BRP/24 [112, 113];

Bunsee : INN/6 [71];

Bunsen : INN/11 [112];

Bunte : VERM [134];

Bünte : DGOD [195];

Bunting : INN/9 [50];   INN/13 [181];

Bunzli : BRP/23 [35];

Buol, von : INN/6 [131];

Buondelmonti : INO/2 [11];

Buononi : INN/12 [75];

Bupp : BRP/8 [159];

Buquoy : BELG [385];

Burbure, de : BAND [210];   BELG [385];   BRP/8 [37, 122, 166];   BRP/11 [80];   BRP/15 [87];   GHG/3 [233, 391];   INN/13 [54, 56];

Burce : BRP/1 [27];

Burch : BRP/7 [113];

Burch, ter : GN/1958 [45];   GOIC [213, 253];

Burch, van der : BELG [400];   GOIC [123, 282];   INN/7 [8, 87];   INN/11 [148, 149];   INN/27 [215, 219];   INO/7 [57];   NL/1970 [308];   NL/2000 [63];   NL/2001 [391];

Burchard : BRP/3 [95];

Burchartz : BRP/3 [171];   BRP/10 [162];   BRP/23 [135];   GHG/1 [236];   INN/6 [69];   INN/15 [179];

Burchet : BRP/13 [75];

Burchgraaf : INO/6 [71];

Burcht, van der : GN/1955 [21];

Burcht van Lichtenberg, van der : zie  Lichtenberg, van der Burcht van

Burcht van Lichtenbergh, van der : zie  Lichtenbergh, van der Burcht van

Burcke : INO/1 [31];

Burckhardt : BRP/11 [117];   INN/21 [10, 11];

Burckhart : INN/8 [55];

Buree : BRP/1 [33, 48];   INN/19 [46];

Buree, van : BRP/1 [76];

Burek : BRP/11 [23];

Buren : INN/22 [32];

Buren, van : BAND [607];   BRP/3 [68];   BRP/15 [138];   GN/1992 [78];   INN/15 [115, 116];   LAZL [94];   MRCL [51, s1.19];   NLG/8 [40, 42];

Buren, Chais van : zie  Chais van Buren

Buren, Lammerts van : INN/11 [22];

Buren Scheele, van : zie  Scheele, van Buren

Buren Schele, van : zie  Schele, van Buren

Burer : BAND [172];   BRP/1 [13];   BRP/4 [200, 223];   BRP/6 [122];   BRP/8 [52];   BRP/10 [115, 126];   BRP/11 [49];   BRP/12 [37, 45];   BRP/14 [125-127, 148];   BRP/21 [73];   BRP/23 [123];   BRP/24 [191];   BRP/25 [8, 127];   GHG/3 [171, 219];   GN/1957 [60];   INN/3 [130];   INN/8 [70];   INN/10 [61, 79, 163];   INN/12 [106];   INN/15 [160];   INN/16 [134];   INN/19 [115];   INN/21 [85, 129];   INN/24 [152];   JAZZ [22, 25, 26, 62, 84, 94];   VERM [160];

Burg : BRP/5 [12, 60];   BRP/8 [126, 135];   BRP/13 [25];   BRP/21 [144, 150, 151];   BRP/22 [133];   INN/9 [112];   INN/11 [28];   INN/21 [63];   INO/2 [55];   NL/1996 [207];   PEUT [56];

Burg, ter : AMBA [262];

Burg, van : DGOD [177, 195];   NL/1991 [404, 409];

Burg, van den : BAAY [80];   BRP/2 [181];   BRP/8 [5];   ENI/1 [298, 299];   GHG/1 [63, 193];   INN/2 [167];   INN/11 [46];   INN/19 [81];   INN/22 [166];   INO/1 [154];   INO/3 [30];   INO/5 [71];   MRCL [s1.5];   NL/1999 [499];   NLG/12 [419];   VERM [134, 140];

Burg, van der : AMBA [261];   BAND [214, 311, 323];   BRP/8 [160];   BRP/17 [10];   DGOD [193, 217, 310];   GHG/3 [6];   GHG/4 [108, 118];   INN/2 [114];   INN/4 [82];   INN/5 [166];   INN/7 [21];   INN/9 [112];   INN/13 [80];   INN/14 [106];   INN/15 [112];   INN/17 [7, 180];   INN/18 [113];   INN/20 [78];   INO/1 [100];   INO/6 [23];   JVRB [202];   NL/1991 [409];   RMSD [233];   VVEN [48];

Burgart : BRP/16 [41];

Burgartz : INN/28 [121];

Burgdorffer : BRP/6 [70];   BRP/10 [41, 113];

Burge : INN/18 [69];

Burgel : BRP/8 [77];

Burgemeester : BRGM [8];   BRP/15 [12];   BRP/18 [86];&nsbp;  INN/16 [9];   INN/23 [52, 54, 55, 57, 63, 66, 111-113, 116, 117, 157, 183, 186, 188];

Burgemeestre : BRGM [9-64];   BRP/2 [10, 11, 44, 45, 48, 51, 52, 62, 63, 65, 69, 72, 73, 80, 82, 86, 92, 93, 95, 109, 125, 127, 129, 130, 132];   BRP/3 [96, 112, 130];   BRP/5 [37, 50, 163, 166];   BRP/6 [103];   BRP/10 [12, 19, 73, 76, 143];   BRP/11 [14, 62, 63, 142, 143];   BRP/12 [35, 37, 70, 150];   BRP/15 [12];   BRP/21 [5];   BRP/22 [10, 21, 52, 53, 74, 78, 117, 118, 156];   BRP/23 [62, 74, 75, 125, 131, 137];   BRP/25 [20, 112, 114, 133];   DUMA [156];   GHG/1 [348];   GHG/2 [28, 90, 100, 228, 261, 312];   GHG/3 [292, 299];   GHG/4 [158];   GN/2000 [559];   INN/1 [85];   INN/2 [20, 159, 160];   INN/4 [14, 17, 125];   INN/5 [103, 183];   INN/6 [147];   INN/7 [184];   INN/8 [79];   INN/10 [34];   INN/12 [10];   INN/13 [18, 98, 100, 102, 105, 137, 138, 145, 146];   INN/14 [127, 151, 152];   INN/16 [54, 148, 178, 193];   INN/18 [95];   INN/19 [180];   INN/22 [13];   INN/23 [52, 53, 56-62, 64, 72, 74, 96, 98, 108, 15-117, 119-122, 143, 150, 151, 157, 158, 188, 189];   INN/24 [196];   INN/25 [2, 39, 58, 60, 62, 67, 124, 149, 156, 159, 170, 172, 175];   INN/26 [186, 191, 193];   INN/28 [162];   INO/2 [7];   INO/4 [13];   INO/6 [37];   JUMA [94];   NEVE [28];   NL/1975 [176, 177, 329, 330];   NLG/13 [69];   RMSD [174-176, 198, 200, 201];   SOER [407];   VERM [134];

Burgemeister : INN/23 [64, 111];   NL/1959 [383];

Burger : BAND [281, 374];   BRP/2 [59, 79, 186];   BRP/3 [170];   BRP/4 [143];   BRP/6 [6];   BRP/8 [104];   BRP/10 [21];   BRP/13 [22, 84, 87, 113, 117, 125, 133, 138, 144];   BRP/17 [158];   BRP/23 [61];   BRP/24 [23, 112, 202];   DGOD [87, 116, 440, 443];   GHG/1 [22, 80];   GHG/2 [199];   GHG/3 [26, 149, 167, 281];   GHG/4 [40, 102, 153];   GN/1980 [187];   INN/1 [10, 85];   INN/2 [26, 171];   INN/3 [26];   INN/6 [8, 9];   INN/8 [203];   INN/12 [32, 146];   INN/14 [166];   INN/16 [79];   INN/17 [75, 175];   INN/18 [139];   INN/19 [31, 89, 153, 180];   INN/21 [43];   INN/28 [112, 127, 240];   INO/1 [81];   INO/6 [89];   JUMA [94];   MV/1977 [60];   NL/1999 [549];   ON/1932 [137];   ON/1935 [37, 151];   PCUR [15];   PEUT [56];   PSEB [508, 512, 616, 624];   RMSD [11, 252, 254];   VERM [134, 159, 172];

Burger, Brias Bakker : zie  Brias Bakker Burger

Bürger : GHG/3 [17];   GN/1986 [339];   INN/4 [133, 136, 179, 184];   INN/6 [69];   INN/10 [107, 108];   INN/23 [113];   INN/26 [99, 100];

Burger, den : NEYN [80, 81];

Burger, van den : BRP/10 [58];   BRP/21 [72];   INN/12 [36];   INN/17 [95, 140, 143];   JUMA [94];

Burgerd : INN/19 [174];

Burgerhard : BRP/16 [14];

Burgerhardt : INO/1 [145];

Burgerhoudt : BRP/23 [84];   DGOD [295, 352];   GHG/2 [57];   GHG/3 [256];   INN/8 [68];

Burgerhuys : INO/6 [57];

Burgering : INN/20 [148];   INN/21 [138];   INN/25 [74];

Burgerman : BRP/5 [61];   PEUT [57];

Burgermeester : INN/23 [52, 63, 112];

Burgers : BAND [500, 579];   BRGM [8];   BRP/2 [138, 140];   BRP/4 [7, 169, 203, 250];   BRP/11 [94];   BRP/21 [22, 24, 33, 50, 74];   BRP/22 [78];   BRP/23 [78];   DGOD [315, 323, 326];   GHG/1 [244, 249];   GN/1969 [398];   GOIC [204, 283];   INN/7 [187];   INN/11 [40];   INN/15 [68, 120];   INN/16 [194];   INN/18 [25];   INN/19 [176];   INN/20 [64, 143];   INN/23 [63];   INN/25 [60];   INO/7 [14];   MOLK [48];   PCHL [91];

Bürgers : INN/23 [113];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?