Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Driessen - Dunkler ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Driessen : BRP/2 [120];   BRP/3 [1-11, 13, 17, 19, 27, 31, 39, 48, 52, 56, 60, 61, 63, 68, 81, 88, 108, 114, 122, 165];   BRP/6 [132];   BRP/7 [111, 177];   BRP/10 [5, 134, 160];   BRP/11 [17, 113];   BRP/12 [42, 47, 133];   BRP/15 [31, 128, 147, 167];   BRP/16 [137];   BRP/22 [74];   BRP/24 [154];   GHG/1 [319];   CLRK [6];   GHG/3 [329, 361];   GHG/4 [132, 192];   HOFF [51];   INN/2 [163];   INN/3 [20];   INN/4 [26-28, 30];   INN/7 [73];   INN/8 [16, 192, 194, 198, 199];   INN/9 [66, 68, 70, 72];   INN/10 [32, 121, 201];   INN/11 [17];   INN/12 [39, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 86, 88, 118, 121, 122, 130, 134, 168, 171];   INN/13 [26];   INN/14 [68, 178];   INN/16 [52, 64, 93, 102];   INN/17 [26];   INN/18 [69];   INN/19 [189];   INN/23 [29];   INN/25 [164];   INN/26 [63];   INO/1 [103];   INO/2 [80];   INO/6 [98];   KW/1983 [329];   NL/1999 [514];   NLG/10 [310];   RMSD [371];   SOER [408];   VERM [136];

Driessen, van der : DGOD [3];

Driessens : BRP/4 [39];

Driesser : INN/16 [170];

Driest, van : BRP/24 [177];   GHG/2 [357];   INN/22 [187];   JVRB [216, 217, 274];   KW/1958 [186, 187];

Driest, van den : INN/22 [178];

Driesz : GN/2002 [602];

Driesz, van den : INN/22 [181];

Drievis : BAND [29, 91, 97, 98];   MOLK [64, 65];

Driewegen : INN/14 [91];

Drift, van der : BRP/8 [148];   BRP/24 [184];   INN/21 [69];

Drigny : BRP/5 [156];

Drignij : BRP/16 [96];

Drimmelen, van : INN/17 [94];   INO/5 [52];   TRSV [131, 132];

Dringenberger : HARG [73];

Drinhuizen : INN/18 [88];   VERM [163];

Drinhuyzen : GHG/1 [326];   GHG/2 [132];   GHG/4 [351];   GN/2008 [23];   INN/13 [53];   INN/16 [112];

Drinhuijzen : BRP/4 [46, 88, 90, 140, 156, 189, 214, 228];   INN/2 [149];   INN/18 [42];   INN/19 [100, 101];   INN/21 [14];   PEUT [82];

Drinkman : GOIC [161];

Drinkuitsma : INN/17 [59];

Drinkwaard : NEVE [70];

Drino : DGOD [163, 170];

Drion : BRP/6 [4];   RMSD [393];

Drissen : INN/23 [181];   VERM [136];

Drivas : GHG/4 [155];

Driver : INN/16 [25];

Droese, Haver : zie  Haver Droese

Droesen : BRP/14 [70];

Droeshout : BRP/3 [103];

Droewerstijn, van : BRP/15 [163];

Droeze, Haver : zie  Haver Droeze

Drogbrod : BRP/4 [215];

Drogbrood : BRP/4 [195, 215];   BRP/15 [46, 76];   INN/8 [197];

Droge : HARG [54, 99];

Dröge : DGOD [515];   INN/13 [139, 140];   JUMA [96];

Drogemeyer : BRP/7 [129, 135, 138, 141, 177];

Drogemeijer : NL/2000 [518];

Drogenhorst, van : INN/16 [105];

Drognat : BRP/2 [178];   BRP/4 [73, 182];   BRP/15 [29, 40, 64];   GHG/4 [351];   INN/4 [77];   INN/15 [155];   INN/16 [58];   INO/5 [62];   INO/6 [38];   PSEB [538];

Drognat Doeve : zie  Doeve, Drognat

Drognat Landré : zie  Landré, Drognat

Drogt : DGOD [502];

Drolin : BRP/10 [114];

Drongelen, van : BRP/4 [220];   BRP/11 [73, 78, 144];   BRP/21 [40, 42, 89, 144, 150, 151];   BRP/22 [12, 41, 122];   BRP/25 [76, 140, 164];   GHG/4 [240];   INN/8 [39];   INN/16 [174];   INN/17 [80];   INN/23 [126];   WEYN [17];

Drongers : BAND [391];

Dronie, de la : BRP/18 [68, 189];

Dronia : GHG/1 [87];

Dronkers : DGOD [217, 231];   GHG/2 [92];   GHG/4 [4];   INN/21 [185];

Dronkert : INO/5 [27];

Dronrijp : HEWE [26];

Dronsberg : INN/16 [189];

Droog : BRP/5 [67];   DGOD [428, 522];

Droog, de : PEUT [82];

Droogbrood : BRP/15 [58, 95];   INN/4 [29];

Drooge : BRP/16 [93];

Drooge, van : INO/2 [87];

Droogemeyer : BRP/7 [78];

Droogendijk : BRP/3 [56];

Droogkop : BRP/13 [2, 26, 28, 32, 38, 162];

Droogleever : INN/16 [128];

Droogleever Fortuyn : NL/2000 [478];

Drooglever Fortuyn : BRP/6 [53];

Droogmeyer : BRP/7 [47, 78, 141, 143, 177];

Droop : BRP/1 [38, 42];   BRP/5 [167];   BRP/6 [4];   BRP/11 [108];   BRP/14 [166];   BRP/18 [70, 191];   BRP/22 [36, 90];   GHG/1 [85];   GHG/2 [33, 60, 93];   GHG/4 [174];   HEWE [17];   HOFF [82];   INN/6 [1-14];   INN/7 [25, 58];   INN/8 [22];   INN/9 [32];   INN/10 [105];   INN/17 [151];   INN/20 [134];   INN/23 [191];   INO/6 [56];   JUMA [96];   NL/1999 [510, 576];   NLG/6 [171];   ON/1932 [137];   ON/1935 [151];   RMSD [255, 379, 422];   VERM [136];

Droop, van der Laan : INN/6 [14];   INN/7 [209];   INN/25 [133, 153];   ON/1935 [4, 41];   RMSD [96];

Droop, Vacquier : INN/6 [8, 10-12];   INN/17 [151];   INN/23 [191];

Droos : GN/2002 [602];

Drop : BRP/5 [92];   INN/6 [148];

Droppert : OKM/2 [175];

Dros : HOFF [82];   INO/6 [71];   NLG/13 [517];

Drosair : BRP/15 [143];

Drosander : KPSM [88];

Dross : INO/5 [117];

Drossaard : GN/2002 [602];

Drossaers : BRP/6 [47];   DGOD [198];   GHG/2 [192];   GHG/3 [104, 137];   GN/1986 [384];   HNNY [73];   INN/5 [156];   INN/9 [107];   INN/12 [97-104];   INN/13 [125];   INN/15 [132];   INN/16 [4, 173];   INN/18 [9, 15];   INN/28 [9, 31, 50, 51];   NL/1972 [148, 150];

Drossaert : BRP/5 [34];

Drossaerts : INN/12 [97, 98];

Drossel : BRP/10 [5];   BRP/23 [4];   BRP/25 [98];

Drost : BRP/17 [21];   BRP/24 [222];   GHG/2 [32];   GHG/3 [140];   INN/2 [28, 38];   INN/7 [72];   INN/13 [190];   INN/18 [76];   INN/19 [180];   INN/20 [17];   INN/22 [127, 140];   INN/23 [22, 189];   INN/25 [173];   INO/4 [57];   INO/5 [114];   INO/6 [76, 77];   JUMA [96];   NL/1999 [499];   ON/1932 [134];   PSEB [502, 509, 538, 602, 616, 624];   SOER [405];   VERM [172];

Droste : AMBA [265, 273];   BRP/4 [7];   BRP/8 [131];   BRP/16 [21];   BRP/24 [72];   INN/6 [73];   INN/23 [28];   NLG/5 [53];

Drouilhet : INN/11 [135-137];

Drouillet : INN/11 [131];

Droulon : INN/7 [206];

Droz, Amez- : zie  Amez-Droz

Drube : BRP/11 [144];   BRP/16 [4, 44, 136];   BRP/22 [25];   INN/10 [30];

Drübe : BRP/16 [136];

Drude : BRP/7 [57];

Druël : BRP/7 [147];

Druery : BRP/24 [197];

Druglasch : INN/15 [169];

Druif : BAND [528];   BRP/16 [120];   GHG/2 [335];

Druiff : INN/11 [97];   INN/12 [108];

Druipsteen : INO/6 [68];

Druman : INN/16 [174];

Drummond : BNCL [44, 46, 57, 59];   INO/1 [68];   NL/1960 [341];

Drumond : BRP/7 [170];

Drumpt, van : INN/21 [156];

Drunen, van : BEGM [33];   BRP/24 [205, 208];   GN/1992 [348];   INN/19 [141];   JVRB [228];   VERM [136];

Drunen Littel, van : zie  Littel, van Drunen

Drury : GHG/1 [172];   INN/8 [168];   INO/1 [31];   INO/5 [78];   PSEB [509];

Druschka : INN/22 [153];

Druschke : BRP/13 [36, 166];   KW/1958 [93];   KW/1983 [298];   NL/1981 [175];   NL/1996 [251];

Druschky : KW/1958 [93];

Druske : BRP/13 [39, 41, 166];

Drusky : NL/1981 [175];

Druten, van : BRP/10 [20];   BRP/23 [130];   BRP/24 [212];   DGOD [88];   INN/3 [156];   VERM [126];

Druvrij : INO/6 [32];

Druyff : INO/6 [69];

Druijff : INN/17 [132];

Druijff, van der : BRP/1 [1];

Druijnen : DGOD [193];

Druijnen, van : INN/5 [150];

Druyvesteyn : INO/7 [19];

Drijber : DGOD [351, 373, 402];   GN/1973 [394, 417];   GN/1976 [78];   INN/8 [75];   INN/15 [50, 75];   INN/19 [119];   INO/3 [43, 91];   INO/4 [16];   MARA [38/39];

Drijdijk : DGOD [521];

Dryer : INN/19 [176];

Drijfhout : INN/12 [34];   INO/4 [79];   INO/5 [110, 122];   INO/6 [70, 114];

Drijfhout van Hooff : zie  Hooff, Drijfhout van

Drijgers : INN/5 [38];

Dryhaupt : MRCL [f.12];

Dryman : INO/1 [31];

Drijman : BRP/2 [5, 31, 34];   BRP/6 [106];   BRP/11 [67];   BRP/16 [5];   INN/8 [188];   SOER [408];

Drynitz : BRP/2 [182];   INO/5 [71];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Drijpen : INN/19 [26];

Drysdale : GHG/3 [80];   INN/19 [18];

Drijsdale : BRP/12 [28, 36];

Drysen : INO/1 [31];

Drijsen : BRP/2 [25, 28, 42, 43, 46, 105, 123, 131, 141, 145, 180, 189];   BRP/5 [168, 169];   BRP/14 [38, 44, 50, 62, 123, 168];   GN/1986 [354];   INN/5 [84, 88];   INN/6 [64];   INN/15 [168];   INN/18 [30, 31];   INO/5 [70];   VERM [136];

Drysget : GN/2002 [602];

Drijver : BAND [224];   BRP/8 [50];   INN/22 [49};   VERM [136];

Drijzen : BRP/14 [62];

Dua : GHG/2 [128];   INO/2 [16];

Dualra : BRP/7 [98, 122];

Duan : BRP/13 [26];

Duanie : BRP/13 [149];

Duany : INN/13 [78];

Duanij : BRP/13 [36, 80, 97, 112, 115, 120, 166, 168];

Duard : BRP/4 [229];

Duarte : INN/11 [69];

Dubarry Barkey : zie  Barkey, Dubarry

Dubbelaar : INN/19 [77];   INO/7 [28];

Dubbelboer : INN/15 [153];

Dubbeldam : VERM [136];

Dubbeldecop : INO/4 [19];

Dubbeldekop : INN/19 [69];   INN/20 [64];   MOLK [42];

Dubbeldeman : BRP/8 [8];

Dubbelman : INN/16 [72];

Dubbels : INO/6 [47];

Dubbelt : BRP/7 [124, 150];

Dubbeltrijck : INO/2 [45];

Dubbis : BRP/21 [158];

Dubekart, Courier dit : zie  Courier dit Dubekart

Dubel : BRP/5 [90];

Dubernard : PEUT [82];

Duberti : PEUT [82];

Dubeijs : DGOD [113];

Dubicart, Courier : zie  Courier Dubicart

Dublonk : SOER [408];

Dubois : AMBA [275];   BAND [531];   BRGM [58];   BRP/2 [42, 43, 46, 49, 52, 60, 61, 63, 65, 70, 86, 92, 94, 101, 201];   BRP/3 [5, 108];   BRP/5 [138, 162];   BRP/6 [13];   BRP/7 [74];   BRP/12 [64];   BRP/15 [48, 62, 89, 167];   BRP/16 [1, 56, 97, 129, 142];   ENI/1 [474, 475];   GHG/2 [80, 208, 209, 219];   GHG/3 [379];   GN/1970 [88, 89];   INN/5 [163];   INN/10 [121, 125];   INN/15 [17];   INN/18 [20];   INN/20 [96];   INN/26 [68];   INO/1 [14];   PSEB [509, 538, 539, 544];   VERM [136];

Dubois, Vleesch : INN/9 [55];

Dubois de Chaillon : INO/2 [37];

Dubois de Chaillou : INO/1 [38];

Dubon : INN/15 [120];

Dubourcq : BRP/8 [53, 100, 139];

Dubrulle : BRP/16 [113];

Dubuisson : BRP/22 [13];

Dubruyel : BRP/7 [59];

Duburg : JVRB [129, 196, 260];

Dubus : DGOD [5];

Dubuij : BRP/4 [214];

Duc : GHG/4 [110];

Duc, le : BRP/4 [23];   INN/11 [149];

Ducaat : INN/22 [192];

Ducam : INN/20 [55, 70, 71];   INN/27 [206, 207, 224];

Ducardus : PCHL [53];

Ducarme : BRP/16 [29];   INN/17 [182];

Ducarne : BRP/16 [119];

Ducas : BRP/16 [6, 8, 35, 71];

Ducat : BRP/24 [69];   DGOD [351];

Ducaij : BRP/16 [5];

Ducducman : BRP/15 [108];

Duceman : BNCL [25];

Ducemetere : BNCL [58];

Ducermen : BRP/16 [119];

Duchateau : BRP/4 [105, 200, 214];   BRP/10 [80, 158];   GN/1967 [211];   PCHL [81];

Duchâteau : GHG/1 [13, 276];   INN/13 [12];

Duchatel : GHG/1 [115];

Duchene : BRP/7 [86, 132, 142, 175];

Duchêne : KW/1983 [213, 216];

Duchene de Vienne : NL/1974 [231];

Duchène de Vienne : INN/2 [28];

Duchon : INN/11 [134, 136];

Duck : INN/13 [78];

Ducker : BRP/1 [35, 37];   BRP/12 [135];   INN/16 [153];   VERM [136];

Dücker : BRP/25 [118];   GHG/4 [73];   INN/8 [74];   INN/28 [138-140, 151, 165, 166, 169];   KW/1958 [156];

Duckhaus : BRP/21 [159];

Duclouch, van : BRP/24 [195];

Duclouch, von : INN/12 [37];

Ducoffre : PEUT [82];

Ducommun : BRP/11 [47];   BRP/14 [57];   GHG/1 [141, 142];   INN/13 [159];   NL/1999 [533];

Ducoral : INN/21 [172];

Ducoulombier : BRP/24 [42];

Ducray : INO/4 [29];

Ducro : INO/2 [89];   INO/3 [32, 33];

Ducroo : INN/5 [166];

Ducrock : INO/6 [95];

Ducrocq : INO/6 [95];

Ducuir : INN/3 [20];

Dudart : PEUT [82];

Dudde : GHG/1 [86];   GN/1999 [141];   GOIC [160, 218];   INN/3 [174];   INN/17 [170];   INN/19 [74];   INN/20 [65, 80, 86];   INO/4 [86];   INO/5 [3];   MRCL [16];   NL/1960 [80];   PSEB [557];

Duden : INN/6 [155];   INO/5 [114];   VERM [137];

Dudley : INN/11 [30];   NL/1996 [211];

Dudman : BRP/3 [115];   BRP/11 [139];   INN/3 [39];   INN/6 [67];

Dudok : INN/16 [104];

Dudok van Heel : zie  Heel, Dudok van

Dudusman : BRP/15 [18];

Duelitsch : GHG/1 [151];

Duell : BRP/5 [76];

Dueran : BRP/7 [13, 177];

Dueren, van : INO/6 [91];   NL/1986 [178];

Dueren, Huisman van : DGOD [231];

Dues : INN/14 [117];

Duetz : LUTH [62.1];

Dufays : DLUX [18];

Duffelen, van : BRP/24 [177];   JVRB [217];

Duffels : VERM [137];

Duffhaus : INN/9 [86];

Duffy : BNCL [49];

Duflo : MRCL [s1.13];

Duforest : PEUT [72];

Dufour : BRP/3 [78, 118, 157];   BRP/6 [53];   GHG/2 [247, 259, 290];   INN/1 [22];   INN/7 [213];   INN/10 [118];   INN/12 [3];   INN/14 [16, 87];   INN/19 [112];   INN/20 [113];   INN/26 [94];   INO/5 [12];   NL/1983 [83];   NL/1999 [498];   NLG/8 [160];   WEYN [6];

Dufrenois : BRP/5 [157];   BRP/10 [72];   BRP/16 [51];

Dufrénois : INN/12 [181];

Dufrenoij : BRP/16 [51];

Dufruij : DGOD [2];

Dufting : PEUT [152];

Dugalateau : INN/9 [68];

Dugand : GHG/3 [62];

Dugas : NL/1999 [575];

Duge : BRP/15 [34];

Dugelin : BAND [602];

Duglais : GN/1992 [12];

Duglas : BRP/13 [127, 166];

Duglass : BRP/13 [127, 166];

Duglis : BRP/1 [96];

Dugteren, van : GHG/1 [233];   INN/5 [83];   INN/6 [63];   VERM [137];

Dugteren, Ruijsch van : zie  Ruijsch van Dugteren

Duguet : DLUX [18];

Duguiés : DGOD [318];

Duhateau : INN/9 [63];

Duhil : INN/21 [33];

Duif : AMBA [277];   BRP/2 [132];   INN/12 [55];

Duiff : RMSD [31];

Duiker : BRP/5 [125];   INN/15 [123];

Duiking : BRP/13 [65, 166];

Duikink : INN/9 [83];

Duikmann : INN/10 [113];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Duim : INO/4 [86];   INO/5 [3, 132];   NL/2000 [210, 211];

Duim, van Ameyden van : INN/16 [79];

Duim, van Ameijden van : INN/9 [42];

Duimel : INN/10 [63];

Duimje : INN/17 [123];

Duin : BAND [582];   BRP/3 [53];   BRP/8 [116];   PEUT [82];

Duin, van : BRP/1 [157];   BRP/10 [155];   GN/1956 [64];   INO/7 [24];   PEUT [82];

Duine : INO/7 [39];

Duinen : INO/7 [22];

Duinen, van : AMBA [278];   BRP/8 [24, 79];   BRP/22 [68];   DGOD [440];   DUMA [240];   INN/10 [72];      INN/16 [109];   INO/5 [99];

Duinker : BRP/21 [88];   INN/16 [170];   INN/19 [134];   VERM [137];

Duintjer : INN/6 [17];

Duirts : INO/5 [38];

Duirveld : INN/20 [15];

Duirvelt : BRP/17 [135];   INN/4 [36];   INN/20 [15];   INO/4 [13];   NL/1995 [384];

Duisburg, von : BRP/24 [59, 66];

Duiser : BAND [34, 48, 98];   BRP/9 [27, 97];   DGOD [22];   INN/18 [174];

Duister : GHG/2 [144];   GN/1999 [703];   INN/2 [118];   INN/16 [148];

Duiters : INN/12 [151];

Duitgenius : BRP/24 [211];

Duitscher : GN/1992 [23];   GN/1998 [184];   INN/21 [33, 47];

Duitschoff : INN/25 [162];

Duitshof : INN/25 [162];

Duitshoff : BRP/5 [25];

Duiveman : GHG/3 [235];

Duiven, van : BRP/6 [49];

Duivenbode, van : BRP/23 [50];   GHG/2 [209];   INN/22 [191];   INO/4 [86];   MOLK [247];

Duivenbode, van Renesse van : BAND [234, 317];   BRP/5 [128];   BRP/6 [35, 37, 39, 44, 62];   BRP/8 [52, 56, 64, 119, 121, 126, 145];   BRP/10 [105, 139];   BRP/12 [85];   BRP/21 [47];   GHG/4 [189];   INN/9 [78];   INN/16 [11-13, 120];   INN/18 [4];   INN/20 [159];   INN/28 [58];   MOLK [246];   VERM [159];

Duivenbode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duivenbode

Duivenboden : INN/2 [23];

Duivenboden, van : INO/7 [27];

Duivenboode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duivenboode

Duivenbode de Vlugt, van : zie  Vlugt, van Duivenbode de

Duivené : INN/12 [154];

Duivenee : DGOD [448];

Duivenvoorde, van Wassenaer- : zie  Wassenaer-Duivenvoorde, van

Duiverman : INN/10 [115];

Duizar : BNCL [29];

Duizend : DGOD [163];

Dujardin : BRP/11 [35];   DGOD [136];   INN/14 [6];   VERM [137];

Duke, Freeling : zie  Freeling Duke

Duker : GHG/2 [9];   NL/1964 [165];

Dükerbech : BRP/11 [57];

Dukkers : GN/2002 [602];

Dulaurier : ENI/1 [479];

Dulcine : INN/4 [27];

Dulez : INN/4 [73];   INO/5 [3, 4];   MOLK [35, 71];

Dulignage : BRP/15 [106];

Dulk, den : GN/1980 [11];   VERM [172];

Dulken, van : BRP/2 [122, 128];   BRP/5 [67];   BRP/8 [58];   BRP/11 [60];   BRP/22 [77, 78];   BRP/23 [10, 70];   GHG/2 [57];   GHG/3 [81, 387];   HOFF [91];   INN/2 [157];   INN/3 [150];   INN/14 [13, 62];   INN/21 [16, 22];   INN/27 [142];   ON/1933 [86];

Dull : AMBA [279];   BRP/5 [164];   GHG/2 [350];   INN/11 [17];   KW/1958 [216];   ON/1933 [95];

Dullaart : JUMA [96];   VERM [139];

Dulle : BRP/2 [4];

Dullemen, van : GHG/4 [5];

Dullens : INN/7 [88];

Dullier : BAND [101, 152];   BRP/1 [16, 18, 30, 37, 39, 43, 51, 56, 62, 81, 123, 128, 130];   GN/1957 [63];

Düllmann : NL/1962 [303];

Dulm, van : BRGM [35];   BRP/5 [50];   INN/13 [138];   INN/25 [173];

Dulmen Krumpelman, van : zie  Krumpelman, van Dulmen

Dulmers : BRP/16 [44];

Dulon Barre : zie  Barre, Dulon

Dulong : GHG/3 [276];   INN/10 [76, 130];

Dulst, van : INN/26 [176];   VERM [121];

Duluus : BRP/13 [47];

Dulyer, van : BNCL [52];

Dumais : GHG/3 [382];   GHG/4 [262];   INN/19 [62];   INN/23 [126];   INO/5 [18];   VERM [137];

Dumanau : INN/11 [16];

Dumanaw : DGOD [320];

Dumanow : INN/12 [11];

Dumans : INN/9 [10, 11];   INO/4 [26];

Dumarij : INO/6 [57];

Dumas : BAND [451];   BRP/1 [35, 41, 43, 55, 133];   BRP/4 [13, 31, 59, 78, 106];   BRP/5 [8, 35, 83];   BRP/6 [4, 18, 59, 122];   BRP/8 [117];   BRP/10 [89, 136];   BRP/11 [95];   BRP/12 [145];   BRP/15 [20, 136, 145];   BRP/16 [5, 25, 42, 93];   BRP/22 [20, 21, 131, 159];   DLUX [18];   DUMA [43-261];   GHG/1 [23, 28, 300, 330];   GHG/2 [124, 175, 196, 239, 251, 259];   GHG/3 [16, 214, 274, 372, 382, 389];   GHG/4 [136, 216, 257, 329, 330];   HEWE [10-12, 24, 30-33, 36];   INN/2 [28, 70, 71];   INN/3 [37, 114];   INN/5 [117];   INN/6 [108];   INN/9 [11, 59, 67, 136];   INN/11 [39, 89, 110];   INN/12 [50, 64, 108, 109];   INN/15 [103, 107, 172, 173];   INN/16 [73, 85, 89, 154, 178];   INN/17 [37, 152];   INN/18 [137];   INN/19 [66, 132];   INN/23 [145, 146];   INN/25 [37];   INN/26 [190];   INO/6 [53, 98];   ISPO [199];   NEVE [22];   ON/1935 [114];   VERM [137];

Dumas Fraga : DUMA [185];

Dumas Tobin : DUMA [182];

Dumaurin, van : BRP/7 [140];

Dumbar : INO/4 [45];

Dumcke : GHG/4 [118];   INO/6 [31, 32];   NL/1999 [499];

Dümcke : GHG/2 [122];

Dumee : INN/20 [70];   INN/27 [207];

Dumenkrop : BRP/6 [55];

Dümichen : VERM [172];

Duminy : INN/19 [173];

Dumistresco : DUMA [151, 161];

Dummer : DGOD [446];

Dumolin : INO/4 [2];

Dumon : INO/1 [134];   INO/5 [1];

Dumonceau : INO/1 [68];   PEUT [83];

Dumondt : DGOD [250];

Dumont : AMBA [267];   BRP/4 [187];   BRP/6 [3];   BRP/7 [67];   BRP/8 [34, 38, 112];   BRP/25 [140];   DGOD [18, 23, 297];   DLUX [18];   GHG/3 [211];   GHG/4 [174, 283, 325];   INN/3 [20];   INN/18 [117, 118, 141];   INN/9 [113];   INN/10 [52, 152, 154];   INN/25 [215];   INO/6 [102];   PEUT [83];   VERM [137];

Dumont, Waller : INN/3 [20];

Dumonti : BRP/15 [146];

Dumosch : INN/18 [21];

Dumoulin : BAND [558];   BRP/6 [96];   BRP/8 [81];   BRP/10 [106, 145];   BRP/11 [53, 110, 112, 127, 149];   BRP/15 [94, 128, 141, 173];   DUMA [83];   GHG/1 [15, 349];   GHG/3 [1, 8, 14];   INN/9 [113];   INN/20 [154];   INN/24 [40];   INN/26 [162];   INO/1 [21];   INO/5 [93];   INO/6 [81];   PEUT [364-365];   VERM [137];

Dumoulin Stoltenberg : BRP/11 [170];

Dumourier de Nijs : zie  Nijs, Dumourier de

Dumpel : BRP/11 [86];   BRP/12 [140];   BRP/23 [12, 22];   BRP/25 [17, 80, 119];   INN/16 [179];

Dümpel : BRP/12 [53, 140];   BRP/23 [12, 22];   BRP/25 [80];   INN/7 [184];   VERM [137];

Dumurzuck : BRP/3 [116];

Dumurzuk : BRP/3 [116];

Dun, van : DUMA [137];   INN/18 [113];   INN/23 [50];   PEUT [365];   RMSD [233];   VERM [137];

Dunbar : BRP/13 [130];

Duncan : BNCL [47];   BRP/6 [75];   INN/5 [39];   INO/1 [31];

Dunchez : BRP/16 [18];

Dunckerbeck : BRP/11 [57];   BRP/21 [92];

Dundas : BNCL [32];   INN/28 [79];

Dungen, van den : BRP/11 [134, 172, 175];   BRP/22 [1, 37, 160];   GHG/1 [289, 344];   INN/1 [18];   INN/10 [29];   INN/16 [106];   INN/24 [33, 38];   PEUT [164, 365];

Dungen, Bille van den : INN/16 [106];

Dungen Bille, van den : zie  Bille, van den Dungen

Dungen Billé, van den : zie  Billé, van den Dungen

Dungen Gronovius, van den : zie  Gronovius, van den Dungen

Dunges : BRP/4 [137];

Dunham : BRP/1 [90];

Dunhaven : INO/1 [31];

Dunin : INN/7 [77];

Dunion : DGOD [3];

Dunk : DGOD [428, 501];   INN/16 [163];

Dunkenny, Lamy van : zie  Lamy van Dunkenny

Dunkerbeck : BRP/11 [57];   BRP/21 [92, 111];   BRP/22 [65];   BRP/25 [90];   GHG/4 [136];

Dunki : BRP/15 [27, 43];   GHG/1 [223, 318];

Dunki Jacobs : BRP/25 [166];   VERM [137];

Dunkin : BENG [125];

Dunkler : INN/7 [20];   INN/13 [142];   INN/21 [185];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?