Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Gouvain - Greveling ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Gouvain : INN/10 [80];

Gouveia : INN/19 [147];

Gouverneur : BRP/13 [60, 62, 130, 138, 140, 142, 146, 147, 154];   INN/11 [23];   INN/14 [56];

Gouw : BRP/6 [121];   DGOD [525];   VERM [139];

Gouw, ter : INO/5 [133];   NLG/5 [229];

Gouwen : AMBA [264];   INN/10 [83, 87, 120, 135];   VERM [139];

Gouwenberg : INN/27 [207];

Gouijn : BAND [435];   BRP/6 [14, 17];   BRP/17 [71];   BRP/18 [1, 18, 27, 60, 104, 115, 131, 143, 182, 196];   BRP/25 [131];   GHG/2 [117, 144];   GHG/3 [65];   GHG/4 [148];   INN/2 [34];   INN/8 [111];   INN/9 [32];   INN/19 [88];   INN/27 [208];   NL/1999 [548];   PCHL [95];

Gova : GN/1992 [19];

Govaars : INN/12 [37];   VERM [139];

Govaere : BRP/16 [137];

Govaers : LEWI [78];

Goval : BRP/4 [56];

Govers : BRP/12 [128];   GHG/1 [239];   GN/1994 [122];   INN/3 [23];   INN/6 [12];   INO/2 [12];   OKM/2 [183];

Govert : BRP/17 [19, 65, 78, 149, 154, 171];   BRP/18 [3, 13, 49, 61, 111, 125, 150, 170, 183, 196];   GHG/2 [46];   GHG/3 [151];   GN/1992 [21, 23];   INN/12 [192];   INN/15 [48];   ON/1935 [91];

Goverts : BRP/12 [77];   BRP/17 [164];   GN/1992 [29, 30];   INN/20 [138];

Govertsz : BRP/13 [49, 57];   GN/2002 [605];   INN/19 [26, 38];

Govin : DGOD [227];

Gow : INN/18 [78];

Gowé : INN/19 [115];

Gowé, Ban : zie : zie  Ban Gowé

Gowie : INN/9 [71];

Gowijn : BRP/17 [173];   BRP/18 [45, 60, 89, 90, 166, 182];

Goyaars : BRP/24 [79];

Goijaars : INN/8 [50];

Goyen, van : BENG [163, 309];

Gozeman : BRP/17 [146];   INN/8 [124];

Graadt : INN/17 [53];

Graadt van Roggen : zie  Roggen, Graadt van

Graaf : BRP/7 [19];   BRP/13 [51, 152, 161];   GN/1992 [130, 131];   INN/8 [51];   INN/20 [164];   INO/2 [40];   INO/6 [80];   VERM [168];

Graaf van den Berg : zie  Berg, Graaf van den

Graaf van den Bergh : zie  Bergh, Graaf van den

Graaf, de : AMBA [258, 270];   BAND [25, 58, 61, 181, 197, 205, 250, 293, 295, 317, 318, 340, 344, 479, 513];   BRP/1 [13, 19, 21, 78];   BRP/3 [98, 140];   BRP/4 [35, 46, 103, 151];   BRP/7 [5-9, 19, 160, 177];   BRP/8 [134];   BRP/9 [16, 52, 55, 59, 94, 96, 97, 105, 107];   BRP/10 [28, 116, 142];   BRP/11 [15, 104, 163];   BRP/12 [153];   BRP/13 [2, 123, 143];   BRP/14 [136];   BRP/15 [57, 62, 86, 94];   BRP/16 [16];   BRP/22 [6, 66, 142];   BRP/23 [3];   BRP/24 [174];   BRP/25 [152, 158];   DGOD [90, 180, 373, 385, 472, 502, 514];   DUMA [98];   GHG/2 [125, 188, 352];   GHG/3 [257];   GHG/4 [4, 193, 312];   GN/1957 [60];   GN/1980 [331, 332];   GN/1992 [23, 28, 29, 132, 133, 135, 362, 367];   GN/2002 [605];   INN/2 [34, 120];   INN/3 [23, 37];   INN/5 [22];   INN/7 [72];   INN/9 [115];   INN/10 [121];   INN/11 [161];   INN/12 [74];   INN/14 [53, 64, 116];   INN/15 [110];   INN/16 [64, 70, 190];   INN/18 [55];   INN/19 [38, 160];   INN/23 [169, 173, 174, 178, 183-187];   INN/26 [163, 168];   INN/27 [182, 233];   INO/1 [159];   INO/2 [43, 64];   INO/3 [68];   INO/4 [1, 7];   INO/5 [73, 128];   INO/6 [60];   MARA [38/39];   MOLK [281];   NEYN [90];   NL/1997 [208];   NLG/10 [35];   NLG/11 [319];   ON/1935 [83];   PCHL [91];   PEUT [106, 179, 370];   VERM [139, 149];

Graaf, Grevelink de : INN/3 [23];

Graaf, v.d. : GN/2002 [605];

Graaf, van de : BRP/22 [76];   GHG/3 [304];   INN/8 [35];   INN/10 [56, 59];   INN/16 [189];   INN/17 [182];   INN/21 [21, 142, 146, 149];   VERM [139];

Graaf, van der : BRP/3 [145];   BRP/8 [10];   INN/8 [14];   INN/16 [55];   NL/1968 [318];   NLG/12 [62];   NLG/13 [91];

Graafeiland, van : INN/18 [19];

Graaff : BRP/1 [9];   BRP/12 [124];   GHG/2 [338];   GHG/3 [198];   GHG/4 [31];   GN/2002 [606];   INN/3 [37];   INN/9 [84];

Graaff, de : AMBA [263];   ARDS [13];   BAND [326, 340, 362, 408, 479, 598];   BENG [28, 175, 319];   BRP/2 [10, 120, 124, 130, 131, 144, 150, 156, 171];   BRP/3 [14, 26, 98, 140, 152, 158];   BRP/4 [103, 141, 179, 206];   BRP/5 [33, 115, 169];   BRP/6 [37, 93];   BRP/7 [28, 177];   BRP/8 [19, 45, 51, 108, 153];   BRP/9 [105];   BRP/10 [14, 17, 41, 75, 142, 146];   BRP/11 [2, 28, 35, 75, 155, 158, 173];   BRP/12 [90, 115, 122, 138];   BRP/14 [59];   BRP/15 [120];   BRP/16 [90];   BRP/18 [72, 86, 194];   BRP/21 [9, 27, 34, 44, 84, 127];   BRP/22 [9, 18, 145];   BRP/23 [13, 22, 41, 55, 84];   BRP/25 [95, 130, 144];   DGOD [122, 152, 404];   GHG/1 [5, 220-222, 235, 333];   GHG/3 [15, 315, 384];   GHG/4 [26];   GN/1959 [207];   GN/1986 [354];   GN/1992 [28, 361, 369];   HOFF [84, 96];   INN/1 [27];   INN/2 [35, 107];   INN/3 [158];   INN/5 [79, 151];   INN/6 [32, 64, 104, 131];   INN/7 [72];   INN/8 [146];   INN/9 [7, 8, 52, 54];   INN/10 [36, 70, 85];   INN/12 [42, 143];   INN/13 [77, 170];   INN/14 [36];   INN/15 [4, 168, 173];   INN/16 [15, 16, 121, 127, 136, 174];   INN/18 [7];   INN/20 [45];   INN/21 [28, 74, 108, 162, 167, 178];   INN/22 [193];   INN/23 [166, 168, 186-188];   INN/24 [123];   INN/27 [129];   INN/28 [136];   INO/5 [37];   INO/7 [36, 46-48];   ISPO [196];   JUMA [99];   KW/1958 [93];   NL/1971 [228];   NL/1978 [73, 80];   NL/1996 [251];   NL/1997 [197, 206-210];   NL/2000 [495];   NLG/4 [19];   ON/1932 [137];   PEUT [107, 370];   RMSD [224];   SOER [408];   VERM [139];   VISS [13];   VVEN [50];

Graaff, Martinus de : zie  Martinus de Graaff

Graaff, van de : BRP/5 [145];   BRP/18 [72, 194];   GHG/1 [113];   GHG/2 [177, 184];   GHG/3 [48];   GN/1946 [45];   GN/1992 [136, 137, 343];   GOIC [83-86, 295];   INN/5 [179];   INN/7 [152, 153];   INN/8 [2, 110, 169];   INN/11 [102];   INN/12 [36];   INN/18 [130];   INN/19 [168];   INO/2 [69];   INO/4 [82];   INO/5 [4, 16];   KW/1958 [174];   LAZL [13, 33, 34];   MOLK [248];   MRCL [28, s1.16, s1.37, s2.21, s2.22, f.24, f.27];   NL/2002 [377];   ON/1935 [36, 37, 159];   RMSD [277-279, 283, 284];

Graaff, Messenmaeckers van de : DGOD [409, 493];

Graaff, van der : BENG [544];   BRP/5 [71];   BRP/17 [163];   INN/2 [35];   INN/10 [33, 54];   INN/16 [12];   MRCL [14, s1.41, s1.57, f.10];

Graaff van den Bergh : zie  Bergh, Graaff van den

Graaff Guilloud, de : INN/12 [27];   INN/18 [35];   JUMA [99];

Graafland : BRP/1 [143, 145, 161];   BRP/4 [50];   BRP/6 [37];   DGOD [336, 402];   ENI/1 [598];   GHG/3 [216, 236];   GHG/4 [275];   GN/1956 [66];   INN/5 [130];   INN/9 [115];   INN/17 [82];   INN/20 [62];   INN/27 [22];   MARA [76/77];   NL/1999 [505, 536];   OKM/1 [81];   VERM [139];

Graafland, Hooft : BRP/6 [5];

Graafsma : INN/19 [5];

Graafstad, van : BRP/7 [20];

Graafstal : GHG/3 [375];

Graag, de : BAND [606];   BRP/9 [65-67];   INN/7 [18];

Graan : GN/2002 [605];

Graan, de : BRP/24 [106];   INN/17 [150];

Graansma : INN/5 [132];   INN/17 [129];

Graas : BRP/4 [203, 234];   DGOD [220];   DLUX [27];   GN/2000 [562];

Graat : INO/4 [7];   OKM/2 [44];

Graatsma : INN/17 [129];   VERM [139];

Graauw, de : BRP/1 [33];   INN/5 [150];   INN/6 [177];

Graauwen : DGOD [90];

Graauwhart : GN/1956 [109, 110];

Graauwmans : VERM [139];

Graav, de : HECA [85];

Graave, de : INN/19 [36];

Graavendaal : GHG/3 [46];

Gräber : EYND [199];

Grabing : INN/12 [147];

Grabo : INO/5 [4, 16, 44];

Grabos : INN/2 [35];

Grabouw : INN/19 [27];

Grabowski : DGOD [359];

Graça : INN/19 [147];

Graça, d' : BRP/17 [175];

Graca, da : BRP/15 [128];   GHG/3 [310];

Graça, da : BRP/3 [16, 19, 60, 67, 79, 110, 133, 137, 159];   BRP/5 [3];   BRP/6 [112];   BRP/15 [108, 128];   BRP/25 [9];   INN/9 [60, 61, 63, 67, 70];   INN/11 [10, 16];   INN/12 [121, 124, 133];   INN/20 [142];   INN/26 [75];   INN/27 [240];   NL/1964 [55];

Graça, de : BRP/15 [108];   GHG/4 [35];

Grace : BNCL [41];

Gracht, van der : INN/19 [162];   INN/20 [116];   INO/3 [34];   INO/4 [96];

Gracht, Rijk van der : zie  Rijk van der Gracht

Gracht, van Waterschoot van der : zie  Waterschoot van der Gracht, van

Gracht de Frétin, van der : INN/20 [116];

Gracia : BAND [405, 414];   BRP/9 [128];   PCUR [8];

Gracias : INN/19 [147];

Grader : BAND [473];   BRP/9 [119];

Grader van der Maas : BRP/9 [119];   GHG/2 [364];

Grädler : PEUT [107];

Grady : INN/16 [4];

Graebe : BRP/1 [9];

Graeber : GN/1993 [151];

Graebing : INN/14 [157];

Graef : DGOD [264];

Graef, de : DGOD [242, 254];   INN/14 [158];

Graeff, de : BRP/12 [154];   GHG/3 [126];   INN/15 [162];   INN/21 [67];   INO/2 [38];   INO/4 [45, 56];   INO/5 [68];   NL/1997 [200, 206];

Graeff, van der : GOIC [274];   INN/14 [118];

Graegson : BRP/13 [95];

Graeneman : BRP/13 [72];

Graes, van der : INN/7 [180];

Graet, de : BELG [407];   INN/20 [73];

Graetman : GN/1992 [357];

Graeuwen : INN/8 [34];

Graeuwen, s' : BRP/4 [133];   GHG/3 [242];

Graeuwert : NLG/6 [142];

Graevensteyn : INN/14 [118];

Graevestein : INO/4 [31];   NL/1999 [246, 256-259];

Graey : INO/2 [84];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Graf : BAND [542];   BRP/24 [35];   DGOD [305];   INN/7 [179];   INN/23 [141];

Graf, de : BRP/1 [1];

Gräfe : BRP/7 [78, 100, 102, 149];

Graff : INN/16 [120];

Graffard : DLUX [27];

Graft, de : BRP/13 [136];

Graftdijk : BRP/24 [147];

Grafton : INN/9 [85];

Gragan : BNCL [44];

Graham : BAND [390];   BNCL [3, 50, 51];   BRP/13 [97];   BRP/24 [126, 132, 143, 154];   INN/1 [23];   INN/5 [127];   INN/14 [13];   INN/15 [26];   NL/1973 [67];

Graham Adriani : zie  Adriani, Graham

Grahmbeek : INN/7 [56];

Graichen : BAND [105];   BRP/3 [144];   BRP/22 [115];   BRP/23 [45];   DGOD [336];   GHG/1 [227];   GHG/2 [227, 242];   GHG/3 [288];   GHG/4 [64];   GN/1997 [381];   INN/3 [50];   INN/7 [21];   INN/12 [8, 100];   INN/13 [118];

Graichen, Knust : zie  Knust Graichen

Graimont : BRP/6 [103-105];   INN/14 [178];   INN/16 [26, 30];   INO/3 [63];

Grainge : INN/3 [37];

Grainger : INO/2 [65];

Grainier : BRP/16 [52];

Gram : GHG/3 [289];

Grambeek, van : BRP/16 [27];

Gramberg : BAND [320];   BRP/8 [71];   BRP/10 [65];   BRP/24 [118, 228];   DGOD [427];   GHG/1 [258];   INN/3 [124];   INN/5 [84];   INN/9 [115];   INN/12 [58];   INN/15 [163];   INN/18 [19];   NEVE [27];   ON/1935 [123];   VERM [139];

Gramm : GN/1983 [17];

Grampel, van de : DGOD [61, 709];

Grampre Molière : zie  Molière, Grampre

Grampré Moliere : zie  Moliere, Grampré

Gramsbergen, van : INN/4 [73];

Gramsbergen, van der Ese van : zie  Ese van Gramsbergen, van der

Gramsbergh : BAND [444];   BRP/6 [160];   MOLK [44-47];

Gramsma : DGOD [422];

Granaat : INN/10 [58];

Granacher : BRP/22 [157];

Granada : GHG/3 [333];

Granada, de : BRP/24 [124, 228];   INN/10 [178];   INN/11 [64, 70];   INN/21 [167];

Granada, van : BRP/7 [71];

Grand : BRP/23 [20];   GN/1992 [30, 365, 368];   NL/2000 [497];

Grand, de : BRP/17 [7];

Grand, le : AMBA [263];   BNCL [53];   BRP/11 [110];   BRP/22 [71];   BRP/24 [62];   CLER [20];   DGOD [326];   GN/1992 [11, 80, 81, 83];   GOIC [193];   INN/4 [166];   INN/9 [115];   INN/11 [131];   INN/28 [187];   INO/1 [77];   VERM [81];

Grand de Boulogne, le : BAND [96, 170];   BRP/9 [49];

Grande, de : GHG/2 [282];   GOIC [76];

Grandgury : INN/14 [166];

Grandia : BRP/22 [120];   GHG/2 [189];

Grandidier : INN/6 [98];

Grandisson : INN/6 [15];   INN/15 [154];

Grandon : BRP/12 [75];

Grandpré : INN/19 [147];

Grandqury : BRP/2 [29];

Grandrath : GHG/4 [26];

Grands : INN/12 [153];

Grandsaert : INN/12 [154];

Grandsard : INN/12 [153];

Graneman : BRP/13 [49];

Grange, la : BRP/17 [137];

Grange, de la : INN/5 [112];   INN/25 [33, 106, 107];   INO/1 [16];

Grange, Mongrif de la : zie  Mongrif de la Grange

Grange, la : BRP/8 [45];   HARG [99];

Granie : BRP/16 [52];

Granié : INN/11 [126];

Granje, de : BRP/21 [5];   GN/1990 [464];

Grannacher : NL/1962 [335];

Granpre Molière : zie  Molière, Granpre

Granpré Moliere : zie  Moliere, Granpré

Granpré Molière : zie  Molière, Granpré

Gransar : BRP/15 [137];

Gransberg : BRP/24 [49, 61, 74, 80];   GN/2002 [605];

Gransbergen : INN/28 [153];

Grant : BNCL [5];   BRP/4 [64];   BRP/5 [124];   BRP/13 [95, 140];   COER [34];   GHG/1 [259, 371];   GHG/2 [96];   GN/1946 [45];   GN/1992 [365];   INN/9 [115];   INN/11 [36];   INN/27 [12];   INN/28 [90, 99];   INO/2 [43];   JVPP [504];   PSEB [492];

Grant Keir : PSEB [514, 558];

Grantz : DGOD [363];

Grapel : DGOD [280];

Gras : BRP/3 [167];   INN/8 [55];   VERM [139];

Gras, le : GN/1977 [255];

Grasbeek : BRP/1 [2];

Grases : BRP/1 [58];

Grashoff : INN/14 [142];   INN/24 [49];

Grashuis : AMBA [274];   BAND [244, 306, 338, 378, 391, 473];   BRP/2 [164];   BRP/5 [37, 46];   BRP/9 [120];   BRP/12 [74];   BRP/18 [24, 138];   DGOD [573];   ENI/1 [600];   GHG/1 [338];   GHG/2 [52, 111, 195];   GHG/4 [267, 291];   INN/3 [23];   INN/6 [6, 7];   INN/7 [59];   INN/25 [140, 230];   JAZZ [62-64, 67, 94];   MARA [154/155];   PCHL [95];   RMSD [257];   VERM [139];

Grashuijs : INN/2 [35];   INN/19 [180];

Grasmayer : GN/1978 [313];

Grasmeyer : AMBA [256];

Grasmeijer : INN/12 [158];

Grass : INN/13 [136];

Grassauw : BAND [84, 158, 159, 588];   BRP/9 [3, 7, 15];

Grasse : INO/3 [21];

Grassenburg : INN/15 [110];

Grasshoff : INN/19 [108];

Grasslij : INN/26 [160];

Grasstek, van : AMBA [276];   INN/18 [171];   INO/3 [84, 92, 100];   INO/5 [39];

Grastorff : INN/19 [78, 87];

Grasveld, van : ENI/1 [601];   PSEB [568];

Graswinckel : BRP/11 [146];   BRP/12 [145];   BRP/14 [107, 113-115, 155];   BRP/22 [130];   BRP/23 [114];   BRP/24 [153, 157];   BRP/25 [104, 105];   GHG/2 [339, 340];   INN/9 [78, 79];   INN/11 [164];   INN/20 [64];   INO/4 [16];   KW/1958 [136];   MRCL [s1.6];

Graswinkel : GOIC [67];   INN/7 [184];   INN/14 [117];

Graszmann : INO/4 [44];

Gratama : INO/5 [4, 16];   PEUT [107];

Gratens : BRP/3 [103];

Gratia : BRP/15 [37];

Gratiaan : GN/2002 [606];   INN/8 [184];   INN/21 [42];   INO/4 [4];

Gratiaen : INN/21 [55];

Graton : BAND [561];

Gratus : BRP/17 [108];

Grau van Egmond : GHG/2 [221];   INO/3 [65];

Graubner : BAND [523];

Grauck : INN/21 [161];

Graue : BRP/1 [60];   GHG/1 [33];

Grauf : BRP/8 [65, 99];   GHG/3 [323];

Graul : DLUX [27];

Grauls : PEUT [107];

Graus : BRP/13 [9];

Grausaerdt : INO/4 [8];

Grauss : BRP/11 [132, 135];   INN/20 [41];   OKM/2 [48];

Grautman : INN/15 [24];

Grauwstra : INO/1 [78];

Graval : BRP/13 [23, 24, 49, 52, 56, 67, 68, 74, 77, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 95, 100, 104, 105, 109, 111-114, 118, 122, 127, 128, 131, 135, 142, 147, 158];   INN/14 [147];   PCUR [6, 12, 34, 37];

Grave : GN/2002 [605];   HEWE [41];   INN/1 [14, 18];   INN/5 [130];   INN/19 [27];   INN/20 [117];   INN/23 [181];   INN/28 [244];

Grave, de : BAND [118, 195, 314, 379, 435, 436];   BRP/1 [7];   BRP/10 [102, 129];   BRP/23 [86, 90, 122];   GHG/1 [22];   GHG/3 [125];   GHG/4 [311, 347];   GN/2000 [89];   INN/2 [22, 35];   INN/3 [23];   INN/6 [28, 151];   INN/7 [155, 216];   INN/8 [136, 137];   INN/9 [79, 115];   INN/15 [38];   INN/16 [173];   INN/19 [36, 38];   INN/20 [117];   INN/22 [140];   INN/24 [184];   INO/2 [84];   INO/4 [19];   INO/6 [57];   LUTH [62.1, 62.2];   NL/2001 [658];   ON/1932 [139];   PSEB [512];   RMSD [347, 348];

Grave, Storm de : zie  Storm de Grave

Gravelot : INO/1 [12];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Gravemaker : AMBA [273, 280];   VERM [139];

Graven : BRP/1 [2, 4, 8];

Gravenberch : ESUR [255];

Gravenbroeck, van 's : GHG/1 [69, 70];   INO/5 [22, 23];

Gravendijk, 's : BRP/6 [74];

Gravenhorst : BRP/5 [87];   BRP/11 [28];   BRP/13 [84, 85, 99, 107, 110, 111, 126];   BRP/23 [43];   BRP/24 [70];   DGOD [193];   GHG/4 [152];   GN/1993 [272, 273];   GN/2001 [104];   INN/9 [83];   INN/11 [149];   INN/14 [57, 146, 147];   INN/16 [69];   INN/21 [181];   INO/6 [52];   PCUR [7, 30, 31, 52];

Gravenhorst, Bennebroek : BRP/3 [135];   INN/15 [142];   PCUR [7, 19, 24, 29, 31];

Gravensande, Storm van 's : zie  Storm van 's Gravensande

Gravenstein : INN/18 [70];   MOLK [153];

Graver : HARG [72];

Gravere, de : INN/18 [7];

Graves : BRP/13 [123];

Gravesande, 's : BRP/6 [161];   INN/12 [109];   INN/20 [166];   MOLK [48, 57, 58, 153];

Gravesande, Groeneveld 's : MOLK [57];

Gravesande Guicherit, 's : zie  Guicherit, 's Gravesande

Gravesande Pannekoek, 's : zie  Pannekoek, 's Gravesande

Gravesande, Storm van 's : zie  Storm van 's Gravesande

Gravestein : INN/18 [70];

Gravete : BRP/13 [153];

Gravezande, 's : NL/1961 [334, 335, 337];

Gravier : INN/5 [174];

Gravius : INO/2 [84];

Gray : BNCL [37, 49];   BRP/6 [85];   BRP/13 [128];   GHG/1 [341];   GHG/2 [89, 110, 135, 163];   GHG/3 [362];   GHG/4 [4, 131, 181, 186, 280];   INN/7 [194, 209];   INN/8 [86];   INN/13 [68];   JVPP [478];   VERM [139];

Gray, Trench : zie  Trench Gray

Gray, de : GHG/1 [322];

Greames : BRP/13 [62];

Greaves : BNCL [47];

Grebber : GOIC [253];

Grebe : BRP/25 [153];   INN/23 [169, 177];   INN/27 [232];   PEUT [107];

Grebel : GHG/1 [105];   GN/2002 [563];   INN/3 [82, 84, 175];   INN/7 [15, 174];   INN/8 [99, 107, 139];   INN/9 [50];   INN/20 [81];

Greben : INN/7 [50];

Grebmob : INN/2 [35];

Grebner : BRP/5 [70, 145];   DGOD [401];   INO/5 [126];   ON/1933 [12];   RMSD [477, 478];

Grebuer : BRP/6 [36];

Grede : INN/17 [129];

Gredschman : INN/7 [195];   ON/1935 [47];

Gredsman : INO/6 [18];

Gree, de : BRP/16 [25];

Greebe : BAND [233, 400, 408, 417];   INN/9 [71];   INN/23 [175, 177];   INO/6 [9];   PEUT [108];

Greeber : BRP/7 [2, 15, 17-21, 23, 26, 28, 30, 34];   BRP/8 [60, 107, 122];   INN/10 [88];   INN/19 [3];   INN/21 [153, 168];

Greeber, Oosterbaan : zie  Oosterbaan Greeber

Greef : BRP/7 [73];   INN/19 [167];

Greef, de : BRP/3 [28];   BRP/13 [150];   BRP/15 [162];   BRP/16 [119];   BRP/21 [56];   INN/8 [32];   INN/9 [115];   INN/22 [128];   INO/3 [13, 64];   PEUT [108];

Greeff : BRP/2 [14, 15];   BRP/23 [47];   GHG/1 [315];   INN/12 [134];   INN/18 [124];   VVEN [50];

Greeff, de : BRP/7 [90];   INN/21 [48];

Greefkens : BRP/5 [9];   INO/4 [95];

Greefkes : BRP/2 [38, 40, 53, 70, 119, 126, 188, 190];   BRP/5 [103];   BRP/6 [70];   VERM [139];

Green : BNCL [28, 38];   BRP/7 [78, 91, 150];   GHG/3 [77];   INN/4 [149];   INN/6 [59];   INN/13 [13];   INN/15 [141, 142];   INO/6 [69];   LEWI [39];   NEVE [19];   ON/1932 [136];   ON/1933 [13];   ON/1936];   RMSD [121];

Greene : BRP/7 [124];   PSEB [542, 558];

Greenidge : INN/5 [54];

Greenleafs : GN/1983 [18];

Greenshields : BRP/13 [93];

Greenwood : NL/2000 [498];

Greeper : INN/14 [14];

Greer : BNCL [54];

Greeter : INN/24 [20];

Greeuw : GN/1994 [117];

Greeve : BENG [185, 326];   BRP/7 [49];   BRP/10 [90];   BRP/11 [73];   BRP/22 [18, 90];   GHG/3 [327];   INN/28 [136];   INO/1 [90];

Greeve, Valckenier de : BRP/10 [136];   BRP/21 [38];   GHG/1 [191];   GHG/4 [132];

Greeven : DUMA [256];   INN/22 [172];

Greeven, van : INN/22 [174, 177, 181];

Greeving : GN/2002 [589];   INN/19 [181];   INN/20 [5, 6, 58];

Greffer : GN/1992 [136, 137];

Grefte, de : BRP/8 [65];   VERM [139];

Gregoire : BRP/23 [51];   INN/25 [97, 206];

Gregoor : BRP/17 [126];   GN/1977 [205];   SOER [408];

Gregorie : BRP/16 [17];   DGOD [5];

Gregorius : BRP/5 [163];   DGOD [86];   GN/2002 [605];

Gregorson : INN/16 [3];

Gregory : BNCL [37, 46];   BRP/5 [145];   BRP/6 [77];   BRP/11 [8];   GHG/2 [292];   GN/1946 [45];   KW/1993 [121];

Gregorij : DGOD [81];

Greidanus : BRP/5 [42];   GN/1982 [345, 346];   INO/1 [122];

Greiffenhagen : BRP/7 [2, 3, 177];   INN/22 [9, 11, 14];

Greig : BRP/10 [135];   BRP/22 [114];   BRP/23 [49];   INN/24 [25];

Grein : GN/2002 [605];

Greiner : DGOD [92];   DUMA [231];   INN/18 [151];   VERM [173];

Greis : BRP/7 [69, 70, 112];

Greitemann : BRP/1 [160];   GN/1956 [66];   VERM [158];

Greivenhagen : BRP/7 [4, 177];

Grel : GOIC [162];

Grelke : INN/15 [116];

Gremblam : BRP/7 [160];

Gremelius : BAND [7];

Gremmen : INN/25 [174];

Grendel : BRP/4 [9];   GHG/2 [332];

Grender : INN/20 [184];

Grenfell : ON/1932 [135];   RMSD [50, 57, 83, 85];

Grenier : BELG [390];   BRP/1 [14, 15];   BRP/5 [143];   GHG/3 [166];   GN/1957 [61, 62];   GOIC [122];   INN/2 [35];   INN/6 [129];   INN/17 [49, 153];   INN/21 [53];

Grenius, Tissot : zie  Tissot Grenius

Grenner : GN/1992 [137];

Grenoe : GN/2002 [605];

Grenzenberg : AMBA [265, 284];

Grep : GN/1988 [304];

Gresel : PEUT [108];

Gresener : BRP/7 [162];

Greshoff : ENI/1 [601, 602];   ENWI [331];

Gresnich : BRP/6 [21];

Gresser : INN/26 [175];

Gressi : INN/18 [82];

Gressman : INN/14 [57];

Greter : INN/12 [25];

Grethen : DLUX [28];

Grethener : INN/26 [178];

Gretin : DLUX [28];

Gretser : INN/17 [21];

Gretthuysen : NL/1981 [176];

Grettnich : DLUX [28];

Greuder : BAND [305, 340];   BRP/14 [1, 3, 4, 7, 29, 33, 41, 44, 49, 101, 116, 137, 147, 162, 168];   BRP/15 [26-28, 43, 45];   GHG/1 [318];

Greuger : BRP/4 [22, 72, 128, 154];   INN/16 [77];

Greunier : BRP/1 [117];

Greuningen, van : BRP/10 [146];   INN/14 [48];   INO/5 [22, 23];   PEUT [108];

Greup : DGOD [314];

Greuter : INN/10 [88];   INN/21 [86];

Greuter, de : GN/1946 [45];

Greutzburg : INN/16 [125];

Greve : BRP/3 [62, 63];   BRP/17 [161];   BRP/18 [98, 117];   BRP/23 [62];   DGOD [136, 145, 231, 280, 297];   DLUX [28];   GHG/2 [35];   GHG/3 [11, 173, 185, 189, 245];   GHG/4 [26];   GN/2002 [604];   INN/1 [27];   INN/3 [52];   INN/7 [50];   INN/9 [115];   INN/13 [185];   INN/14 [106];   INN/19 [128];   INN/21 [149, 150, 180];   INN/23 [182, 184];   INN/25 [49];   INO/4 [66];   INO/5 [19];   INO/6 [57];   NEVE [34];   VERM [139];

Greve, Hovens : INN/5 [147];

Greve, van Someren : BRP/21 [100];   BRP/23 [74];   INN/26 [131];

Gréve, van Someren : BRP/11 [14];   BRP/21 [100];   BRP/22 [150];

Greve, de : BRP/6 [6, 55];   DGOD [386];   ENI/1 [602];   GN/1973 [383, 385];   INN/10 [145];   INN/17 [48, 50];   INO/1 [104];   INO/5 [99];   NL/1966 [20];

Greveling : GN/2002 [605];   VERM [139];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?