Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Jockiem - Jonkheid ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Jockiem : BRP/16 [98];

Jockin : GHG/4 [268];   INN/9 [118];

Jocobs : BRP/4 [65];

Jocobsz Rosier : zie  Rosier, Jocobsz

Jodalen : GHG/4 [193];

Jodocus : BAND [600];   BRP/9 [18];

Jodokus : BAND [555];

Joedaan : BRP/9 [21];

Joekes : DGOD [51];   INO/6 [59];   INN/9 [118];

Joekiem : BRP/16 [98];

Joël : BRP/3 [140];   GHG/3 [240];   INN/11 [185];   INN/16 [94];

Joele : GN/2000 [19];   INN/17 [173];

Joenie : BRP/15 [145];

Joenoes : VERM [143];

Joer, de : INN/16 [155];

Joerian : BRP/15 [136];

Joese : INN/21 [58];

Joesé : INN/4 [112];

Joesee : INN/13 [100, 108];   INN/25 [125];

Joesée : INN/25 [57];   INN/28 [245, 248];

Joeseph : BRP/8 [21];

Joesoep : VERM [143];

Joessee : INN/4 [112];   INN/25 [57];

Joffer : INN/22 [128];

Jogchem : INN/25 [78];   INN/28 [150];

Joggem : BRP/16 [73];

Joha : GHG/4 [249];   INN/11 [23];   INN/28 [37];

Johan : BAND [269, 298, 315, 379, 505, 514, 517, 521, 538, 553];   BRGM [45];   BRP/4 [92];   BRP/5 [6, 59, 67, 125];   BRP/6 [101];   BRP/9 [36];   BRP/10 [30, 68];   BRP/11 [8, 141, 174];   BRP/22 [114];   BRP/23 [65];   BRP/25 [141];   GHG/3 [9];   GN/2007 [196];   INN/3 [159];   INN/4 [116];   INN/11 [165];   INN/12 [22];   INN/16 [123];   INN/24 [51];   INN/25 [108];   INO/2 [85];   JAZZ [94];   NLG/12 [202];

Johanissen : INN/21 [174];

Johann : BRP/5 [18, 81];   INN/18 [21, 48];

Johannes : AMBA [263];   BAND [23, 59, 171, 195, 267, 274, 312, 497, 534, 548, 551, 553, 600, 601];   BRP/1 [1, 34, 45, 63, 64, 70, 76, 78, 118, 120, 133, 149];   BRP/2 [97];   BRP/3 [98];   BRP/4 [7, 19, 32, 48, 90, 99, 120, 138, 148, 152, 173, 190, 193, 222, 244, 249, 251, 252];   BRP/5 [22];   BRP/7 [72];   BRP/9 [7, 34, 137];   BRP/10 [5, 17, 18, 37, 45, 57, 99, 123];   BRP/11 [28];   BRP/12 [9, 93];   BRP/16 [38, 43];   BRP/17 [5, 20, 24, 29, 50, 55, 81, 94, 97, 101, 104, 107, 109, 116, 120, 126, 149, 155, 160, 167, 173, 177, 180];   BRP/18 [1, 5, 29, 31, 49, 64, 65, 86, 93, 102, 104, 106, 113, 146, 147, 170, 186, 187];   BRP/22 [99];   BRP/23 [40];   BRP/24 [145, 159, 216];   BRP/25 [36, 83, 110, 145];   GHG/1 [2, 268, 284];   GHG/2 [60, 184, 247, 343, 347, 353];   GHG/3 [22, 123, 124, 132, 284, 344];   GHG/4 [18, 64, 80, 117, 121, 165, 230];   GN/1973 [371];   GN/2002 [610];   INN/3 [115];   INN/5 [39, 84];   INN/8 [184];   INN/12 [139];   INN/13 [41];   INN/14 [132];   INN/16 [173];   INN/18 [22];   INN/19 [13-17];   INN/20 [123];   INN/21 [34, 61];   INN/22 [121, 182, 188];   INN/25 [213, 214];   INN/26 [186];   INO/2 [80, 84, 85];   INO/4 [84];   INO/6 [11, 12, 30, 90, 103];   INO/7 [59];   ISPO [199];   JUMA [104];   LEWI [59];   NL/1999 [493];   NLG/4 [19];   VERM [144];   VGLS [14, 38, 40, 41];

Johanness : RMSD [351];

Johannessen : BRP/18 [43, 48, 205];   INN/12 [71];

Johannetz : INN/23 [182];

Johannis : BAND [8, 27, 28, 68, 175, 193, 212, 265, 272, 403, 494, 524, 538, 558, 564];   BRP/1 [18, 28, 30, 31, 52, 89, 96];   BRP/3 [150];   BRP/9 [85];   DGOD [413, 506];   INN/4 [19];   INN/8 [177];   INN/17 [86];   INN/22 [167];   INN/25 [213];   INN/26 [180];   INO/5 [50];   NEVE [26, 78, 79];   ON/1934 [175];   VERM [144];

Johannis, van : VERM [144];

Johannissen : GHG/2 [27];   INN/25 [16];

Johannsen : INN/13 [152];   INN/27 [233];   PEUT [376];

Johannus : INN/22 [170, 176];

Johans : INN/22 [178];

Johanse : BRP/25 [147];

Johanssen : BRP/12 [78];

Johansz : BRP/7 [142];

Johanz : BRP/7 [99];

Johanzoon : BRP/1 [26, 62, 102];   BRP/5 [13];   BRP/6 [29, 30];   BRP/7 [134, 142, 151, 162];   INN/10 [153, 158, 164, 167, 170, 199];   INN/21 [154, 163, 174];

Johier : INN/8 [199];

John : BAND [93, 97, 166, 167, 188, 265];   BRP/6 [144, 146];   BRP/7 [79, 99, 122, 145];   BRP/9 [30];   GHG/3 [172];   HARG [72];   INN/7 [151];   INN/15 [157];   INN/19 [173];   NL/1999 [510, 511];

John, von : INN/11 [150];

John, d'Arrietta : INN/6 [104];

John, Schaper der Alderwereldt van Sint : zie  Schaper der Alderwereldt van Sint John

Johnes : BRP/5 [89];   INN/10 [150];

Johns : BRP/5 [77];   BRP/13 [88];   INN/20 [184];   INN/21 [143];

Johnsgage : INO/1 [31];

Johnsen : BRP/23 [33];

Johnson : BENG [102, 161, 178];   BNCL [25-27, 34, 39, 54, 55];   BRP/18 [4, 113];   DUMA [165];   ENWI [80];   GN/1992 [363, 364];   INN/2 [177];   INN/3 [31];   INN/7 [148];   INN/19 [156];   INN/21 [28, 41];   INN/27 [243];   INN/28 [21];   PSEB [512, 588, 589];

Johnston : BNCL [29, 40, 41, 44, 45];   BRP/10 [128];   BRP/11 [108, 130];   BRP/13 [122];   BRP/24 [67, 109];   GHG/2 [228];   INN/8 [22];   INN/10 [117];   SOER [409];

Johnston van Elphinston : INN/3 [84];

Johnstone : BNCL [13, 15, 51, 84];   BRP/6 [83];   JVPP [614];

Johont : BRP/4 [245];

Johr : DGOD [87];

Jöhr : INN/26 [158];

Johst : NLG/8 [314];

Johtan : BAND [505];   BRP/9 [36];

Joi : BRP/7 [150];

Joinville, Deltour de : zie  Deltour de Joinville

Joinville, Prince de : INO/5 [86];

Jokes : BRP/8 [171];

Jokic : INN/11 [129];

Jokkenboer : INN/23 [167];

Jokkums : BRP/17 [117, 184];

Jol : INN/12 [117];   INO/6 [69];   VERM [144];

Jolen : DGOD [189];

Jolet : INN/19 [33];

Jolin : BRP/4 [56];   GN/1991 [713];

Joling : GHG/4 [259];   NL/1959 [380];

Jolingen, van : INO/5 [94];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Jolink : GHG/1 [152];   GHG/4 [371];   INO/3 [40];   PCHL [47];

Jolitemps : INN/25 [207];

Jolivald : INN/21 [145];

Jolle, le : BRP/4 [111];   GHG/4 [179];   INO/5 [45];   JVRB [66, 103, 306];

Jolles : BRP/11 [164];   BRP/24 [71];   GN/1980 [70];   INN/23 [31];   ON/1932 [135];   RMSD [54];

Jolley : BNCL [27];

Jollie : VERM [144];

Jolly : AMBA [281];   BRP/8 [15, 42, 43, 158];   BRP/12 [2, 39];   BRP/21 [71];   BRP/23 [25, 92, 93];   BRP/25 [1];   GHG/1 [24];   GHG/3 [297];   GHG/4 [84];   INN/16 [25];   JUMA [104];   MRCL [f.14];   VERM [144];

Jollij : BRP/11 [89];   BRP/23 [26];

Jolmers : INN/23 [23];

Joly : GHG/1 [284];   PEUT [83];

Jolijn : GN/1990 [317];   GN/1991 [713];

Jom : BRP/3 [67];   INN/9 [67];   INN/20 [142];

Jona : INN/14 [60];

Jonas : BAND [132, 291, 356, 365, 392, 399];   BRP/9 [10, 68, 113, 140];   BRP/13 [47, 52, 53, 60-62, 65, 69, 80, 134, 166];   BRP/15 [35];   BRP/16 [7, 40];   BRP/17 [31, 70, 92, 103, 120];   BRP/18 [28, 145];   DLUX [36];   INN/5 [54, 55];   INN/9 [80];   INN/12 [111];   INN/16 [189];   INN/19 [33];   INN/21 [144];   INO/3 [20];   PEUT [138];

Jonasse : GN/1978 [314];   VERM [144];

Jonasz : BRP/13 [88, 166];   BRP/17 [58];

Jonathan : BRP/17 [161, 169, 171, 183];   BRP/18 [2, 3, 5, 20, 23, 28, 38, 44, 45, 57, 83, 93, 107, 108, 111, 114, 133, 137, 145, 156, 165, 166, 178];   INN/9 [12];   INN/17 [13];   INO/6 [93];   VERM [144];

Jonathans : BRP/17 [19, 26, 38, 56, 86, 90, 97, 101, 110, 115, 117, 119, 125, 127, 128, 141, 144, 149-153, 168, 170];   BRP/18 [9, 23, 108, 121, 137];   HEWE [42];   INO/5 [99];   INO/6 [30-32, 41, 43, 56];   JAZZ [36, 37, 85, 86];   NEYN [81, 82];   NLG/10 [78, 80, 81];   VERM [144];

Jonathansz: BRP/17 [116, 119, 151];

Jonaz : BRP/13 [106, 166];

Joncheere, de : GBL/1 [98, 99];   GOIC [108, 163];   INN/3 [85, 171];   INN/4 [167];   INN/6 [51];   INN/7 [141, 158];   INN/8 [149, 174];   INN/15 [124];   INN/16 [5];   INN/19 [40];   JVRB [48];   KW/1983 [251];   NL/1971 [111];   NL/1983 [454];   ON/1932 [135];   RMSD [86];

Jonckbloet : GHG/1 [251];

Joncker : INN/20 [60];

Jonckers : BRP/23 [99];   INN/15 [163];

Jonckheer : BRP/12 [149];   INN/8 [73];   INN/14 [56, 129];   INN/19 [108];   INO/4 [33];   JVRB [163];   KW/1993 [42];   NL/1972 [128];

Joncks : BRP/16 [95];

Jonckwaart : INN/19 [76, 77, 79];

Jonckwaert : INN/19 [80, 84];

Jonckx : GHG/2 [258];   GN/1988 [304];   INN/10 [88, 126, 128];   INN/14 [62];

Joncx : BRP/16 [93];

Joner : BRP/3 [9];   BRP/16 [30, 122, 123];

Jones : BENG [166, 177, 183];   BNCL [25, 27, 28, 30, 34, 45, 47];   BRP/6 [6, 52];   BRP/8 [141];   BRP/13 [60, 61, 69, 103, 118, 124, 126, 130, 132, 142];   GHG/1 [328];   GHG/2 [39];   INN/5 [54, 162];   INN/10 [115];   INN/11 [47, 98];   INN/12 [111];   INN/21 [55];   INN/23 [124];   INN/25 [192];   INN/28 [20, 102, 103];   VERM [130];

Jones, Lumley- : zie  Lumley-Jones

Jones, Roberts- : zie  Roberts-Jones

Jonffermans : INO/5 [47, 48];

Jong : BRP/7 [142];   INN/21 [155, 157, 173, 177];   INN/23 [76];   KW/1958 [220];

Jong, de : AMBA [257, 260, 263, 264, 272, 279, 285];   BAND [152, 183, 192, 195, 212, 307, 308, 329, 342, 354];   BRGM [38];   BRP/1 [14-16, 18, 20, 29, 30, 34-36, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 57, 60, 64, 69, 77, 81-85, 89, 93, 108, 114-117, 121, 123, 124, 128, 134, 147, 158, 164];   BRP/2 [201];   BRP/4 [39, 61, 94, 150, 180];   BRP/5 [60, 107, 169];   BRP/6 [26, 118];   BRP/7 [117];   BRP/8 [5, 17, 38, 56, 59, 62, 82, 83, 90, 100, 101, 145, 153];   BRP/9 [73, 101];   BRP/10 [66, 71, 87, 128, 129, 162];   BRP/11 [73, 83];   BRP/12 [76, 137];   BRP/13 [2, 16, 18, 20, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 58, 63, 66-69, 75, 77, 91, 94, 162, 166];   BRP/15 [40, 54, 64];   BRP/16 [31, 37, 63, 92, 117, 131, 135];   BRP/17 [9, 10, 21, 28, 71, 109, 119, 147, 149, 156, 171];   BRP/18 [21, 135];   BRP/21 [2, 76];   BRP/22 [7, 93, 135];   BRP/23 [71];   BRP/24 [69, 144, 151, 197, 211, 222, 227, 228];   BRP/25 [50, 118, 120];   DGOD [136, 297, 298, 354, 391, 411, 448, 480, 489, 495, 500, 507];   DING [13];   DINI [12, 13];   DLUX [36];   DUMA [97, 128, 148-150, 172];   GBL/1 [73-81];   GHG/1 [284, 305];   GHG/2 [24, 86, 93, 150];   GHG/3 [119, 275, 346];   GHG/4 [77, 112, 310, 314];   GN/1956 [65];   GN/1957 [61-63];   GN/1962 [341];   GN/1978 [235];   GN/1992 [4, 8, 11, 12, 77, 78, 80, 82-84, 86, 87, 127, 133, 342-345, 347, 348, 351];   GN/2002 [586, 609, 610];   GOIC [77, 189, 190, 193, 203, 241-243, 264, 274, 275];   HNNY [182];   HOFF [79];   INN/2 [79, 108, 161];   INN/3 [14, 71, 152, 158, 171, 172, 183];   INN/5 [132, 166, 169];   INN/6 [40, 149];   INN/7 [57, 59, 187];   INN/8 [15, 53, 55, 62, 152];   INN/9 [118];   INN/10 [55, 74, 154, 180];   INN/11 [19, 28];   INN/12 [56, 69, 75, 78, 153];   INN/13 [14, 15, 178];   INN/14 [103];   INN/15 [36, 142];   INN/16 [17, 21, 58, 130, 173];   INN/17 [71, 78, 85, 106, 127, 140, 165, 171, 178];   INN/18 [55, 56, 133];   INN/19 [141, 162, 173, 181, 191, 192];   INN/20 [15, 22];   INN/21 [36, 39, 42, 43, 48, 57, 66];   INN/22 [32, 57, 58, 60];   INN/23 [48];   INN/24 [124];   INN/25 [46, 84, 141];   INN/26 [166];   INN/27 [122, 135, 246];   INN/28 114, 224[];   INO/1 [38, 63, 64, 78, 111, 122, 130, 133, 145];   INO/2 [6, 31, 38, 47, 53, 57, 87, 95];   INO/3 [18, 42, 67, 68, 76, 84];   INO/4 [1, 31];   INO/5 [26, 28, 75, 87, 136];   INO/6 [23, 24, 38, 46, 59, 71];   INO/7 [22, 24, 34, 51, 52];   ISPO [199];   JUMA [105];   LAZL [53, 86];   LEWI [47];   MRCL [38, 39, 47-49, 70, s1.14, s1.17, s2.15, f.16, f.19, f.26];   NEVE [13];   NEYN [22];   NL/1969 [108];   NL/1994 [328];   NL/1996 [207];   NLG/10 [202, 203];   NLG/12 [463];   NLG/13 [68];   OKM/2 [62, 148, 165, 184];   PEUT [24, 97, 138-139, 200];   RMSD [203, 204, 291];   SOER [405];   VELD [145, 154, 155, 156-167];   VERM [123, 144, 145, 173];   ZEND [114];

Jong, Aart de : zie  Aart de Jong

Jong, van Baar de : INN/22 [113];   NL/1999 [518, 526];

Jong, van Baert de : INN/22 [113];

Jong, van Ballegoijen de : INN/21 [70];

Jong, van Batenburg de : VERM [131];

Jong, den Dooren de : DGOD [499];

Jong, Hacgenberg de : INN/17 [53];

Jong, Hachenberg de : BRP/1 [82];   INN/17 [53];

Jong, de Josselin de : INN/19 [108];   INO/5 [67];

Jong, Kok de : zie  Kok de Jong

Jong, Schenck de : OKM/2 [165];

Jong, Schram de : INN/4 [117];   INN/19 [146];

Jong, van Zeijll de : DGOD [305, 309];

Jong, van der Zoo de : BRP/2 [98];   BRP/6 [9];   INN/5 [82];

Jong, van Zijl de : DGOD [280];   ISPO [196];

Jong, van Zyll de : BRP/11 [124];   ON/1934 [172];

Jong, van Zijll de : BAND [315];   BRP/5 [60];   GHG/1 [250, 284];   GHG/2 [294, 295];   GHG/3 [247];   GHG/4 [198];   GN/1973 [383];   INN/4 [99];   INN/15 [63, 158, 159];   INN/18 [4];   INN/21 [130, 184];   INN/22 [121];   INO/2 [47];   INO/4 [12, 13];   NL/1964 [279];   ON/1932 [137];   RMSD [291];   VERM [172];

Jong Hemerijk Tak, de : BRP/14 [36];

Jong van Lier, de : zie  Lier, de Jong van

Jong Luneau, de : BRP/8 [82];

Jong Spekboer, de : zie  Spekboer, de Jong

Jong van 't Woud, de : BRP/25 [38];   GHG/4 [196];

Jongbloed : GHG/1 [129];   GHG/3 [331];   GN/2002 [589];   INN/10 [11];   MRCL [f.14, f.19];   PCHL [49];

Jongbloed, Schmit : INN/6 [59];   INN/8 [58];

Jongbloed, Smit : zie  Smit Jongbloed

Jongbloet, van Bassen : GHG/2 [256];   GN/1963 [297];

Jongbloets : VERM [144];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Jonge, de : BAND [316, 370, 381];   BENG [195, 479, 545, 553];   BRP/5 [21];   BRP/11 [29];   BRP/13 [13, 19, 22, 46, 50, 53, 57, 58, 67, 84, 122, 131, 134, 137, 138, 141, 151, 154];   BRP/16 [69, 98];   BRP/17 [119];   BRP/21 [153];   BRP/25 [113];   DGOD [81, 404];   DUMA [240];   ENI/2 [146, 147];   GHG/1 [49, 240];   GHG/3 [84, 97];   GN/1968 [314];   GN/2002 [609];   GOIC [42, 216];   INN/2 [5];   INN/5 [17, 32];   INN/7 [30];   INN/8 [75];   INN/9 [80, 85, 86];   INN/10 [154];   INN/12 [111];   INN/16 [129];   INN/19 [119];   INN/20 [15, 67];   INN/26 [47, 50];   INN/27 [223];   INN/28 [216];   INO/3 [7, 69];   INO/4 [41, 71];   INO/5 [58, 68, 74, 97, 110, 130];   INO/6 [59];   INO/7 [5, 39, 53];   JVRB [239];   LAZL [39, 83];   MRCL [30];   MV/1977 [17];   PEUT [322];   VERM [144];

Jonge, de la Court de : zie  Court de Jonge, de la

Jonge, Henriq d' : zie  Henriq dJonge

Jonge, Kiewiet de : zie  Kiewiet de Jonge

Jonge Oudraat, de : zie  Oudraat, de Jonge

Jonge van Zwijnsbergen, de : GHG/3 [134];   GN/1967 [277];   KW/1958 [136];   KW/1983 [232];

Jonge van der Halen, de : zie  Halen, de Jonge van der

Jongebloed : BRP/25 [74];   GHG/4 [155];   INN/6 [155];

Jongebreur : JUMA [105];

Jongedijk : INN/12 [162];   JUMA [105];

Jongejan : BRP/24 [168];   GHG/3 [123];   INN/24 [160];

Jongejans : GHG/4 [112];   INN/15 [105];

Jongejeugd : INN/26 [77];

Jongel : INN/16 [10];

Jongelie : BRP/5 [112];

Jongelinck : INO/1 [13];

Jongeling : VERM [144];

Jongen : BRP/6 [118, 119];   GN/1973 [366];   INN/14 [49];   JUMA [105];

Jongenberg : INN/7 [111];

Jongenburger : BRP/8 [4, 95, 96, 130];   BRP/10 [52];   BRP/21 [40, 112, 148];   BRP/23 [56, 59, 69];   BRP/25 [84];   GHG/2 [320];   INN/4 [61];   JUMA [105];

Jongendaal : BRP/7 [72, 77, 99, 102, 105, 106, 123, 140];

Jongeneel : BRP/24 [155, 207];

Jongeneelen : BRP/5 [133];   GHG/2 [261, 268];   INN/11 [21];

Jongenelen : PEUT [139];

Jongens : PEUT [139];

Jongenijgh : INO/7 [22];

Jongepier : DGOD [310];

Jonger : GN/1992 [130];

Jongerden : INN/7 [186];   INN/11 [53];

Jongerheldt : GHG/4 [64];

Jongerius : INN/2 [106];   INN/24 [111];

Jongerling : INN/9 [15];

Jongerman : INN/6 [166];

Jongers, de : PEUT [139];

Jonges : INN/5 [22];

Jongh, d' : INN/19 [38];

Jongh : NLG/6 [293];

Jongh, de : BEGM [14, 18];   BRP/1 [14];   BRP/3 [39, 43, 63, 67, 118];   BRP/4 [7, 227];   BRP/5 [123];   BRP/10 [17, 52, 73, 92];   BRP/11 [78, 88, 106, 141];   BRP/13 [34, 53, 66, 69, 79, 91, 94, 102, 106, 118, 119, 131, 134, 142, 146, 149, 154, 166];   BRP/16 [110];   BRP/17 [47, 63, 74, 84, 115];   BRP/21 [7, 45, 85, 90];   BRP/22 [50, 140];   BRP/23 [23, 24, 31];   BRP/24 [107, 138, 144, 166];   BRP/25 [41, 68, 136, 172];   DGOD [69, 207, 236, 240, 270, 279, 297, 303, 404, 414, 422, 521, 561, 570];   GHG/1 [130, 216];   GHG/2 [24, 35, 90];   GHG/3 [91, 97, 366];   GHG/4 [23, 100, 225, 368];   GN/1957 [61];   GN/1990 [504];   GN/1991 [175];   GOIC [93, 241, 242, 276];   INN/2 [79];   INN/4 [53];   INN/5 [99, 107];   INN/6 [24, 34, 40];   INN/7 [101, 166, 210, 214];   INN/8 [68, 77, 141];   INN/9 [118];   INN/10 [71, 173, 191, 193, 199];   INN/11 [24, 121, 122, 152];   INN/12 [101, 146];   INN/13 [35, 80, 182];   INN/14 [34, 56, 58, 103, 119, 157, 170, 177];   INN/15 [48, 102];   INN/16 [191];   INN/17 [5, 6, 18, 187, 188];   INN/18 [36, 63];   INN/19 [108, 167, 181];   INN/20 [88, 90, 96, 117, 131];   INN/21 [110, 126];   INN/22 [137];   INN/26 [173];   INN/27 [214];   INO/1 [121];   INO/3 [18];   INO/4 [27, 64];   INO/6 [36, 101];   INO/7 [4];   JUMA [105];   JVRB [188];   KW/1983 [422];   LAZL [86];   LEWI [18];   MOLK [101, 162];   NL/1960 [53];   NLG/10 [354];   OKM/2 [161];   ON/1934 [170];   ON/1935 [154];   PEUT [135];   VERM [144, 173];   ZIET [58];

Jongh, van Goudoever de : zie  Goudoever de Jongh, van

Jongh, Munniks de : BRP/11 [125];   BRP/22 [130];   DGOD [297, 300, 318, 327];   INN/4 [88];   INN/9 [3];   INN/14 [50];   INN/15 [66];   INO/1 [169];   INO/4 [56];   JVRB [129];   RMSD [112];

Jongh, van Zijll de : INO/1 [169];

Jongh van Arkel, de : BRP/23 [61];   INN/18 [6];   INN/25 [132];

Jongh Hemerijk Tak, de : BRP/2 [74];   BRP/11 [30];   BRP/14 [32, 36, 39, 51];   GHG/1 [344];

Jongh van Herpt en Bern, de : INN/6 [176];

Jongh Schiffer, de : BEGM [14];

Jongh Swemer, de : zie  Swemer, de Jongh

Jonghans : GN/2002 [610];

Jonghe, de : BRP/3 [101];   MOLK [112];

Jongheer : INN/13 [180];

Jongheim : INN/18 [75];

Jonghste, de : INN/17 [152];

Jonghuisband : BELG [405];

Jongkees : OKM/2 [65];

Jongkind : AMBA [255, 285];   GHG/1 [123, 134, 135];   INN/2 [79, 81];   INN/19 [181];   PSEB [497, 509, 589, 605];

Jongkindt Coninck : BRP/24 [56];   INN/23 [23];

Jongklaas : GN/1992 [341-343, 345, 349];   GN/2002 [596];   INN/1 [18];   NEVE [19];

Jongkwaerdt : INN/3 [167];

Jongma : DUMA [159, 160];

Jongman : BRP/6 [73];   DGOD [456, 514];

Jongmans : DGOD [231];   VERM [144];

Jongsma : BRP/1 [5];   GOIC [293];   HOFF [84];   INN/17 [174, 177];   INO/1 [112];   VERM [144];

Jongst, de : BAND [553];

Jongstra : INO/4 [31];

Jongwaard : INN/19 [74, 76, 77, 79];

Jongwaart : INN/19 [76, 77, 79];

Jongwaerdt : INN/3 [167];

Jongwaert : INN/3 [133, 135, 165];

Jonk : INO/2 [91];

Jonk, de : BRP/15 [31];

Jonker : BAND [409, 414];   BRP/5 [85, 153];   BRP/8 [102, 129];   BRP/10 [20, 69];   BRP/16 [133];   BRP/17 [49, 72];   BRP/18 [31, 128, 148];   BRP/21 [6];   BRP/23 [133, 134];   BRP/24 [115, 120];   DGOD [386, 398];   DUMA [141];   ENI/2 [147];   GHG/1 [122, 193];   GHG/3 [296, 322];   GHG/4 [94];   GN/1983 [18];   INN/2 [79];   INN/3 [37];   INN/4 [3];   INN/6 [132];   INN/7 [72, 75, 86, 202];   INN/8 [120];   INN/11 [192];   INN/12 [50];   INN/14 [106];   INN/15 [27, 31, 170];   INN/16 [11, 182];   INN/17 [22, 29];   INN/19 [169];   INN/20 [53, 60, 147, 151];   INN/21 [64];   INO/1 [158];   INO/4 [31, 76];   INO/5 [64, 75, 122];   ISPO [198];   NL/1999 [496];   NL/2000 [471];   ON/1932 [131];   PEUT [81, 139];   RMSD [10, 11, 265];   SOER [409];   VERM [138, 144, 161, 173];

Jonker, de : BAND [518];   BRP/2 [80, 93];   BRP/4 [26, 29, 47, 59, 83, 133];   BRP/5 [160];   BRP/14 [59];   BRP/15 [51, 62, 63, 67, 98, 107];   BRP/16 [108, 136];   BRP/22 [30, 56];   DGOD [317];   GHG/2 [272];   GHG/4 [113, 208];   HOFF [52];   INN/10 [37];   INN/12 [124];   INN/20 [138];   INO/1 [23];   VERM [169];

Jonkergouw : INN/11 [21];   INN/13 [89];

Jonkers : BRP/6 [97, 98];   BRP/11 [133, 163];   BRP/17 [73];   BRP/22 [28, 126];   BRP/25 [15, 94];   DGOD [91];   GHG/1 [152, 192];   GHG/3 [269];   GHG/4 [253];   GN/1979 [137];   HOFF [61];   INN/3 [37];   INN/10 [98, 176];   INN/11 [23, 24];   INN/19 [4];   INN/20 [175, 180];   INN/21 [96];   INN/22 [168, 173, 187];   INN/23 [185, 186];   PEUT [140];   VERM [144];

Jonkers Both : zie  Both, Jonkers

Jonkhans : INN/16 [163];

Jonkhaus : INO/7 [51];

Jonkheere, de : INN/17 [173];   INN/19 [40];

Jonkhof : BRP/8 [24, 57, 79];   INN/21 [20];

Jonkhoff : BRP/24 [156];

Jonkhout : GN/1955 [167];   INN/3 [111];

Jonkheid : INN/13 [45];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?