Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Olinger - Oosthoek ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Olinger : DLUX [53];

Olingius : INN/15 [115];

Olinjue : INO/6 [24];

Oliphant : GN/1992 [365];   INN/28 [92];

Oliphant Hope : zie  Hope Oliphant

Olislaeger : GHG/4 [172, 173];   INO/2 [93];

Olive : BRP/2 [9, 35, 42];   BRP/5 [24];   BRP/25 [26];   GHG/4 [303, 370];   INN/16 [92];   ON/1935 [85];

Oliveira : BAND [399, 410];   INN/19 [148];   NL/1996 [394, 396];

Oliveira Figueredo, d' : BRP/16 [48];

Oliveira, Jesurun de : zie  Jesurun de Oliveira

Olivero : INN/27 [134];

Olivet : BRP/13 [103, 113, 118, 121, 126, 167];   KW/1993 [117];

Olivett : BRP/13 [112, 167];

Olivie : INN/19 [170, 172];

Olivier : AMBA [278];   BRP/1 [11, 12];   BRP/3 [167];   BRP/5 [121];   BRP/25 [90];   DGOD [13, 25];   GHG/2 [193];   GHG/3 [152];   GHG/4 [291, 331];   GN/2002 [617];   INN/2 [105];   INN/4 [73, 84];   INN/5 [8];   INN/9 [7, 125];   INN/14 [30-32, 34];   INN/17 [112];   INN/18 [116];   INN/19 [75];   INN/20 [100];   INN/24 [106];   INO/5 [92, 93, 123];   INO/6 [55];   NL/1999 [501, 588];   OKM/1 [88];   ON/1935 [182];   PEUT [221];

Olivier, Ketting : BRP/3 [144];   BRP/5 [172];   BRP/8 [165];   BRP/12 [99];   BRP/14 [64];   BRP/22 [128];   BRP/23 [1, 2];   BRP/25 [29];   GHG/1 [333];   GHG/3 [109, 152, 244];   INN/3 [124];   INN/4 [170];   INN/11 [120, 121, 126];   INN/12 [8, 9, 167];   INN/16 [37];   INN/26 [100, 113];   INO/2 [69];   INO/5 [123];   ISPO [198];   VERM [145];

Oliviers : BRP/22 [7];

Oliviera, van : INN/21 [176];

Olivieri : INN/16 [71];

Olk : VERM [174];

Olkers : GN/1992 [351];

Olkert : INO/6 [90];

Olland : BAND [429];   BRP/2 [152];   BRP/3 [109];   INN/7 [18];   JUMA [117];

Ollefen, van : BRP/24 [196];

Ollemans : INO/3 [75];

Olles : INO/5 [129];

Ollewijn : INN/4 [31];   INN/8 [200];

Ollier : INN/16 [64];

Olliver : BNCL [24];

Ollman : BRP/7 [165];

Ollman, van : BRP/7 [165];

Olly : INO/6 [47];

Olm : BRP/15 [124];

Olman : GHG/4 [167];   GN/2006 [461, 464, 468];

Olmen, van : INO/6 [56];   VERM [155];

Olmer : BRP/22 [26];   GHG/1 [26];

Olmeyer : BRP/12 [37];   GHG/2 [318];

Olmeijer : BRP/10 [13, 99, 112, 161];   BRP/11 [8, 157];   BRP/12 [40, 96];   BRP/21 [83, 134, 155];   BRP/22 [56, 72, 115];   BRP/25 [162, 163];   INN/15 [47];   INN/23 [176];   NLG/13 [65];   VERM [155];

Olmijer : INN/23 [182, 185];

Olnigh : BRP/1 [3];

Olofsz : INN/21 [37];

Olorius : INN/21 [145];

Olosius : INN/21 [156];

Olpen, van : INN/11 [158];

Olphen, van : BRP/6 [37];

Olphers : INN/13 [80];

Olphert : BAND [547];

Olrée : GN/1997 [454];

Olsem : DLUX [53];

Olsen : BRP/5 [16];   DGOD [298];   INN/17 [132];   INO/6 [102];   NLG/12 [146];   VERM [138];

Olsneke : BAND [515];   BRP/9 [3];

Olst, van : BRP/3 [67, 117, 136];   BRP/25 [48];   INN/4 [99];   PCHL [47];   PEUT [92, 185];

Olszenicx, von der : INN/3 [178];

Olt : BAND [305, 341];   BRP/3 [122, 165];   BRP/10 [79, 107];   GHG/3 [239];   GHG/4 [366];   GN/1960 [7];   INN/10 [201];   INN/16 [125];   INN/17 [26];

Olteren, van : BRP/7 [26, 179];

Oltheten : INN/21 [74];

Olthof : GHG/3 [367];   [65];   INN/19 [173];

Olthoff : INN/26 [104, 115];

Olthuis : INO/6 [71];   PEUT [140];

Olthuizen : GN/2000 [89];

Olthuys : BRP/12 [85];

Oltkamp : DGOD [168];

Oltman : INN/17 [178];

Oltmans : BRP/2 [165, 166];   BRP/11 [78];   BRP/23 [2, 8, 18];   INN/5 [170];   INO/6 [71];   ISPO [199];

Oltrop : BRP/4 [252];

Oltyan : INN/12 [149];

Oluim : BRP/18 [76, 200];

Olwen, von : DLUX [53];

Oly : INN/5 [84];   INN/7 [120, 123];   INN/17 [163, 168];

Olij : BRP/8 [36];

Olycan : INO/4 [96];   INO/5 [7, 8];

Olyslager : INN/12 [114];

Olijslager : BRP/1 [51];   BRP/24 [20];   INN/17 [72];

Olyve : GHG/3 [66, 71];   GHG/4 [107, 162, 166];

Olijve : BRP/3 [36];   BRP/4 [74, 136, 175];   BRP/22 [126];   BRP/24 [164];   INN/5 [97, 158];   INN/9 [8, 59];   INN/12 [158];   INN/13 [34, 189];

Olijve Loubriat : zie  Loubriat, Olijve

Olyve l'Oubriat : zie  Oubriat, Olyve l'

Olzati : INO/5 [92, 93];

Oman : INO/3 [25];

Omans : INN/12 [158];

Omas : GHG/2 [242];

Ombang : JUMA [117];

Ombeng : DUMA [111];

Ombo : INN/12 [119, 127];   INN/14 [156];

Omboek : PEUT [390];

Ombong : INN/9 [74];

Ombuw, van Umboh ten rechte genaamd : zie  Umboh ten rechte genaamd Ombuw, van

Omes : DLUX [53];

Omeijer : INN/8 [186];

Omfriede : GHG/2 [341];   HOFF [31, 34];   INN/20 [108];   INN/25 [93, 120, 121];   JVPP [477];

Omlo : INN/4 [170];

Omme, van : GN/1973 [415];

Ommen, van : AMBA [255];   BRP/5 [54, 109];   BRP/10 [111];   BRP/24 [57, 58];   DGOD [68];   GHG/1 [196];   GHG/2 [29, 173];   GHG/3 [377];   GN/1992 [5];   GOIC [185, 186, 286];   INN/10 [151, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 172, 175, 179, 185, 188, 190-195, 203];   INN/11 [91];   INN/15 [13];   INN/16 [196];   PEUT [23, 390];   VERM [155];

Ommen, Hasselbrack van : zie  Hasselbrack van Ommen

Ommeren, van : BRP/7 [49, 160, 162, 164, 167];   BRP/11 [168];   DGOD [93];   ESUR [438];   GHG/2 [123, 154];   GHG/4 [125, 156];   GN/2002 [617];   GOIC [60];   INN/9 [125];   INN/14 [32];   INN/15 [109];   INN/17 [163];   INN/21 [149, 159];   INO/3 [17, 18];   MRCL [8, 9];   NL/1960 [189];   NL/1967 [159, 358];   NL/1999 [521];   PEUT [34];

Ommeren, Langenberg van : zie  Langenberg van Ommeren

Ommeren, van den Steen van : zie  Steen van Ommeren, van den

Ommeren, Vermunt van : zie  Vermunt van Ommeren

Ommeren, van van : BRP/7 [153];   INN/21 [149];

Ommering, van : INN/17 [177];

Ommers : BRP/17 [19, 40, 75, 144];

Omois, d'Ormancy d' : zie  Ormancy d'Omois, d'

Omprée, l' : INN/12 [157];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Omstede : GHG/1 [112];

Omsteder : BRP/7 [8, 9, 13];

Omstee : INN/3 [87];

Omsteeg : BRP/17 [85];

Omtzigt : BRP/11 [19];

Onbag : VERM [174];

Onborgh : INN/27 [244];

Onckelen, van : INN/7 [148];

Oncken : INO/5 [85];

Ondaatje : BAND [598];   BRP/4 [243];   BRP/6 [102, 103];   BRP/9 [7];   BRP/17 [88, 185];   DGOD [6, 24, 25, 35, 148];   GHG/1 [139];   GHG/2 [25];   GHG/4 [282];   INN/2 [145-151];   INN/4 [160];   INN/5 [10];   INN/7 [67];   INN/9 [153, 155];   INN/13 [179];   INN/19 [185];   INN/20 [90];   INN/21 [32, 37, 48, 59];   INO/3 [66];   INO/5 [92, 103, 128];   MRCL [f.8];   ON/1935 [122];

Ondaatje, Hespe genaamd : zie  Hespe genaamd Ondaatje

Ondaatje, Quint : GHG/1 [119];   INN/2 [145, 147];   INN/9 [149, 193];

Ondang : BRP/3 [89];   BRP/4 [53, 55, 100, 132];   INN/14 [75, 76, 172];

Ondatje : BRP/17 [73, 86, 185];

Onderberg : BRP/24 [155];

Onderdewijngaart : INN/14 [9];

Onderdijck : INO/4 [64];

Onderdijk : KRN/9 [191];

Onderstijn : DGOD [189];   GHG/2 [241, 246];

Onderwater : INN/9 [125];

Onderwater, de Court : JVRB [172, 244];

Ondruss : INN/5 [13];

Oneke : INN/17 [180];

Onesimus : BRP/17 [60];   INN/12 [180];

Onfried : INO/1 [158];

Ongena : INO/3 [66];

Ongeren, van : GN/1992 [23];   GN/2002 [617];

Ongerer : INN/24 [78, 81];

Ongewassen : GHG/1 [60];   GN/1978 [336];   GN/1979 [238];   GOIC [195];   INN/3 [88, 132, 164];   INN/20 [83];   INO/1 [24, 48];   INO/3 [73];   KW/1983 [437];   NL/1969 [131, 132];

Onggowarsito : INN/20 [186];

Ongirwaloe : JUMA [117];   VERM [155];

Onillon : GHG/3 [138];

Onink : INN/5 [55];

Onis : INN/12 [38];

Onkelen, van : GOIC [117];   INO/5 [88];

Onkruyt : GN/2002 [617];   INN/3 [49];

Onkruijt : INN/7 [10];   INN/25 [99];

Onland : BRP/5 [32];

Onlangs, van : INN/28 [144];

Onna : BRGM [28];

Onna, van : BRP/7 [61, 134, 148, 153, 157, 163];   INN/21 [147, 150, 153];

Onnen : BRP/10 [47, 49];   BRP/11 [14];   BRP/25 [161];   GHG/2 [167, 239];   GHG/3 [334, 389];   GN/1981 [61];   HNNY [186];   INN/9 [169];   JUMA [117];   KW/1993 [76, 77];   RMSD [185];

Onnen, van : AMBA [275];

Onnes : GHG/4 [253];   INO/3 [66];

Onrust : INN/14 [52];   INO/6 [101];

Onselen, van : BRP/3 [86];   BRP/4 [21, 78];   BRP/5 [71];   INN/4 [170];   INN/13 [90];   INN/20 [155];   VERM [155];

Onsta : BRP/17 [7];

Onstein : VERM [155];

Onstein, van Grotenhuis tot : zie  Grotenhuis tot Onstein, van

Onstenk : BRP/24 [104];

Onsteijn : INN/10 [177, 180];   INN/26 [189];

Ontori : VERM [155];

Ontrop : GHG/2 [176];   NL/1998 [41];   PEUT [221];

Ontzidar : BNCL [54];

Onvlee : BAND [317];   BRP/9 [133];

Onwezen : VERM [155];

Onzelen, van : BRP/16 [78];

Onzen, van : INN/10 [57];

Onzenvoort, van : GN/1991 [171];

Ooft : ESUR [455, 456];

Oogst, van der : BRP/16 [60];   GHG/3 [342];   INN/10 [79, 85];

Oojen, van : BRP/13 [27, 167];

Ool, op den : zie  Op den Ool

Oolmaar : SOER [411];

Oolthuijs : INN/17 [75];

Oom : PEUT [221];

Oomen : INN/26 [97];

Oomens : VERM [155];

Oomes : INN/11 [23, 24];

Oomheer : INN/13 [80];

Oomkens : BRP/11 [172];   BRP/24 [45-48];   INN/18 [137];

Ooms : AMBA [271];   BRP/5 [7, 16, 68];   BRP/7 [17];   GHG/1 [65, 66];   GHG/3 [243, 250, 259];   GOIC [130];   INN/11 [160];   INN/16 [92];   INO/6 [86];

Oonincx : BRP/5 [141];

Oor : GHG/3 [157];

Oorbaan : GN/2002 [617];

Oorbach : GN/1992 [22, 340, 353];

Oord : DUMA [256];   INN/15 [2];

Oord, van : BRP/16 [30];   GHG/4 [123];   INN/27 [130];   PEUT [221, 330];   RMSD [9];

Oorde, van : INN/11 [13];   INN/16 [56];   INO/6 [37];

Oordt, van : AMBA [287];   BENG [551];   BRP/1 [5, 6, 8];   BRP/4 [29, 59, 83];   BRP/5 [164];   BRP/8 [1];   BRP/11 [77, 127, 158];   BRP/17 [63, 86, 89, 108];   BRP/21 [40];   BRP/22 [30, 44, 56, 139];   DGOD [193];   GHG/1 [293];   GHG/2 [300];   INN/2 [14];   INN/3 [72, 173, 174];   INN/7 [15, 109];   INN/11 [153, 160];   INN/12 [140];   INN/18 [4];   INN/20 [80];   INN/21 [69];   INO/1 [159];   INO/5 [92, 103];   MOLK [140];   MRCL [16];   NL/1969 [126, 130];

Oordt, van den : DUMA [106];   VERM [155];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Oorejans : BRP/15 [62];

Oorlof : GN/1992 [137];

Oormans : PEUT [270];

Oors : AMBA [287];

Oorschot : JUMA [117];

Oorschot, van : BENG [47];   BRP/12 [96];   DGOD [477];   GHG/3 [99];   GHG/4 [51];   GOIC [226];   INN/9 [125];   INN/11 [120];   INN/16 [170, 172];   INN/17 [191];   INN/21 [67, 71];   PEUT [390];   RMSD [235];   VISS [14];

Oorsinga, d' : BRP/7 [92];

Oorsvink : BRP/13 [112];

Oort : BRP/8 [55];   GHG/3 [196, 318];   NEVE [34];

Oort, op den : zie  Op den Oort

Oort, van : BRP/1 [74];   BRP/6 [7];   BRP/10 [90, 130];   BRP/12 [102];   BRP/14 [46, 47];   DGOD [298];   GN/1992 [342];   GN/2002 [617];   INN/5 [184];   INN/14 [138];   INN/17 [177];   INN/19 [114];   INN/20 [141];   INN/23 [70];   INN/25 [207];   KW/1983 [197];   NL/1987 [10, 13];   PEUT [221];   VERM [79, 121, 126, 155];

Oorthuis : BRP/24 [70];

Oorthuys : GN/1951 [83];   JVRB [182];

Oortman : INO/7 [30];

Oortmans : BRP/22 [87];

Oortwijn : VERM [155];

Oortwijn, Havinga : BRP/24 [73];

Oosenaar : BRP/1 [13];   GN/1957 [60];

Oosenbruch : BRP/5 [65];

Oosman : BRP/15 [15, 35];   INN/23 [181];

Oosschot : BRP/12 [122];

Oost : BRP/5 [104, 106];   DGOD [522];   INN/19 [43];   INN/22 [144];   INN/26 [160];   VERM [155];

Oost, van : BRP/17 [154];   GN/2001 [255];   PEUT [319];   VERM [155];

Oostberg : SOER [411];

Oostbroek, van : INN/27 [215];

Oostdam : PEUT [143];

Oostdijck : INO/5 [85];

Oostdyk : MRCL [60, s1.21, f.10, f.29];

Oostdijk : BRP/8 [116];   BRP/17 [100];   GHG/3 [186];   GN/2002 [617];   INN/16 [196, 198];

Oostdijken : PEUT [125];

Oostegem, van : PEUT [60];

Oosteinde, van 't : BRP/25 [48];

Oosten : DGOD [484];   GN/1968 [384];

Oosten, van : AMBA [262, 272];   BENG [302, 494, 555];   BRP/8 [140];   BRP/17 [117, 124, 139];   GN/1992 [11, 20, 86];   GN/2002 [581, 617];   GOIC [65];   INN/8 [58, 179];   INN/9 [125];   INN/17 [65];   INN/20 [61, 74];   INN/22 [176];   INO/3 [26];   INO/4 [64];   INO/5 [110];   INO/6 [15];   JVRB [28, 30, 33];   PEUT [222];   VERM [155];

Oosten de Bruyn, van : zie  Bruyn, van Oosten de

Oosten Slingeland, van : zie  Slingeland, van Oosten

Oostenbroek : BRP/5 [72];   BRP/6 [76];   BRP/8 [19, 99];   GHG/3 [304];   INN/9 [125];

Oostenburg : BENG [554];

Oostende : BRP/3 [35];

Oostende, van : GOIC [241];   VERM [155];

Oostende, van 't : BRP/21 [156];   BRP/25 [133];

Oostendorp : AMBA [262];   GN/1992 [23, 25, 360];   INN/5 [132];   INN/18 [67];   JUMA [117];

Oostendorp Verbrugge : zie  Verbrugge, Oostendorp

Oostenreich : BRP/13 [57, 167];

Oostenrijk : BRP/13 [71, 125, 167];   BRP/16 [126];

Oostenrijk, van : INO/4 [45];

Oostenzeel : INO/2 [18];   INO/4 [4];

Ooster : BRP/7 [77];

Oosterbaan : BAND [570];   INO/4 [7];   INO/5 [103];   INO/6 [59];   PEUT [117];   VERM [155];

Oosterbaan Greeber : INN/21 [153, 168];

Oosterbaan Gruber : INN/21 [145];

Oosterbeek : GHG/4 [336];

Oosterbeek, Gerdes : OKM/1 [155];

Oosterga : INO/5 [32, 33, 44];

Oosterheert : GHG/2 [128];

Oosterhof : BAND [391];   BRP/3 [52];   BRP/10 [84];   INN/9 [61];   INO/3 [42];   INO/4 [8];

Oosterhoff : DGOD [294, 295];   PEUT [390];

Oosterhoff, van Gijbeland : INO/6 [72];

Oosterhoff, van Gybland : NL/1996 [330, 331];

Oosterhoff, van Gijbland : INO/4 [47];

Oosterhoorn : INO/5 [92, 103];

Oosterhoud, van : BRP/7 [70, 179];

Oosterhoudt : INN/15 [34];

Oosterhoudt, van : BRP/22 [16];   GHG/1 [185];   INN/13 [122];   INN/15 [34];   INO/6 [13];   KW/1958 [200];   ON/1933 [15];

Oosterhout : BRP/5 [99];   BRP/7 [85, 97, 119, 137, 150, 159, 174, 179];   BRP/22 [60];   INN/5 [83];   INN/11 [100];   INN/21 [160];   INO/5 [108];

Oosterhout, van : BRP/7 [80, 87, 89, 91, 97, 123, 127, 166, 167, 169, 179];   GOIC [195];   INN/3 [88];   INN/17 [131];   INO/1 [138];   INO/4 [74];   INO/5 [92, 103];

Oosterhuis : GHG/2 [140];   INN/4 [170];   INN/14 [111];   INN/20 [44];   VERM [155];

Oosterink : BRGM [49];   BRP/13 [122];

Oosterkamp, van den : INN/4 [171];   INN/18 [119];   INN/23 [138];   RMSD [214];

Oosterkamp, van der : INN/4 [171];   PEUT [126];

Oosterland : INN/13 [2, 3, 4, 6];   INN/17 [164];

Oosterlee : NEVE [21];

Oosterlen : INN/14 [144];

Oosterlinck : PEUT [319];

Oosterling : AMBA [273];   BAND [458];   BRP/2 [8, 38, 188, 189];   BRP/9 [119];   INN/11 [7];   ON/1935 [4];

Oosterling, van Goor den : Goor den Oosterling, van

Oosterlingh, van Goor den : Goor den Oosterlingh, van

Oosterlo : BRP/10 [151];

Oosterloo : INO/2 [79];

Oosterman : BRP/1 [14, 53, 96, 114];   GHG/4 [238];   GN/1957 [61];   INN/5 [108];   VERM [155];

Oostermeijer : BRP/24 [221];

Oosterom : INN/4 [171];   INO/5 [108];   VERM [79];

Oosterom, van : BAND [151, 184, 281, 361];   BRP/9 [42];   BRP/11 [113];   BRP/15 [96];   GHG/1 [19];   GHG/3 [105, 149];   GHG/4 [22, 222];   INN/2 [103];   INN/9 [59];   INN/13 [134];   INN/24 [101];   PEUT [335];   VERM [155];

Oosterom Rydom, van : zie  Rydom, van Oosterom

Oosterop : BRP/8 [115];

Oosters : BRP/10 [92];   GN/1990 [504];

Oosterveer : INN/4 [108, 147];

Oosterveld : DGOD [298];   OKM/2 [172];   PEUT [155];   VERM [155];

Oostervink : JUMA [117];

Oosterwald : INN/9 [136];

Oosterweghel : INO/6 [36];

Oosterwoldt : INN/17 [65];

Oosterwoud : INO/1 [78];   INO/3 [34];

Oosterwijck, van : KRN/3 [93, 106];

Oosterwijk : INO/6 [44];

Oosterwijk, van : BENG [562];   GHG/2 [45];   INN/9 [38];   INN/25 [109];   INO/1 [21];   ON/1935 [159];   VERM [155];

Oosterzee : BRP/2 [122];   INN/11 [179];

Oosterzee, van : GHG/2 [121, 177];   GHG/3 [86, 215];   GHG/4 [353];   INN/11 [87, 183];   INN/12 [192];   INN/14 [107];   INN/16 [170];   INN/22 [120];   INO/4 [13, 61];   JVRB [254, 291];   ON/1935 [50, 146, 147];   RMSD [465];

Oosthoek : BRP/1 [149];   BRP/11 [157];   GHG/2 [192];   GHG/4 [129, 130, 218, 227];   INN/2 [6];   INN/4 [116];   INN/11 [5];   INN/17 [84];   INN/20 [97, 98];   OKM/2 [54];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?