Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Pape - Pattikawa ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pape : BRP/24 [34];   GN/1992 [84, 127];   GN/1995 [13];   GN/2002 [619];   INN/17 [164, 168];   INN/18 [33];   INN/22 [71];   INO/6 [81];

Papé : BRP/1 [100];

Pape, de : INN/12 [159];   INN/15 [119];   INO/3 [72];   INO/5 [92, 103];

Pape, von : INN/21 [104];

Papegaaij : BRP/16 [134];

Papelard : VERM [156];

Papenburg : INN/5 [169];   INN/8 [23];

Papendrecht, van : HECA [83];   VERM [156];

Papendrecht, Chalmers Hoynck van : zie  Hoynck van Papendrecht, Chalmers

Papendrecht, Chalmers Hoijnck van : zie  Hoijnck van Papendrecht, Chalmers

Papendrecht, Hoynck van : zie  Hoynck van Papendrecht

Papenhove : PEUT [59];

Papest : BRP/13 [67];   INN/5 [163];

Papet : INN/2 [132];   INN/8 [176, 204];   INN/19 [183];   183NL/1960 [271];   NL/1966 [448];

Papi : BRP/17 [160];

Papie : INN/13 [181];

Papilaga : BRP/5 [115];

Papilaia : VERM [156];

Papilaja : BRP/1 [65, 69, 108];   BRP/6 [65, 130];   BRP/8 [109, 137];   BRP/12 [126];   BRP/23 [59];   DGOD [447];   INN/12 [18, 22, 24, 92];   INN/17 [40];   INN/23 [123];   INN/27 [174, 198, 239];   JUMA [119];   PEUT [391];   VERM [156];

Papilaya : BRP/12 [95];   BRP/25 [65];   INN/23 [127];

Papilaija : BRP/25 [64, 65];   VERM [156];

Papo : BRP/4 [15, 22, 86, 101, 138, 153, 188, 205, 227];   BRP/10 [3];   BRP/24 [83, 85-88];   GN/1994 [124];   GN/1999 [686];   INN/3 [116];   INN/4 [49-54, 161];   INN/5 [171];   INN/7 [72];   INN/8 [39];   INN/16 [87];   INO/5 [92, 103, 116, 126];   INO/6 [75, 84];   ON/1933 [11];   RMSD [501];

Papolie : BRP/18 [55, 176];

Papot : BRP/7 [26];   INN/4 [51];   INN/11 [133, 137];

Pappe : INN/4 [30];

Pappers : PCHL [79];

Pappolo : BRP/3 [100];   INN/10 [182, 187];

Papst : VERM [155];

Papst, Lawick van : zie  Lawick van Papst

Paptist : GHG/1 [26];

Papijn : BRP/4 [110, 173, 190, 191];   INN/19 [25];

Papijs : BRP/13 [79];

Par : BNCL [51];

Para, de : BRP/7 [76, 97, 117, 119, 133, 162, 163];

Para, de la : INN/11 [62];

Parabotan : VERM [156];

Paradal : INO/6 [32];

Paradis, Chasteigura de : zie  Chasteigura de Paradis

Paradijs : BENG [156, 302, 303, 496, 555];   BRP/13 [108];   BRP/18 [23, 138];   INN/15 [114];   INN/17 [130];   INO/4 [43];   INO/6 [102];

Parajow : VERM [156];

Paramaribo, van : BRP/7 [64, 71, 75, 100];

Paran : BRP/12 [87];

Paranavitana : INN/28 [194];

Parapat : PEUT [391];

Paraquira : INN/14 [56];

Paravecini di Capelli : INN/19 [169, 172];

Paravicini : INN/4 [67-70, 72, 127, 128, 133];   INN/7 [180];

Paravicini, de : INN/4 [72];

Paravicini de Capelli : INN/3 [134, 166];

Paravicini di Capelli : GOIC [83];   MRCL [f.26, f.27];

Paravicini di Capelli, de : INN/4 [39];

Paravicinni de Capelle : MRCL [s1.37, s1.58];

Paravini di Capelli : INN/19 [171];

Paray : INO/5 [108];

Parb, de : BRP/7 [66];

Parc, Favier du : zie  Favier du Parc

Parcelus : INO/1 [72];

Pardede : PEUT [391];

Pardi, Amat : zie  Amat Pardi

Pardjan : BAND [534];

Pardjo : VERM [156];

Pardo : BRP/7 [61, 64, 83, 96, 110-112, 115, 120, 132, 133, 140, 143, 152, 155, 157-159, 162, 164];   INN/5 [54, 162];   INN/11 [78];   INN/13 [78];   INN/21 [143-146, 154-157, 162, 167, 168, 171];

Pardo, van : BRP/7 [132];   INN/21 [143];

Pardoel : DGOD [437];   PEUT [226];

Pardoen : BRP/3 [88];   INN/9 [70];   INN/11 [24];

Pardon : BRP/4 [105];   MRCL [61];

Pardijn : BRP/5 [12];

Paré : BRP/2 [109, 112];   BRP/5 [162, 163];   INN/9 [9];   INN/17 [130];

Parée : BRP/22 [57];

Parees : HARG [74];

Parei : BRP/18 [113];

Pareira : BAND [596];   BRP/11 [108];   BRP/22 [128];   GN/1992 [18];   INN/19 [189];   JUMA [119];   VERM [156, 157];

Parelsen : INO/1 [56];

Parend, van der : INN/14 [117];

Parengkuan : BRP/10 [100];   DGOD [509];   PEUT [391];   VERM [156];

Parengkuang : BRP/10 [129];   BRP/25 [4];

Parenkuang : BRP/25 [91];

Parent : BRP/3 [76];   INO/3 [73];

Parentewan : VERM [156];

Parera : BAND [507, 517, 600, 602];   BRP/1 [26, 43, 58, 101, 114, 116, 119, 123, 126, 129];   BRP/3 [106];   BRP/15 [172];   BRP/16 [137];   DGOD [210, 516];   GN/2000 [366];   INN/8 [181];   INN/12 [172, 180];   INN/13 [28, 79];   INN/22 [167, 168, 175, 181-183, 186, 187];   INN/24 [185, 188-191];   PEUT [391];   VERM [156];

Parèra : BRP/4 [20];

Pareras : BAND [553];

Pareres : INN/19 [13];

Paret : BRP/13 [78];   BRP/16 [47];

Parez : INN/9 [88];

Parfondre : BRP/15 [75];   INN/12 [133, 168];

Parfondré : GHG/1 [357];   GHG/3 [387];

Parfondrij : BRP/15 [46];

Parfonrie : BAND [368, 401];

Parforie : BRP/9 [65];

Parger : BAND [412];

Pariama : VERM [156];

Paridan : INN/20 [5];

Parilino : BRP/12 [78];

Parimin : VERM [156];

Parimuzean : BRP/10 [78];

Parin : INN/27 [236, 237];

Paringauw : BRP/17 [117];   INO/5 [92, 104];

Parinusa : PEUT [391];

Parinussa : BRP/8 [12, 159, 160];   DGOD [452, 480];   INN/19 [19];   VERM [156];

Paris : AMBA [276];   BRP/10 [84];   DGOD [572];   GN/2002 [618];   INN/11 [127];   INO/4 [44];   MARA [56/57, 176/177];   PEUT [226];

Paris de Montaigu : BRP/15 [93, 105];

Parisek : BRP/11 [60];

Parisius : BRP/7 [45, 62, 65, 88, 117, 118, 133];   INN/14 [30];   INN/21 [166, 169, 174, 178];

Parison : INN/11 [132];

Pariurij : VERM [156];

Pariyama : VERM [156];

Parizot : BRP/11 [95];   BRP/22 [68];

Parjeere : BRP/1 [7];

Park : GHG/4 [242];   PEUT [114];

Parkeler, van Reede tot de : zie  Reede tot de Parkeler, van

Parkeler, van Reede van de : zie  Reede van de Parkeler, van

Parker : BAND [390, 412];   BNCL [3, 10];   BRP/13 [130, 138, 140, 142, 146, 147, 150, 154];   BRP/23 [65];   BRP/24 [213];   GHG/2 [97];   GHG/4 [224];   INN/9 [125];   INN/25 [53, 144, 230];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Parkin : BNCL [56];

Parkins : BNCL [35];   INN/28 [17];

Parlebas : PEUT [227];

Parlevliet : INN/4 [149];   INO/5 [52];

Parma : GN/2001 [152];   GN/2004 [293-296];

Parma, de : BRP/1 [21, 23, 47];   BRP/2 [41, 62, 202];   GHG/3 [213];   GHG/4 [257];   INN/14 [167, 168];

Parman : VERM [156];

Parmenas : GHG/1 [268];

Parmentie : INN/10 [121];

Parmentier : BRP/6 [34];   GN/1959 [206];   INN/9 [77];   INN/12 [58];   INO/2 [47];   INO/7 [14];

Parmoe : INO/5 [107];

Parnel : INO/5 [125];   ON/1933 [11];   RMSD [475];

Parola, de Lossantos : zie  Lossantos Parola, de

Parpard : GHG/2 [374];

Parqui : INN/14 [29];

Parr : BNCL [7, 10, 50, 66, 72-75];   BRP/6 [84];   INO/2 [97];   JVPP [615-617];

Parra, de la : APRL [265];   BRP/21 [83];   DGOD [367];   GHG/3 [227];   INN/9 [125];   INN/11 [62, 63, 65, 66, 72, 77];   INN/21 [148, 155, 163, 175];   KW/1983 [266];

Parra, la : INN/21 [163, 169, 175];

Parra, van de : INN/20 [57];   INN/21 [155];   INO/2 [68];

Parra, van der : BRP/17 [85];   ENI/3 [223];   GN/2002 [617];   GOIC [186, 190, 219, 221];   INN/2 [14];   INN/3 [65-67, 73, 74, 76-78, 174];   INN/4 [67, 72, 131, 183];   INN/17 [177];   INN/18 [94];   INN/19 [72];   INN/20 [4, 58, 80-83, 86, 87];   INN/27 [56, 74];   INN/28 [228, 229];   INO/1 [41, 42];   INO/4 [3];   INO/5 [67, 92, 104];   LAZL [14, 93];   MOLK [137, 139-144];   MRCL [15, 16, 50, 51, s1.5];   RMSD [87];

Parra Breton Vincent, van der : zie  Vincent, van der Parra Breton

Parra, van la : INN/21 [163];

Parrant, Bignol : zie  Bignol Parrant

Parre : GN/2002 [617, 618];   INN/17 [177];   VERM [156];

Parré : BRP/23 [1];

Parre, van der : INN/27 {96};

Parren : VERM [156];

Parrera : INN/13 [78-80];

Parreren, van : INN/7 [19];

Parret : BRP/13 [144];

Parrimore : BRP/15 [36];

Parris : INN/1 [67];

Parrock : BRP/1 [99];

Parry : BNCL [10];   INN/28 [83-86];

Pars : GOIC [91, 202, 274];   INO/1 [48];   INO/3 [73];   JUMA [119];   MOLK [183];

Parsans : GN/1992 [362];

Parsch : BRP/13 [50];

Parsolese : BRP/17 [182];   BRP/18 [92];

Parsons : BRP/12 [57];   BRP/13 [129];   GN/1992 [28, 364];

Parsijn : INO/5 [31];

Partan : GN/1992 [24];

Parte : INN/19 [56];

Parten : GN/1992 [132, 340, 356, 359-361];

Parter, van der : INN/9 [88];

Partmus : INO/6 [59];

Partoredjo : VERM [156];

Partij : BRP/5 [117];

Paruntu : PEUT [391];   VERM [156];

Parvé : GHG/1 [87, 254];   GOIC [207, 284, 285];   INN/2 [132];   INN/7 [174, 175];   INN/8 [103, 144, 171];   INN/18 [96];   INN/19 [183];   INN/20 [67];   INO/1 [99];   INO/6 [42];   NL/1999 [591];   PSEB [505];

Parvé, Steyn : BRP/3 [27];   GHG/2 [299];   GHG/4 [26, 28];   INN/5 [4, 110];   INN/8 [81];   INN/12 [83];   INN/18 [96];   INN/20 [172-174];   KW/1958 [202];   PSEB [525];

Parvé, Steijn : DGOD [446];   INN/20 [179];

Parvondre : INN/12 [121];

Paryono : INN/11 [171];

Parys : INN/16 [136];   INN/17 [177];

Parijs : BRGM [57];   BRP/10 [18, 20, 29, 58, 85];   BRP/12 [50, 87];   BRP/21 [161];   BRP/25 [1, 89, 95, 102];   DINI [2];   GHG/1 [153, 166, 242];   GHG/2 [239, 318];   GHG/3 [177];   GHG/4 [363];   INN/4 [171];   INN/14 [3];   INO/1 [160];   INO/5 [107];   NLG/8 [166];

Parijs, van : BRP/16 [49];   INN/10 [54];   INO/6 [92];

Pas : BRP/8 [128];   BRP/12 [23];   BRP/13 [132];   BRP/22 [71, 85];   BRP/25 [152];   DGOD [196];   GN/1992 [342, 343, 350];   INO/1 [122];   PEUT [227];   VERM [156];

Pas, de : INN/13 [80];

Pas, ten : INN/2 [13];   PEUT [227];

Pas, van der : INN/5 [122];   VERM [156];

Pasalesie : BAND [79, 155, 170];   BRP/9 [18];

Pasalima : INN/4 [19];

Pasalisie : BAND [79, 155];

Pasandaran : VERM [156];

Pasanea : VERM [156];

Pasang : VERM [156];

Pasar : BAND [465, 466];

Pasariboe : INN/9 [125];   PEUT [391];

Pascaud : BRP/11 [20];   GHG/1 [29, 31];   JUMA [119];

Pasch : BRP/7 [55];

Paschen : GHG/1 [95];   INN/8 [117];   INN/14 [13];   INN/20 [88];   PSEB [602];

Paschew : INN/7 [75];

Paschier : INO/7 [52];

Pascoal : INN/21 [24];

Pascoal, de : INN/21 [30, 47];

Pascoud : BAND [573];

Paseki : VERM [156];

Paskert : INN/12 [115];

Paskoal : VERM [156];

Paskoal, de : INN/21 [41];

Paskwal : BRP/18 [62, 184];

Pasla : INN/16 [16];

Paslah : DGOD [522];

Pasma : BRP/10 [33, 34];   BRP/25 [99, 100];   INN/15 [161];

Pasman : BAND [236, 359, 380, 381];   BEGM [33];   BRP/2 [121, 124];   GHG/1 [20];   GHG/4 [107];   GN/2002 [590];   INN/1 [30];   INN/11 [156];   INN/17 [81];   INN/19 [113];   INN/26 [69];   INN/28 [122];   INO/5 [126, 127];   ON/1932 [14];   ON/1933 [13];   RMSD [484, 492, 493];   VERM [133];

Pasoelisa : BAND [79, 155, 170];

Pasolesie : BAND [86, 91, 104, 148, 160, 262];   BRP/9 [11, 50];

Pasop : DGOD [21];   INN/18 [172];

Paspoort : INO/7 [54, 57];

Pasqua : BRP/8 [52];   BRP/10 [76, 85];   BRP/12 [29];   BRP/21 [56];

Pasquaal : BRP/17 [92];

Pasquaalsz : INN/27 [67];

Pasqual : BRP/1 [2, 9];   BRP/6 [65];   BRP/17 [3, 169, 170, 176];   BRP/18 [36, 154];   INN/27 [45, 52, 53, 70, 94, 95];

Pasqual, de : INN/21 [26];

Pasquals : BRP/17 [2, 117, 133];   BRP/18 [35, 37, 66, 153, 155, 188];

Pasqué : INN/5 [76, 77];

Pasqué, Blanckers : BAND [427];   BRP/9 [63];   BRP/11 [142];   BRP/22 [31];   INN/1 [64];   INN/5 [76, 77];   INN/17 [77];   KW/1983 [321];

Pasques de Chavannes : BENG [551, 552];

Pasques de Chavonnes : GOIC [109, 154, 155, 217];   INN/7 [110];   INN/27 [215];   INO/4 [85, 86];   INO/5 [92];   JVRB [31];   KW/1983 [90];   MOLK [162];   MRCL [s1.14];   NL/1979 [22-24, 29];   NL/1980 [178];   NL/1999 [294];

Pass : INO/6 [68];

Pass, le : BRP/16 [13];

Passa : GHG/3 [72];

Passage : INN/27 [237];

Passalbessij : BRP/24 [183];

Passamier : INO/5 [31, 44, 45, 54-56];

Passania : BRP/4 [110];   BRP/25 [166];   GHG/4 [217];   INN/12 [124];

Passchen : INN/2 [132, 177];   INO/1 [73];

Passchier : BRP/5 [54];   INN/12 [98];   INN/25 [217];

Passchiers : INN/12 [98];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Passe : BRP/16 [101];   GN/2002 [618];

Passe, Goltzius van der : INO/1 [13];

Passekij : DGOD [494];

Passelima : BAND [546];   INN/19 [55];

Passenier : LEWI [53];

Passet : INN/19 [171];

Passeval : GN/1992 [12, 23, 77, 87, 128, 131, 133, 136, 139, 354];   GN/1998 [184];

Passevals : GN/1992 [84];

Passi : PEUT [103];

Passier : INN/26 [49];   JAZZ [84];

Passing : INN/21 [147];

Passolesij : BAND [541];

Passop : BRP/18 [112];

Passu : INN/14 [149];

Pastau, von : GHG/1 [294];   GHG/3 [272];

Pasteel, van der Beken : zie  Beken Pasteel, van der

Paster : GHG/4 [194];

Paster, van der : INN/12 [73];

Pasteuning : INO/1 [169];

Pasteur : INN/12 [120, 169];   INN/15 [154];   NEVE [19, 71];   VERM [126, 156];

Pastoor : GHG/2 [18];   INN/17 [171];   INN/23 [163];

Pastoors : GHG/3 [216];   INN/12 [150];   INN/20 [132, 136];   NL/1999 [527];

Pastor : VERM [156];

Pastora : BAND [187, 256];   BRP/9 [125];   INN/10 [176];   NLG/5 [234];

Pastorius : INO/3 [73];

Pastourel : BRP/24 [136];

Pasulatan : GN/1984 [194];   INN/12 [8];

Pasuwarisa : INN/12 [183];

Pasveer : INO/4 [23];

Patalanie : INN/14 [159];

Patbrugge : BRP/1 [136];

Patburgh, van : INO/6 [84];

Patch : INN/28 [86];

Pateasinna : INN/9 [72];

Patekawa : VERM [156];

Patelaia : INN/10 [78];

Patelanie : INN/11 [95];

Patelemonie : BAND [174, 270];   BRP/9 [47];

Pateliamonie : BAND [91, 165];

Pateliano : BRP/17 [63];

Patemburg : BRP/16 [3];

Patenburg, van : BRP/16 [105];

Pater : BRP/7 [60, 85, 86, 94, 121, 131, 138, 147, 162, 164];   GHG/1 [43];   GN/1992 [21, 128, 129, 131, 132, 134, 136];   INN/11 [148];   INN/21 [153];   INO/1 [156, 168];   IN-O/2 [6, 23, 30, 31, 63];   INO/5 [92, 104];   JAZZ [11, 12];

Pater, de : DGOD [551];   GHG/1 [166];

Pater, van : BRP/7 [172];

Paternoster de Montlion : INN/13 [33];

Paternostre de Montlion : BRP/1 [117];

Paternostre du Montlion : DGOD [239];   INN/13 [33];

Paternot : VERM [131];

Paternotte : INN/9 [55];

Paterson : BRP/15 [37];

Patesina : BRP/1 [109];

Patiasina : DGOD [326];

Patiata : BRP/11 [147];   GHG/3 [260];

Patie : BRP/6 [112];   BRP/15 [42];   INN/12 [28];   INN/13 [37];   INN/14 [72];   NLG/13 [105];

Patie, de : INN/22 [176];

Patieleamonie : BRP/9 [18];

Patielimonie : BAND [91, 165];

Patiena : INN/23 [49];

Patienama : BRP/10 [105];

Patience : INN/4 [110];

Patiepawaij : BRP/4 [4];

Patieruhu : INN/12 [136];

Patiewijl : GN/1946 [61];

Patih : JUMA [119];

Patikahatoe : BRP/4 [121];

Patilaia : INN/10 [78];

Patilaja : PEUT [227];

Patilamonia : VERM [156];

Patilaya : INN/9 [73];   OTHF [81];

Patileamonie : BAND [91, 165, 264];   BRP/9 [21];

Patileen : BRP/16 [86];

Patileoe : BRP/18 [26, 142];

Patimakaij : BRP/17 [77];

Patimanusama : BAND [520];

Patimukaij : BRP/17 [5];

Patinaja : BAND [556];

Patinama : BRP/4 [24];   BRP/12 [35];   BRP/16 [83];   GHG/2 [50];   INN/15 [168, 173];   INN/22 [82];   INN/23 [192];   JUMA [119];   PEUT [228];

Patinasiany : INN/12 [18];

Patinassaranij : JUMA [119];

Patipana : BRP/4 [242];

Patipawaij : INN/14 [69];

Patipilohoy : BRP/4 [53];

Patipilohij : BAND [608];

Patipiloy : BRP/4 [239];

Patipiloij : BAND [557];

Patipukelawan : BRP/4 [229];   DGOD [209];

Patirane : DGOD [471];

Patirasjawany : BRP/4 [121];

Patisinam : VERM [156];

Patist : DGOD [298, 389];   VERM [156];

Patiwael : BAND [64, 102];   BRP/6 [14];   BRP/10 [15];   ISPO [197];   VERM [156];

Patjer : INN/15 [147];

Patmor : INN/21 [55];

Patoh : VERM [156];

Patoir : INN/9 [125];

Paton : GHG/2 [158];   INO/1 [39];

Patosky : BRP/15 [163];

Patot : VERM [156];

Patot, de : GN/2002 [583];

Patot, Tissot van : zie  Tissot van Patot

Patou : PEUT [228];

Patoys : GN/1994 [16];

Patra : DLUX [54];

Patras : BENG [4, 148, 150, 297, 301, 302, 306, 497, 556];   ENI/3 [240];   GHG/1 [69];   GOIC [40];   INN/27 [209];   INO/5 [67, 92, 104];   MOLK [8];

Patrick : BRP/11 [25];   GHG/2 [373];

Patrima : GHG/2 [352];

Patrinaux : BAND [491, 492];   BRP/9 [4];

Patrineau : BRP/9 [8];

Patriun : BRP/17 [182];   BRP/18 [92];

Patrouw : INN/16 [13];

Patrij : BRP/15 [141];

Pats : GOIC [258];

Pattalala : VERM [156];

Pattamapon : INN/12 [4];

Pattché : GHG/4 [277, 278, 299];

Pattegradjawané : INN/12 [20];

Pattelemonij : BRP/9 [21];

Pattenburg, van : BRP/15 [130, 131, 135, 150];   BRP/16 [110];

Pattenburgh : BRP/15 [29];

Patterson : INN/5 [54];

Patterson, van : BRP/7 [141];

Patthy : GHG/1 [197];

Patti : BAND [522, 558];   BRP/2 [20, 25, 32, 173];   DGOD [526];   GHG/2 [55];

Patti, Hoebers : zie  Hoebers Patti

Patti Iha : VERM [156];

Pattiapon : BAND [484, 490];   BRP/5 [104];   BRP/9 [130];   INN/19 [55];   VERM [156];

Pattiasina : BAND [326, 476, 586, 595];   BRP/1 [27, 67];   BRP/2 [153];   BRP/6 [151];   BRP/9 [142];   BRP/17 [165];   DGOD [320, 330, 451];   EYSL [6a];   GHG/4 [111];   INN/12 [29];   INN/15 [146];   PEUT [228, 391];   VERM [156];

Pattiata : INN/26 [75];

Pattiatoe : BAND [58];   BRP/9 [19];

Pattie : BAND [462, 470, 541, 600];   BRP/11 [131];   INN/2 [108];   INN/12 [127];   INN/24 [124];   INO/5 [108];

Pattiepaway : BRP/4 [192];

Pattiepilihie : BRP/4 [211];

Pattiepiloehoe : BRP/10 [74];   BRP/11 [130, 131];   BRP/23 [58-60];   BRP/25 [45, 66];

Pattiepiloehoe Hereman : BRP/11 [130];   BRP/25 [45, 46, 66, 67];

Pattiepilohy : BAND [497];

Pattihalawan : PEUT [228];

Pattihawean : BRP/1 [40, 41, 43];

Pattiholaoe : BAND [36, 77];

Pattikaihatoe : BAND [476];

Pattikawa : BAND [489, 490];   DGOD [438];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?