Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Piepers - Pittman ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Piepers : BRP/5 [52];   BRP/6 [61];   ENI/3 [262, 263];   GHG/4 [192];   INN/2 [133];   INN/19 [183];   INN/23 [66, 177];   INN/24 [188];   NL/1964 [415];   NL/1968 [227];   PSEB [494, 531, 585, 611-613, 625, 658, 661, 669];

Piepersberg : INN/12 [111];

Piephold : BRP/13 [6];

Pieplenbosch : BRP/8 [6];   DGOD [83, 108];   GHG/1 [15, 217];   GHG/2 [374];   HOFF [85];   INN/12 [74];   INO/2 [83];   ISPO [199];   NL/1968 [226];   RMSD [330, 331, 334, 387, 409];   VERM [157];

Piër : BRP/17 [122];

Pier, du : BRP/3 [20, 28, 40, 44, 85];   GHG/1 [205];   INN/8 [196];   INN/12 [73, 76, 81, 125];

Piera : BRP/3 [144];   BRP/8 [135];   BRP/23 [1];   BRP/25 [96, 97];   DGOD [418, 480];   GHG/3 [244];   GHG/1 [333];   INN/13 [179];   INN/20 [150];   INO/5 [123];   INO/6 [66];

Pieraard : INN/27 [209];

Pieramus : INN/21 [45];

Pierard : DGOD [496];   INN/12 [50];   INN/19 [49];   INN/27 [167];

Pierce : BNCL [49];

Pierie : BRP/8 [67, 78, 103, 120];   BRP/12 [97];   GN/1988 [304];

Pierik : INN/4 [109];   PEUT [233];   VERM [157];

Pieris : BAND [489];   BRP/10 [27];   BRP/17 [59, 107];   GN/1992 [15];   GN/2002 [590];   INN/4 [183];   INN/19 [32];   INN/21 [48, 62];   MRCL [s1.22];   NL/1980 [202];

Pierisz : BAND [30, 71, 72, 148, 154, 161, 262, 442, 481, 496, 523];   BRP/9 [5, 7, 10, 11, 13, 66];   NL/1994 [328];

Pierits : BAND [83, 437, 438, 520];   BRP/9 [41, 85, 106];

Pieritsz : BAND [83, 90, 157, 164, 259, 520, 534, 544, 546, 554, 586];   BRP/6 [152];   BRP/9 [9];

Piernbaum : BAND [320];   ON/1935 [3];

Piernbaum, Lijtsman : zie  Lijtsman Piernbaum

Piero : GN/2002 [618];

Pieroeli : GHG/3 [83];

Pieroelie : BRP/12 [28];   GHG/4 [239];   INN/15 [34, 35];   VERM [157];

Pieron : INN/20 [19];   JUMA [120];

Piéron : GN/1965 [90];   INN/5 [154];   INN/20 [19];

Pierot : DGOD [402];   GN/1992 [298];   NL/1972 [12];   VERM [157];

Pieroth : GHG/3 [99];

Pierraerd : GOIC [133];   INO/1 [89];

Pierrard : DLUX [56];   INN/20 [65];

Pierrat de Longeville : GOIC [67];

Pierre : BRP/13 [69, 82];   BRP/16 [21, 27];   INN/5 [164];   INN/7 [217];   INN/14 [58];

Pierre, la : INN/5 [125];

Pierrera : INN/23 [178];

Pierret : INO/4 [21];   PEUT [163];

Pierri : BAND [579];   GHG/1 [8];

Pierri, de : BRP/5 [10];   BRP/8 [116];

Pierrucci : BRP/2 [26, 28, 29, 33];

Piers : BRP/16 [29];   GHG/2 [384];   GN/1995 [640];   INO/3 [88];   INO/6 [90];

Pierson : BRP/7 [107];   BRP/23 [20, 72, 79];   DGOD [18, 23];   ENI/3 [263];   GHG/1 [152];   INN/12 [116];   INN/27 [231];

Pierucci : BRP/15 [114, 122];   INO/7 [59];

Pies : INN/10 [33];

Pieschel : BAND [99, 164];   BRP/9 [82];   VERM [157];

Piet : BAND [562];   BRP/14 [100];   BRP/15 [148];   BRP/16 [73];   INN/2 [133];   INN/19 [183];   VERM [157];

Piet, Jan : GHG/4 [164];

Piet, van der : INO/5 [92, 118];

Piete : INN/19 [38];

Pieter : BAND [13, 19, 24, 61, 63, 64, 78, 132, 139, 146, 150, 154, 157, 160, 169, 254, 257, 351, 398, 481, 521, 546, 548, 589, 602];   BRP/1 [7, 52, 61, 62, 64, 70, 121, 128, 131];   BRP/9 [14, 16, 21, 47, 60, 65, 75, 88, 97, 100, 102, 140];   BRP/12 [5, 90, 126];   BRP/16 [86];   BRP/17 [44, 49, 132, 160];   BRP/18 [13, 83, 125];   DGOD [12];   GHG/3 [331];   GN/2002 [618];   INN/4 [52];   INN/9 [37];   INN/10 [78];   INN/13 [38];   INN/14 [70, 123, 124];   INN/15 [144];   INN/19 [35, 186];   INN/21 [52];   INN/24 [189, 190];   NLG/13 [68];   SOER [412];   VERM [157];

Pieter, Nauta : zie  Nauta Pieter

Pieterbaboe : GHG/1 [216];

Pieteringa : INO/5 [26];

Pieterlinga : NLG/13 [94];

Pietermaat : BAND [593];   BRP/11 [57];   GHG/1 [171];   GHG/3 [116, 117, 341];   GHG/4 [139];   GN/1994 [188];   INN/5 [51, 99, 112, 155];   INN/6 [122-124];   INN/8 [58, 76];   INN/9 [195, 199];   INN/12 [100];   INN/15 [35];   INN/18 [183];   INN/19 [120];   INN/26 [123];   INO/7 [4, 39];   MOLK [115];   NL/1999 [515, 520, 523];   ON/1933 [98];   ON/1935 [48];   SOER [404];

Pieterman, van de : BAND [577];

Pieters : BAND [13, 19, 24, 63, 64, 306, 322, 338, 348, 376, 379, 380, 396, 407, 413, 473, 478, 479, 513, 542, 549, 599, 600, 604, 608, 609];   BRP/2 [106, 107, 114, 151];   BRP/3 [76, 83, 99, 110, 117, 141, 142, 159, 168];   BRP/4 [6, 20, 38, 39, 41, 60, 61, 69, 93, 145, 146, 150];   BRP/5 [117];   BRP/7 [7, 33, 34, 37];   BRP/8 [5, 84, 101, 111, 124, 132, 149, 150];   BRP/9 [10, 12, 13, 15, 19, 40, 42, 104, 120];   BRP/10 [52, 66, 75, 92, 113, 137, 161];   BRP/11 [27, 57, 79, 80, 96, 98, 118];   BRP/12 [39];   BRP/13 [44, 63, 87, 167];   BRP/15 [2, 4, 7, 50, 54, 73, 107, 130];   BRP/16 [18, 19, 44, 63, 73, 94, 95, 102, 106];   BRP/17 [2-4, 7, 9, 10, 13-15, 17, 20, 22-27, 29-31, 33-44, 47, 48, 52, 54, 57-62, 64-67, 69-72, 75, 76, 78-80, 82-84, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 98, 99, 102-111, 113, 115, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 133, 136-143, 145, 147-150, 153-155, 157, 158, 160, 161, 163-169, 171-173, 175-177, 179, 180, 185];   BRP/18 [3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 30-32, 34, 37, 41, 47, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 69, 71, 76, 83-86, 94-96, 98, 99, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123-125, 128, 130-133, 147-151, 155, 160, 165, 168, 170, 171, 173, 176, 182, 183, 184, 186, 191, 193, 199, 200];   BRP/21 [17, 116, 117];   BRP/22 [68, 73, 77, 80, 108, 116];   BRP/23 [5, 29, 42, 80, 88, 129];   BRP/25 [26, 30, 57, 81, 90, 166];   DGOD [437];   DUMA [126, 163];   GHG/1 [12, 93, 106, 218, 242];   GHG/2 [42, 51, 159, 174, 314, 327];   GHG/3 [60, 117, 125, 150, 378];   GHG/4 [26, 38, 148, 197, 200, 291, 300];   GN/2000 [89];   GN/2002 [618];   GOIC [61, 62];   HEWE [26, 27];   HOFF [85];   INN/1 [19];   INN/2 [133, 160];   INN/3 [157, 191];   INN/4 [56, 58, 65];   INN/5 [88, 146, 164];   INN/6 [6];   INN/7 [75, 136];   INN/8 [85, 125, 180];   INN/9 [15, 32, 58, 84];   INN/11 [12, 19, 43, 140, 152];   INN/12 [19, 55, 153, 160];   INN/13 [24, 25, 30, 33, 56];   INN/14 [42, 46, 159, 161, 175];   INN/15 [125];   INN/16 [68, 69, 75];   INN/17 [21, 168];   INN/18 [57];   INN/19 [75, 76, 79, 80, 128, 129];   INN/20 [60, 61, 80, 187];   INN/21 [17, 128];   INN/22 [166, 167, 174, 178, 184, 185, 187, 188];   INN/23 [48];   INN/24 [188];   INN/27 [46, 90, 218, 221];   INN/28 [109];   INO/1 [78, 158, 161, 162];   INO/2 [87];   INO/3 [34, 56, 58];   INO/4 [16, 20, 75];   INO/5 [24, 30, 118, 119];   INO/6 [52, 71, 79, 81, 88, 89, 102];   INO/7 [59];   JUMA [120];   KRN/2 [76];   KW/1983 [451];   MRCL [s2.17];   NL/1969 [132];   NL/1981 [183];   NL/1984 [231];   NL/1998 [85];   NL/1999 [526, 527, 545, 548, 553, 554];   NLG/12 [352];   ON/1935 [92, 149, 161, 178];   PCHL [47];   PEUT [49, 233];   RMSD [254];   VERM [133, 157];   WEYN [10];

Pieters, de Boer : INN/11 [93];

Pieterscina : BRP/15 [168];

Pieterse : BAAY [93];   BAND [412];   BRP/1 [1, 4, 6, 8, 11];   BRP/3 [12, 15, 19, 21, 31];   BRP/7 [105];   BRP/9 [18];   BRP/10 [90];   BRP/15 [62];   BRP/16 [141];   BRP/23 [82];   GHG/2 [199];   GHG/3 [25];   GHG/4 [209];   GN/2002 [617, 619];   INN/2 [133];   INN/4 [85, 87];   INN/5 [53];   INN/7 [165];   INN/8 [166, 190];   INN/9 [104, 125];   INN/11 [144];   INN/12 [111];   INN/13 [78, 79];   INN/15 [158];   INN/16 [26];   INN/19 [31];   INO/1 [15];   INO/6 [82, 90];   PEUT [302];

Pieterse, Nederveen : GHG/4 [102];

Pietersen : BAND [550];   BRP/1 [22, 114, 149];   BRP/3 [14, 16, 20];   BRP/4 [23];   BRP/7 [56, 179];   BRP/10 [15];   BRP/11 [148];   BRP/15 [95];   BRP/16 [4, 18, 141];   BRP/22 [1, 2, 31, 90];   BRP/23 [9, 10];   DUMA [73];   GHG/1 [26];   GHG/2 [248, 333];   GHG/3 [179, 269];   GN/1992 [78];   GN/2002 [618];   INN/2 [105];   INN/5 [107];   INN/7 [168];   INN/8 [77];   INN/11 [121];   INN/13 [154];   INN/15 [124];   INN/18 [19, 25];   INN/19 [76];   INN/21 [148];   INN/23 [175, 179, 183, 185];   INN/24 [106];   INN/25 [47];   INO/1 [21];   INO/3 [63];   MOLK [261];   MV/1977 [230, 231];   NL/1978 [88];   NL/1981 [193];   NLG/8 [43];   VERM [157, 174];

Pietersen, van : BRP/7 [170];

Pietersma : BRP/8 [120];   INO/5 [75];

Pietersoli : INN/9 [73];

Pietersoly : INN/14 [78];

Pietersolij : INN/14 [78];

Pieterson : BRP/7 [24];   BRP/13 [110];   INN/23 [156, 174, 176, 177, 179, 180];   INO/7 [7, 22];

Pietersse : INN/8 [158];

Pieterssen : GN/2002 [617];

Pietersz : BAND [2, 4, 13, 17, 19, 24, 32, 38, 42, 45, 50, 54, 56, 58, 62-64, 80, 82, 90, 92, 93, 98-101, 105, 106, 118, 127, 128, 130, 131, 167, 171, 176-178, 184-186, 191, 199, 206, 215, 231, 233-235, 239, 246, 267, 269, 283, 293, 294, 298, 304, 309, 329, 332, 360, 364, 377, 415, 416, 438, 439, 443, 444, 461, 477-479, 516, 543, 549, 564, 565, 568, 572, 574-578, 582, 591, 593, 598];   BRP/1 [3, 22, 31, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55, 56, 61-64, 67, 70, 71, 73, 115, 119-121, 123, 129, 131, 132, 143, 149];   BRP/8 [118];   BRP/9 [4, 11, 16-19, 24-26, 28, 40, 41, 50, 52, 54, 56, 61, 66, 69, 71, 73, 78, 88, 100, 101, 104, 109, 117, 121, 122, 130];   BRP/10 [87, 93, 108, 122, 124];   BRP/12 [46, 75, 119, 120];   BRP/13 [50, 56, 70, 86, 92, 94, 96, 124, 144, 149, 167];   BRP/17 [9, 11, 17, 35, 36, 45-47, 62, 63, 98, 148, 185];   BRP/18 [10, 12, 62, 95, 121];   BRP/21 [13];   BRP/25 [75, 130, 131];   DGOD [231, 312, 490];   DUMA [239-241, 249];   GHG/1 [192];   GHG/2 [83, 137];   GHG/4 [85, 87, 133, 182, 189, 190];   GN/1973 [365];   GN/1978 [310, 311, 313];   GN/1992 [14, 21, 22, 74];   GN/2002 [589, 617-619];   GOIC [93-95, 241, 274, 275];   INN/3 [6, 52, 111];   INN/4 [80, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 179];   INN/5 [183];   INN/8 [53, 117, 180];   INN/10 [15, 156];   INN/12 [92];   INN/13 [80, 96, 186];   INN/14 [56, 59, 62, 123, 124, 159, 161];   INN/15 [101, 119];   INN/16 [15];   INN/19 [33, 38, 55, 71, 137];   INN/20 [59, 61, 137];   INN/21 [28, 29, 32, 34, 36, 39, 43, 45, 46, 49, 53, 58];   INN/22 [88, 188, 189];   INN/23 [146];   INN/25 [15];   INN/26 [178];   INN/27 [109];   INO/5 [127];   JAZZ [44];   JUMA [120];   MOLK [83, 104, 105, 107];   MRCL [15, 22, s2.8, f.11, f.18];   PEUT [392];   RMSD [328, 329, 486];   VERM [157];

Pietersze : BRP/17 [129, 185];

Pieterszen : BRP/1 [26-28, 33, 34, 44, 48, 49, 94, 116, 126, 129, 134];   INN/22 [190];

Pieterz : BRP/10 [92];   BRP/13 [46, 167];   BRP/15 [23];   INN/14 [40, 55];

Pieterzen : BRP/13 [93];   BRP/17 [128, 185];

Pieterzon : INN/23 [180, 182];

Pieterzoon : BRP/17 [29];

Pietraroia : BRP/5 [124];   INN/26 [65];   INN/27 [44, 89, 121];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pietro, di : NEYN [21];

Pietrowicz : BRP/8 [26, 137];

Pietschke : BRP/17 [11];

Piette : BRP/8 [163];   GHG/4 [248];   INN/17 [5];

Piëtte : BRP/8 [27];

Pietteviels : BRP/16 [139];

Pifsator : INN/17 [164];

Pigchelaar : INO/5 [121];

Pigeaud : INN/22 [128];   INO/2 [43];

Pigeou : MRCL [21];

Pight : BRP/17 [24, 82, 109, 152, 175, 185];

Pignari : INN/7 [34];   NL/2003 [374];

Pignero : GHG/1 [222];

Pignou : INN/4 [98];

Pigny : PEUT [206];

Pigon : BENG [556];   GOIC [36];

Pigou : GHG/1 [65];   INO/1 [89];   INO/4 [82];   INO/5 [38];

Pik : BRP/8 [71];   INN/16 [179];   INN/18 [134];

Pikal : BAND [199, 256, 324];   DGOD [524];   INN/18 [21];   VERM [157];

Pikard : BAND [289, 304, 365];   BRP/9 [44];

Pikarly : BRP/12 [103];

Pikauly : BRP/1 [70];

Pikawalah : BRP/4 [230];

Pike : BRP/4 [102];   GHG/3 [192];   INN/10 [157, 205];   INN/12 [91];

Piket : BRP/8 [32];   INN/13 [3];

Pikette : BRP/15 [40];

Pikkel : INN/21 [24];

Pilaar : INN/13 [124];   VERM [144];

Pilaar, Kruijsse : DGOD [194];

Pilang : INO/3 [19];

Pilat : BRP/17 [48];   MOLK [260];

Pilate : VERM [157];

Pilger : VERM [157];

Pilgrim : BRP/16 [3];

Pillard : GHG/2 [225, 356, 357];   GHG/3 [238];

Pille : INN/16 [131];   INN/23 [157];   VGLS [7];

Pillegrino : BRP/16 [92];

Piller : BRP/3 [34, 54, 71, 73, 75, 94, 103, 105, 135, 141];   BRP/16 [33];   GHG/3 [66];   INN/8 [64, 69-71, 79];   INN/9 [64];   INN/13 [34];   INN/14 [70];   JUMA [120];   NL/2002 [366];   WEYN [14];

Pilletier : GHG/1 [127];

Pillicaen : MRCL [s1.17];

Pillouw : BRP/21 [30];

Pilman : BRP/1 [7];

Pilnem : BRP/15 [62];

Pilon : BAND [466];   BRP/6 [152];   BRP/17 [79];   GHG/1 [85, 138];   GN/1964 [39];   GN/1968 [378, 381, 383, 384, 386];   INN/8 [113];   INN/11 [136];   INO/1 [44];   INO/4 [63];   KW/1983 [321];   VERM [133, 157];

Pilopessi : BRP/18 [49, 170];

Pilouw : BRP/8 [91];   BRP/11 [8, 9, 61];   BRP/21 [40];   BRP/22 [79];   BRP/23 [119, 129];   JUMA [120];

Pilow : BRP/12 [42];

Pilpesie : BRP/4 [237];

Pimentel : DGOD [517];   INN/11 [67];

Pin : VERM [157];

Pina : BRP/13 [57];   BRP/15 [158];   INN/11 [76, 77];   INN/16 [123];   INN/19 [148];

Pina, de : INN/11 [63, 73-75, 77];   INN/13 [78];   INO/1 [134];

Pinan Bin : INN/27 [124];

Pinamai : BRP/1 [22];

Pinancaän : BRP/6 [123, 124];

Pinangkaan : VERM [157];

Pinaria : DGOD [473];   DUMA [119];   INN/13 [10];   INN/16 [90];   PEUT [234];

Pinas : ESUR [478];   VERM [157];

Pincam : BRP/16 [102];

Pincel : BRP/9 [51];   LEWI [11];

Pinchette : INO/5 [118, 119];

Pinchetti : BRP/10 [48];   GHG/2 [246];   INN/4 [104];   INN/8 [138];   INN/9 [56];   JUMA [120];   VERM [147];

Pinchitte : INN/9 [34];

Pinck : INN/8 [189];

Pinder : BNCL [43];

Pineda : BRP/8 [64, 96];

Pineda, de : BRP/16 [98];   GHG/3 [151, 153];   INN/11 [141];   INN/12 [27];   INO/6 [72];   JAZZ [20, 21];

Pinéda, de : NL/1968 [221];

Pinedo : INN/5 [163];   INN/6 [86];

Pinega : BRP/1 [27, 29];

Pinege : BRP/1 [103];   BRP/6 [141];   INN/18 [11];

Pinège : BAND [30, 32, 34, 65, 70, 71, 92, 93, 97, 111, 144, 151, 166, 183, 212, 223, 244, 252, 253, 265, 281, 326, 327];   BRP/6 [146, 153];   BRP/9 [6, 8, 9, 26, 27, 30, 33, 40, 42, 43, 48, 58, 71, 73, 76];   ELLI [25];   INN/7 [151];   INN/14 [60];   INN/17 [81];   MOLK [84];   NL/1999 [510];   NLG/10 [203];   RMSD [226];

Pinège, Karouw : INN/26 [191];   VISS [11];

Pinero : INN/5 [163];

Pinet : INN/20 [54, 66, 67];   INO/1 [99, 100];

Pineteau : DLUX [56];   INO/5 [129];

Pinetti : INO/5 [84];

Pingan : INN/14 [79];

Pingel : INN/6 [25];

Pingeling : GN/2002 [617];

Pinggang : BRP/3 [50];

Pinje, de la : INN/17 [125];   INO/6 [90];

Pinjero : INN/13 [80];

Pink : BRP/8 [76];

Pinkan : BRP/4 [55];

Pinke : BRP/8 [72];

Pinkernel : BRP/7 [3, 5, 7];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pinket : GHG/1 [125];   INN/6 [115];   INN/8 [152];   INN/17 [177];   21, 26, 37];   INN/25 [73];   INO/1 [134];   INO/4 [5];   INO/5 [40];

Pinket van Haak : zie  Haak, Pinket van

Pinkgouw : GN/2002 [618];

Pinkhof : GHG/4 [66];

Pinkster : INN/8 [17];

Pinna : INN/19 [148];

Pino : APRL [186];   BAND [595];   BRP/3 [105];   BRP/4 [2, 25, 47, 160, 161, 213];   BRP/5 [125];   BRP/12 [79];   BRP/23 [71];   BRP/25 [169];   GHG/1 [23, 197];   GHG/3 [175];   GHG/4 [13, 364];   INN/9 [125];   INN/12 [5];   INN/16 [174];   INO/3 [74];

Pino Post : zie  Post, Pino

Pinol, Gil : zie  Gil Pinol

Pinol Cuadrat : BRGM [47];

Pinontoan : DGOD [572];   JUMA [120];   PEUT [392];

Pinontoän : BRP/8 [126];

Pinontuan : PEUT [234];

Pinsbergen : BRP/7 [51, 61, 176];   EYSL [3];

Pinsel : BAND [94, 95, 108, 208, 306];   BRP/5 [142];   BRP/9 [51, 80];   BRP/22 [133];   NEVE [23];

Pinson : BRP/7 [104, 150];

Pinson, le : INN/20 [168];

Pinsonius : BRP/7 [9];

Pintam : GN/1978 [309];

Pintatus : GN/1978 [312];

Pinte : BRP/8 [53, 138];   BRP/12 [47, 106];

Pintio : INN/21 [173];

Pinto : BAND [154];   GN/1978 [311];   INN/9 [85];   INN/11 [63, 68, 77];   INN/16 [164];   INN/21 [146, 158];   SOER [412];

Pinto da Fonseca : zie  Fonseca, Pinto da

Pinto de Morais : INN/19 [148];

Pinto Marques : INN/19 [148];

Pinto, de : INN/11 [61];   INO/1 [29];

Pintos ; INN/19 [148];

Pintto : INN/11 [68];

Pinxter : GHG/2 [39];   INN/4 [172];

Pinxteren, van : BAND [200, 213, 323];

Pinxternakel : GN/2002 [618];

Piny : BNCL [29];

Pioestoerekrado : VERM [157];

Piolle : INN/2 [133];   INN/12 [149, 153, 154, 155];

Piot : BAND [28, 57];   BRP/9 [12];

Pipenbrik : GN/1992 [365];

Piper : BAND [527];   BRP/1 [87];   BRP/3 [23];   BRP/17 [14];   DGOD [17, 23];   GHG/2 [275];   INN/8 [9, 140];   INN/16 [189];   INN/18 [182];   INN/20 [90];   INO/1 [159];

Pipper : BRP/4 [60];   BRP/16 [137];

Pique, le : DGOD [138];   GHG/4 [310];

Piqué, le : INN/15 [148];

Piquerez : INO/6 [93];

Piquet : GN/1992 [29];

Piraet : GN/1973 [413];

Pirard : DGOD [214];   INO/5 [37];

Pirch : INN/12 [33];

Pirch, von : BRP/3 [28];

Pirckheimer : INO/1 [5];

Pire, du : BRP/16 [118];

Pires : GN/1978 [312];

Piret : BRP/17 [132];   INO/4 [21];

Pirets : BAND [519];

Pirie : NLG/12 [357];

Pirlet : BRP/15 [49, 51, 55, 63, 72, 83, 102, 114, 124];

Pirngadi : INN/1 [57];

Piroelie : PEUT [392];

Piroko : BAND [268, 397, 405];   BRP/9 [123];

Pirolie : INO/6 [30];

Piron : GHG/1 [253];   INN/21 [122];   INN/23 [181];

Piron von Franquemont : zie  Franquemont, Piron von

Piron, van : BRP/17 [79];   GHG/1 [90];   INO/3 [40];

Pirot : BRP/17 [137, 153, 185];   GHG/1 [102];   INN/17 [13];   INN/19 [34];   INN/20 [87];   INO/4 [74, 94];

Pirote : BRP/17 [174, 185];

Piroth : DLUX [56];

Piroti : BRP/10 [115];   BRP/17 [153, 185];   BRP/18 [100, 167];   BRP/23 [33];   INN/2 [4, 134];   INN/4 [78];

Pirulli : BRP/15 [112];

Pisa : INN/4 [172];   INN/28 [146];

Pisanello : INO/1 [13];

Pisciny : PEUT [234];

Pisera : INN/12 [182];

Pisereron : DGOD [462];

Piserra : INN/23 [167];

Piskawala : BRP/4 [238, 239];

Piskawalla : BRP/4 [238];

Piso : INN/17 [143];   INN/18 [26, 30];

Pison : BRP/21 [74];   BRP/23 [33, 134];   DGOD [121];   GHG/3 [283];   INN/22 [120];   NL/1985 [307];

Pistola : INN/2 [134];

Pistolphi : NL/1981 [174];

Pistolvi : INN/5 [164];

Pistoor : BRP/18 [10, 122];

Pistor : BRP/7 [123];   BRP/17 [173];   DGOD [79];   GHG/2 [24];   GHG/3 [149];   INN/13 [178];

Pistor, van : BRP/7 [95];

Pistorius : BRP/6 [114];   BRP/7 [17];   GHG/1 [34];   INN/2 [103];   INN/11 [138];   INN/13 [134];   INN/24 [101];

Pistorius, Verkerk : INN/9 [125];   INN/12 [190];   INN/14 [38];

Pistra : INO/6 [59];

Pisuisse : BRP/21 [114, 121, 122, 141];   BRP/25 [64];   GN/1997 [25];

Pit : GHG/1 [172];   GOIC [97-99, 103, 104, 129, 148, 214, 263, 265, 299];   INN/4 [37];   INN/15 [125];   INN/18 [94];   INN/20 [60, 63, 64];   INN/26 [175];   INN/27 [225];   INO/4 [2];   INO/6 [5];   JVRB [28, 106];   MOLK [158];   MRCL [s1.33];   NL/1961 [114];   NL/1977 [346];

Pitcairn : BRP/10 [134];   BRP/22 [138];   BRP/23 [139];   GHG/3 [110];   INN/20 [115];   INN/28 [82, 95];   PSEB [645];

Pite : BRP/17 [139];

Pitersen : BRP/13 [54, 167];

Pitersz : BRP/13 [50, 167];

Piterz : BRP/13 [13];

Pithsholt : GN/2002 [618];

Pitieaux : DGOD [143];

Pitlo : BRP/12 [99];   DGOD [364];   GHG/2 [300];   GHG/3 [149];   INN/22 [148];

Pitmore : BNCL [26];

Pitoi : DGOD [518];   PEUT [234];

Piton : BELG [394];

Pitoij : PEUT [234];   VERM [157];

Pitra : INN/16 [162];

Pitratroja : INN/27 [179];

Pits : GOIC [103, 205, 206, 246, 281];   INN/27 [223];   INO/5 [118, 119];

Pitscher : BRP/24 [151];

Pitschke : BRP/17 [11, 17];

Pitstra : INN/13 [87];

Pitt : BRP/13 [123];   INN/12 [111];   NL/1981 [175];

Pittavin : INO/1 [103];

Pitters : BRP/8 [51];   BRP/10 [67];   INN/16 [121];

Pitteurs : BELG [403];

Pittit : BRP/17 [122];

Pittius, Gey van : zie  Gey van Pittius

Pittius, Geij van : zie  Geij van Pittius

Pittman : PCHL [99];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?