Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Pitzer - Polaan ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pitzer : BRP/13 [125];

Pitzner : BRP/13 [10, 40];

Pizarro : INN/11 [67];

Pjerse : BRP/13 [140];

Pla : GOIC [109-111];   INN/15 [120, 121];   INN/20 [66];   INO/5 [72];

Plaa, de : INN/27 [8, 44];

Plaat : AMBA [270];   BAND [328];   BRP/3 [61];   BRP/5 [32];   BRP/13 [66, 78, 167];   BRP/15 [129];   INN/2 [134];   INN/8 [52];   INN/17 [136];   INN/19 [183];

Plaat, Grinwis : BRP/25 [138];

Plaat, van der : BRP/12 [42];   BRP/15 [118, 119];   BRP/18 [103];   INN/28 [217];   INO/5 [24];

Plaate : BRP/13 [48, 74, 99, 116, 119, 167];   NL/1981 [176-180];

Plaatje : BRP/13 [51];

Plaats, van der : BRP/12 [102];   BRP/22 [34];   GHG/1 [90];   GHG/4 [308];   INO/1 [169];   INO/2 [7, 24];   INO/4 [5];   NL/1985 [307];   OKM/2 [85];   PSEB [650];

Plaatsman : GHG/2 [380];   INN/14 [103];

Placé : INN/19 [148];

Place, de : INN/14 [53];

Place, la : BRP/16 [32];

Plachaud : MRCL [f.28];

Plaché : INN/19 [78];

Pladet : INN/13 [147];   INN/25 [101, 211];   INN/26 [192];

Plaes, van der : INO/6 [57];

Plagge : BRP/23 [34, 35];

Plaggert, Gerritsen : zie  Gerritsen Plaggert

Plagmeyer : VERM [81];

Plagne : GHG/2 [145];

Plagnol : INN/11 [131];

Plagnot : INN/11 [133];

Plaisier : INN/9 [125];

Plaizier : AMBA [280];

Planche, de la : ON/1935 [86];

Plancius : INO/1 [48];

Plancken : BRP/10 [5];   BRP/21 [15, 75, 76];   BRP/22 [97];   BRP/23 [67];   DGOD [27];   INO/5 [106];

Plange : NL/2000 [207, 321-325, 577];   NLG/12 [52];

Plangiten : BRP/8 [31];

Planjé : VERM [157];

Planjer : BRP/22 [12];

Plank, de : BRP/16 [7];

Plank, van der : GHG/4 [90];

Plankberg : BRP/4 [116];

Planke : CHIR [745];   INN/15 [17];

Planken : BRP/15 [102];   BRP/22 [97];   GHG/3 [187];

Plannenstel : INN/14 [36];

Planque : INN/19 [10];

Planqué : BRP/3 [28];

Planque Vuur, de : zie  Vuur, de Planque

Planquevuur, de : INN/7 [200];

Plans : INN/4 [28];   INN/8 [194];

Plant : BRP/11 [154];

Plant, van der : INO/2 [72];

Planteau : BRP/7 [53, 79, 89, 148, 153, 163, 166, 167, 169];   GN/1987 [490];   INN/11 [135];   INN/17 [130];

Planteau, van : BRP/7 [144];

Plantema : AMBA [275];   BRP/3 [138];   BRP/5 [33, 163];   BRP/8 [146];   GHG/2 [143, 310];   GHG/3 [301, 312];   HOFF [61];   INN/14 [157];   INO/1 [95];   ISPO [196];   ON/1932 [139];   RMSD [346];   VERM [135, 157];

Planten : BRP/11 [104];   INO/2 [68];

Plantenga : BAND [411];   BRP/5 [95];   BRP/22 [31];   BRP/25 [53];   DGOD [386];   GHG/2 [120];   GHG/3 [10];   GN/2008 [741];   INN/3 [61];   INO/1 [21];   INO/2 [7, 16, 24];

Planter : INN/19 [34];

Plantes, Ziedses de : zie  Ziedses de Plantes

Plantes, Ziedses des : zie  Ziedses des Plantes

Planteven : BRP/11 [164];

Plantevin : BRP/11 [164];   BRP/16 [34];

Plantienis : INN/25 [38];

Plantienus : INN/25 [38];

Planting : INO/1 [51];

Plantinga : BRP/24 [76];   INN/15 [157];   INN/18 [133, 134];   INO/1 [79];   INO/3 [43];

Plantinus : INN/25 [38];

Plas : BRP/10 [109];   DGOD [387];   INN/15 [45];   INN/16 [133];   INO/5 [108, 125];   ON/1933 [11];   PEUT [68];   RMSD [474];   VERM [157];

Plas, van de : NL/1999 [551];

Plas, van den : BRP/5 [22, 68];

Plas, van der : APRL [244];   BAND [495];   BRP/2 [64];   BRP/3 [116];   BRP/4 [11, 270];   BRP/5 [17, 42];   BRP/8 [20, 72];   BRP/10 [34, 56];   BRP/11 [56];   BRP/13 [107];   BRP/16 [32];   BRP/22 [110];   BRP/24 [82];   EYSL [6];   GHG/1 [137];   GHG/3 [27, 67];   GHG/4 [27, 116, 117];   GN/1994 [115];   HOFF [75, 85];   INN/6 [135];   INN/7 [217];   INN/8 [163];   INN/9 [173];   INN/11 [19, 25];   INN/12 [97];   INN/13 [19];   INN/18 [16];   INN/19 [191, 192];   INN/21 [182];   INN/22 [169, 170-172, 180];   INN/23 [24, 126];   INN/27 [35, 36];   INO/1 [22, 24, 32];   INO/3 [73];   INO/4 [5];   INO/7 [27];   JVRB [134];   KW/1958 [217];   KW/1983 [266];   KW/1993 [131];   NL/1976 [234];   ON/1933 [15, 86];   ON/1935 [158];   RMSD [141];   VERM [157];

Plas, van Ede van der : BRP/24 [155];

Plasberg : BRP/5 [52];

Plasburg : INO/4 [4];

Plasburg , van : GOIC [169];

Plasburgh, van : INO/5 [40, 118, 119];

Plaskaart : GN/1978 [312];

Plasman : BRP/3 [21, 51, 74, 79, 99, 120, 121, 123, 156, 169, 171];   BRP/11 [62, 78];   BRP/22 [24, 116];   BRP/23 [24];   GHG/3 [230];   GHG/4 [40];   HOFF [71, 84];   INN/9 [60, 66, 72];   INN/11 [100];   INN/16 [81];   INN/20 [183];   INN/24 [151];   INN/25 [144, 218];   INO/6 [64];   NEYN [77];   OTHF [111];   VERM [165];   WEYN [11];

Plasmeijer : NLG/10 [274];

Plassaer : BRP/2 [109];   BRP/4 [144, 175];   BRP/10 [101];   BRP/14 [137, 143, 151, 168];   GHG/1 [247];   GHG/2 [64];   GHG/3 [279];   GHG/4 [193, 242];   INN/2 [107];   INN/13 [100, 149, 150];   INN/20 [186];   INN/24 [112];   INN/25 [125];   INN/28 [246];   NL/1975 [179];   PCHL [23];

Plassche, van de : BAND [580];   DGOD [373];

Plasse : INO/4 [8];

Plassear : INN/13 [108];

Plassiear : INN/25 [220];

Plat : BRP/18 [1, 105];   JUMA [120];   VERM [157];

Plat, le : BRP/16 [32];

Plate : APRL [147, 251];   BRP/4 [113, 165];   BRP/12 [121];   BRP/13 [48, 167];   BRP/21 [127];   BRP/22 [50];   BRP/24 [184, 185];   BRP/25 [55];   GHG/1 [146, 149];   GHG/2 [78, 116];   INN/7 [82];   INN/14 [37, 38];   INN/17 [8, 158];

Plateau : PEUT [234];

Plateur : INO/5 [91];

Plath : DUMA [161];

Platieau : DLUX [56];

Platieu : BRP/16 [60];

Platjoor : BRP/4 [193];

Platjou : BRP/16 [60];

Plato : BRP/17 [18];   GHG/2 [248];

Plato, van : BRP/7 [170];

Plato, von : HARG [53, 54, 100];

Platon : GHG/3 [104];   GHG/4 [379];   INO/2 [93];

Platon de Mailhou : NL/1972 [144];

Plats : BRP/7 [3];   INN/14 [150];   INN/25 [231];  

Platt : BAND [440, 546];   BRP/1 [68, 121, 149];   BRP/5 [31, 64];   BRP/8 [15, 59, 61];   BRP/10 [56];   BRP/12 [74, 76, 80];   DGOD [356, 408];   GHG/3 [341];   GN/1988 [250];   INN/4 [7, 8];   INN/11 [37];   INN/14 [1-5, 61];   NL/1999 [584];   PEUT [392];   VERM [125, 126, 134];

Platte : BRP/10 [130];   GHG/1 [296];   GHG/2 [373];   HEWE [21];   INN/26 [33, 34];   OKM/2 [57];

Platteeuw : BRP/10 [42, 63];   BRP/25 [84, 116];

Plattel : DGOD [86];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Platteur : INO/3 [59];

Platzen : BRP/21 [55];   BRP/25 [124];

Plaul : PEUT [97];

Playne : INN/21 [138];

Plazier : AMBA [256, 287];

Pleasant : BNCL [38];

Pleeger : NL/1981 [176];

Plegher : BRP/13 [75, 78, 89, 90, 128];   INN/9 [83];

Pleiët : BRP/16 [47];

Pleimerling : DLUX [56];

Pleiner : INN/22 [17, 21, 24];

Pleiree : BRP/4 [167];

Pleisner : VERM [174];

Pleitte : PCHL [97];

Plemp : INO/5 [124];

Plempel : INO/3 [89];

Plequet : BRP/7 [9];

Ples : BRP/4 [70];   GHG/3 [314];

Plesch : BRP/3 [117, 120-122];

Plesken : BRP/13 [8];

Plesman : GN/1979 [238];   INO/1 [8, 24, 48];   INO/3 [73];   INO/4 [5];   NL/1969 [132];

Plesman, Wiardi : INO/2 [91];

Pless : BRP/13 [58];

Plessis, du : INN/16 [25];   INN/19 [175];   INO/2 [43];   NL/2000 [497];

Plessis, Pichot du : zie  Pichot du Plessis

Plesz : BRP/13 [74];

Plet : NL/1970 [250];   VERM [157];

Pletinckx : BELG [395];

Pletscher : INN/26 [26, 43, 44];

Pletsz : BRP/13 [45, 81, 85, 86, 88, 106, 109, 127, 135, 155, 167];   INN/5 [163];   INN/9 [84];   INN/13 [78, 81];   INN/14 [147, 148];   NL/1981 [176];   NL/1987 [357];

Plettenberg : BRP/22 [48];

Plettenberg, van : GOIC [44, 45];

Plettering : SOER [412];

Plettring : INO/7 [12];

Pletz : BRP/13 [45, 60, 63, 167];

Pleumes : PEUT [347];

Pleun : BRP/13 [59, 167];

Pleuren : INO/5 [118, 119];

Pleuren, van : BRP/1 [91, 136];   GN/1976 [184];   INN/16 [189];   INO/1 [66];   INO/2 [8, 24];   INO/3 [36];   KW/1993 [92];   MOLK [132, 133, 137-144, 149, 150, 155, 159, 165, 166, 177, 179, 185, 204, 215, 219];

Plevier : INN/18 [20];   INO/4 [56];   INO/7 [6];

Pley : GHG/4 [45, 49];

Pleijm : BRP/13 [90, 94, 103, 120, 167];

Pleijn : BRP/13 [61, 63, 66, 133];

Pleysier : BRP/25 [113];   DUMA [160];   GHG/3 [171, 172];

Pleijsier : BRP/10 [107];   BRP/21 [34, 35, 135];   INN/22 [127];

Pleyster : INN/6 [9];

Pleyte : JVRB [129, 196];   NLG/9 [179];

Pleijte : INN/10 [140];

Pleijvoets : INN/6 [25];

Plias : BAND [517];

Plici : BRP/16 [105];

Plier : INN/13 [80];

Plina : PEUT [234];

Plink : BRP/8 [108];

Pliquet : INN/12 [150];

Plisse, de : BRP/16 [137];

Plockhoy : INO/1 [47];   INO/2 [38];   INO/3 [98];

Ploeg : INN/2 [10];   INN/12 [149];   INN/15 [111];

Ploeg, van : DGOD [460];

Ploeg, van der : AMBA [271, 287];   BAND [297, 327];   BRP/2 [57];   BRP/8 [167];   BRP/9 [116];   BRP/23 [31];   GHG/1 [19];   GHG/3 [47, 312];   INN/7 [215];   INN/8 [181];   INN/13 [82];   INN/14 [138, 168];   INN/15 [147];   INN/22 [171, 182];   INO/1 [168];   INO/2 [71];   INO/3 [19, 75, 91, 99];   INO/4 [62, 95];   INO/5 [99];   JUMA [120];   OKM/2 [131];

Ploeger : AMBA [258];   GHG/2 [178];   VERM [157];

Ploegers : INN/4 [172];

Ploegman : BRP/11 [141];   GHG/1 [142];   GHG/4 [10];

Ploegsma : INN/9 [40];   VERM [157];

Ploegstra : PEUT [23];

Ploem : BRP/5 [45];   GHG/1 [338];   GHG/4 [31];   GN/1980 [188];   GN/1996 [130];   GN/1997 [518];   INN/2 [163];   INN/4 [172];   INN/7 [216];   INN/9 [23, 28];   INN/11 [86];   INN/18 [17];

Ploger : DGOD [3];

Plöger : INN/27 [18];

Plokker : INN/16 [186];   INO/3 [34];   INO/7 [39, 52];

Plomp : AMBA [276];   GN/2002 [618];   INN/10 [116];   VERM [157, 174];

Plönnies, de : BAND [199, 222];   GHG/4 [121];

Ploos : BRP/17 [7];

Ploos van Amstel : INN/9 [125];   INO/3 [76];   KW/1993 [116];

Plooij : BRP/12 [156];

Plooij, la : DGOD [444];

Plötz, von : DGOD [254];

Ploum : VERM [157];

Plucker : INO/7 [39];

Pluemer : DLUX [56];   PEUT [234];

Plug : DGOD [415];

Plugers : PEUT [121];

Plugge : BRP/5 [157];   BRP/24 [161];   ENI/3 [277];

Pluiet : BRP/3 [52, 69];   BRP/15 [118];   BRP/16 [34, 47, 69];   BRP/23 [89];   GN/2007 [196];   INN/8 [74];   INN/25 [108, 214];

Pluiët : INN/7 [217];

Pluilaar : BRP/1 [84];

Pluim : DGOD [298];   OKM/2 [152];

Pluim Mentz : BAND [482, 483];   BRP/1 [44];   BRP/5 [59, 60];   BRP/9 [104];   BRP/23 [78];   DGOD [176, 433];   GHG/3 [79];   GHG/4 [70, 267];   INN/12 [171];   INN/25 [21, 22];   INO/3 [58];   KW/1993 [126];   NL/1975 [203];   NL/1999 [523];   NLG/12 [409-415, 418-431, 433-435, 437-442, 444-448];   OKM/2 [165];

Pluim, van der : BRP/25 [11, 171];

Pluister : INN/16 [71];

Plum : INO/2 [93];

Plümacher : GHG/1 [184];   INO/6 [15];

Plume : GHG/2 [185];

Plummer : BNCL [47];

Plump : BRP/5 [144];

Plune : BRP/23 [33];   GHG/2 [161];

Plunkett : INN/21 [141];

Pluquet : DLUX [56];

Pluse : PEUT [185];

Pluskow, von : INO/2 [95, 96];

Plüskow, von : INN/4 [67, 69-71, 126-134, 179-184];

Plusker : GN/1946 [62];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pluygers : INN/6 [12];

Pluylaar : GHG/2 [118];

Pluijlaar : BAND [504];   BRP/1 [45];   BRP/9 [17];

Pluym : GHG/1 [91];   GN/1987 [489];   NL/1968 [292];

Pluijm : INN/25 [46];

Pluym, van der : GHG/4 [44];

Pluym Mentz : BRP/6 [54];   BRP/9 [104];   JVRB [59];   NLG/12 [409-415, 418-431, 433-435, 437-442, 444-448];

Pluijm, van der : BAND [478];   PEUT [27];

Pluymaeckers : BRP/24 [165];

Pluijmaeckers : BRP/24 [165];

Pluijmen : BRP/8 [76, 77];

Pluymer : GOIC [175];

Pluys : GN/2002 [618];

Pluyter : AMBA [256];

Pluijter : VERM [157];

Plijnaar : INN/7 [87];   INN/11 [125, 126];   INN/28 [241];

Plynaer : GHG/2 [216];

Plijnaer : BAND [387];   BRP/5 [16];   BRP/12 [143];   GHG/3 [227, 298];   INN/16 [11];   INN/22 [9-14, 17, 24];   INN/24 [178];   JUMA [120];

Plynar : BRP/12 [143];

Plijsman : BRP/4 [84];

Poahan : BRP/4 [245];

Pocaa : BRP/16 [76];

Pocerattie : BRP/10 [126];

Poceratu : VERM [157];

Pochge : BRP/12 [92];   BRP/21 [1];   BRP/25 [2];   INO/2 [47];

Pochul : BRP/24 [9];

Poci : BRP/24 [167];

Pocio : NL/1996 [255];

Poct, du : BRP/7 [136];

Poctod : BRP/3 [21];   BRP/16 [31];   GHG/4 [287];   PCHL [12];

Podevilage : BRP/7 [147];

Podo : BRP/3 [30, 81, 116];   INN/9 [68];   INN/12 [28, 131, 134, 172, 175];   INN/14 [73, 175];

Podree : MRCL [s1.36];

Podt : GN/2002 [618];

Poedang : INN/12 [176];

Poederooy, van : BRP/7 [85, 113, 128, 134, 136, 158];

Poehanna : INN/12 [119];

Poehr : BRP/18 [47, 90, 168];   INN/13 [177];   INN/20 [121];   INO/6 [92];   NL/1999 [511];

Poëk : VERM [157];

Poel : BRP/23 [17];   GN/2002 [617];   INN/9 [125];   INN/17 [65];   INN/19 [131];   VERM [157];

Poel, van : INN/5 [145];

Poel, van de : APRL [178];   BRP/4 [10];   BRP/14 [45-47, 97, 129, 133];   BRP/15 [60];   BRP/21 [56];   BRP/25 [32];   GN/2000 [89];   INN/1 [24];   INN/2 [134];   INN/5 [148];   INN/6 [122, 126];   INN/8 [204];   INN/15 [29];   INN/17 [48, 49, 185];   INN/18 [85];   INN/21 [66];   INN/28 [191];   INO/5 [118, 119];   NLG/8 [39];   PSEB [512, 538, 623, 625, 626];   SOER [404];   VERM [157];

Poel, van der : APRL [187];   BRP/4 [63];   BRP/11 [107];   BRP/15 [60];   BRP/23 [135];   DGOD [477];   GHG/1 [160, 197, 296];   GHG/2 [318];   GHG/3 [169, 238];   GHG/4 [101, 165, 334];   GOIC [83];   INN/3 [38];   INN/5 [145-149];   INN/19 [167, 169];   INN/20 [70, 88];   INN/22 [149];   INN/27 [232];   INO/1 [77];   INO/2 [92];   INO/3 [99];   JUMA [121];   JVRB [72];   NLG/11 [199];   ON/1935 [89];

Poelaert : GHG/3 [36];   INO/5 [22];

Poeldijk, van : INN/12 [98];

Poeleme : GN/2002 [617];

Poelenburg : MOLK [49];

Poelgeest, van : BRP/4 [20];

Poell : AMBA [268];   GHG/3 [95];

Poelman : BRP/3 [74, 139];   BRP/5 [136];   BRP/6 [121];   BRP/17 [9, 32];   BRP/18 [58, 109, 179];   DGOD [452];   GHG/1 [97, 103, 104, 106, 179];   GHG/2 [70, 109, 179, 386];   GHG/3 [85];   GHG/4 [57];   INN/3 [82, 85];   INN/5 [108, 121];   INN/7 [214];   INN/8 [99, 173];   INN/9 [57];   INN/10 [23];   INN/16 [110, 188];   INN/20 [4, 16, 58, 82];   INN/22 [157, 171];   INO/1 [161];   NLG/8 [162];   NLG/12 [194];   RMSD [308, 448];   VERM [157];

Poelman, van Weerden : zie  Weerden Poelman, van

Poelmans : INN/7 [79];

Poelmuster : BRP/15 [136];

Poelopessie : BRP/11 [165];

Poels : VERM [157];

Poelsma : INN/7 [189, 190];

Poelwijk : AMBA [265];

Poemiere, van : BRP/7 [113];

Poengoet : INN/19 [63];

Poenirnan : VERM [157];

Poensen : ENI/3 [280];

Poepaert : NEVE [33];

Poepon : INN/11 [15];

Poëra : BRP/22 [7];

Poeras : BRP/4 [201];

Poerwati : BRP/5 [47];

Poesenou : BRP/25 [128];

Poesjoeng : BRP/2 [193];

Poessen : BRP/15 [120];

Poest, van der : INN/17 [163];

Poestkoke : INN/10 [71];   NL/1972 [151];

Poet : BRP/15 [53];

Poet, van der : INN/15 [45];

Poeteray : DUMA [202];   INN/15 [129];

Poeteraij : INn/15 [129];

Poetevin : DGOD [244];

Poetiray : BRP/8 [17];   BRP/10 [27, 109, 113, 150, 163];   BRP/12 [24, 79];   BRP/25 [140, 159, 164];   INN/12 [25];   INN/24 [58];   INN/27 [164];

Poetiraij : BAND [101, 152, 171, 204, 215, 255, 267, 268, 293, 312, 477];   BRP/9 [118];   BRP/12 [48];   BRP/21 [136, 140, 142, 146, 157, 159];   INN/16 [15];

Poetoegena : INN/12 [79];

Poetoeh : GHG/2 [61];

Poetoehena : BRP/3 [40, 51, 54, 131];   BRP/15 [48];   INN/12 [79, 83, 125, 133];   INN/13 [24];   INN/14 [68, 78, 156, 173];   INN/18 [33];

Poetong : INN/12 [171];

Poetsma : BRP/24 [89];   INN/9 [2];

Poezelius : BRP/18 [40, 159];

Poggenburg : PEUT [273];

Poggenpoel : INN/19 [168];

Poggi : INN/18 [147];

Poh : BRP/2 [19, 21, 22, 171, 173, 183];   GHG/1 [295];   GHG/3 [XIV];   GHG/4 [187];   INN/2 [134];   INN/8 [188];   INO/5 [37, 49, 72];

Pohan : INN/12 [35];   PEUT [392];

Pohl : BRP/7 [80, 81];   BRP/10 [168];   BRP/23 [13];   BRP/25 [155, 156];   GHG/1 [294, 295];   GHG/4 [XIII];   GN/1997 [458];   HARG [73];   INN/21 [170];   INN/22 [14, 115];   INN/26 [8, 141-143, 148-150, 153];   INN/27 [249];   INO/3 [13];   KPSM [117];

Pohl, Jaroschka : INN/3 [183];

Pohl, van Jaroschka : BRP/2 [113];   INN/26 [151];

Pohl, von Jaroschka : BRP/5 [124];   BRP/6 [122];   BRP/10 [168];   BRP/11 [30];   GHG/1 [294];   GHG/4 [173];   INN/11 [6, 164];   INN/26 [8, 141-148, 150-153];   INN/27 [249];   ISPO [199];

Pohle : HARG [71];

Pohlen, von : INN/21 [152, 157, 164, 175];

Pohler : BRP/6 [39];   ON/1935 [7];   RMSD [135];

Pohlert : INN/11 [162];

Pohlkamp : BRP/5 [137];

Pohlman : BRP/10 [103];

Pohlmann : BRP/10 [121];   BRP/22 [44];   BRP/23 [100];   BRP/25 [23];

Pohowainjaan : VERM [157];

Poiesz : VERM [157];

Poignaert : AMBA [270];

Poilblanc : INN/6 [97];

Poiré : DLUX [56];

Poirier : DUMA [82];

Poirrie : INN/4 [102];

Poirson : INN/12 [160];

Pojoh : INN/10 [198];   VERM [157];

Pok : PEUT [235];

Pokerattu : DGOD [542];

Poktot : BRP/16 [31];

Pol : BRP/10 [16];   INN/2 [13];   INN/13 [179];   INN/17 [65];   INN/23 [154];   INO/1 [169];   NLG/13 [82];

Pol, Hulshoff : BRP/21 [31];   GHG/3 [80];   INN/9 [125];   NL/2000 [401];

Pol, van : NL/1980 [203];

Pol, van de : BRP/3 [110];   BRP/10 [18, 80];   BRP/11 [116];   BRP/22 [102, 140];   BRP/24 [107];   DGOD [294, 318, 329, 340, 350, 375, 426];   GHG/1 [296];   GHG/2 [144];   GHG/3 [189];   GHG/4 [205];   INN/9 [16];   INN/11 [36, 113];   INN/14 [39];   INN/15 [72];   INN/16 [178];   INN/17 [91];   INN/24 [37, 175, 176, 183];   INN/26 [100, 143];   NL/1968 [220, 221];   PEUT [337];   VERM [152, 174];

Pol Brouwer, van de : zie  Brouwer, van de Pol

Pol Harmens, van de : INN/4 [176];

Pol, van den : INN/27 [44];

Pol, van der : AMBA [263];   BRP/4 [40, 50, 164, 199, 225];   BRP/5 [144];   BRP/6 [120];   BRP/8 [146, 147];   BRP/10 [110];   BRP/11 [27];   BRP/12 [75, 121];   BRP/15 [2];   BRP/16 [86, 106, 112];   BRP/21 [44];   BRP/22 [65];   BRP/23 [70];   BRP/25 [124];   DGOD [221, 241];   GHG/2 [228];   GHG/3 [197, 208, 323, 393];   GN/1983 [18];   GN/1988 [233];   INN/4 [118, 172];   INN/9 [87];   INN/12 [124];   INN/14 [53, 118];   INN/18 [71];   INO/1 [148];   INO/5 [75];   JVRB [243];   NLG/13 [78];

Pol Brouwer, van der : zie  Brouwer, van der Pol

Polaan : DGOD [207];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?