Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Stolp - Stroom ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Stolp : BRP/1 [62];   BRP/10 [154];   BRP/24 [140, 147];   EYND [198];   INN/21 [74];   JUMA [129];   NLG/8 [170, 171];

Stolp, Leusden van den : zie  Leusden van den Stolp

Stols : BRP/13 [136];   INN/14 [149];

Stolsenberg : GN/1992 [19, 24, 73, 80, 82, 85, 86, 130, 135, 136, 139, 347, 348, 350, 352, 354, 356, 361];   INN/5 [151];

Stolsenbergh : GN/1992 [79];

Stolsius : PEUT [238];

Stolsz : BAND [442];   BRP/3 [158];   BRP/4 [17, 180, 248];   BRP/15 [130];   GHG/3 [78];   GHG/4 [333, 346];   INN/1 [66];   INN/3 [160];   INN/7 [57];   INN/10 [61, 119];   INN/13 [22];   INN/17 [87];

Stolte : BRP/5 [135];   BRP/12 [91];   BRP/23 [76];   GN/2001 [33];   HARG [54];   INN/5 [99];   INN/6 [99, 133, 134];   KW/1983 [324];

Stoltenbach : DGOD [79];

Stoltenberg, Dumoulin : zie  Dumoulin Stoltenberg

Stoltenborgh : BRP/8 [48];

Stoltenhoff : BRP/1 [62];   INO/6 [57];

Stoltenkamp : BRP/5 [20];

Stolting : BRP/7 [37];   BRP/17 [15];   BRP/21 [52];   INN/24 [78, 82];   INN/27 [46, 65, 69-72];

Stolting, van : BRP/7 [54, 56, 81];

Stoltman : BRP/4 [48, 128, 170, 203];   GHG/3 [53];   GHG/4 [336];   INN/4 [15];   NLG/13 [86];   VERM [142];

Stoltsz : BRP/13 [155];   INN/5 [124];

Stoltz : BRP/1 [92];   BRP/21 [157, 158];   DGOD [13, 414];   GHG/2 [121];   GN/1958 [257];   INN/10 [69];   INN/25 [172];   INO/6 [15];   VERM [165];

Stoltze : INO/1 [15];

Stolvertsz : BRP/13 [83];

Stolz : INN/10 [104, 119];   INN/11 [50];   INN/14 [13];   INN/20 [99];   INN/25 [109];

Stolze : BRP/10 [66];   BRP/11 [37, 170];   BRP/12 [146, 153];   BRP/21 [14, 15, 100, 144];   BRP/22 [45];   BRP/23 [33, 135];   BRP/25 [18, 93];   INN/10 [98];   INO/5 [24];

Stolzenberg : GHG/3 [342];   HARG [74];

Stom : DGOD [218, 241];   GN/1966 [374];

Stomman : BRP/3 [161];

Stommelen : BRP/16 [13];

Stomp : INN/21 [42];   PEUT [300];

Stompendissel : BRP/1 [112, 113];

Stomph : INN/21 [28];

Stomphius : GN/1978 [311];   INN/21 [30];

Stompwijk, Krul van : zie  Krul van Stompwijk

Stone : BENG [29];   BNCL [28];

Stonehuijse : INN/13 [78];

Stönner : OKM/2 [58];

Stoof : INN/16 [123];

Stook : INN/10 [51];   INN/24 [154];

Stooker : BRP/21 [28];

Stookbroo : BRP/4 [234];

Stoop : BRP/4 [188];   BRP/16 [68, 104, 114, 131];   CLER [7];   DGOD [402];   INN/9 [69];   INN/11 [40];   INN/20 [15];   INN/23 [50];   INN/24 [19];   INN/28 [225];   INO/4 [16];   KW/1983 [200];   MARA [64/65, 84/85];

Stoop, de : BRP/4 [142, 168, 192, 203, 222];   BRP/5 [18];   BRP/14 [67, 71, 72, 79, 80, 94, 109, 120, 130, 134, 138, 141, 143, 154, 161, 167];   BRP/16 [71, 72];   BRP/25 [40, 94, 154];   GHG/1 [260, 315];   GHG/2 [235, 301];   INN/9 [53, 68, 130];   INN/14 [16];   INN/15 [155];   INN/23 [31];   INN/25 [16];   INO/1 [103];   INO/2 [24, 48];   RMSD [356];

Stoopendaal : INO/1 [104];

Stoor : INN/11 [146];

Stoorvogel : BRP/2 [114, 134];   BRP/5 [164];   BRP/10 [4];   BRP/25 [65];   CLRK [2];   GHG/2 [272];   INN/2 [114];   INN/4 [147];   INN/5 [83, 84, 86];   INN/6 [64];

Stoove : GHG/4 [102];

Stoové : GHG/3 [225];   INN/5 [123];   INN/16 [148];   ZEND [118];

Stoovelaar : HOFF [91, 98];

Stöpel : INN/15 [156];   INN/22 [162];   INN/23 [30];   PEUT [276];

Stopford : PSEB [544, 642, 649];

Stopka : INN/8 [178];   INN/12 [150];

Stopkeerb : GHG/1 [61];   INN/2 [183];   INN/3 [88];   INN/4 [146];   INN/8 [162, 163];   INN/13 [179];   INO/2 [55];   INO/5 [41];   NL/1969 [131];

Stoppelaar : BRP/17 [71];   INN/16 [188];

Stoppelaar, de : BRP/8 [115];   BRP/22 [98, 99];   GHG/2 [375];   INN/4 [73];   INN/5 [68];   VERM [165];

Stoppelaer, de : GN/1991 [145];

Stoppelenburg : INN/12 [108];   INN/13 [171];   PEUT [300];

Stoppelman : INN/9 [102];

Stopper : BRP/3 [111];   GN/1992 [360, 362];

Stops : BRP/1 [29, 30, 32, 43, 48, 50, 57, 69, 108, 110, 117, 131, 148, 150];   BRP/6 [13];   INN/22 [106];   INO/2 [29];   PEUT [106];

Storbeck : JUMA [129];

Storbeek : BRP/11 [43];

Storck : INN/11 [147, 149];

Storck, van der : INN/14 [22];

Storin : GN/2007 [145];

Stork : BRP/4 [2];   BRP/10 [132];   BRP/12 [105];   BRP/23 [96];   DING [16];   GHG/1 [194, 195];   GHG/4 [180];   INN/3 [5, 6, 9, 132, 164];   INN/6 [105];   INN/7 [200];   INN/11 [146, 147, 149, 151, 152];   INN/18 [96, 98, 100];   INN/22 [31];   INN/28 [142, 168];   INO/5 [101, 106];   INO/6 [33];   JUMA [129];   JVRB [110];   MRCL [24, f.3, f.4];   NL/1999 [529];   VERM [165];

Storll : BRP/3 [21];

Storm : BAND [544];   BRP/6 [162];   BRP/8 [3, 66];   BRP/16 [13];   BRP/17 [41];   BRP/24 [98];   DUMA [113];   GN/1991 [578];   GN/2002 [621, 623];   GOIC [212];   INN/7 [60];   INN/8 [100, 206];   INN/14 [106];   INN/17 [128];   INN/18 [74];   INN/19 [69, 171];   INN/23 [161, 162];   INN/27 [149];   INO/1 [66];   INO/3 [26];   INO/4 [19];   INO/5 [132];   MOLK [41, 42, 45, 298];   MRCL [f.9];   PEUT [300];   VERM [165];

Storm de Grave : GOIC [212];   INN/25 [201];

Storm van 's Gravensande : DGOD [89];   INN/14 [38];   INN/16 [161];

Storm van 's Gravesande : BRP/24 [50, 52, 53];   GHG/3 [66, 67];   GN/1960 [8];   GN/1973 [413];   INN/1 [62];   INN/5 [55];   INN/7 [194, 216, 217];   INN/12 [70, 109];   INN/13 [76];   INN/18 [17, 141];   INN/20 [166];   INO/2 [21];   INO/6 [33];   KW/1983 [287];   NLG/12 [92];   ON/1935 [157, 158];

Storm van Leeuwen : zie  Leeuwen, Storm van

Storm, van : INN/19 [172];

Storm, van der : INN/15 [114];   INN/27 [208];   INO/6 [33];

Storme : BELG [405];

Stormé : INO/6 [41];

Stormer : BRP/2 [94, 100];   DGOD [270];   PEUT [300];

Stormhand : BRP/16 [71];

Stornedrink : BRP/9 [28];

Stort : BRP/22 [30];   BRP/24 [75];   DGOD [87, 105];   GN/1998 [666];   INN/19 [37];   OTHF [109];

Stort, van Genderen : BRP/5 [152];   DGOD [517];   GN/1998 [666];   OTHF [109];

Stortenbeker : GHG/4 [157, 164];   INN/16 [180];   INN/17 [158];   INN/18 [7];   INO/7 [46];   NL/1964 [51];   RMSD [208];

Stortenboer : BRP/11 [2];

Story : INN/6 [13];   PEUT [104];

Storij : NLG/9 [575];

Stössel : INN/11 [50];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Stott : INN/10 [60];

Stottman : GHG/1 [300];

Stoud : BRP/13 [17];

Stougie : DGOD [472];

Stouhl : BRP/21 [127];   DLUX [69];

Stouman : BAND [606];

Stout : BRP/4 [75];   BRP/8 [66, 113];   BRP/11 [170];   BRP/21 [154];   BRP/25 [125];   GHG/3 [76];   GHG/4 [49, 62, 75, 261, 328];   GN/1992 [29];   GN/2002 [621, 623];   INN/1 [25];   INN/2 [183];   INN/16 [68, 98];   INN/21 [125];   INN/27 [133];   INO/6 [52];   VERM [139, 165];

Stout, Bender : GHG/4 [324];   INN/16 [68];   INN/17 [151];

Stouten : BAND [532];

Stoutenburg : INO/7 [53];

Stouthart : PCHL [77];

Stoutjesdijk : GHG/2 [43];   MARA [48/49];   VERM [174];

Stouwe, van de : INN/5 [35];

Stove : BAND [605];

Straal : BRP/17 [48];

Straal, van : BRP/16 [62];

Straalen, van : BRP/12 [131];   BRP/16 [62];   GN/2002 [621];   INN/12 [13, 30, 32, 114];   INN/14 [64];   VERM [165, 174];

Straalman : INO/4 [45];

Straasman : INO/3 [66];

Straat : BRP/17 [62];   INN/25 [73];

Straat, van : GN/1977 [204];

Straat, van der : INN/21 [161, 172];

Straat, van van der : BRP/7 [158];

Straate, van de : DGOD [306];

Straate, van van : BRP/7 [167];

Straaten, van : BRP/3 [129, 168];   BRP/7 [161];   BRP/15 [73];   BRP/21 [24, 30, 42];   BRP/22 [15];   BRP/24 [98];   GHG/3 [379];   GOIC [58];   INN/5 [68];   INN/6 [11];   INN/8 [199];   INN/19 [134];   INN/22 [122];   INO/2 [72];   VERM [165];

Straaten, van der : BENG [115, 323, 521, 559];   BRP/11 [28];   DGOD [323];   GHG/2 [27, 301];   INN/9 [130];   INN/11 [147, 148, 151, 152];   INN/14 [117];   NL/1983 [83, 84];

Straaten, de Voogd van der : BRP/11 [74];

Straathof : DUMA [143];   INN/8 [21];   LEWI [44];

Straathoff : NL/1999 [497];

Straatman : BRP/1 [75];   DGOD [135, 139];   INN/5 [57];   INN/6 [130];   INN/10 [174];   INN/15 [139];   INN/21 [166];   VERM [165];

Straatmann : BRP/24 [34];

Straatman, van : INN/21 [174];

Straatsma : INO/6 [36];

Straaver : BRP/12 [81];

Straceelen, van der : DGOD [3];

Strachwitz, von : BRP/6 [35];

Strack : INN/10 [199];   INN/14 [150];

Stracka, van : INN/6 [153];   INN/20 [98];

Stracka, von : GHG/1 [359];   GHG/2 [60];   INN/2 [112-115];   INN/20 [157];   INN/21 [114];   INN/22 [134];

Stracti : INN/14 [32];

Strada : INO/7 [11];

Strada, d' : BRP/7 [104];

Straelen, van : GHG/4 [315];   PEUT [300];

Straete, van der : DGOD [41];   INN/11 [132];

Straeten, van der : INN/5 [102];   INN/25 [27, 107];

Straeter : BRP/6 [4];   GHG/1 [113];   INN/6 [135];   INN/18 [9];   INO/1 [45];   ON/1932 [136];   RMSD [149-158, 224];   VISS [13];

Straethen : INO/3 [58];

Strahl : INN/7 [80];   INN/8 [88];   INN/27 [50];

Strähl : GHG/3 [132];   INN/12 [102];   INN/28 [21, 29, 46, 49, 50];

Strahlen, v. : BRP/11 [126];

Strahlendorff, von : INN/16 [9];

Strak : INN/9 [85];   KPSM [126];

Straka : INN/2 [112];

Straka, von : INN/2 [111];   INN/21 [114, 124];   INN/22 [134];

Strake : INN/12 [111];

Stralen, van : BAAY [93];   BRP/16 [135];   GHG/2 [66];   INN/16 [113];   INN/17 [106];   ISPO [196];   PEUT [301];   RMSD [73];

Stralenberger : INN/17 [146];

Stralendorf : INN/11 [20];

Stralendorf, von : INO/6 [33];

Stralendorff : BRP/15 [80];   INN/23 [176];

Stralendorff, van : BRP/2 [7];   BRP/3 [8, 20, 23, 29, 32, 33, 73, 74, 79, 89, 98, 120, 130, 149, 159, 163, 169];   BRP/4 [24];   BRP/11 [71, 169];   BRP/14 [30, 36, 39, 44, 45];   BRP/15 [15, 33, 34, 59, 60, 69, 72, 103];   BRP/18 [140];   DUMA [198];   GHG/1 [205, 226, 347, 348, 357, 361];   GHG/2 [32, 257, 267];   GHG/3 [102];   GHG/4 [40, 97, 166, 177, 315];   HOFF [81];   INN/2 [15, 16, 98, 99, 159, 183];   INN/5 [115];   INN/6 [52];   INN/7 [11, 19, 159, 160, 204];   INN/8 [134];   INN/9 [15, 20, 21, 67];   INN/10 [30];   INN/11 [13];   INN/12 [10, 65, 74, 76, 169, 170, 174];   INN/13 [16, 33, 39, 47, 100, 102, 104, 110, 111, 123, 128, 129, 132, 133, 142, 143];   INN/14 [65];   INN/15 [27, 127, 147, 150, 169];   INN/16 [155, 176, 177];   INN/18 [95];   INN/19 [108, 184];   INN/20 [95];   INN/21 [115, 117];   INN/22 [131, 132, 134];   INN/23 [66, 176];   INN/24 [91, 92];   INN/25 [26, 61, 98, 99, 124, 125, 133, 226];   INN/26 [102, 103, 114];   INN/28 [218, 221];   INO/3 [52];   INO/4 [38, 44, 91];   INO/6 [91];   KW/1958 [283];   KW/1983 [145];   NL/1975 [176, 395, 396];   NL/1985 [101];   NL/1999 [492, 501, 516, 536];   NLG/4 [208];   NLG/13 [110];   ON/1935 [178, 189];   PSEB [567, 583];   VERM [165];

Stralendorff, von : BRP/17 [161];   DINI [3, 14, 15];   INN/21 [90, 114, 115, 117];   INN/22 [134];   INN/24 [88];   INN/25 [61, 99];   NL/1965 [272];   ON/1935 [13, 34];   WEYN [3];

Stralendorp : INN/23 [171];

Strales : INO/1 [78];

Stram : DGOD [55];

Straman : INN/21 [151];

Stramonat : BRP/16 [121];

Strand : BRP/4 [77];   GHG/4 [363];

Strandt : INN/12 [166];   INN/18 [61];

Stranens : INN/15 [120];

Strang : INN/5 [68];

Straris : DGOD [11];

Strassle : DGOD [50];

Strassner : BRP/3 [118];

Strasters : BRP/5 [60];

Straten, van : BRP/3 [90];   BRP/4 [182];   BRP/22 [121];   DGOD [220];   GN/1973 [394];   INN/3 [119];   INN/5 [54];   INN/8 [37];   INN/11 [13, 14];   INN/24 [50];   INN/26 [29];   INN/27 [12];   INO/7 [4];   PEUT [301];

Straten, van Starckenborg van : BRP/1 [150, 155];   GHG/4 [173];   GN/1956 [62];

Straten, de Voogd van der : INN/10 [177];

Straten, de Voogt van der : INN/10 [177, 179];

Straten, van der : DGOD [64];   INN/11 [145, 147-149, 151, 152];   INN/13 [78, 80];   INN/21 [149];

Stratenus : HECA [189];

Stratenus van Voshol : INO/5 [100];

Sträter : INN/11 [18, 26];   VERM [165];

Strating : AMBA [256];   JUMA [130];

Stratingh : PEUT [301];

Straton : BRP/1 [139];   MOLK [156];

Stratum, van : PEUT [301];

Straub : BRP/3 [76, 91];   BRP/4 [1, 3, 26, 131, 132, 163, 223];   BRP/11 [119];   BRP/12 [118];   BRP/16 [87];   BRP/21 [92, 111];   BRP/24 [221];   DUMA [78];   GHG/2 [242];   GHG/3 [22];   GHG/4 [69];   HOFF [81];   INN/10 [130];   INN/22 [23];   NLG/11 [330];   VERM [174];

Straube : BRP/8 [155, 171];   BRP/11 [160];   BRP/22 [82];   GHG/1 [28, 304];   GHG/3 [34];   INN/8 [151];   INN/12 [157];   INN/24 [151];

Strauben : BRP/13 [5];

Strauch : BRP/18 [65, 188];

Straude : BRP/15 [45];

Straudt : DLUX [69];

Straup : BRP/16 [23];

Straus : BRP/1 [14];   BRP/13 [10];   GHG/4 [358];   GN/1957 [61];   GN/1977 [43];   INN/9 [63];   INN/14 [5, 114];   INN/15 [162];   INO/6 [91];

Straus-Seelig : INN/9 [63];

Strauss : BAND [380, 399];   BRP/5 [69];   BRP/8 [91, 92];   BRP/24 [219];   GHG/3 [25];   GN/1960 [6];

Strauws : BRP/1 [101];

Straver : BRP/8 [132];   BRP/12 [118];   BRP/25 [111];   GHG/3 [345];

Stravers : AMBA [276];   GHG/3 [20];   GHG/4 [372];

Strebe : NL/1972 [108];

Strebel : PEUT [301];

Streddels : BRP/13 [47, 53, 65, 167];

Streef : GN/1978 [244];   INN/9 [130];

Streefkerk, de Mey van : zie  Mey van Streefkerk, de

Streefkerk, de Meij van : zie  Meij van Streefkerk, de

Streek : BRP/17 [137];

Streekeling : INN/21 [160];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Streeling : DGOD [51];

Streep : BRP/3 [68];

Street : BRP/13 [147];

Streff : PEUT [301];

Streib : BAND [453];   BRP/9 [115];

Streicher : DGOD [500];

Streiff : BRP/2 [108];   BRP/3 [149];   BRP/10 [82];   BRP/14 [144, 145];   INN/14 [178];   INN/16 [29];   INN/26 [186];

Streit : BRP/16 [119];

Streithorst : AMBA [276];   BRP/2 [130];   BRP/8 [16];   GHG/3 [200, 202];   INN/7 [179-187];   INN/9 [78];   INN/18 [78];

Strekenberg : BRP/16 [110];

Strekman : BRP/1 [16, 20, 115-117];   GN/1957 [63];

Streler : INN/10 [155];

Strelitz, van Mecklenburg- : zie  Mecklebburg-Strelitz, van

Strelitz, von Mecklenburg- : zie  Mecklenburg-Strelitz, von

Stremes : INN/9 [9];

Streng : DLUX [69];   INO/4 [28];

Streng, Cerfontain van der : INN/18 [65];

Strenger van der Goes : zie  Goes, Strenger van der

Strengers : DGOD [274];

Strengholt : GHG/2 [375];

Strengnaerts : BRP/1 [61];   BRP/22 [160];   DGOD [84, 163, 189];   GHG/2 [57, 277];   GHG/4 [257];   INN/15 [141];   INO/2 [29];   NL/1964 [51];   VERM [165];

Strengnart : DGOD [228, 240];

Strepmog : BRP/7 [136, 161, 175];

Streuding : VERM [164];

Streuer : DGOD [253];

Streuli : PEUT [26];

Streij : BRP/4 [61, 62];

Stribelhorn : BRP/4 [170];

Stribos : BRP/8 [47];

Strick : GN/1978 [311, 315];   GN/2002 [581];   GOIC [186];   LAZL [11];   MOLK [144, 204];   MRCL [13, 73, 74, s1.4, s1.5, s1.12, s1.20, s1.22, s2.15, s2.34];   NL/1975 [273, 277, 293];   ON/1935 [180];

Strick, Vos van : BRP/1 [100];

Strick van Linschoten : BRP/11 [23, 49];   DINI [4];   GHG/1 [300];   GHG/2 [361];   INN/6 [178];   INN/20 [130];   INO/4 [48];   INO/7 [55, 58];   JVRB [49, 63, 64, 66, 67, 153, 222, 223];   NLG/12 [86];   ON/1935 [180, 181];   RMSD [67];   VLOT [68];

Stricker : GHG/4 [116];   INN/13 [113];   INN/25 [186];   INO/1 [24];   INO/6 [31];   KW/1983 [266];   KW/1993 [131];   NL/1999 [551];   ON/1933 [86];   ON/1935 [3];

Stricker, Paine : NL/1999 [551];

Stridbeck : BRP/13 [112];

Stridbeeck : BRP/13 [77];

Stridbeek : BRP/13 [53, 70, 80, 167];

Striddels : BRP/13 [45, 55, 59, 85, 87, 100, 107, 109, 116, 121, 124, 125, 129, 133, 134, 136, 167];   INN/5 [162-164];   INN/14 [58];   NL/1996 [257];

Striddels van Uytrecht : zie  Uytrecht, Striddels van

Stride : BNCL [39];

Striebeek : BRP/13 [65];

Strieberck : BRP/13 [105];

Striedbeek : BRP/13 [58, 63, 167];

Strieders : BRP/5 [80];

Strieds : GN/1992 [366];

Strieker : INN/26 [52];

Strielack : BRP/2 [11, 15, 23, 29, 32, 37, 39, 59, 83, 175, 180, 186, 197];   BRP/14 [20, 23, 37, 40, 50, 51, 65, 72, 78, 81, 85, 86, 88, 96, 98, 103-105, 123];   GHG/1 [320];   GHG/2 [302];   GHG/3 [200, 379];   GHG/4 [218, 222];   GN/2000 [90];   INN/18 [82];   INO/5 [61, 71, 116];   PCHL [23];   RMSD [481];

Strielag : INN/4 [27];   INN/8 [194, 199];   INN/10 [39];

Strielah : INN/8 [206];

Strielandt, van : INN/16 [178];

Striepeke : INN/17 [55];

Strien, van : BRP/5 [86];   BRP/22 [17];   GN/1973 [414];   OKM/2 [194];

Strienen, van : GHG/1 [345];

Strigt : GN/2002 [622];

Strik : BRP/3 [7];   DGOD [93, 343];   GHG/4 [277];   INN/11 [22];   INN/14 [117];   INN/17 [136];   INO/4 [4];   NL/1975 [297];   VERM [165];

Strik van Wijk : zie  Wijk, Strik van

Strikenberg : BRP/15 [19];

Striker : INN/3 [108];

Strikkeman : BRP/1 [11];

Strikkenberg : BRP/15 [52, 64, 69];

Strikker : INN/13 [167];   INN/14 [47];   INN/17 [67];

Strikwerda : INN/5 [85];

Stritzko : BRP/24 [160];

Stroalm : BRP/7 [160];

Strobach : INN/7 [101, 147];   INN/19 [191];   KW/1958 [217];

Stroback : MRCL [f.27];

Stroband : BRP/1 [24];   INN/24 [178];   INO/5 [90];   VERM [174];

Ströbel : BRP/13 [30];

Strobrand : GHG/4 [239];

Strockel : INN/17 [47];

Stroebe : GN/1992 [341];   INN/7 [145];   MRCL [f.15];

Stroebe, van : GN/1992 [19, 350];

Stroebel : BRP/13 [34];   SOER [413];

Stroebel, van : BRP/7 [57];

Stroeble : MRCL [f.15];

Stroek : BRP/7 [167];   INN/21 [164];

Stroekman : BRP/7 [167];

Stroes Janssen : zie  Janssen, Stroes

Stroet, van der : PEUT [301];

Stroethof : BRP/16 [54];

Stroethoff : BAND [525];   BRP/9 [15];

Stroeve : BRP/1 [157];   GN/1956 [64];

Stroeven : BRP/2 [26];

Strohe : INN/14 [158];   INO/4 [4];

Strohl : KW/1983 [434];

Stroink : BEGM [26];   HECA [118, 119];

Stroiteleff : RMSD [69, 70];

Strok : INN/16 [196];

Strolotto : INN/25 [49];

Stromberger : PEUT [279];

Strombom : INN/19 [167];

Strommenger : INN/3 [99, 101];   INO/4 [5];

Stronck : BEGM [25];   BRP/2 [205];   BRP/4 [7, 18, 22, 73, 125, 216];   BRP/24 [130];   GHG/3 [205];   GHG/4 [372];   INN/9 [130];   NEYN [54];   OKM/2 [63];

Stronckhorst : BAND [467];

Strong : GN/1983 [17];   INN/13 [62];

Stronk : BRP/4 [125];   INN/23 [184];   VERM [165];

Stronkhorst : GHG/2 [35];   INO/5 [13];

Stroobant : BRP/16 [128];

Stroobrand : BRP/16 [128];

Strooluyer : GN/2002 [621];

Stroom : BAND [550];   DGOD [218];   INN/7 [71];   VERM [165];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?